De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FIETSEXAMEN VUURTORENWIJK

Verwante presentaties


Presentatie over: "FIETSEXAMEN VUURTORENWIJK"— Transcript van de presentatie:

1 FIETSEXAMEN VUURTORENWIJK

2 INFOSLIDE (maakt geen deel uit van de route) UITLEG VERSCHIL FIETSOVERSTEEK / FIETSPAD
Fietsoversteken: steeds met blokken Nooit voorrang aan een fietsoversteek, dus: *voorrang verlenen (bord B1 + haaientanden) *rechts houden Eerst links kijken, dan rechts Blijvend aandachtig zijn en pas oversteken wanneer alles veilig is! Aandacht voor de aanwezige verkeersborden Doorlopend fietspad: steeds met strepen Men behoudt zijn voorrang, doch steeds defensief rijden en uiterst voorzichtig zijn ! Wel rekening houden met eventuele verkeersborden of verkeerslichten!

3 INFOSLIDE (maakt geen deel uit van de route) UITLEG VERSCHIL FIETSPAD EN FIETSSUGGESTIESTROOK
Fietssuggestiestroken Gewoon een rode streep op de rijbaan die de automobilist wijst op het feit dat er op deze plaats veel fietsers rijden. Men fietst erop omdat die streep nu eenmaal uiterst rechts is geschilderd. Fietspad Een fietspad is steeds aangeduid door wegmarkeringen (zie schets) of door verkeersborden. Een fietspad MOET worden gevolgd en fietsers hebben er absolute voorrang, ook op kruispunten met voorrang van rechts. Dubbelrichtingsfietspaden moeten steeds met borden worden aangeduid (telkens in beide rijrichtingen!). Zo zie je het verschil met een fietspad in één rijrichting. Een gemarkeerd fietspad is steeds in enkele richting Kinderen wijzen op gevaren van dubbelrichtingsfietspaden !

4 CP25 VERTREKPUNT ROUTE Sportcentrum ‘De Spuikom’ DOKTER EDUARD MOREAUXLAAN
OPGEPAST: het examen start vanaf het vertrekpunt! Dus goed uitkijken vooraleer van start te gaan. *Is alles veilig! Links en rechts kijken. Dit steeds doen wanneer je ergens vertrekt! *Dubbelrichtingsfietspad oprijden richting ‘De Bolle’ *Voorrang verlenen aan de fietsers op het fietspad (links en rechts kijken !) *Rechts houden op het dubbelrichtingsfietspad

5 CP24 DR. E. MOREAUXLAAN - BREDENSESTEENWEG
Signalisatie dubbelrichtingsfietspad (bord D7 in elke rijrichting!) Dubbelrichtingsfietspad in de voorrang (verkeersbord B9 / B1 en haaientanden op de invalswegen) – voorrang nemen, doch defensief rijden Aandacht hebben voor voertuigen die op en af rijden naar de Q8 of in en uit de zijstraten willen rijden (links en vooruit kijken!) Op dubbelrichtingsfietspad steeds rechts houden EN dubbel voorzichtig zijn (veel chauffeurs kijken enkel naar links als ze de rijbaan willen oprijden en vergeten dat er ook fietsers van rechts kunnen komen  (anticiperen is de boodschap!).

6 CP23 KRUISPUNT DE BOLLE Tijdig richtingsverandering aanduiden met de arm (rechts)  Tijdens het indraaien mag je gewoon je stuur vasthouden of mag je de arm nog steeds uitsteken (eigen keuze) Voorrang verlenen aan de oversteekplaats voor voetgangers indien er zich voetgangers aanbieden Fietsoversteek met verkeerslichten (lichten respecteren – pas op! Oranje betekent ook STOPPEN). Uitleg nopens de verschillende verkeerlslichten Bij groen licht doorrijden, doch ook links kijken naar inslaande voertuigen of deze u hebben gezien (steeds defensief zijn – fouten van anderen voorzien!) Mooi rechts houden op de fietsoversteek en op einde fietspad richtingsverandering naar links aanduiden. Tevens voorrang verlenen aan de fietsers die rijden op dit fietspad en breed het fietspad oprijden (geen hoek afsteken)

