De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Warmtewet & EED (Energy Efficiency Directive). Onderwerpen  Achtergrond Warmtewet en de EED  NL.V.V.E.  Basisvarianten Installatie  Noodzakelijke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Warmtewet & EED (Energy Efficiency Directive). Onderwerpen  Achtergrond Warmtewet en de EED  NL.V.V.E.  Basisvarianten Installatie  Noodzakelijke."— Transcript van de presentatie:

1 Warmtewet & EED (Energy Efficiency Directive)

2 Onderwerpen  Achtergrond Warmtewet en de EED  NL.V.V.E.  Basisvarianten Installatie  Noodzakelijke technische acties warmteleverancier  Noodzakelijke administratieve acties warmteleverancier  Beleid  Warmtewet – VVE  Niet Meer Dan Anders (NMDA) en de maximum gigajoule prijs  Vragen Page 2

3 Page 3 Wetten, normen en richtlijnen EED richtlijn Primaire meting Gas ElektriciteitWarmte Warmteleverancier (zelfopwekking via gasgestookt, warmtepomp e.d.) ( door de WBV, VVE, e.d.) Warmteleverancier (bv. stadsverwarming) Sub-meting Elektriciteitswet Gaswet Warmtewet EN 1434 norm W armtedoorstroom- meters NEN 7440 norm Kostenverdeling EN 834 + 835 norm Kostenverdeelmeters PRN 7441 praktijkrichtlijn Kostenverdeling AMVB EN 14154 norm e.a. Tapwatermeters

4 Achtergrond Warmtewet Page 4  Doelstelling: Voorkomen dat liberalisering van kleinverbruikersmarkt voor gas en elektriciteit tot gevolg zou hebben dat redelijke prijs voor warmte en/of leveringszekerheid van warmte in geding komt  Eerste voorstel Warmtewet door leden van de Tweede Kamer op 15-09-2003  Sindsdien vele aanvullingen; de belangrijkste:  Maximum GJ-prijs gebaseerd op “niet meer dan anders”- principe  Geen vergunningsplicht indien:  warmte wordt geleverd aan maximaal 10 verbruikers tegelijk, of  de verbruikersgrens onder 100 kW (10.000GJ) ligt, of  leverancier verhuurder dan wel eigenaar is van het gebouw waaraan warmte wordt geleverd  Geen terugwerkende kracht van toepassing  Structureel toezicht op rendement van warmteleveranciers om overwinsten te voorkomen  Indien mogelijk dient warmte te worden verrekend o.b.v. prijsstelling in GigaJoule  De Warmtewet is op 5 februari 2013 door de Tweede Kamer en op 11 juni 2013 door de Eerste Kamer goedgekeurd; in werking per 1 januari 2014

5 Achtergrond EED Page 5  Doelstelling: Realisatie van de in 2007 overeengekomen doelen voor 2020 - uitstoot broeikasgassen 20% lager t.o.v. 1990 - energie-efficiëntie 20% verhogen - 20% van de energie op duurzame wijze opgewekt  De EU-richtlijn 2012/27/EU per 1-1-2015 met implementatie- uitloop tot 31-12-2016: Verbruiksmeting verplicht in gebouwen met een centrale verwarming koeling en/of warmtapwatervoorziening  EU heeft wetgeving per 25 oktober 2012 dwingend opgelegd, lidstaten moeten betreffende wetgeving uiterlijk 5 juni 2014 als wet aannemen  EU buigt zich momenteel over boeteclausules indien men niet opvolgt  Belangrijkste items:  Verbruiksmeting is verplicht middels - afhankelijk van de technische mogelijkheden en economische haalbaarheid - warmtemeters, vervolgens warmtekostenverdelers en tot slot een warmtekostenverdeelsystematiek  Jaarlijks eenmaal afrekenen en 2 tot 4 maal inzage in individuele verbruiken

