De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Joke Schauvliege Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Woensdag 29 februariMerelbeke Vlaamse Regering Geluidsnormen voor muziekactiviteiten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Joke Schauvliege Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Woensdag 29 februariMerelbeke Vlaamse Regering Geluidsnormen voor muziekactiviteiten."— Transcript van de presentatie:

1 Joke Schauvliege Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Woensdag 29 februariMerelbeke Vlaamse Regering Geluidsnormen voor muziekactiviteiten

2 Reglementering geluidsnormen Doelstelling: voorkomen gehoorschade en behouden voldoende muziekbeleving Vastleggen juridisch afdwingbare normen (vraag muzieksector, opname in contracten) Traject: – Rondetafelconferentie 1 december 2009 – Overleg in werkgroepen, bilaterale gesprekken en opmaak regelgevingsimpactanalyse 2010 – Presentatie voorstel 19 januari 2011 – Intensief bilateraal overleg 2011 Vlaams minister Joke Schauvliege

3 - Goedkeuring door Vlaamse Regering (VR) principes reglementering geluidsnormen, 10 juni 2011 - Overleg - Eerste principiële goedkeuring VR, 15 juli 2011 - Adviezen SERV (Sociaal-Economische Raad Vlaanderen), Minaraad, Vlaamse Jeugdraad, SARC (Strategische Aviesraad Cultuur, Jeugd, Sport, Media) en SAR WGG (Strategische Adviesraad voor Welzijn, Gezondheid en Gezin) - Spontaan advies: Gezinsbond, Ho.Re.Ca Vlaanderen, Formaat Vlaams minister Joke Schauvliege

4 -Uitvoeren impactanalyse jeugdsector zomer 2011: Online enquête bij jeugdhuizen en jeugdbewegingen Akoestische studie tijdens muziekactiviteiten in vijf jeugdhuizen, uitgevoerd door Daidalos Peutz - Overleg -Tweede principiële goedkeuring VR, 23 december 2011 -Advies Raad van State, januari 2012 (nauwelijks opmerkingen, minimale tekstuele aanpassingen) -Overleg flankerend beleid -Definitieve goedkeuring VR, 17 februari 2012 Vlaams minister Joke Schauvliege

5 Indeling in categorieën Drie categorieën met integratie federaal Koninklijk Besluit 1977 in VLAREM, de Vlaamse Milieureglementering Principe: hoe hoger het geluidsniveau, hoe meer flankerende maatregelen (preventie) Pijlers: maximaal geluidsniveau, meten en desgevallend registreren, oordoppen ter beschikking stellen Vlaams minister Joke Schauvliege

6 Categorie 1: tot 85 dB(A)L Aeq,15min (integratie KB ’77, + 2 dB(A) extra) Categorie 2: > 85 dB(A)L Aeq,15min en ≤95dB(A)L Aeq,15min Richtlijn voor een fuif. Meten verplicht, registreren niet. Categorie 3: > 95dB(A)L Aeq,15min ≤100dB(A)L Aeq,60min. Meten en registreren verplicht. Oordoppen verplicht kosteloos ter beschikking stellen. Vlaams minister Joke Schauvliege

7 Handhaving categorie 1 (≤ 85 dB(A) L Aeq,15min) : er mag getoetst worden aan 92 dB(A) L Amax,slow categorie 2 (≤95 dB(A) L Aeq,15min) : er mag getoetst worden aan 102 dB(A) L Amax,slow categorie 3 (≤100 dB(A) L Aeq,60min) : er mag getoetst worden aan 102dB(A) L Aeq,15min Vlaams minister Joke Schauvliege

8 Aanpassingen VLAREM Vlaamse Milieureglementering nu enkel gericht op hinder voor omwonenden Aanpassing VLAREM: Indelingsrubriek hoofdstuk 5.32 Ontspanningsinrichtingen en schietstanden hoofdstuk 6.7 Niet-ingedeelde muziekactiviteiten Keuze voor criteria relevant voor gehoorschade en hinder Vermijden van discussies en processen voor de rechtbank : -> criterium kleiner of groter dan 100 m² vervalt -> ‘dansactiviteit’ wordt vervangen door ‘muziekactiviteit’ Beperken milieuvergunningsplichtige inrichtingen Vlaams minister Joke Schauvliege

