De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CALAMITEITENPLAN PROVINCIAAL ARCHIEF WEST-VLAANDEREN Zie ook L:\ADMINISTRATIE ARCHIEFDIENST\D24_Archiefgebouw\Rampenplanning Goedgekeurd Deputatie 24 april.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CALAMITEITENPLAN PROVINCIAAL ARCHIEF WEST-VLAANDEREN Zie ook L:\ADMINISTRATIE ARCHIEFDIENST\D24_Archiefgebouw\Rampenplanning Goedgekeurd Deputatie 24 april."— Transcript van de presentatie:

1 CALAMITEITENPLAN PROVINCIAAL ARCHIEF WEST-VLAANDEREN Zie ook L:\ADMINISTRATIE ARCHIEFDIENST\D24_Archiefgebouw\Rampenplanning Goedgekeurd Deputatie 24 april 2008 Laatste actualisering en bijwerking: 25 oktober 2010

2 1. Verantwoordelijkheden 1.1. De Provinciegriffier is op grond van het Provinciedecreet verantwoordelijk voor het Provinciaal Archief. Organisatorisch wordt het archief beheerd door de Provinciale Archiefdienst West-Vlaanderen onder leiding van de Provinciaal archivaris. 1.2. De Provinciaal archivaris is verantwoordelijk voor het opmaken, het toepassen en het jaarlijks actualiseren van het calamiteitenplan. 1.3. De archivaris of een door hem aangeduide vervanger/-ster beslist in geval van een calamiteit over de uitvoering van het plan. Hij of zij coördineert de noodoperaties. 1.4. De archivaris verricht concreet ter preventie de volgende werkzaamheden: - het opmaken van een organisatieschema waarbij vastgelegd wordt wie welke taak, verantwoordelijkheid en bevoegdheid heeft bij een calamiteit; - het uitvoeren van een risicoanalyse om na te gaan tegen welke calamiteiten het Provinciaal Archief beschermd moet worden; - het opmaken van een overzicht van de inhoud van het Provinciaal Archief en op basis daarvan het opmaken van een prioriteitenlijst; - het in kaart brengen en evalueren van de bestaande preventieve voorzieningen en maatregelen (onder meer het bekendmaken van het calamiteitenplan, het zorgen voor een adequaat sleutelbeheer, het kunnen claimen van andere ruimten voor de tijdelijke opslag van te verplaatsen archiefbestanden, de afspraken met bedrijven); - het leggen van contacten met externen; - het bepalen van de toe te passen beschermingsmethoden; - het anticiperen op contacten met de media; - het uitschrijven van een calamiteitenplan; - het opleiden van het personeel; - het oefenen van het calamiteitenplan en het noteren van alle controles in een logboek; - het geregeld evalueren van het calamiteitenplan; - het opmaken van planningen voor het herstel van documenten. 1.5. Een leider voor de eerste interventie en een personeelslid EHBO zijn aangesteld in het Provinciaal Archiefgebouw.

3 Inhoudstafel Inhoudstafel2 1. Verantwoordelijkheden3 2. Reikwijdte van het calamiteitenplan4 3. Calamiteitenplan5 3.1. Brand5 3.2. Water8 3.3. Schimmel12 3.4. Ongedierte13 3.5. Diefstal14 3.6. Inbraak14 3.7. Bommelding14 3.8. Vandalisme15 3.9. Storing energievoorziening15 3.10. Storing in de lift15 3.11. Niet voorziene gevallen 15 4. Bijlagen17 4.1. Prioriteitenlijst met plattegrond voor de evacuatie van het Provinciaal Archief17 4.2. Plattegrond van het Archiefgebouw met veiligheidsvoorzieningen21 4.3. Intern sleutelplan23 4.4. Lijst van de in het Archiefgebouw aanwezige hulpmiddelen en –materialen24 4.5. Lijst van de in het Archiefgebouw aanwezige gevaarlijke stoffen27 4.6. Beschrijvende fiche betreffende de infrastructuur van het Archiefgebouw29 4.7. Onderhouds- en keuringscontracten infrastructuur30 4.8. Lijst van noodnummers en contactgegevens van hulp- en ondersteunende diensten31 4.9. Registratiemethode34 4.10. Schade- en evacuatieformulier35 4.11. Logboek36 4.12. Lijst van de verspreiding van het calamiteitenplan37 5. Literatuurlijst38