6 ……… ondertussen Doelstelling : “Gesprekspartner te zijn voor de overheid inzake wet- en regelgeving voor sub-metering in gebouwen met een collectieve energievoorziening” Page 6 Leden : ista Nederland B.V., Techem, Warmtemeterservice B.V. (WMS), Verwarming Water Verrekening (VWV), …….. Nederlandse Vereniging voor Verbruiksafhankelijke Energieafrekening  Bevorderen van goede verankering van sub-metering en kostenverdeelmethodieken t.a.v.:  samenhang regelgeving in EED, Warmtewet, Huurwet, Besluit Servicekosten, etc.  technische normen voor meetsystemen en kostenverdeelsystematieken (NEN)  regelgeving voor methoden voor data-interpretatie, analyse en berekeningsmethoden t.a.v. NMDA-principes  Bescherming ‘erfenis’-situaties ter voorkoming van terugwerkende kracht-correcties en aansprakelijkheid  Maatregelen voor potentiële ‘conflicten’ m.b.t. bv. eenheidsprijs opdrijvende reducties, weigeraars, schattingen en correcties, leegstandseffecten, e.d.

7 Warmtemeting per woning: sensonic ® radio Achter C.V. ketel: sensonic ® radio Page 7 C.V. Eenheid 1 Eenheid 2 Eenheid 3 Eenheid 4 Eenheid 5 Eenheid 6 Eenheid 7 Eenheid 8

8 Stijgstrangen radiatormeting: doprimo ® radio, achter C.V. ketel: sensonic ® radio Page 8 C.V. Eenheid 1 Eenheid 2 Eenheid 3 Eenheid 4 Eenheid 5 Eenheid 6 Eenheid 7 Eenheid 8

9 Warmtapwaterinstallatie radiatormeting: doprimo ® radio, tapwatermeting: domaqua ® m radio achter C.V. ketel: sensonic ® radio Page 9 C.V. Eenheid 1 Eenheid 2 Eenheid 3 Eenheid 4 Eenheid 5 Eenheid 6 Eenheid 7 Eenheid 8 WW

10 Noodzakelijke technische acties warmteleverancier Page 10  In kaart brengen van alle objecten die een collectieve energievoorziening hebben  Indien noodzakelijk> aanvragen van een leveranciersvergunning  Indien woningen en of bedrijfs-/winkelruimtes WEL voorzien van meting, inventariseren toegepaste technologie;  Indien radiografisch uitleesbaar: Meters akkoord  Indien manueel uitleesbaar: Meters vervangen  Indien woningen en/of bedrijfs- en winkelruimtes NIET voorzien van meting, alsnog noodzakelijke meetapparatuur aanbrengen  In kaart brengen van alle ketelhuizen; tussen ketel/duurzame bron en woningen moet een meter aangebracht zijn om het rendement van de installatie te kunnen berekenen  Voorbereiden van mogelijkheid om jaarlijks eenmaal af te rekenen en 2 tot 4 maal inzage in individuele verbruiken met indicatieve warmtekosten te geven

11  Meldingsplicht (ACM)  Leveringsovereenkomst (Aedes richtlijn)  Storingsregistratie  Vergunning aanvragen (per leverancier)  Melden alle tariefswijzigingen  Aantoonbare scherpe inkoop  GJ-prijs moet onderbouwd kunnen worden Page 11 Noodzakelijke administratieve acties warmteleverancier Warmtewet AMvB

12  Juridische vorm – vergunning of niet  Prijsbeleid – NMDA / verdeeltechnische aspecten  Contractering – energiebedrijf / installateurs  Vervangingsbeleid – bemetering / installatie Page 12 Beleidsvraagstukken Warmtewet AMvB

13  Geen vergunningsplicht  Levering wel conform Warmtewet  Vereniging is leverancier  Financiën staan los van warmtewet  De VVE en grooteigenaren (huurwoningen)  Geschillencommissie (geschillencommisie versus huurcommissie) Page 13 Warmtewet - VVE Warmtewet AMvB

