De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Herontwikkeling van het Dokkumer Lokaaltje Welkom bij de online presentatie van het projectplan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Herontwikkeling van het Dokkumer Lokaaltje Welkom bij de online presentatie van het projectplan."— Transcript van de presentatie:

1 Herontwikkeling van het Dokkumer Lokaaltje Welkom bij de online presentatie van het projectplan

2 2 Fryslan 1901 - 1997

3 Achtergronden 3  Krimpregio: het inwoner aantal in Noordoost Friesland neemt af en daarmee ook de kansen voor de economie.  Stimulering van de streek is daarom noodzakelijk voor de toekomst en kan deels met toerisme worden ondervangen.  Bewoners in de regio sluiten het ‘Dokkumer lokaaltje’ nog steeds in hun hart en staan positief tegenover de plannen.  Het Spoortrace kan een kralensnoer van toeristische attracties vormen en nieuwe ontwikkelingen stimuleren!  De kracht van marketing bied opnieuw kansen aan de streek dankzij deze historische en bijzondere spoorweg.

4 Reactiveren ‘Dokkumer Lokaaltje’ is: 4 Aanleg en exploitatie van een toeristische spoorlijn op het voormalige NFLS-tracé tussen Dokkum en Oostmahorn. Behoud en herstel van industrieel en cultureel erfgoed. Sterke streekverbondenheid en gebruik lokale kwaliteiten. Ontwikkeling van een duurzame toeristische attractie als kralensnoer t.b.v de n.o. Friesche bezienswaardigheden. Krachtige economische impuls, stimulering werkgelegenheid en bevordering van lokaal ondernemerschap Een mogelijkheid om demografische leegloop tegen te gaan De marketing tool van de toeristische parels en de streek. Reële business case door individuele participatie en investering

5 Toeristische ontwikkeling met n.o.Friesland als spil  Esonstad: 240.000 overnachtingen per jaar, en meer. 5  Nieuwe –toeristische- activiteiten in oude stations, de spoorloodsen in Stiens en natuurlijk het spoortrace zelf.  Onderlinge versterking met Esonstad, veerdiensten naar Ameland en Schiermonnikoog, fiets- en wandelroutes, etc.  Herstel van natuur door unieke habitat van het spoor.  ‘Dokkumer lokaaltje’ als verbindend kralensnoer van de toeristische attracties uit de gehele streek.  Landschapsontwikkeling met respect voor haar bewoners

6 Projectplan Spoorverbinding 6 Verkrijgbaar via www.nfls.eu (Tussentijds verslag Januari 2011)

7 De kracht van marketing 7 Yn it Dokkumer Lokaaltsje siet men rom it hiele yn! Naamsbekendheid & symphatie

8 Informatie folder 8 Download de hele folder via www.nfls.eu

9 Herontwikkeling spoorlijn Jelsum – Oostmahorn 9 De St. NFLS wil het beeld en de herkenning van het ‘Dokkumer lokaaltje’ terug laten keren in de streek. Daarmee kan de regio zichzelf goed op de kaart zetten en wordt de beleving van het spoor feitelijk terug gebracht in het Friesche landschap. Zodoende kan het tracé fungeren als kapstok voor de al aanwezige toeristische parels in NOF. De weg naar dat eindbeeld kan relatief snel en eenvoudig in drie stappen worden bereikt:

10 Herontwikkeling spoorlijn Jelsum - Oostmahorn stappenplan 10  Korte termijn: Project ´Spoorfietsen’ Jelsum – Stiens (Inkomstenbron stichting) Herstel van spoorelementen in het landschap (overwegen, bruggen etc.) Tentoonstellingsruimte en kantoor in station Marrum Fiets- en wandelroutes (Jabikspaad), Bed & Brochje in oude stations, etc.  Middellange termijn: Herontwikkeling oude stations langs het gehele traject. Functie herwaardering spoorloodsen (Plan van aanpak + financiering) Toeristische spoorlijn Dokkum – Oostmahorn / Esonstad Koppeling veerdiensten Ameland / Schiermonnikoog (streekvervoer)  Lange termijn: Empirische realisatie spoorlijn over gehele traject Jelsum Oostmahorn

11 De Noord Friesche kaart opnieuw getekend! 11 Fryslan 2011 – 2014 e.v. Ternaard

12 Stand van zaken De Stichting NFLS is officieel actief sinds 31 maart 2011 Eventuele medewerking ProRail hangt nu af van min. van I&M Lokale middenstand en bewoners dragen actief bij met nieuwe website, drukwerk en toestemming voor spoor nabij stations. Donia State in Stiens kan participeren in het spoorfietsplan. Er is contact met investeerders en projectontwikkelaars Gemeenten en Provincie staan sympatiek tegenover de plannen. Esonstad zal waar mogelijk het project ondersteunen Hoge school Stenden gaat aanvullend onderzoek uitvoeren. Landschapstudie door Landbouw Universiteit Wageningen. Promotie campagne voor het project en de regio najaar 2011 12