4 RISICO’SACTIEWIE?HULPMIDDELEN 3.1. BRANDZORG EERST VOOR DE VEILIGHEID VAN DE AANWEZIGE PERSONEN - brand tijdens de werkuren.3.1.1. Controleer de plaats van de brand op de branddetectiecentrale en ga kijken op de plaats van de melding. LEIDER EERSTE INTERVENTIE (bij afwezigheid andere personeelsleden uit bureau 001) 3.1.2. Reset de centrale bij een valse melding en brengt de collega’s op de hoogte. Reset nooit zonder een grondige controle ter plaatse. LEIDER EERSTE INTERVENTIE (bij afwezigheid andere personeelsleden uit bureau 001) 3.1.3. Bij vaststelling van brand en de detectiecentrale werkt niet: druk onmiddellijk één van de alarmbelknoppen verspreid over het gebouw in. De alarmbel wordt hierdoor in werking gesteld. ALLE AANWEZIGEN 3.1.4. Zet alle activiteiten onmiddellijk stop.ALLE AANWEZIGEN 3.1.5. Bel de leider van de Eerste Interventie op binnenpostnummer 7277 of verwittig, indien deze niet onmiddellijk bereikbaar is, zelf de brandweer op het nummer (0)100 met de melding “U spreekt met … Er is brand in het Provinciaal Archiefgebouw West- Vlaanderen, Gistelse Steenweg Sint-Andries Brugge”. Geef locatie, aard en omvang van de brand en vraag een ziekenwagen aan indien er slachtoffers zijn (met melding van aantal gekwetsten, ernst en aard van de verwondingen). ALLE AANWEZIGEN 3.1.6. Sluit de ramen en deuren.ALLE AANWEZIGEN 3.1.7. Schakel de elektriciteit uit; de gastoevoer wordt automatisch uitgeschakeld bij alarm. LEIDER EERSTE INTERVENTIE (bij afwezigheid andere personeelsleden uit bureau 001) 3.1.8. Verlaat het gebouw via de dichtst bijgelegen (nood)uitgang en begeleid de aanwezige bezoekers. ALLE AANWEZIGEN

