De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1Vergadering 5 juli 2005. 2 Agenda 1.welkom en kennismaking 2.geschiedenis / ontstaan van de vereniging 3.werkwijze binnen de vereniging 4.beleidsvoornemens.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1Vergadering 5 juli 2005. 2 Agenda 1.welkom en kennismaking 2.geschiedenis / ontstaan van de vereniging 3.werkwijze binnen de vereniging 4.beleidsvoornemens."— Transcript van de presentatie:

1 1Vergadering 5 juli 2005

2 2 Agenda 1.welkom en kennismaking 2.geschiedenis / ontstaan van de vereniging 3.werkwijze binnen de vereniging 4.beleidsvoornemens van het bestuur 5.vaststellen contributie 2005 en 2006 6.standpuntbepaling tav herinrichting 7.rondvraag

3 3Vergadering 5 juli 2005 Waarom deze vergadering herinrichting Noordstraat herinrichting Noordstraat Standpuntbepaling vereniging Standpuntbepaling verenigingKennismaking bestuur en leden kerngroep bestuur en leden kerngroep 1.Welkom en kennismaking

4 4Vergadering 5 juli 2005 april 2004: bijeenkomst harmonie herinrichting; bewoners namen initiatief tot behartiging belangen van de straat bij de herinrichting; kerngroep werd gesprekspartner van de gemeente; informeren bewoners straat door nieuwsbrieven; voor breder draagvlak en versterking van de onderhandelingspositie is de vereniging opgericht; 2.Geschiedenis / ontstaan van de vereniging

5 5Vergadering 5 juli 2005 Bestuur VvEBNT Werkgroep … Werkgroep …. Werkgroep … Kerngroep 3.werkwijze binnen de vereniging

6 6Vergadering 5 juli 2005 vereniging: formeel en op de achtergrond formeel en op de achtergrond voor sterke onderhandelingspositie voor sterke onderhandelingspositie signaleren ontwikkelingen, aansturen werkgroepen signaleren ontwikkelingen, aansturen werkgroepen optreden als vertegenwoordiger optreden als vertegenwoordiger kerngroep:klankbord en overlegpartner voor het bestuur werkgroep:voor specifieke zaken: bijv burgerijpad, verdichting e.d. Laten we elkaar aanspreken als er iets is, als we wat signaleren Samen zijn we sterk 3.werkwijze binnen de vereniging

7 7Vergadering 5 juli 2005 Doelstellingen van de vereniging (akte): belangenbehartiging eigenaren en bewoners stimuleren van ontwikkelingen aangaande woongenot en leefbaarheid overleg met diverse instanties ondernemen van acties als belangen van de leden in het geding komen creëren van een breed draagvlak 4.beleidsvoornemens van het bestuur

8 8Vergadering 5 juli 2005 Creëren van een breed draagvlak voor de nieuw opgerichte vereniging Behartiging belangen van de straat bij de herinrichting van de Noordstraat. Voortgang en invulling van de herinrichting bewaken Voortgang en invulling van de herinrichting bewaken Bewoners, eigenaren en bedrijven betrekken bij de herinrichting middels voorlichting en bijeenkomsten Bewoners, eigenaren en bedrijven betrekken bij de herinrichting middels voorlichting en bijeenkomsten Gesprekspartner voor de gemeente Gesprekspartner voor de gemeente Ontwikkelingen die rechtstreeks met het woongenot en het leefklimaat van de Noordstraat te maken hebben signaleren, volgen en positief beïnvloeden. Op dit moment spelen: Karakter van de straat: verdeling tussen wonen, werken, winkels en kamerbewoning Karakter van de straat: verdeling tussen wonen, werken, winkels en kamerbewoning herinrichting binnengebied Noordstraat, Fabriekstraat en Stationsstraat herinrichting binnengebied Noordstraat, Fabriekstraat en Stationsstraat ontwikkeling gebied Burgerijpad, Fabriekstraat en Noordhoekring ontwikkeling gebied Burgerijpad, Fabriekstraat en Noordhoekring 4.beleidsvoornemens van het bestuur

9 9Vergadering 5 juli 2005 Formeel punt voor de vergadering omdat we nog pas net bestaan als vereniging alleen goedkeuren contributie 2005 en vaststellen contributie 2006  goedkeuring door vergadering van contributie 2005: € 10  goedkeuring door vergadering van contributie 2005: € 10  goedkeuring door vergadering van contributie 2006: € 10  goedkeuring door vergadering van contributie 2006: € 10 kosten beperkt houden: nieuwsbrief briefpapier e.d. postzegels kosten KvK en hosting www zijn er bezwaren tegen de voorgestelde contributie 5.vaststellen contributie 2005 en 2006

10 10Vergadering 5 juli 2005 Tijdsplanning herinrichting en afspraken met de gemeente Werkwijze: voorstel gemeente voorstel gemeente voorstel kerngroep voorstel kerngroep Te behandelen onderwerpen: groenvoorziening in de straat groenvoorziening in de straat parkeergelegenheid parkeergelegenheid verlichting verlichting straatmeubilair straatmeubilair precariobeleid precariobeleid bestrating bestrating 6.standpuntbepaling tav herinrichting

11 11Vergadering 5 juli 2005 Groenvoorzieningen: voorstel gemeente Bomen voor Mundial en pandnr 81b blijven gehandhaafd Er mag meer groen in de straat dan bijv in de Stationsstraat en Nieuwlandstraat. Infrastructuur onder de grond laat echter niet veel toe. Boom op vijfsprong (villa) wordt verplaats en een nieuwe aangeplant. 6.standpuntbepaling groenvoorziening