14 Vergunningplicht (warmte)leverancier als:  Levering aan niet ‘eigen’ huurders  Meer levert dan 10.000 GJ (= ca. 300 woningen) Vergunningplicht betekent:  Ruime keuze aanbieden in wijzen van betaling  Goed bereikbaar zijn  Vragen binnen 10 dagen afgehandeld of binnen 5 dagen bericht binnen welk termijn adequate reactie kan worden verwacht  Aparte boekhouding m.b.t. levering van warmte/koude  Jaarverslag, jaarrekening en accountantsverklaring. Page 14 Regelgeving en effecten Warmtewet AMvB

15 NMDA uitgangspunt en toetsing  Niet meer dan anders (individuele HR 107 combi)  Jaarlijks publiceert ACM max. GJ-prijs  Tevens mogelijk een toets redelijk tarief  Altijd toets op totaal van woonhuisaansluitingen  Toets per adres alleen bij GJ-meters Storingscompensatie Bij storing tussen 4-8 uur € 35 Daarna per 4 uur € 20 Page 15 Regelgeving en effecten Warmtewet AMvB

16 Page 16 Niet Meer Dan Anders Als ik een eigen gasgestookte ketel zou hebben, hoeveel Euro zou ik dan voor warmte en warmtapwater kwijt zijn? C.V. HR 107

17 De integrale GJ-prijs bevat Vaste Kosten Variabele Kosten Jaarlijkse vaste kosten van transport, levering en aansluiting van gas: - Vast tarief gaslevering - Transportonafhankelijke verbruikerstarief - Transportafhankelijke verbruikerstarief - Periodieke aansluittarieven + Gasprijs incl. energiebelasting Gebaseerd op: - Bovenwaarde verbrandingswaarde - Brandstofrendement van warmteproductie - Energetische waarde van aardgasverbruik in gaswoning ….waarin verrekend: - warmtevraag verwarming - warmtevraag warm tapwater - leidingverlies verwarming - leidingverlies warm tapwater - opwekrendement verwarming - taprendement Integrale GJ-prijs Verschil in gebruikskosten tussen gas en warmte: Gebruikskosten* bij gebruik gas minus: Gebruikskosten* bij gebruik van warmte minus: Meerkosten van elektrisch koken + = = * Kapitaalslasten (afschrijving), onderhoudskosten (jaarcontract), meetkosten gasmeter

18 Van GJ en rendement naar “GJ-prijs” Page 18 GAS GJ Variabele kosten : € 46.720.- Vaste kosten : € 85,- Integrale’ kosten : € 46.805,- Integrale GJ-prijs op complex- en ketelhuisniveau: € 46.805 / 1.800 GJ = € 26,00 /GJ Gemeten 1.800 GJ 64.000 M3 gas = 2.250 GJ Voorziet in: Inzicht in warmteleverantie op collectief-ketelhuisniveau Geeft inzicht in het gebruiksrendement van omvormers (ketel, warmtewisselaar, warmtapwaterboilers, e.d.) Levert informatie voor de berekening van integrale GJ-prijs Kan, i.v.m. de GJ-prijs, verfijnende informatie opleveren voor de bepaling en aanpassing van vast/variabel op object- en/of appartementsniveau Geeft ondersteunende informatie aan de beheerder voor een goede beheersing van de exploitatie van zijn installaties

19 Oplossing ista Page 19 ista Nederland zorgt ervoor dat uw ketelhuis voldoet aan de Warmtewet & EED normen. Wij leveren:  De analyse van uw ketelhuis door schouwing  Het plan voor de juiste bemetering van uw ketelhuis  De installatie van het radiografisch uitleesbare netwerk incl. pulsonic op hoofdgasmeter*  4 maal per jaar de rendementsanalyse van uw installatie  4 maal per jaar een GJ raming  Monitoring  De meter dient door uw eigen installateur te worden gemonteerd** * de pulsuitgang voor de hoofdgasmeter dient u aan te vragen bij uw netbeheerder **installatie van de meter dient te worden voldaan aan de betreffende installateur.

20

21

22

23

24

25 Wat kan ista voor u betekenen…………..


Download ppt "Warmtewet & EED (Energy Efficiency Directive). Onderwerpen  Achtergrond Warmtewet en de EED  NL.V.V.E.  Basisvarianten Installatie  Noodzakelijke."

Verwante presentaties


Ads door Google