5 3.1.27. Neem contact op met een restaurator en indien nodig een koel- of vriesruimte. ARCHIVARISCONTACTGEGEVENS GESPECIALISEERDE FIRMA’S 3.2. WATERNAT PAPIER MOET ZO SNEL MOGELIJK INGEVROREN WORDEN. 3.2.1. Meld de waterschade aan de archivaris, die de situatie ter plekke zal opnemen. Hij laat foto’s nemen van de schade en besluit wat de te volgen werkzaamheden zullen zijn. ARCHIVARIS 3.2.2. Schakel de elektriciteit uit. Sluit in geval van een leidingbreuk de watertoevoer af. AANGEDUIDE PERSONEN 3.2.3. Neem contact op met een restaurator en indien nodig met een koel- of vriesruimte. ARCHIVARISCONTACTGEGEVENS GESPECIALISEERDE FIRMA’S 3.2.4. Dweil of zuig het water op. Neem hierbij het volgende in acht: de ruimte moet onmiddellijk leeggepompt worden als de calamiteit minder dan 6 uur voordien plaatsvond; zo niet moet gewacht worden op de transportmogelijkheden zonder leegpompen (onder water ontstaat geen schimmelgroei). Houd er rekening mee dat er mogelijks geen elektriciteit is. AANGEDUIDE PERSONENGENERATOR WATERPOMP 3.2.5. Plaats bij lekkage zo mogelijk emmers en bakken om het lekwater op te vangen. AANGEDUIDE PERSONENEMMERS BAKKEN 3.2.6. Dek archiefrekken en archiefkasten af met plastiek.AANGEDUIDE PERSONENAFDEKPLASTIEK 3.2.7. Breng nog droge archiefdocumenten in veiligheid volgens de prioriteitenlijst (zie bijlage 4.1.) AANGEDUIDE PERSONENPRIORITEITENLIJST 3.2.8. Boeken nemen veel vocht op en zullen in het water opzwellen, waardoor archiefrekken en -kasten uit elkaar kunnen gedrukt worden en omvallen; stabiliseer en neem zo nodig één of meerdere boeken weg op iedere kast- of rekplank. Draag beschermende kleding en veiligheidshelm. Let erop dat de rekken of kasten niet onstabiel worden door alleen de onderste planken te ontruimen. AANGEDUIDE PERSONENVEILIGHEIDSBRILLEN VEILIGHEIDSHANDSCHOEN EN VEILIGHEIDSHELMEN VEILIGHEIDSSCHOENEN 3.2.9. Ventileer en ontvochtig de getroffen ruimte en houd de temperatuur zo laag mogelijk om schimmelvorming te vermijden. Als toch schimmelvorming optreedt, stop het ventileren zodat de schimmel niet door het hele archiefgebouw verspreid wordt. AANGEDUIDE PERSONENLUCHTONTVOCHTIGERS VENTILATOREN

6 Bijlagen 4.1. Prioriteitenlijst met plattegrond voor de evacuatie van het Provinciaal Archief I = Hoogste prioriteit II. Gematigde prioriteit III. Laagste prioriteit GELIJKVLOERS – administratief gedeelte Leeszaal Fernand Peuteman 002 Documenten in lezing = I Lokaal 001 Documenten in bewerking = II Lokaal 010 Te klasseren en in te sealen foto’s, affiches en plannen (1 rek) = II Triageruimte 008 Archief Buurtspoorwegen = I EERSTE VERDIEPING - administratief gedeelte Lokaal 101 Documenten in bewerking= II Lokaal 109 Documenten in bewerking = II Lokaal 110 Documenten in bewerking = II GELIJKVLOERS – depot Blok A P.B. (ex Beveren) 257 rekken van A.1  A.257 = I Gedrukt Archief 6 rekken A.287 + 289  A.294 = III Bibliotheek 9 rekken A.269  A.277 = III Microfilms + cd-roms – Militieregisters (2 rekken) (veiligheidskopieën) A.288  289 = I Fotoverzameling A.278–A.286 = I Filmverzameling A.260–A.261 = I Andere documentaire verzamelingen A.285 = I