7 CP22 + CP21 halfweg Slijkensesteenweg regulerend TWEEBRUGGENSTRAAT - SLIJKENSESTEENWEG
Tijdig richtingsverandering aangeven met de arm naar rechts Tijdens het indraaien mag je gewoon je stuur vasthouden of mag je de arm nog steeds uitsteken (eigen keuze) Rechts houden tijdens het afslaan op het dubbelrichtingsfietspad Slijkensesteenweg EN de ganse weg over dit fietspad Het verkeersbord D7 (fietspad) zal zo spoedig mogelijk terug aangebracht worden door de bevoegde diensten

8 CP20 SLIJKENSESTEENWEG – LAGE DEMEYBRUG
* Rechts houden op het fietspad * Tijdig richtingsverandering naar rechts aanduiden * Links en rechts kijken of er geen voertuigen aan komen en zonodig stoppen om goed te kunnen kijken ! Fietsoversteek dus GEEN voorrang voor de fietsers ! * Indien veilig oversteken over de fietsoversteek (rechts houden op de fietsoversteek)

9 CP19 LAGE DEMEYBRUG Rechts houden op fietsoversteek
Richtingsverandering naar links aanduiden met de arm Voorrang verlenen aan eventuele fietsers die rechtdoor rijden Links afslaan op het fietspad richting Demeybrug

10 CP18 LAGE DEMEYBRUG - GRAAF DE SMET DE NAEYERLAAN
Rechts houden over de brug. Opgepast voor de tramsporen ! * Verplicht fietspad oprijden in de rijrichting

11 CP17 HOGE DEMEYBRUG – GRAAF DE SMET DE NAEYERLAAN
Voorrang verlenen t.h.v. de oversteekplaats voor fietsers. Goed links en rechts kijken. Desnoods stoppen om zeker te zijn dat de kust veilig is ! * Met de nodige voorzichtigheid oversteken over de oversteekplaats (rechts houden op de oversteekplaats voor fietsers EN op het dubbelrichtingsfietspad) Aandacht hebben voor verkeer komende van de Goede Windhelling (trams – bussen – hulpdiensten) en die rechts afslaan richting Lage Demeybrug. Deze hebben voorrang Spoorvoertuigen hebben steeds voorrang

12 CP16 GRAAF DE SMET DE NAEYERLAAN - SLIMMERSDREEF
Voorrang verlenen t.h.v. de oversteekplaats voor fietsers Goed links en rechts kijken Met de nodige voorzichtigheid oversteken over de oversteekplaats (rechts houden) Vervolgens rechtdoor rijden (en rechts houden) in de voetgangerszone met toelating voor fietsers (uitleg verkeersborden !) Alle info op wegcode.be

13 CP16 GRAAF DE SMET DE NAEYERLAAN
Voorrang verlenen t.h.v. de oversteekplaats voor fietsers Goed links en rechts kijken Met de nodige voorzichtigheid oversteken over de oversteekplaats (rechts houden) Tijdens het oversteken de richtingsverandering naar links aanduiden met de arm. In een wijde boog rechts uitkomen richting randparking. Opletten voor voetgangers, immers, we rijden nog steeds in een voetgangerszone die toegelaten is voor fietsers De voetgangers hebben wel ten allen tijde voorrang in dergelijke zone en mogen over de volledige breedte van de weg wandelen. De andere weggebruikers moeten hun gedrag aan de voetgangers aanpassen zonder deze in gevaar te brengen. Wanneer de dichtheid van het voetgangerverkeer te groot wordt, moeten de fietsers afstappen !

14 CP15 RANDPARKING Terug op de rijbaan rijden
* Tijdig richtingsverandering aanduiden naar rechts * Afremmen, voorrang verlenen aan het verkeer op de rijbaan. * Links en rechts kijken * Indien alles veilig is kort naar rechts de rijbaan oprijden Rechts houden op de rijbaan We hebben voorrang op de in-en uitritten van de randparking, doch defensief rijden. Steeds goed voorruit en ter hoogte van de in-en uitritten naar rechts kijken of alles veilig is. WEL de voorrang nemen wanneer dit normaal kan gebeuren !

15 CP 11- CP12 + regulerend – CP 13 – CP14 CONTROLEPUNTEN TUSSEN RANDPARKING EN KAZERNELAAN
Rechts houden op de rijbaan We hebben voorrang op de in-en uitritten van de randparking, doch defensief rijden. Steeds goed voorruit en ter hoogte van de in-en uitritten naar rechts kijken of alles veilig is. WEL de voorrang nemen wanneer dit normaal kan gebeuren !

