De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het verhaal van de stola

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het verhaal van de stola"— Transcript van de presentatie:

1 Het verhaal van de stola

2 Stola’s, speciaal die over de gebedsmantels gedragen worden, zijn er in alle soorten en maten. Zij mogen van religieuze symbolen zijn voorzien maar dat is niet een verplichting

3 Ik ging op zoek naar het wapen van de Ongeschoeide Karmelieten (OCD- Ordo Carmelitarum Discalceatorum).

4 Ik ging op zoek naar het wapen van de Ongeschoeide Karmelieten (OCD- Ordo Carmelitarum Discalceatorum). * De reden : ik wilde voor een vriend, een priester van deze orde, een stola maken of laten maken.

5 Om te ontdekken hoe dat wapen eruit moest zien,
Ik ging op zoek naar het wapen van de Ongeschoeide Karmelieten (OCD- Ordo Carmelitarum Discalceatorum). * De reden : ik wilde voor een vriend, een priester van deze orde, een stola maken of laten maken. Om te ontdekken hoe dat wapen eruit moest zien, zocht ik contakt met ‘De Kleine Karmel’ in Oss.

6 Om te ontdekken hoe dat wapen eruit moest zien,
Ik ging op zoek naar het wapen van de Ongeschoeide Karmelieten (OCD- Ordo Carmelitarum Discalceatorum). * De reden : ik wilde voor een vriend, een priester van deze orde, een stola maken of laten maken. Om te ontdekken hoe dat wapen eruit moest zien, zocht ik contakt met ‘De Kleine Karmel’ in Oss. Van hen ontving ik een gebedenboekje met op de omslag het betreffende wapen.

7 Het wapen op deze omslag kopieerde ik . . . .
en bewerkte het tot een zwart/wit afbeelding.

8 Van deze kwaliteit

9 Maar de vraag: hoe de kleurstelling van
het wapen is, werd daarmee niet beantwoord.

10 Maar de vraag: hoe de kleurstelling van
het wapen is, werd daarmee niet beantwoord. Dus werd op het internet gezocht naar wapens van de orde van de Karmelieten.

11 Maar de vraag: hoe de kleurstelling van
het wapen is, werd daarmee niet beantwoord. Dus werd op het internet gezocht naar wapens van de orde van de Karmelieten. Hierna volgt een bloemlezing van wapens van de karmelieten van over de hele wereld.

12

13

14

15 Er was een grote verscheidenheid in de diverse uitvoeringen.

16 Er was een grote verscheidenheid in de diverse uitvoeringen.
Vast terugkerende thema’s, in veel wapens, zijn:

17 Er was een grote verscheidenheid in de diverse uitvoeringen.
Vast terugkerende thema’s, in veel wapens, zijn: - een kruis, op een verhoging (terp, heuvel of berg ?) geplaatst;

18 Er was een grote verscheidenheid in de diverse uitvoeringen.
Vast terugkerende thema’s, in veel wapens, zijn: - een kruis, op een verhoging (terp, heuvel of berg ?) geplaatst; - drie zespuntige sterren;

19 Er was een grote verscheidenheid in de diverse uitvoeringen.
Vast terugkerende thema’s, in veel wapens, zijn: - een kruis, op een verhoging (terp, heuvel of berg ?) geplaatst; - drie zespuntige sterren; Verder : draagt het schild een kroon met 5 bloemen waaruit een rechterarm steekt;

20 Er was een grote verscheidenheid in de diverse uitvoeringen.
Vast terugkerende thema’s, in veel wapens, zijn: - een kruis, op een verhoging (terp, heuvel of berg ?) geplaatst; - drie zespuntige sterren; Verder : draagt het schild een kroon met 5 bloemen waaruit een rechterarm steekt; de hand van die arm houdt een gegolfd zwaard vast;

21 Er was een grote verscheidenheid in de diverse uitvoeringen.
Vast terugkerende thema’s, in veel wapens, zijn: - een kruis, op een verhoging (terp, heuvel of berg ?) geplaatst; - drie zespuntige sterren; Verder : draagt het schild een kroon met 5 bloemen waaruit een rechterarm steekt; de hand van die arm houdt een gegolfd zwaard vast; vanuit de uiteinden van de kroon staan, in een halve cirkel, 12 zespuntige sterren;

22 ‘zelo zelatus sum pro domino deo exercituum’
Er was een grote verscheidenheid in de diverse uitvoeringen. Vast terugkerende thema’s, in veel wapens, zijn: - een kruis, op een verhoging (terp, heuvel of berg ?) geplaatst; - drie zespuntige sterren; Verder : draagt het schild een kroon met 5 bloemen waaruit een rechterarm steekt; de hand van die arm houdt een gegolfd zwaard vast; vanuit de uiteinden van de kroon staan, in een halve cirkel, 12 zespuntige sterren; om het zwaard hangt een vaandel met de Latijnse tekst: ‘zelo zelatus sum pro domino deo exercituum’

