De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bewoning en bevolking Raïssa De Vooght en Narshis Windey.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bewoning en bevolking Raïssa De Vooght en Narshis Windey."— Transcript van de presentatie:

1 Bewoning en bevolking Raïssa De Vooght en Narshis Windey

2 Bewoning

3 Bebouwingsvormen Aaneengesloten bebouwing Gegroepeerde bebouwing Verspreide bebouwing

4 Bebouwde kernen Aaneengesloten bebouwing Centrum Wijken Soorten bebouwde kernen (3)

5 1. De plattelandskern Geconcentreerde bebouwing beperkt Weinig appartementen, veel huizen en boerderijen Verspreide bebouwing Gering aanbod handel en diensten

6 Functies plattelandskern Beperkt aantal functies Onderwijsfunctie Handelsfunctie Dienstenfunctie

7 2. De verstedelijkte kern Meer open ruimte Veelal lintbebouwing en verkaveling Gesloten, halfopen en open bebouwing Ruim aanbod handel en diensten

8 Functies verstedelijkte kern Groter aantal functies  Onderwijsfunctie  Handelsfunctie  Administratieve functie  Sociale functie  Culturele functie  Toeristische functie  Financiële functie  Het overgrote deel van de woningen heeft ook hier een woonfunctie.

9 3. De stad of stedelijke kern Geconcentreerde bebouwing Aanbod handel en diensten uitgebreid, gespecialiseerd Mensen wonen, werken en leven dicht bij elkaar Verkeersoverlast, vervuiling, criminaliteit … = nadelen

10 Functies van een stad Een stad heeft verschillende functies Bestuursfunctie Dienstenfunctie Woonfunctie Werkfunctie Recreatieve functie Culturele functie Handelsfunctie Industriële functie

11 Welke bebouwde kernen zijn afgebeeld? Plattelandskern

12 Verstedelijkte gemeente

13 Stad of stedelijke kern

14 Een stad (stedelijke kern) Stadskern Kernstad Agglomeratie Stadsgewest Stadswijken Stadsrand banlieuBanlieu

15 Een stad Burgemeester Samenkomen Infrastructuur Openbaar vervoer Milieu

16 Multicultureel 8% vreemde nationaliteit 21% Italianen 15% Brussels Hoofdstedelijk Gewest Cultuur

17 Bevolking

18 Bevolkingsspreiding- bevolkingsdichtheid Bevolkingspreiding : - dicht bevolkt - matig dicht bevolkt - eerder dun bevolkt - dun bevolkt Bevolkingsdichtheid :

19 Bevolkingsdichtheid per gemeente in 2010

20 Bevolkingsevolutie en groei In 1804 = 1 miljard mensen op de wereld In 1927 = 2 miljard mensen op de wereld Jaren ‘50 = 3 miljard mensen op de wereld 11 juli 1987 = 5 miljardste wereldburger werd geboren 19 juli 1999 = 6 miljardste wereldburger werd geboren 31 oktober 2011 = 7 miljardste wereldburger werd geboren

21 Bevolkingsevolutie en groei

22 Real time world statistics  http://www.worldometers.info/nl/http://www.worldometers.info/nl/

23 Kruiswoordraadsel allochtoon migratiesaldo immigreren geboortecijfer sterftecijfer levensverwachting aangroei migratie autochtoon emigreren immigreren bevolkingtoename bevolkingsafname vruchtbaarheidsgraad natuurlijke bevolkingsgroei

24 Bevolkingsgroei in ontwikkelingslanden en industrielanden -Analfabetisme = Een analfabeet is iemand die de vaardigheid in lezen, spellen en schrijven niet of in onvoldoende mate beheerst -Komt vooral voor in ontwikkelingslanden

25 Analfabetisme


Download ppt "Bewoning en bevolking Raïssa De Vooght en Narshis Windey."

Verwante presentaties


Ads door Google