De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

R ACISME B ESTRIJDEN (E EN P RAKTISCHE G IDS ) Uitgave van de Liga voor Mensenrechten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "R ACISME B ESTRIJDEN (E EN P RAKTISCHE G IDS ) Uitgave van de Liga voor Mensenrechten."— Transcript van de presentatie:

1 R ACISME B ESTRIJDEN (E EN P RAKTISCHE G IDS ) Uitgave van de Liga voor Mensenrechten

2 H OOFDSTUK 1: D E A NTIRACISMEWET

3 D E A NTIRACISMEWET 1981 Oudste wettelijk instrument ter bestrijding van discriminatie in België Uitvoering aan het Rassendiscriminatieverdrag van de Verenigde Naties Bestraft discriminatie op basis van raciale en aanverwante gronden

4 D E A NTIRACISMEWET A. Toepassingsgebied - Wat is racisme? - Welke discriminatiegronden worden door de wet gesanctioneerd? - Gedragingen die de wet sanctioneert

5 D E A NTIRACISMEWET A. T OEPASSINGSGEBIED - Een zogenaamd ras - Huidskleur - Afkomst - Nationale of etnische afstamming 1. Bepaalde openbare schriftelijke en/of mondelinge discriminerende meningsuitingen 2. Feitelijke discriminerende gedragingen 3. Het behoren tot of het verlenen van medewerking aan bepaalde groepen over verenigingen Welke discriminatiegronden worden door de wet gesanctioneerd? Gedragingen die de wet sanctioneert?

6 D E A NTIRACISMEWET B. Bewijsvoering - Strafwet (  De Antidiscriminatiewet) => Zelf inbreuken moeten bewijzen C. Sanctionering - Gevangenisstraf en/of geldboetes

7 D E A NTIRACISMEWET D. Wie kan naar de rechter? - Enkel rechtstreeks benadeelden => Wordt soms niet gedaan wegens de financiële drempel E. Opmerkingen - Vaak kan zowel Antidiscriminatiewet als de Antiracismewet worden toegepast

8

9 H OOFDSTUK 2: D E A NTIDISCRIMINATIEWET - Grondwet waarborgt de gelijkheid van alle Belgen - Alle rechten en vrijheden moeten zonder discriminatie kunnen worden verzekerd - Minder evident om deze normen toe te passen in de verhouding tussen burgers onderling - Ambitie: Precies mogelijke wet om te bepalen welke handelingen discriminerend zijn

10 D E A NTIDISCRIMINATIEWET A. Toepassingsgebied - Wat is discriminatie? - Bijzondere verschijningsvormen van discriminatie - Uitzonderingen - Gedragingen die de wet sanctioneert

11 D E A NTIDISCRIMINATIEWET A. T OEPASSINGSGEBIED - Ontbreken van redelijke aanpassingen voor personen: - Met een handicap - Die worden gepest - Die de opdracht geven tot discrimineren - Wezenlijke en bepalende beroepsvereisten - Andere fundamentele grondrechten - Positieve actie Bijzondere verschijningsvormen van discriminatie Uitzonderingen

12 D E A NTIDISCRIMINATIEWET A. T OEPASSINGSGEBIED - Het leveren of ter beschikking stellen van goederen en diensten aan het publiek - De arbeidssfeer - De benoeming of de bevordering van een ambtenaar of aanwijzing van een ambtenaar voor een dienst - De vermelding in een officieel stuk of in een proces- verbaal - De toegang tot, de deelname aan, elke andere uitoefening van een economische, sociale, culturele en politieke activiteit toegankelijk voor het publiek Gedragingen die de wet sanctioneert

13 D E A NTIDISCRIMINATIEWET B. Bewijsvoering - De nodige bewijzen aanvoeren => soms moeilijk te bewijzen Dus: specifieke bepalingen opgenomen in de Antidiscriminatiewet, deze verdeelt de bewijslast. => Degene die discrimineerde moet bewijzen dat hij niet discrimineerde

14 D E A NTIDISCRIMINATIEWET C. S ANCTIONERING  De Antiracismewet (die een pure strafwet is) - Schadevergoeding - Het bevel tot stopzetten van de discriminatie - Aanplakking van het bevel tot stopzetting - Betalen van een dwangsom  Burgerrechterlijke bepalingen = centraal MAAR de Antidiscriminatiewet voorziet ook strafrechtelijke sancties: - Geldboete - Gevangenisstraf Burgerrechtelijke sancties Strafsancties

15 D E A NTIDISCRIMINATIEWET D. Wie kan naar de rechter? - Gelijkaardige bepalingen als voor de handhaving van de Antiracismewet E. Opmerkingen - Hier kan terug zowel de Antidiscriminatiewet als de Antiracismewet worden toegepast

16 E INDE


Download ppt "R ACISME B ESTRIJDEN (E EN P RAKTISCHE G IDS ) Uitgave van de Liga voor Mensenrechten."

Verwante presentaties


Ads door Google