23 Er was een grote verscheidenheid in de diverse uitvoeringen.
Vast terugkerende thema’s, in veel wapens, zijn: - een kruis, op een verhoging (terp, heuvel of berg ?) geplaatst; - drie zespuntige sterren; Verder : draagt het schild een kroon met 5 bloemen waaruit een rechterarm steekt; de hand van die arm houdt een gegolfd zwaard vast; vanuit de uiteinden van de kroon staan, in een halve cirkel, 12 zespuntige sterren; om het zwaard hangt een vaandel met de Latijnse tekst: ‘zelo zelatus sum pro domino deo exercituum’ Volgens de nieuwe bijbelvertaling (2005) zou dat betekenen: ‘Ik heb me met volle overgave ingezet voor de HEER, de God van de hemelse machten’

24 Oudere manuscripten gebruiken de woorden:
‘Met vuur ben ik vurig geweest voor de Heer, God der Heerscharen’ Daarom wordt het gegolfde zwaard ook wel gezien als een vurig zwaard.

25 Oudere manuscripten gebruiken de woorden:
‘Met vuur ben ik vurig geweest voor de Heer, God der Heerscharen’ Daarom wordt het gegolfde zwaard ook wel gezien als een vurig zwaard. Gezien de veelheid van variaties was niet duidelijk hoe het wapen er precies uit zou moeten zien.

26 Oudere manuscripten gebruiken de woorden:
‘Met vuur ben ik vurig geweest voor de Heer, God der Heerscharen’ Daarom wordt het gegolfde zwaard ook wel gezien als een vurig zwaard. Gezien de veelheid van variaties was niet duidelijk hoe het wapen er precies uit zou moeten zien. Daarom begon ik het wapen opnieuw op te bouwen met gebruikmaking van de kleuren

27 . . .wat zich als volgt ontwikkelde . . . . .

28 Met behulp van een reeds aanwezige, goede stola, werd een patroon ontworpen . . . .

29 Met behulp van een reeds aanwezige, goede stola, werd een patroon ontworpen . . . .

30 Met behulp van een reeds aanwezige, goede stola, werd een patroon ontworpen . . . .
en kon begonnen worden met een patroon voor het borduurwerk van de ornamenten.

31 Met behulp van een reeds aanwezige, goede stola, werd een patroon ontworpen . . . .
en kon begonnen worden met een patroon voor het borduurwerk van de ornamenten. Omdat het volledige wapen, geborduurd op een smalle stola, te complex zou worden, is gekozen voor een eenvoudige uitvoering met alleen de karakteristieke ornamenten van het schild: de kroon, het zwaard en de sterren.

32 De liturgische kleuren in het kerkelijk jaar
De betreffende priester koos voor de groene basiskleur, omdat de stola dan het meest benut kan worden

33 Rechts op de stola wordt het wapen van de ongeschoeide karmelieten geborduurd. Links op de stola komt een Keltisch kruis. De toekomstige gebruiker van de stola heeft namelijk veel affectie met Ierland. Het voorbeeld van Internet ziet er geborduurd zo uit

34 Nadat beide symbolen vanaf het ontwerp tot een borduurpatroon
waren verwerkt werden deze door middel van een computergestuurde borduurmachine op een ‘proeflapje’ geborduurd. Beide werden geschikt gevonden voor het uiteindelijk resultaat

35 En dit is dan het eindresultaat. . .
(de ornamenten zijn, zoals gebruikelijk op borsthoogte geborduurd, zodat ze goed zichtbaar zijn)

36 Onlangs is de stola door een ‘collega-priester’ gewijd en
dus gebruiksklaar voor onze vriend.

37 Het eerste gedrukte (getekende
Het eerste gedrukte (getekende ?)Karmelietenschild dateert van het jaar Het onderging nadien veel veranderingen;

38 Het eerste gedrukte (getekende
Het eerste gedrukte (getekende ?)Karmelietenschild dateert van het jaar Het onderging nadien veel veranderingen; Het is verdeeld in een boven- en onderdeel, en heeft twee kleuren, nl. wit /zilver en bruin/rood;

39 Het eerste gedrukte (getekende
Het eerste gedrukte (getekende ?)Karmelietenschild dateert van het jaar Het onderging nadien veel veranderingen; Het is verdeeld in een boven- en onderdeel, en heeft twee kleuren, nl. wit /zilver en bruin/rood; De punt in het centrum van het schild (in het bruin/rood) staat voor de berg Karmel;

40 Het eerste gedrukte (getekende
Het eerste gedrukte (getekende ?)Karmelietenschild dateert van het jaar Het onderging nadien veel veranderingen; Het is verdeeld in een boven- en onderdeel, en heeft twee kleuren, nl. wit /zilver en bruin/rood; De punt in het centrum van het schild (in het bruin/rood) staat voor de berg Karmel; Het kruis op de top van de berg is in de zestiende eeuw toegevoegd als kenmerk van de Ongeschoeide Karmelieten;

