De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Risico’s bij internationale handel

Verwante presentaties


Presentatie over: "Risico’s bij internationale handel"— Transcript van de presentatie:

1 Risico’s bij internationale handel
Hoofdstuk 11 Risico’s bij internationale handel

2 Risico’s bij Internationale Handel
Risico’s bij Internationale Handel Risico van niet-betaling Politiek risico Wisselkoersrisico Transport of logistiek risico Administratief risico Economisch risico Juridisch risico

3 1 Risico van niet-betaling
H4 1 Risico van niet-betaling Exporteur! Voor levering: Resiliatie of fabricagerisico (bij goederen op bestelling) Technisch risico (verkoper verbreekt zelf contract) Na levering Betalingsrisico (kredietrisico): als koper private debiteur is: commercieel risico als koper overheid is: weinig risico, tenzij vertraging in betaling Vóór levering => fabricage of resiliatierisico Fabricage of resiliatierisico: de importeur verbreekt het contract voor de levering (resiliatie). Fabricagerisico : wanneer de productie die bezig was moet worden stopgezet (vooral bij een maatlevering problematisch, kan moeilijk herverkocht worden) Technisch risico: ligt bij de exporteur, het betekent dat deze niet kan voldoen aan en tijdige of conforme levering dit door technische problemen. De importeur verbreekt hierdoor het contract. Schade : reeds aangekochte materialen, reeds gemaakte productiekosten, soms moeilijk verkoopbaar product. Bescherming van de exporteur : door verzekering tg resiliatierisico; door voorafbetaling van (hoog) voorschot; door productie aan te vatten na toestaan L/C ; schadevergoedings-clausule in contract; uitstel van betaling

4 1 Risico van niet-betaling (2)
H4 1 Risico van niet-betaling (2) Bescherming: Informatie over financiële situatie koper Voorschot Zo korte mogelijke termijnen uitstel betaling Uitstaand bedrag per debiteur beperken Borgstelling vragen aan derde Wissel met aval van bank Documentair krediet gebruiken

5 1 Risico van niet-betaling (3)
H4 1 Risico van niet-betaling (3) Bescherming: Private Kredietverzekering Nationale Delcrederedienst Factoring

6 Private kredietverzekering
Verzekering commercieel risico bij private kredietverzekering Globale omzet verzekeren Limiet per debiteur Minimum bedrag Maximum termijnen Beperking landen/sectoren Schade 80 à 85 % (binnenland) of 70 à 75 % (buitenland) gedekt

7 Nationale Delcrederedienst
Verzekering risico’s verbonden aan export Betalingsrisico private en overheidsdebiteuren op KT in niet-OESO-landen Betalingsrisico private en overheidsdebiteuren op HL en LT voor bijna alle landen Resiliatierisico Politiek risico Risico verlies investeringen in buitenland Wisselkoersrisico en transferrisico bij buitenlandse investeringen Inbeslagname aannemersmaterieel in buitenland

8 Nationale Delcrederedienst (2)
Globale polis Kmo-cover Multinationalpolis [Terug]

9 Factoring zonder verhaal inclusief verzekering insolventierisico
(6) Betaling factuur Debiteur (5) Opvolging Factor (2) Factuur (1) Levering (4) Voorschot Leverancier (3) Overdracht factuur

10 In beide vormen mogelijkheid voor financiering door factor
Factoring (2) Factoring met verhaal Factor neemt enkel debiteurenbeheer over In beide vormen mogelijkheid voor financiering door factor Geen particuliere facturen of verbonden ondernemingen. [Terug]

11 H4 2 Politiek risico  Overmacht  Beslissingen van de overheid Schade? Transferrisico Consolidatierisico Politieke omstandigheden : verhinderen dat importeur kan betalen door opstand, natuurramp, oorlog, revolutie … = overmacht (onvoorspelbaar, niet aan te ontkomen) - Beslissingen van de overheid in het land van de koper, vb. intrekken invoervergunning, wijziging invoerreglementering, transferverbod deviezen … Vakjargon : “le fait du prince” (dikwijls gevolg van diplomatieke spanningen)