12 12Vergadering 5 juli 2005 Groenvoorzieningen: voorstel kerngroep handhaven huidige bomen voor mundial en pandnr 81b huidige boom vijfsprong (Vila) wordt verplaatst meer naar gevel appartementencomplex: zijn er bezwaren vanuit de directe bewoners van het complex? bewoners aanmoedigen tot geveltuinen: inventariseren wie een geveltuin willen inventariseren wie een geveltuin willen afspraken met gemeente over de wijze waarop geveltuin vormgegeven worden in stoepprofiel afspraken met gemeente over de wijze waarop geveltuin vormgegeven worden in stoepprofiel komen met een aantal alternatieve mogelijkheden komen met een aantal alternatieve mogelijkheden aanspreken subsidiepot verrijk je wijk aanspreken subsidiepot verrijk je wijk Aantal bomen in combinatie met kort parkeren (laden/lossen) 6.standpuntbepaling groenvoorziening

13 13Vergadering 5 juli 2005

14 14Vergadering 5 juli 2005

15 15Vergadering 5 juli 2005 Parkeergelegenheid: voorstel gemeente 5 parkeerplaatsen (met automaat) voor ‘Des Tijds’ 32 parkeerplaatsen voor de Noordstraat op het Burgerijpad parkeerplaats met hoog hek en verschuifbaar poort (met afzonderlijke looppoort) afgesloten de nodige verlichting 6.standpuntbepaling parkeergelegenheid

16 16Vergadering 5 juli 2005 Parkeergelegenheid: voorstel Kerngroep kort parkeren (15 – 30 minuten) bij ‘des tijds’ (2 a 3) en mundial (1) alternatieve parkeervoorzieningen bewoners Noordstraat realiseren voor aanvang herinrichting voorziening Burgerijpad voorziening Burgerijpad extra gecreëerde plaatsen zone II extra gecreëerde plaatsen zone II vragen voor de gemeente voorziening Burgerijpad niet veel duurder dan huidige (26,25 per kwartaal) voorziening Burgerijpad niet veel duurder dan huidige (26,25 per kwartaal) kunnen bezitters parkeervoorziening Burgerijpad uitwijken naar de rest van de parkeerzone kunnen bezitters parkeervoorziening Burgerijpad uitwijken naar de rest van de parkeerzone komt er een voorziening voor bezoekers van de bewoners (ev op Burgerijpad), bezoekerspas? komt er een voorziening voor bezoekers van de bewoners (ev op Burgerijpad), bezoekerspas? weg naar benzinestation: ook meteen voorzien van voldoende verlichting. 6.standpuntbepaling parkeergelegenheid

17 17Vergadering 5 juli 2005 Verlichting: voorstel gemeente huidige ophangpunten zijn indicatief Verlichting: voorstel kerngroep verlichting ophanging aan de zijde van een pand geen lelijke alu-strips op een (mooie) gevel er wordt contact opgenomen met eigenaar pand over de wijze van plaatsing tegen de gevel maak meteen een voorziening voor ev. Kerstverlichting e.d. 6.standpuntbepaling verlichting

18 18Vergadering 5 juli 2005 6.standpuntbepaling straatmeubilair Straatmeubilair: voorstel gemeente wij kunnen wensen kenbaar over : afvalbakken afvalbakken fietsbeugels fietsbeugels bankjes bankjes voorstel kerngroep: akkoord met huidige voorstellen akkoord met huidige voorstellen (niet teveel afvalbakken en fietsbeugels) (niet teveel afvalbakken en fietsbeugels) bankjes: voor de villa, bij pandnr 87/98 en 111 bankjes: voor de villa, bij pandnr 87/98 en 111

19 19Vergadering 5 juli 2005 6.standpuntbepaling uitstallingsbeleid Precariobeleid / Uitstallingsbeleid voorstel gemeente precariobeleid voor de hele binnenstad: er mag niet veel wat hangt mag blijven hangen precariobeleid voor de hele binnenstad: er mag niet veel wat hangt mag blijven hangen aangescherpte regels door de herinrichting o.a. schilderwerken e.d aangescherpte regels door de herinrichting o.a. schilderwerken e.d Voorstel Kerngroep ruimer uitstalingsbeleid voor de Noordstraat: de mogelijkheid om bij de winkels iets op straat te zetten ruimer uitstalingsbeleid voor de Noordstraat: de mogelijkheid om bij de winkels iets op straat te zetten Visie Binnenstad West: voorstel pilot uitstalingsbeleid, vereniging meldt zich aan, werkgroep uitstalingsbeleid Visie Binnenstad West: voorstel pilot uitstalingsbeleid, vereniging meldt zich aan, werkgroep uitstalingsbeleid

20 20Vergadering 5 juli 2005 Bestrating: Voorstel gemeente zie tekening wij kunnen verdere wensen kenbaar maken Voorstel Kerngroep waar zou men nog schuine stoepjes willen? 6.standpuntbepaling bestrating

21 21Vergadering 5 juli 2005 Overige Burgerijpad wordt afgesloten Herinrichting van de Fabriekstraat tussen de Noordhoekring en Noordstraat is akkoord 6.Standpuntbepaling overige

22 22Vergadering 5 juli 2005 7.Rondvraag Rondvraag

23 23Vergadering 5 juli 2005


Download ppt "1Vergadering 5 juli 2005. 2 Agenda 1.welkom en kennismaking 2.geschiedenis / ontstaan van de vereniging 3.werkwijze binnen de vereniging 4.beleidsvoornemens."

Verwante presentaties


Ads door Google