De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Raïssa De Vooght en Narshis Windey

Verwante presentaties


Presentatie over: "Raïssa De Vooght en Narshis Windey"— Transcript van de presentatie:

1 Raïssa De Vooght en Narshis Windey
Bewoning en bevolking Raïssa De Vooght en Narshis Windey

2 Bewoning

3 Bebouwingsvormen Aaneengesloten bebouwing Gegroepeerde bebouwing
Verspreide bebouwing

4 Bebouwde kernen Aaneengesloten bebouwing Centrum Wijken
Soorten bebouwde kernen (3)

5 1. De plattelandskern Geconcentreerde bebouwing beperkt
Weinig appartementen, veel huizen en boerderijen Verspreide bebouwing Gering aanbod handel en diensten

6 Functies plattelandskern
Beperkt aantal functies Onderwijsfunctie Handelsfunctie Dienstenfunctie

7 2. De verstedelijkte kern
Meer open ruimte Veelal lintbebouwing en verkaveling Gesloten, halfopen en open bebouwing Ruim aanbod handel en diensten

8 Functies verstedelijkte kern
Groter aantal functies Onderwijsfunctie Handelsfunctie Administratieve functie Sociale functie Culturele functie Toeristische functie Financiële functie Het overgrote deel van de woningen heeft ook hier een woonfunctie.

9 3. De stad of stedelijke kern
Geconcentreerde bebouwing Aanbod handel en diensten uitgebreid, gespecialiseerd Mensen wonen, werken en leven dicht bij elkaar Verkeersoverlast, vervuiling, criminaliteit … = nadelen

10 Functies van een stad Een stad heeft verschillende functies • Bestuursfunctie • Dienstenfunctie • Woonfunctie • Werkfunctie • Recreatieve functie • Culturele functie • Handelsfunctie • Industriële functie

11 Welke bebouwde kernen zijn afgebeeld?
Plattelandskern

12 Verstedelijkte gemeente
*De gebouwen nemen een groter gedeelte van de oppervlakte in. * Er zijn nog vele open ruimten, maar kleiner in omvang: we herkennen een verstedelijkt landschap. Verstedelijkte gemeente

13 Stad of stedelijke kern
* Het grootste gedeelte van de ruimte wordt ingenomen door gebouwen en wegen. * Open ruimten zijn zeldzaam; we herkennen een stedelijk landschap. Deze stedelijke gemeente telt veel inwoners en heeft dus een grote absolute bevolking. Stad of stedelijke kern

14 Een stad (stedelijke kern)
Stadskern Kernstad Agglomeratie Stadsgewest Stadswijken Stadsrand banlieu Banlieu

15 Een stad Burgemeester Samenkomen Infrastructuur Openbaar vervoer
Milieu

16 Multicultureel 8% vreemde nationaliteit 21% Italianen 15%
Brussels Hoofdstedelijk Gewest Cultuur

17 Bevolking

18 Bevolkingsspreiding- bevolkingsdichtheid
Bevolkingspreiding: - dicht bevolkt - matig dicht bevolkt - eerder dun bevolkt - dun bevolkt Bevolkingsdichtheid:

19 Bevolkingsdichtheid per gemeente in 2010

20 Bevolkingsevolutie en groei
In 1804 = 1 miljard mensen op de wereld In 1927 = 2 miljard mensen op de wereld Jaren ‘50 = 3 miljard mensen op de wereld 11 juli 1987 = 5 miljardste wereldburger werd geboren 19 juli 1999 = 6 miljardste wereldburger werd geboren 31 oktober 2011 = 7 miljardste wereldburger werd geboren

21 Bevolkingsevolutie en groei

22 Bevolkingsevolutie en groei
Real time world statistics 

23 Kruiswoordraadsel geboortecijfer migratiesaldo allochtoon emigreren
bevolkingsafname immigreren levensverwachting sterftecijfer vruchtbaarheidsgraad aangroei immigreren natuurlijke bevolkingsgroei autochtoon bevolkingtoename

24 Bevolkingsgroei in ontwikkelingslanden en industrielanden
Analfabetisme = Een analfabeet is iemand die de vaardigheid in lezen, spellen en schrijven niet of in onvoldoende mate beheerst Komt vooral voor in ontwikkelingslanden

25 Analfabetisme


Download ppt "Raïssa De Vooght en Narshis Windey"

Verwante presentaties


Ads door Google