41 Het eerste gedrukte (getekende
Het eerste gedrukte (getekende ?)Karmelietenschild dateert van het jaar Het onderging nadien veel veranderingen; Het is verdeeld in een boven- en onderdeel, en heeft twee kleuren, nl. wit /zilver en bruin/rood; De punt in het centrum van het schild (in het bruin/rood) staat voor de berg Karmel; Het kruis op de top van de berg is in de zestiende eeuw toegevoegd als kenmerk van de Ongeschoeide Karmelieten; De drie sterren kunnen staan voor 3 tijdperken in de geschiedenis van de Karmelieten-orde òf voor de drie belangrijkste personen uit de geschiedenis van de Karmelieten: de onderste (witte) ster stelt de Heilige Maagd Maria voor de twee andere sterren de vaders Elia en Elisa.

42 De twaalf sterren kunnen staan voor :
de 12 discipelen van Jezus of voor

43 De twaalf sterren kunnen staan voor :
de 12 discipelen van Jezus of voor de 12 stammen van Israel of voor

44 De twaalf sterren kunnen staan voor :
de 12 discipelen van Jezus of voor de 12 stammen van Israel of voor de prerogatieven van de Maagd Maria, wie door Johannes in de apocalyptische versie beschreven wordt als: ‘Een vrouw gekleed met de Zon… en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.’

45 De sterren betekenen ook de twaalf punten van de Geloofswet, zijnde Gehoorzaamheid, Kuisheid, Armoede, Overpeinzing, Gebed, Kerkdienst, Kapittel, Onthouding, het Apostolaat, Stilte, Nederigheid en Supererogatie (‘het doen van meer dan de plicht is’).

46 De sterren betekenen ook de twaalf punten van de Geloofswet, zijnde Gehoorzaamheid, Kuisheid, Armoede, Overpeinzing, Gebed, Kerkdienst, Kapittel, Onthouding, het Apostolaat, Stilte, Nederigheid en Supererogatie (‘het doen van meer dan de plicht is’). Uit de kroon rijst een rechterhand met arm (bruine mouw) die een vlammend zwaard vasthoudt, symbool voor de vurige geest van Eliah, een detail dat voor het eerst opdook in 1595.

47 De sterren betekenen ook de twaalf punten van de Geloofswet, zijnde Gehoorzaamheid, Kuisheid, Armoede, Overpeinzing, Gebed, Kerkdienst, Kapittel, Onthouding, het Apostolaat, Stilte, Nederigheid en Supererogatie (‘het doen van meer dan de plicht is’). Uit de kroon rijst een rechterhand met arm (bruine mouw) die een vlammend zwaard vasthoudt, symbool voor de vurige geest van Eliah, een detail dat voor het eerst opdook in Boven alles staat het motto: ‘Zelo Zelatus Sum Pro Domino Deo Exercituum’, wat evenveel betekent als: ‘Met vuur ben ik vurig geweest voor de Heer, God der Heerscharen’ (Kon. 1, 19:14).

48 De sterren betekenen ook de twaalf punten van de Geloofswet, zijnde Gehoorzaamheid, Kuisheid, Armoede, Overpeinzing, Gebed, Kerkdienst, Kapittel, Onthouding, het Apostolaat, Stilte, Nederigheid en Supererogatie (‘het doen van meer dan de plicht is’). Uit de kroon rijst een rechterhand met arm (bruine mouw) die een vlammend zwaard vasthoudt, symbool voor de vurige geest van Eliah, een detail dat voor het eerst opdook in Boven alles staat het motto: ‘Zelo Zelatus Sum Pro Domino Deo Exercituum’, wat evenveel betekent als: ‘Met vuur ben ik vurig geweest voor de Heer, God der Heerscharen’ (Kon. 1, 19:14). Dus samenvattend kan men stellen dat de Karmeliet gecentreerd op Christus leeft.

49 Verantwoording: De muziek bij deze diapresentatie is ‘Spiegel im Spiegel’ door Arvo Pärt.

50 Verantwoording: De muziek bij deze diapresentatie is ‘Spiegel im Spiegel’ door Arvo Pärt. De informatie over het wapenschild van de Karmelieten is afkomstig van Pater Goris, overste van het voormalig Karmelietenklooster te Heverlee-Haasrode (België), thans Sint Albertus College.

51 Verantwoording: De muziek bij deze diapresentatie is ‘Spiegel im Spiegel’ door Arvo Pärt. De informatie over het wapenschild van de Karmelieten is afkomstig van Pater Goris, overste van het voormalig Karmelietenklooster te Heverlee-Haasrode (België), thans Sint Albertus College. De oplettende lezer zal hebben gemerkt dat de kleur van de mouw door mij in het groen is weergegeven. Bij het ontwerp was de informatie over de juiste kleuren van het schild bij mij nog niet bekend. John Jasperse


Download ppt "Het verhaal van de stola"

Verwante presentaties


Ads door Google