9 Beperken milieuvergunningsplichtige inrichtingen volgens VLAREM – Mogelijkheid melding voor niet-ingedeelde inrichtingen < 100 m² die nu geen milieuvergunning klasse 2 kunnen aanvragen of geen melding klasse 3 kunnen doen. Via melding bij de gemeente max. 95 dB(A)L Aeq15min. Mits toelating CBS max. 100 dB(A)L Aeq60min gedurende 3u tussen 12u en middernacht; 12x/j gedurende een volledige activiteit Voorbeeld: danscafé, jeugdhuis, muziekclub < 100 m² Vlaams minister Joke Schauvliege

10 -Mogelijkheid voor ingedeelde inrichtingen > 100 m² om via eenmalige melding max. 95 dB(A)L Aeq15min te spelen. Mits toelating CBS max. 100 dB(A)L Aeq60min gedurende 3u tussen 12u en middernacht; 12x/j gedurende een volledige activiteit. Voorbeeld: fuifzaal, muziekclub, jeugdhuis > 100 m² Vlaams minister Joke Schauvliege

11 Flankerend beleid Budget voor subsidies voor gemeenten en provincies voor de aankoop van meettoestellen. – Aanpassing besluit VR 1993: subsidie wordt naast klasse 1 ook voor klasse 2 meters mogelijk – Bedoeling om de meters ter beschikking te stellen van plaatselijke verenigingen Vlaams minister Joke Schauvliege

12 In maart per provincie twee uitgebreide infosessies over nieuwe reglementering -Organisatie Departement LNE samen met Muziekcentrum Vlaanderen -Mailing in januari naar handhavers (milieudiensten, politiehandhavers, erkende geluidsdeskundigen), gezondheidszorg (mutualiteiten, audiologen), VVSG, VVP, jeugd- en muzieksector, geluidstechnici, Ho.Re.Ca Vlaanderen, verdelers apparatuur, politici (schepenen en gedeputeerden milieu, cultuur, jeugd, provincieraadsleden, Vlaamse volksvertegenwoordigers), jeugddiensten, culturele centra. Vlaams minister Joke Schauvliege

13 -Inhoud: Regelgeving, technisch luik (handleiding en handhaving), handhaving (juridisch), sensibilisering -6 maart Limburg; 8 maart Antwerpen; 12 maart West-Vlaanderen, 19 maart Oost-Vlaanderen; 22 maart Vlaams-Brabant -Samenwerking met de provincies - + 1.100 personen ingeschreven Vlaams minister Joke Schauvliege

14 Opmaak van een technische handleiding voor actoren op het terrein. In ontwerpfase. Opmaak van een handleiding voor geïnteresseerden. Vlaams minister Joke Schauvliege

15 Aandacht voor binnenakoestiek vergroten - Belang van investeringen in binnenakoestiek bij nieuwbouw en renovaties - Brief aan de Vlaamse Bouwmeester en de Orde van Architecten - Hoofdstuk in de technische handleiding -Informatie in de studie van Daidolos Peutz Vlaams minister Joke Schauvliege

16 Sensibiliseringscampagne – Campagne over het gevaar van geluid – Alle vormen van geluid: fluitsignalen, slijpschijven, muziek, MP3-spelers, gejoel – Gericht naar groot publiek – Radiospots op Radio 2, Studio Brussel, Q-music, JOE fm, MNM – Tweede week paasvakantie (9 april) en laatste week juni (25 juni) – Informatie op website met test luistergedrag Vlaams minister Joke Schauvliege

17 Minister van Welzijn en Volksgezondheid onderzoekt tegemoetkoming op maat gemaakte oordoppen. Hij bekijkt met de minister van onderwijs of de gehoortesten van het CLB verbeterd kunnen worden. Minister van Onderwijs en Jeugd schuift bij het afsluiten van bestuursakkoorden met de provincies, gehoorschadebeleid naar voor als een taak van de provincies. Nu al in alle provincies campagnes gehoorschade Vlaams minister Joke Schauvliege

18 Info en documenten geluidsnormen http://www.lne.be/geluidsnormen www.jokeschauvliege.be Vlaams minister Joke Schauvliege


Download ppt "Joke Schauvliege Vlaams minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur Woensdag 29 februariMerelbeke Vlaamse Regering Geluidsnormen voor muziekactiviteiten."

Verwante presentaties


Ads door Google