16 CP10 ZINNIALAAN - KAZERNELAAN
*Richtingsverandering (links) tijdig met de arm aanduiden Kruispunt met voorrang van rechts: *met matige snelheid naderen *achter je kijken en indien alles o.k. stelselmatig naar het midden van de rijbaan rijden  NIET halt houden op een afstand van het kruispunt om eventueel achterop komend verkeer eerst door te laten ! Je vergewist je op het moment dat je het manoeuvre wilt uitvoeren of alles veilig is. *aan het kruispunt links kijken, dan rechts kijken en eventueel voorrang verlenen wanneer nodig – dan wel stoppen aan het kruispunt en niet erop ! *ondertussen vooruit kijken (want aankomende wagens hebben voorrang ! *mooi rechts uitkomen in de Kazernelaan *Rechts houden op de rijbaan in de Kazernelaan

17 KAZERNELAAN - MERCATORLAAN
Kazernelaan = beperkt eenrichtingsverkeer ! Rechts rijden Tijdig richtingsverandering aanduiden met de arm naar links Kruispunt met voorrang van rechts: Links en rechts kijken Met de nodige veiligheid de voorrang nemen en het kruispunt oprijden In een goede beweging links afslaan in de bypass van de Mercatorlaan Rechts houden en verder rijden op de fietssuggestiestrook

18 CP9 MERCATORLAAN - RAVELIJNSTRAAT
Fietspad volgen (duidelijk maken wat verschil is tussen fietspad en fietssuggestiestrook) Plaats op de openbare weg (rechts houden – ook tijdens het draaien naar rechts in de Ravelijnstraat)

19 CP8 RAVELIJNSTRAAT – VERENIGDE NATIESLAAN
Afremmen en voorrang verlenen aan de fietsers rijdens op de Verenigde Natieslaan (verkeersbord B1 + haaientanden) Wanneer er geen fietsers op dit fietspad rijden mag er worden doorgereden tot aan het rode verkeerslicht (indien je NIET tot stilstand komt OP het fietspad van de Verenigde Natieslaan, anders wacht je aan de eerste haaientanden!) Wanneer het groen is, gewoon voorrang verlenen, dus links en rechts kijken (voor alle zekerheid) en door rijden. Er wordt niet gestopt wanneer dit niet noodzakelijk is. Het fietspad wordt bij groen licht gevolgd bij de oversteek van de Verenigde Natieslaan Indien het oranje of rood wordt tijdens de oversteek moet er op de middenberm halt worden gehouden !

20

21 CP7 RAVELIJNSTRAAT - SPOORWEGSTRAAT
Extra info : Kinderen uitleg verschaffen nopens het gebruik van de rotonde en voorrangsregeling. (Bord B1 + haaientanden) Tevens het defensieve luik goed toelichten. Eens op de rotonde steeds eerst links kijken (afslaand verkeer), dan rechts (oprijdend verkeer). Steeds richtingsverandering aanduiden bij het afrijden van de rotonde! Wanneer de rotonde gevolgd blijft is het niet slecht om de hand naar links uit te steken om dit duidelijk te maken aan de andere weggebruikers! ZEKER OP OEFENEN – AL ZIT ER NIET ECHT EEN ROTONDE IN HET PARCOURS VUURTOREN ! Voorrang verlenen aan het verkeer op de rotonde (zowel fietsers als andere voertuigen) Links kijken en indien veilig de rotonde oprijden Gezien we quasi onmiddellijk de rotonde verlaten in de Spoorwegstraat richting Stadhuis tijdig de richtingsverandering aanduiden naar rechts (dus voor we de rotonde oprijden !) Voorrang verlenen aan oversteekplaats voor voetgangers in de Spoorwegstraat Indien er moet worden gestopt om voorrang te verlenen aan het verkeer op de rotonde, moet de arm niet meer recht worden uitgestoken en mag de Spoorwegstraat zonder meer worden ingereden. Op voorwaarde dat de richtingsverandering eerder reeds werd aangeduid !

22 CP7 SPOORWEGSTRAAT *Rechts houden in de Spoorwegstraat. *Veiligheidsafstand houden naar geparkeerde voertuigen toe Pas op : laat u niet misleiden door de fietssuggestiestrook aan de linker zijde van de rijweg ! Dit is geen verplicht fietspad voor u – je moet rechts rijden op de rijbaan !

