De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Beleggingsleer Siem de Ruijter Jan Van Doorslaer

Verwante presentaties


Presentatie over: "Beleggingsleer Siem de Ruijter Jan Van Doorslaer"— Transcript van de presentatie:

1 Beleggingsleer Siem de Ruijter Jan Van Doorslaer
Hoofdstuk 7 Kasbon

2 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Definitie Schuldbrieven Uitgegeven door een FI Op middellange termijn Waarop beleggers kunnen inschrijven Doorlopend uitgegeven Geen vaste inschrijvingsperiode Voor verkrijgen van fondsen ten behoeve van bankactiviteiten © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

3 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Definitie Kasbon = schuldbekentenis Uitgever bevestigt bepaalde som te hebben ontvangen Belooft deze terug te betalen na bepaalde termijn Tegen betaling van overeengekomen rente © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

4 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Soorten Kasbon met jaarlijkse coupon Kapitalisatiebon Step-up kasbon Rente stijgt jaarlijks Gemiddelde rentevoet = die kasbon met vaste rentevoet met gelijkaardige looptijd © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

5 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

6 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Soorten Vanaf Wet houdende afschaffing van de effecten aan toonder Geen materiële levering meer mogelijk Effectenrekening © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

7 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Voorbeeld effectenrekening © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

8 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Veiligheid Idem termijnrekening Beschermingsfonds Vervroegde opname Lager bedrag wordt terugbetaald Afhankelijk van resterende looptijd huidige rente © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

9 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Voorbeeld Gerard kasbon met intrest van 3 % looptijd van 5 jaar na een jaar heeft hij onverwacht zijn geld nodig De bank eist een vaste transactiekost om de belegging stop te zetten bijkomende voorwaarden zullen afhangen van de evolutie van de rente en het feit dat de kasbon normaal nog 4 jaar loopt. Als de rente voor nieuwe kasbons ondertussen is gestegen en bijvoorbeeld 4 % bedraagt zal de bank trachten hem te ontmoedigen zal ze spaargeld tegen een betere rente beleggen (bij een concurrerende instelling) ? bijgevolg zal ze slechts ongeveer 96 % van het kapitaal uitkeren. Gerard ontvangt wel de intresten van het eerste jaar van zijn belegging. © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

10 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Voorbeeld Had Gerard zijn kasbon tot op de vervaldag bewaard zou 100 % uitgekeerd worden ongeacht de rente op dat moment het is aan te raden de vraag om een kasbon vóór vervaldag terug te laten betalen enkel en alleen als allerlaatste oplossing te overwegen © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

11 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Liquiditeit Gedurende looptijd geld geblokkeerd Kunnen verkocht worden op openbare veiling beurs geen doorlopende koersnotering wordt gewerkt met veiling beste prijs die wordt geboden kosten +/- 1 % van belegde bedrag © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

12 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Return Rentevoet OLO’s Hoe langer periode, hoe hoger rentevoet uitzondering: inverse rentecurve (zie later) Keuze jaarlijkse uitkering kapitalisatie © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

13 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Return Keuze Jaarlijkse uitkering Enkelvoudige intresten K * i * n Kapitalisatie Samengestelde intresten K * (1 + i)n © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

14 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Enkelvoudige intrest Kapitaal: EUR Looptijd: 5 jaar Intrest: 3 % Elk jaar krijgt men 30 EUR K x i x n = EUR x 3 % x 5 = 150 EUR © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

15 Samengestelde intrest
Kapitaal: EUR Looptijd: 5 jaar Intrest: 3 % Jaar 1 1 000 EUR x 3 % = 30 EUR rente Jaar 2 1 030 EUR x 3 % = 30,90 EUR rente K * (1 + i)n 1 000 EUR x (1 + 0,03)5 = EUR © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

16 Enkelvoudige en samengestelde intrest
Enkelvoudige intrest Samengestelde intrest Kapitaal intrest kapitaal Intrest Jaar 1 1 000,00 30,00 Jaar 2 1 030,00 30,90 Jaar 3 1 060,90 31,83 Jaar 4 1 092,73 32,78 Jaar 5 1 125,51 33,76 Totale intrest 150,00 159,27 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

17 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Return Oefening pagina 148 Oefening pagina 149 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

18 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Return EUR jaarlijks rendement 10 % Op je twintigste verjaardag is dit bedrag aangegroeid tot …? Op je dertigste verjaardag is dit bedrag aangegroeid tot…? © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

19 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Return Oefening pagina 149 Na 10 jaar: 4.416,54 euro Na 20 jaar: ,18 euro Na 30 jaar: ,00 euro © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

20 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Fiscaliteit RV = 21 % (of 25 %) Bronheffing Buitenlandse bank Europese spaarrichtlijn Woonstaatheffing – informatie-uitwisseling België vanaf : informatie-uitwisseling Woonstaatheffing Luxemburg, Oostenrijk, Andorra, Monaco, Liechtenstein en Zwitserland Vanaf : 20 % Vanaf : 35 % Opgelet: niet bevrijdend (dus moet nog aangegeven worden in aangifte personenbelasting) © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

21 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Kosten Geen kosten bij aan- en verkoop Kosten bij vervroegde verkoop Bewaring op effectenrekening Kasbon bank x wordt bewaard bij bank X: gratis Kasbon bank x wordt bewaard bij bank Y: meestal kosten © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

22 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer
Voor- en nadelen + - Rentevergoeding ligt vast Geen fysieke levering meer mogelijk Rentevergoeding volgens de rentemarkt  Roerende voorheffing te betalen op rente Veilige belegging Geen kosten  © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

23 Topic: afschaffing effecten aan toonder
Fysieke levering Tot : mogelijk Vanaf : niet meer mogelijk Reden: wet Bestaande effecten Overgangsperiode tot Houder moet tegen die datum effecten dematerialiseren Indien niet gebeurd: dan van rechtswege op naam Omzetten naar effectenrekening 1 % belasting in 2012 2 % belasting in 2013 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

24 Topic: afschaffing effecten aan toonder
Van rechtswege op naam indien houder niet gekend: effect wordt ingeschreven op naam van emittent rechten worden opgeschort moet het dus laten regulariseren tot een gedematerialiseerd effect of effect op naam Indien houder onbekend blijft Worden effecten verkocht door emittent Opbrengst worden gestort in Deposito- en Consignatiekas Als men teruggave vraagt na Boete 10 % per jaar achterstand Vanaf Alle resterende effecten waardeloos © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer

25 Topic: afschaffing effecten aan toonder
Oma Mariette Pagina 153 © Uitgeverij De Boeck Beleggingsleer


Download ppt "Beleggingsleer Siem de Ruijter Jan Van Doorslaer"

Verwante presentaties


Ads door Google