12 Voor exporteur: waardevermindering contractmunt
H4 3 Wisselkoersrisico Schommeling waarde van contractmunt in periode tussen afsluiten verkoop/ aankoop en de betaling ervan op latere datum. Voor exporteur: waardevermindering contractmunt Voor importeur: waardestijging contractmunt - door grote volatiliteit (schommelen) tav EURO kan koersverschil bestaan tussen afsluiten contract en ontvangen geld . Wisselkoersschommelingen kunnen op rentabiliteit van een onderneming soms een grote invloed hebben. - kan bestaan tijdens: 1 Uitvoeringsperiode: bij lange bouwprojecten 2 Offerteperiode: wisselkoersverschil tussen offerte en inwerking contract 3 Tijdstip van betaling: voor het betalen of ontvangen van vreemde munten tegenover tijdstip contract 2. Wisseltermijncontract : (termijndekking, foreign exchange forward); wordt aangegaan zowel door importeur als exporteur. OEF ! - De exporteur heeft met zijn bank een contract afgesloten waarbij bepaald wordt dat de exporteur de vreemde valuta die hij op termijn zal ontvangen van de importeur, aan zijn bank zal verkopen tegen een wisselkoers, dat nu al bepaald is in het contract nl de toekomstige contantkoers op de vervaldag factuur. Een zodanig wisseltermijncontract wordt afgesloten samen met het commerciële contract. De exporteur kent nu de exacte opbrengst. - de importeur (als hij een contract aangaat met bank) verbindt zich de vreemde valuta te kopen op termijn tegen een koers nu al bepaald. Hierdoor kent hij de juiste aankoopprijs.

13 3 Wisselkoersrisico (beschermingstechnieken)
Contract in euro voor eurolanden Contract in andere stabiele munt Wisselclausule in koopcontract Interne compensatie Leading en lagging Contante dekking Wisseltermijncontract Wisseltermijncontract met optie vervaldag Valutaoptie Verzekeren NDD

14 4 Transport of Logistiek risico
H4 4 Transport of Logistiek risico  Risico van beschadiging, verlies, diefstal ... tijdens vervoer en behandeling Bescherming? Keuze transporteur Keuze Incoterm Goederenverzekering Risico van schade tijdens vervoer en behandeling Slaat enkel op materiële goederen, niet op diensten; door langere vervoertijden: averij, verlies, schade, bederf bij vervoer, laden, lossen, opslag Schade => geheel of gedeeltelijk verlies van de goederen Bescherming => keuze vervoerder keuze Incoterm degelijke goederenverzekering afsluiten (Marsh, Lloyds, …)

15 5 Administratief risico
H4 5 Administratief risico  Documentenprobleem Schade? Bescherming? Beroep op specialisten bv. douane-expediteur Goede informatie vooraf en raad bij instellingen zoals KvK, FIT … Betreft aanvraag export/import vergunning, douaneformaliteiten, economische quota, certificaten. Als deze niet zijn vervuld kunnen de goederen niet in/uitgeklaard worden en staan dagenlang geïmmobiliseerd aan de grens (bederf, diefstal, beschadiging ..) Hoe beschermen : - beroep doen op expeditiekantoor (specialisten) - kamer van koophandel / BDBH / Flanders Investment and Trade

16  Toename grondstofprijzen Schade? Bescherming?
6 Economisch risico  Toename lonen  Toename grondstofprijzen Schade? Bescherming? Degelijke kostprijsberekening Goede informatie vooraf Indexeringsclausule - door langere tijd tussen afsluiten contract en levering is er een risico dat prijs van grondstoffen en lonen te sterk stijgen en de winstmarge te laag wordt indien niet in rekening gebracht in de kostprijscalculatie Hoe beschermen: -evolutie opvolgen van grondstoffenmarkt met kennis ter zake -invoeren prijsherzieningsclausule of indexeringsclausule bij afsluiten contract

17  Verschil binnenlandse en buitenlandse wetgeving
7 Juridisch risico  Verschil binnenlandse en buitenlandse wetgeving  Buitenlandse rechtbank → Welke normaal? Schade? Bescherming? Contractueel bepalen Geschil voorleggen aan ICC of arbitragekamer =als buitenlandse wetgeving en rechtbank van toepassing is bij niet naleven contract. Als risico zich voordoet, duurt het soms maanden of jaren voor uitspraak. Hoe beschermen - een zo gedetailleerd mogelijk commercieel contract opmaken - de exporteur kan een rechtskeuze beding inlassen waarin gestipuleerd wordt welke rechtbank en Belgisch recht. Als niet voorzien in contract, geldt volgens de conventie van Rome het rechtssysteem van het land van de exporteur. - geschil voorleggen aan de IKK-Parijs of ander groot arbitragecollege (KVK Stockholm, Zürich, Londen, VS). Of beroep doen op arbitragekamer (in verkoopscontract stipuleren dat arbiter (persoon zetelend in KvK) een minnelijke schikking kan voorstellen).


Download ppt "Risico’s bij internationale handel"

Verwante presentaties


Ads door Google