De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoofdstuk 7 Kasbon Beleggingsleer Siem de Ruijter Jan Van Doorslaer.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoofdstuk 7 Kasbon Beleggingsleer Siem de Ruijter Jan Van Doorslaer."— Transcript van de presentatie:

1 Hoofdstuk 7 Kasbon Beleggingsleer Siem de Ruijter Jan Van Doorslaer

2 Definitie Schuldbrieven Uitgegeven door een FI Op middellange termijn Waarop beleggers kunnen inschrijven  Doorlopend uitgegeven  Geen vaste inschrijvingsperiode  Voor verkrijgen van fondsen ten behoeve van bankactiviteiten © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer2

3 Definitie Kasbon = schuldbekentenis – Uitgever bevestigt bepaalde som te hebben ontvangen – Belooft deze terug te betalen na bepaalde termijn – Tegen betaling van overeengekomen rente © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer3

4 Soorten Kasbon met jaarlijkse coupon Kapitalisatiebon Step-up kasbon – Rente stijgt jaarlijks – Gemiddelde rentevoet = die kasbon met vaste rentevoet met gelijkaardige looptijd © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer4

5 5

6 Soorten Vanaf 01.01.08 – Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder – Geen materiële levering meer mogelijk Effectenrekening © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer6

7 Voorbeeld effectenrekening © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer7

8 Veiligheid Idem termijnrekening Beschermingsfonds Vervroegde opname – Lager bedrag wordt terugbetaald – Afhankelijk van resterende looptijd huidige rente © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer8

9 Voorbeeld Gerard – kasbon met intrest van 3 % – looptijd van 5 jaar – na een jaar heeft hij onverwacht zijn geld nodig De bank – eist een vaste transactiekost om de belegging stop te zetten – bijkomende voorwaarden zullen afhangen van de evolutie van de rente en het feit dat de kasbon normaal nog 4 jaar loopt. Als de rente voor nieuwe kasbons ondertussen is gestegen en bijvoorbeeld 4 % bedraagt  zal de bank trachten hem te ontmoedigen  zal ze spaargeld tegen een betere rente beleggen (bij een concurrerende instelling) ?  bijgevolg zal ze slechts ongeveer 96 % van het kapitaal uitkeren. Gerard ontvangt wel de intresten van het eerste jaar van zijn belegging. © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer9

10 Voorbeeld Had Gerard zijn kasbon tot op de vervaldag bewaard – zou 100 % uitgekeerd worden – ongeacht de rente op dat moment – het is aan te raden de vraag om een kasbon vóór vervaldag terug te laten betalen enkel en alleen als allerlaatste oplossing te overwegen © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer10

11 Liquiditeit Gedurende looptijd – geld geblokkeerd Kunnen verkocht worden op openbare veiling beurs – geen doorlopende koersnotering – wordt gewerkt met veiling beste prijs die wordt geboden kosten +/- 1 % van belegde bedrag © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer11

12 Return Rentevoet OLO’s Hoe langer periode, hoe hoger rentevoet – uitzondering: inverse rentecurve (zie later) Keuze – jaarlijkse uitkering – kapitalisatie © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer12

13 Return Keuze – Jaarlijkse uitkering Enkelvoudige intresten K * i * n – Kapitalisatie Samengestelde intresten K * (1 + i) n © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer13

14 Enkelvoudige intrest Kapitaal: 1 000 EUR Looptijd: 5 jaar Intrest: 3 % Elk jaar krijgt men 30 EUR K x i x n – = 1 000 EUR x 3 % x 5 – = 150 EUR © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer14

15 Samengestelde intrest Kapitaal: 1 000 EUR Looptijd: 5 jaar Intrest: 3 % Jaar 1 – 1 000 EUR x 3 % = 30 EUR rente Jaar 2 – 1 030 EUR x 3 % = 30,90 EUR rente … K * (1 + i) n – 1 000 EUR x (1 + 0,03) 5 – = 1 159 EUR © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer15

16 Enkelvoudige en samengestelde intrest © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer Enkelvoudige intrestSamengestelde intrest KapitaalintrestkapitaalIntrest Jaar 11 000,0030,001 000,0030,00 Jaar 21 000,0030,001 030,0030,90 Jaar 31 000,0030,001 060,9031,83 Jaar 41 000,0030,001 092,7332,78 Jaar 51 000,0030,001 125,5133,76 Totale intrest 150,00 159,27 16

17 Return Oefening pagina 148 Oefening pagina 149 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer17

18 Return 25 000 EUR jaarlijks rendement 10 % Op je twintigste verjaardag is dit bedrag aangegroeid tot …? Op je dertigste verjaardag is dit bedrag aangegroeid tot…? © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer18

19 Return Oefening pagina 149 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer19

20 Fiscaliteit RV = 21 % (of 25 %) Bronheffing Buitenlandse bank – Europese spaarrichtlijn – Woonstaatheffing – informatie-uitwisseling – België vanaf 01.01.10: informatie-uitwisseling – Woonstaatheffing Luxemburg, Oostenrijk, Andorra, Monaco, Liechtenstein en Zwitserland Vanaf 01.01.08 : 20 % Vanaf 01.07.11: 35 % Opgelet: niet bevrijdend (dus moet nog aangegeven worden in aangifte personenbelasting) © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer20

21 Kosten Geen kosten bij aan- en verkoop Kosten bij vervroegde verkoop Bewaring op effectenrekening – Kasbon bank x wordt bewaard bij bank X: gratis – Kasbon bank x wordt bewaard bij bank Y: meestal kosten © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer21

22 Voor- en nadelen © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer +- Rentevergoeding ligt vastGeen fysieke levering meer mogelijk Rentevergoeding volgens de rentemarkt Roerende voorheffing te betalen op rente Veilige belegging Geen kosten 22

23 Topic: afschaffing effecten aan toonder Fysieke levering – Tot 31.12.07: mogelijk – Vanaf 01.01.08: niet meer mogelijk Reden: wet 14.12.05 Bestaande effecten – Overgangsperiode tot 31.12.13 – Houder moet tegen die datum effecten dematerialiseren – Indien niet gebeurd: dan van rechtswege op naam Omzetten naar effectenrekening – 1 % belasting in 2012 – 2 % belasting in 2013 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer23

24 Topic: afschaffing effecten aan toonder Van rechtswege op naam – indien houder niet gekend: effect wordt ingeschreven op naam van emittent rechten worden opgeschort – moet het dus laten regulariseren tot een gedematerialiseerd effect of effect op naam Indien houder onbekend blijft – Worden effecten verkocht door emittent – Opbrengst worden gestort in Deposito- en Consignatiekas Als men teruggave vraagt na 01.01.16 – Boete 10 % per jaar achterstand Vanaf 01.01.25 – Alle resterende effecten waardeloos © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer24

25 Topic: afschaffing effecten aan toonder Oma Mariette – Pagina 153 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer25


Download ppt "Hoofdstuk 7 Kasbon Beleggingsleer Siem de Ruijter Jan Van Doorslaer."

Verwante presentaties


Ads door Google