De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Armoedebarometer 2013 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Armoedebarometer 2013 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017."— Transcript van de presentatie:

1 Armoedebarometer 2013 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017

2 1 Kinderen kansarm gezin Kinderen geboren in een kansarm gezin Stijging sinds 2005 2001-2005: tussen 6% en 6,5% 2011: 9,7% (+1,1 pct. tegenover 2010)

3 2 1. Gezondheid Subjectieve gezondheid: kloof tussen arm en niet-arm nam af Maar: meer mensen boven armoedegrens ervaren gezondheid als (zeer) slecht Betaalbaarheid van gezondheidszorgen gaat achteruit voor iedereen NB: wijziging vraagstelling impact op cijfers 2011 Barometer 2012Barometer 2013 Subjectieve gezondheidBoven armoedegrens: 5,8% Onder armoedegrens: 11,1% 6,3% 11,2% BetaalbaarheidBoven armoedegrens: 1,5% Onder armoedegrens: 4,4% 2,0% 7,9% Levensverwachting in goede gezondheid Laaggeschoolde man: 36,7 jaar Hooggeschoolde man: 46,3 jaar n.v.t.

4 3 2. Arbeid Armoederisico jobloze huishoudens met kinderen: 65,4% Niet-werkende werkzoekenden: gemiddeld 204.437 in 2012 (+4,8% tegen 2011) Jongerenwerkloosheid zeer conjunctuurgevoelig – laaggeschoolde jongeren kwetsbaar Barometer 2012Barometer 2013 Jobloze gezinnenVolwassenen: 8,3% Kinderen: 5,9% 8,6% 7,2% Schoolverlaters na een jaar werkzoekend 14,6%11,7% Werkende armen3,5%3,1%

5 4 3. Inkomen Barometer 2012Barometer 2013 Armoederisico10,4%9,8% Subjectieve armoede14,1%15% Geen grote aankopen mogelijk 14,9%15,6% Collectieve schuldenOCMW/CAW: 10.278 Gerecht: 45.879 n.v.t. 49.175 Armoederisico  Maar: subjectief armoederisico  Huishoudens geen grote aankopen kunnen permitteren  Collectieve schulden via gerecht  Effect kinderbijslag en fiscale voordelen (België, 2010): Kinderarmoederisico ondanks kinderbijslag en fiscale voordelen: 17,1% Kinderarmoederisico zonder kinderbijslag en fiscale voordelen: 31,4% (+14,3 pct.)

6 5 4. Wonen Wachtlijst sociale woning  Maar: gemiddelde wachttijd 1.089 dagen (2,9 jaar) Woonuitgaven eigenaars: 1/6 de netto-inkomen – huurders: 1/4 de  woonkosten zware last, vooral voor huurders Armste eigenaars en rijkste huurders ontvangen minste woonsubsidies Barometer 2012Barometer 2013 Aantal sociale woningen142.891146.769 Wachtlijst sociale woning95.95391.926 Woonkosten zware lastEigenaars: 11,8% Huurders: 25,1% 12,7% 29,7% Woning ontoereikende kwaliteit of gebrekkig comfort Eigenaars: 24,4% Huurders: 38,2% 24,7% 44,4%

7 6 5. Onderwijs Nog te veel vroege schoolverlaters: beperkte kansen arbeidsmarkt Jongens  vs. meisjes  Deelname levenslang leren daalde, ook bij hoog- en middengeschoolden Barometer 2012Barometer 2013 Ongekwalificeerde uitstroom9,6% +2 j schoolachterstandLager onderwijs: 1,71% Secundair onderwijs: 6,61% 1,69% 6,47% Deelname levenslang lerenHooggeschoold: 13,8% Middengeschoold: 6,5% Laaggeschoold: 3,4% 13,0% 5,6% 3,3%

8 7 6. Samenleven Minder mensen namen deel aan sportieve, recreatieve, artistieke activiteiten, zowel arm als niet-arm Minder mensen bezoeken museum/tentoonstelling/galerij of theater/toneel, zowel laag- als hooggeschoolden Minder mogelijkheden om buitenshuis vakantie te nemen Steunpunt Vakantieparticipatie: verdubbeling tegen 2007 (2012: 104.931 deelnemers) Barometer 2012Barometer 2013 Deelname verenigingslevenBoven armoedegrens: 41,0% Onder armoedegrens: 27,7% 38,2% 26,5% Geen week vakantie buitenshuisTotaal: 18,2% Kinderen: 19,4% 19,6% 21,7% Internetverbinding te duur3,2%2,8%

9 8 7. Conclusie Kinderarmoede alarmerend geboorten kansarm gezin: stijging sinds 2005 (6,5%) tot 9,7% 1 op 10 kinderen arm eenoudergezinnen: 22,2% arm gezinnen met kinderen waar niemand werkt: 65,4% arm  Investeren in kinderopvang & opvoedingsondersteuning Belang van scholing 50% van de niet-werkende werkzoekenden is kortgeschoold 11,7% schoolverlaters na 1 jaar zonder werk 1 op 10 stroomt voortijdig uit onderwijs Kost en kwaliteit huisvesting voor huurders vereist herverdelend beleid woonquote: 26% woonkosten zware last: 29,7% ontoereikende kwaliteit/gebrek aan comfort: 44,4%


Download ppt "Armoedebarometer 2013 Jill Coene An Van Haarlem Danielle Dierckx In opdracht van Decenniumdoelen 2017."

Verwante presentaties


Ads door Google