23 CP6 + regulerend STOCKHOLMSTRAAT - KAIROSTRAAT
*Rechts houden en opletten voor de geparkeerde voertuigen (openslaande portieren). *Aan het kruispunt goed uitkijken! Fietsers op fietspad - doorsteek naar de Verenigde Natieslaan moeten voorrang verlenen (omgekeerde driehoek) Vervolgens heb je voorrang op het volgende kruispunt, immers rechts is de inrit van een parking (stadhuis). Toch defensief rijden en eerst links kijken of de andere weggebruikers wel voorrang zullen verlenen. Iets verderop recht kijken aan de uitrit van de parking van het stadhuis of de andere weggebruikers wel zullen stoppen.

24 CP5 STOCKHOLMSTRAAT – A. PIETERSLAAN
Kruispunt met verkeersregeling door politie.  Bevelen van de bevoegde persoon uitleggen aan de leerlingen. *Tijdens het fietsexamen moeten de leerlingen in een wijde boog rond de politieagent rijden. *Richtingsverandering naar links aanduiden met de arm. Opgelet : wanneer men moet stilstaan omdat het verkeer gesloten is moet men niet meer vertrekken met een naar links uitgestoken arm. Wel duidelijke voorafgaand de arm naar links uitsteken zodat de andere weggebruikers weten dat je zal links afslaan als het verkeer wordt geopend! * Opgelet : wel voorrang verlenen aan eventuele fietsers die uit de Dr. L. Colenstraat kunnen oversteken ! * Dan de Alfons Pieterslaan volgen op het fietspad richting Petit-Paris * Voorrang verlenen aan oversteekplaats

25 CP4 + regulerend ALFONS PIETERSLAAN – IEPERSTRAAT kruispunt bewaakt door een gemachtigde opzichter !
Oversteekplaats voor voetgangers bewaakt door een gemachtigde opzichter : Functie GO uitleggen aan kinderen is - niet gelijk aan een politieagent ! De kinderen stappen af aan de eerste oversteekplaats voor voetgangers en worden opgevangen door een medewerker. De kinderen gaan te voet naar de andere oversteekplaats en steken onder bevoegdheid van de gemachtigde opzichter te voet over de Alfons Pieterslaan. De kinderen rijden vervolgens verder in de Ieperstraat. OPGELET : de kinderen dienen zich steeds weer te vergewissen dat ze veilig kunnen vertrekken ! Dus vooraleer te vertrekken goed uitkijken ! DIT MOET ALTIJD GEBEUREN BIJ EEN START OP DE OPENBARE WEG!

26 CP3 IEPERSTRAAT - AMSTERDAMSTRAAT
Kruispunt voorrang van rechts: *met matige snelheid naderen zodat zonder gevaar voorrang kan worden verleend indien nodig *links kijken *rechts kijken *met dubbele voorzichtigheid het kruispunt oprijden *vlotheid van uitvoering *Rechts houden en opletten voor plots openslaande portieren Aandachtig blijven op het verkeer in het algemeen ! Zich niet laten afleiden door wat dan ook ! Steeds goed vooruit kijken !

27 CP2 IEPERSTRAAT - KAIROSTRAAT
*Richtingsverandering (links) tijdig met de arm aanduiden  Kruispunt met voorrang van rechts: *met matige snelheid naderen *achter je kijken en indien alles o.k. stelselmatig naar het midden van de rijbaan rijden *aan het kruispunt links kijken, dan rechts kijken en eventueel voorrang verlenen wanneer nodig – dan wel stoppen aan het kruispunt en niet erop ! *ondertussen vooruit kijken (want aankomende wagens hebben voorrang ! *mooi rechts uitkomen in de Kaïrostraat *Rechts houden op de rijbaan in de Kaïrostraat

28 CP1 KAIROSTRAAT - STOCKHOLMSTRAAT
Kruispunt voorrang van rechts: *met matige snelheid naderen zodat zonder gevaar voorrang kan worden verleend indien nodig *links kijken *rechts kijken *met dubbele voorzichtigheid het kruispunt oprijden *vlotheid van uitvoering

29 PARKING STADHUIS De kinderen volgen de rijbaan van de parking naar de voorzijde van het stadhuid tot aan de ingang onder het horloge EINDE EXAMEN SUCCES

30 Voor meer info kunt u mij steeds bereiken
Via Telefoon : 059/270939


Download ppt "FIETSEXAMEN VUURTORENWIJK"

Verwante presentaties


Ads door Google