13 Project ‘Spoorfietsen’(I) Eerste operationele attractie op het authentieke spoor ‘Dokkumer lokaaltje’ tussen Jelsum en Stiens. Fietsplezier met spoorlorries voor 4 tot 6 personen Marketing tool voor het spoorproject als geheel Bijzondere beleving en invulling van het gebied Wandelroute buurtbewoners en Jabikspaad Sociaal ondernemen met inzet van Donia State Inkomstenbron als bestaansbasis voor de St. NFLS Behoud industrieel erfgoed (herbouw station Jelsum) 13

14 Project ‘Spoorfietsen’(II) 14 InvesteringenInvesteringen BedragBedrag OmschrijvingOmschrijving WaardeWaarde OpmerkingOpmerking GrondenGronden € 70.000 € 70.000 SchattingSchatting € 70.000 € 70.000 Kostprijs saneringKostprijs sanering SpoormaterialenSpoormaterialen € 350.000 € 350.000 Inclusief aanlegInclusief aanleg € 245.000 € 245.000 (70% staalwaarde)(70% staalwaarde) StationgebouwStationgebouw € 325.000 € 325.000 Herbouw JelsumHerbouw Jelsum € 325.000 € 325.000 Dagwaarde O.G.Dagwaarde O.G. InfraInfra € 17.500 € 17.500 Andreaskruisen etc.Andreaskruisen etc. Overwegen zijn nog in takt!Overwegen zijn nog in takt! SpoorfietsenSpoorfietsen € 61.050 € 61.050 15 stuks á € 4.047 15 stuks á € 4.047 € 30.525 € 30.525 50% restwaarde na 5 jaar50% restwaarde na 5 jaar AankledingAankleding € 12.000 € 12.000 Bebording t.b.v. spoorfietsen etc.Bebording t.b.v. spoorfietsen etc. Platform HearreweiPlatform Hearrewei SubtotaalSubtotaal € 835.550 € 835.550 € 600.525 € 600.525 Waarde bezittingen excl. grondWaarde bezittingen excl. grond Diverse (15%)Diverse (15%) € 125.335 € 125.335 Aanpassingen bovenbouw, veiligheid etc.Aanpassingen bovenbouw, veiligheid etc. Incl. verzekeringen etc.Incl. verzekeringen etc. TotaalTotaal € 960.882 € 960.882 SubsidieSubsidie € 432.397 € 432.397 Erfgoed en platte land ontwikkeling etc.Erfgoed en platte land ontwikkeling etc. 45%45% Percentage van de subsidiesPercentage van de subsidies InvesteringenInvesteringen € 528.485 € 528.485 Risico dragend deelRisico dragend deel Amortizeringstijd 5 - 10 jaarAmortizeringstijd 5 - 10 jaar

15 Wat heeft het project nodig? Enthousiaste ondersteuning provincie en gemeenten. Bijdragen vanuit lokale middenstand en het bedrijfsleven Medewerking Min. I&M voor herstel spoortracé Stiens Budget voor onderzoek en uitwerking business case Medewerking provincie en gemeenten voor diverse werkzaamheden en ruimtelijk-planologische procedures Mensen die zelf in het project willen participeren Een Penningmeester en een Secretaris (St. NFLS) Media en sales promoties (reclame) Financiele donaties (Friesland bank 29.17.55.534) 15

16 Planning  2011 – Oprichting stichting NFLS (31 maart 2011) – Afspraken Min. I&M over spoortracé t.b.v. spoorfietsproject (?) – Heraanleg van emplacement nabij het station van Morra-Lioessens – Vooroverleg samenwerking gemeenten langs het tracé – Opstarten initiatieven (EXPO NOF 2011 te Dokkum) – Uitwerken business case korte / middellange / lange termijn – Ontwikkelen bedrijfsmodel  2012 – Project ‘Spoorfietsen’ gereed (Jelsum – Stiens) – Opening tentoonstelling en informatiepunt in station Marrum, kantoor Stichting NFLS – Diverse nieuwe/opgewaardeerde toeristische attracties – Eerste initiatieven bed & brochje  2013 e.v. – Herontwikkeling spoorloodsen Stiens, diverse oude stations – Voorbereiding heraanleg spoor Dokkum – Oostmahorn / Esonstad 16

17 Spoorloodsen Stiens 17  Functie herwaardering met behoud van historische waarde  Lokale gebiedsontwikkeling in synergy met gehele projectplan  Integratie van cultureel en industieel erfgoed met toerisme  O.G. ontwikkeling i.c.m. financieringmodel deelprojecten  Duurzame ontwikkeling met hoogwaardige gebruikstoepassing Voorbeeld: projectontwikkeling

18 18 De St.NFLS bedankt

19 St. Noord-Friesche Lokaal Spoorwegmaatschappij 19 P/A Curacaolaan 25 1213 VJ, Hilversum Tel: 0653 – 76 31 25 Fax. 035 – 647 91 56 nfls@gra-cv.com www.nfls.eu (stichting) www.dokkumerlokaaltje.com (toerisme)


Download ppt "Herontwikkeling van het Dokkumer Lokaaltje Welkom bij de online presentatie van het projectplan."

Verwante presentaties


Ads door Google