7

8 WatHoeveelheidLocatieLeverancier Absorptiemiddelen (keukenrollen)DiverseLokaal 103Colruyt Afdekplastiek/noppenplastiekRolLokaal 007Overtoom N.V. Archiefbakken60Lokaal 007Perquy B.V.B.A. ArchiefdozenDiverseGelijkvloers en verd. 1 depotJansen, Wijsmuller & Beuns B.V. Archiefkarren4Gelijkvloers depotMarc Van Ackere & co bvba Bezem1Lokaal 004Brico, Stock Americain Vermeersch Boenmachine1Lokaal 103Alpheios Boormachine1Lokaal 010Brico, Stock Americain Vermeersch Branddeken1Lokaal 010M.Ex.T. Belgium N.V. BreekmesjesDiverseLokaal 010Brico, Stock Americain Vermeersch Digitale camera met statief1Lokaal 010Tuyttens N.V. Doeken (pluisvrij)DiverseLokaal 004 + 103Stock Americain Vermeersch EHBO-koffers2Lokaal 010 + 109M.Ex.T. Belgium N.V. Emmers9Lokaal 004 + 103Brico, Stock Americain Vermeersch Etiketten (zelfklevend)DiverseLokaal 109Neptunus Drukkerij, AVA Papierwaren Europallet1Lokaal 009 – GarageBrugs Palettenbedrijf Fluohesjes4Lokaal 010Te verkrijgen via Huishoudelijke Dienst Gedistilleerd water5 literLokaal 010Brico, Stock Americain Vermeersch GeneratorNihil Te verkrijgen bij Uitleendienst, Sportdienst of de domeinen (Tillegem) Hamers2Lokaal 010Brico, Stock Americain Vermeersch HanddoekenDiverseLokaal 104Te verkrijgen via Huishoudelijke Dienst Handdoeken (spons)15Lokaal 010Te verkrijgen via Huishoudelijke Dienst Handpallettruck1Lokaal 009 – garageEuro-Forklifts Handschoenen (katoenen)22Lokaal 010Overtoom N.V. Handschoenen (plastiek)6 + 2Lokaal 004 + 103Te verkrijgen via Huishoudelijke Dienst Handschoenen (werkhandschoenen)13Bij personeelsledenBrico, Stock Americain Vermeersch Houtzaag1Lokaal 010Brico, Stock Americain Vermeersch InbussleutelsDiverseLokaal 010Brico, Stock Americain Vermeersch Jassen10Bij de personeelsleden + lokaal 102 Huishoudelijke Dienst Kleefletters en –cijfersDiverseLokaal 010Neptunus Drukkerij, AVA Papierwaren Ladders2Lokaal 004 + 007Brico, Stock Americain Vermeersch LijmDiverseLokaal 010 (frigo)Cami N.V. Lintmeters3Lokaal 010 + 110Brico, Stock Americain Vermeersch Materiaalbak1Lokaal 010Brico, Stock Americain Vermeersch MelinexRolLokaal 010Jansen, Wijsmuller & Beuns B.V. Lijst van de in het Archiefgebouw aanwezige hulpmiddelen en –materialen (contactgegevens van de leveranciers te vinden op de lijst L:\ADMINISTRATIE ARCHIEFDIENST\D24_Archiefgebouw\Leverancierslijst.docx)

9 PersoneelsledenTelnr.Telnr. GSM archivaris050/40 72 700497/05 18 08 archiefconsulente050/40 72 72- adjunct-adviseur (startbaan)050/40 72 79- medewerker 1050/40 72 69- medewerker 2050/40 72 78- medewerker 3050/40 72 71- medewerker 4050/40 72 77- medewerker 5050/40 72 80- medewerker 6050/40 72 68- geschoold arbeider050/40 72 75- technisch beambte 1050/40 72 85- technisch beambte 2050/40 72 85- NaamTelefoonnr.Adres D. Cranskens(0)050/39 61 82Gistelse Steenweg 61, 8200 Sint-Andries L. Demolder(0)050/38 78 18Gistelse Steenweg 456, 8200 Sint-Andries H. Denys(0)050/38 74 18Pastoriestraat 9, 8200 Sint-Andries G. Vonck(0)050/38 73 17Gistelse Steenweg 377, 8200 Sint-Andries 4.8. Lijst van noodnummers en contactgegevens van hulp- en ondersteunende diensten Brandweer nummer: (0)100 Ambulancediensten nummer: (0)100 Politie nummer: (0)101 Antigifcentrum nummer: (0)070/24 52 45 Brandwondencentrum nummer: (0)09/240 34 90 Dokters Sint-Andries wachtdienst algemeen: (0)078/15 15 90 (op zaterdag, zondag en feestdag doorlopend van 9u tot 19u)


Download ppt "CALAMITEITENPLAN PROVINCIAAL ARCHIEF WEST-VLAANDEREN Zie ook L:\ADMINISTRATIE ARCHIEFDIENST\D24_Archiefgebouw\Rampenplanning Goedgekeurd Deputatie 24 april."

Verwante presentaties


Ads door Google