De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

God openbaart zich aan ons JV Connected 27-11-2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "God openbaart zich aan ons JV Connected 27-11-2011."— Transcript van de presentatie:

1 God openbaart zich aan ons JV Connected 27-11-2011

2 Inleiding Gebed Gebed Afsluiting van thema ‘God openbaart zich aan ons’ Afsluiting van thema ‘God openbaart zich aan ons’ Sheets met vormen van geloof Sheets met vormen van geloof Gesprek in groepjes Gesprek in groepjes Borrelen met fris, bier, wijn, nootjes, chips! Borrelen met fris, bier, wijn, nootjes, chips! Afsluiting Afsluiting

3 Hoe kom ik tot God? IntrovertExtravert 1)Stilte/alleen 2)Lezen 3)Vragen stellen 4)Nadenken 5)Daniël (Dan 9:1-27) 6)Meditatie/gebed 1)Prikkels en praten 2)Praten 3)Doen 4)Afwisseling 5)Nehemia (Neh 5:1-19) 6)Groep/gesprek/film

4 Hoe verzamel ik informatie over God? SensingIntuition 1)Concreet: Zien, ruiken, voelen etc. 2)Stapsgewijs 3)De ‘hoe’ vraag 4)Wat is haalbaar? (heden) 5)Thomas (Joh 20:25-27) 6)Regels, vaste rituelen, dagboek, voorgeschreven gebeden 1)Globaal 2)Associatie 3)De ‘waarom’ vraag 4)Wat is mogelijk? (toekomst) 5)Johannes (Joh 1:1-4) 6)Brainstorm, fantasie, vrij gebed

5 Wat overtuigd mij over wie God is? FeelingThinking 1)Wat betekend dit voor mensen? 2)Wat wordt er bedoeld? - > Interpretatie 3)Persoonlijk 4)Maria (Luc 2:18) 5)Persoonlijke verhalen, lied, non-verbaal gedrag 1)Wat is juist/rechtvaardig? 2)Wat wordt er gezegd? - > Letterlijk 3)Logisch 4)Paulus (Rom 1:19-20) 5)Argumentatie, feiten, redenering, debat, woorden, woordrijke liederen

6 Hoe richt ik mijn relatie met God in? JudgingPerceiving 1)Geformuleerd doel 2)Plan 3)Afgebakend 4)Moeizame start, doorzetten tot het eind 5)Lucas (Luc 1:1-4) 6)Doelgericht, gestructureerd bijeenkomen, liturgie, Bijbelstudie, duidelijke taakverdeling 1)Wat doet zich voor? 2)Impulsief 3)Onbegrensd 4)Makkelijke start, moeilijk afmaken 5)Petrus (Matt 17:4) 6)Vrije invulling van gebed, lied of gesprek

7 Jozua 3:14 – 4:9 3:14 Toen het volk het kamp had opgebroken om de Jordaan over te trekken, gingen de priesters die de ark van het verbond droegen voor het volk uit. 15 Zodra de priesters bij de Jordaan waren gekomen en hun voeten door het water werden omspoeld – de Jordaan stond de hele oogsttijd buiten zijn oevers –, 16 kwam het water tot stilstand en vormde het een dam, heel in de verte bij de stad Adam, die vlak bij Saretan ligt. Het water dat naar de Zoutzee ging, ofwel de Dode Zee, stroomde helemaal weg. Het volk trok over ter hoogte van Jericho. 17 De priesters die de ark van het verbond met de HEER droegen, bleven precies in het midden van de bedding van de Jordaan staan, terwijl heel Israël overtrok, tot de laatste man.

8 4:1 Nadat het hele volk de Jordaan was overgetrokken, zei de HEER tegen Jozua: 2 ‘Kies nu twaalf mannen, één uit elke stam, 3 en zeg hun dat ze van de plaats waar de priesters in de Jordaan staan twaalf stenen moeten halen. Die moeten ze meenemen en in het kamp leggen waar ze vanaf deze nacht zullen verblijven.’ 4 Jozua liet twaalf mannen aanwijzen, één uit elke stam van Israël, en nadat hij hen bij elkaar geroepen had, 5 zei hij tegen hen: ‘Ga voor de ark van de HEER, uw God, de Jordaan in. U moet allemaal één steen op uw schouders nemen, één voor elke stam van Israël. 6 Ze zullen een gedenkteken voor u zijn. Wanneer uw kinderen later zullen vragen wat die stenen betekenen, 7 dan moet u ze vertellen dat het water van de Jordaan werd tegengehouden door de aanwezigheid van de ark van het verbond met de HEER. Vertel ze dat toen de ark de Jordaan in ging het water werd afgesneden en dat deze stenen daarvan voor Israël een eeuwig gedenkteken zijn.’ 8 De mannen deden wat Jozua hun had gezegd. Ze haalden twaalf stenen uit de Jordaan, één voor elke stam, zoals de HEER aan Jozua had opgedragen. Ze droegen de stenen met zich mee naar hun kamp en legden ze daar neer. 9 Jozua richtte ook twaalf stenen op in het midden van de Jordaan, op de plaats waar de priesters stonden die de ark van het verbond droegen. Die stenen staan daar tot op de dag van vandaag. 4:1 Nadat het hele volk de Jordaan was overgetrokken, zei de HEER tegen Jozua: 2 ‘Kies nu twaalf mannen, één uit elke stam, 3 en zeg hun dat ze van de plaats waar de priesters in de Jordaan staan twaalf stenen moeten halen. Die moeten ze meenemen en in het kamp leggen waar ze vanaf deze nacht zullen verblijven.’ 4 Jozua liet twaalf mannen aanwijzen, één uit elke stam van Israël, en nadat hij hen bij elkaar geroepen had, 5 zei hij tegen hen: ‘Ga voor de ark van de HEER, uw God, de Jordaan in. U moet allemaal één steen op uw schouders nemen, één voor elke stam van Israël. 6 Ze zullen een gedenkteken voor u zijn. Wanneer uw kinderen later zullen vragen wat die stenen betekenen, 7 dan moet u ze vertellen dat het water van de Jordaan werd tegengehouden door de aanwezigheid van de ark van het verbond met de HEER. Vertel ze dat toen de ark de Jordaan in ging het water werd afgesneden en dat deze stenen daarvan voor Israël een eeuwig gedenkteken zijn.’ 8 De mannen deden wat Jozua hun had gezegd. Ze haalden twaalf stenen uit de Jordaan, één voor elke stam, zoals de HEER aan Jozua had opgedragen. Ze droegen de stenen met zich mee naar hun kamp en legden ze daar neer. 9 Jozua richtte ook twaalf stenen op in het midden van de Jordaan, op de plaats waar de priesters stonden die de ark van het verbond droegen. Die stenen staan daar tot op de dag van vandaag.

9 Vragen Wanneer en hoe heb je iets van God leren kennen? Wanneer en hoe heb je iets van God leren kennen? Wat gebeurd er? Wat gebeurd er? Wat leerde deze situatie je over God? Wat leerde deze situatie je over God? Wat deed je zelf dat bijdroeg aan het leren kennen van God? Wat deed je zelf dat bijdroeg aan het leren kennen van God? Gebruik even vijf minuten om in je hoofd/op papier iets te bedenken. Ga daarna in groepjes van vier uiteen om hier over te praten en om elkaar dingen te vertellen.

10 Gebed Borrelen Borrelen


Download ppt "God openbaart zich aan ons JV Connected 27-11-2011."

Verwante presentaties


Ads door Google