De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouders in (inter)Actie netwerkdag 9/6/2010 NT2-aanbod voor allochtone ouders met kinderen in het Nederlandstalig onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouders in (inter)Actie netwerkdag 9/6/2010 NT2-aanbod voor allochtone ouders met kinderen in het Nederlandstalig onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Ouders in (inter)Actie netwerkdag 9/6/2010 NT2-aanbod voor allochtone ouders met kinderen in het Nederlandstalig onderwijs

2 WAT VOORAFGING AANLEIDING VISIETEKST Bezorgdheid over de problematische interactie tussen de school en de ouders en de mogelijke impact daarvan op de kansen van de kinderen http://www.steunpuntgok.be/downloads/school_en_ouders_visietekst.pdf

3 VISIETEKST - Probleemstelling OUDERS WILLEN WEL, MAAR KUNNEN NIET Uit onderzoek door CTO in 2006 naar ouderbetrokkenheid in Nederlandstalige scholen in het Brussels Hoofdstedelijk gewest blijkt grote betrokkenheid van de ouders. Toch wordt agenda niet nagekeken, komen ouders niet opdagen op oudercontacten, hebben kinderen soms geen zwembroek bij …

4 VISIETEKST - Probleemstelling EEN VEELHEID VAN FACTOREN … andere verwachtingen bij school en ouders onduidelijkheid over verwachtingen niet vertrouwd zijn met het schoolmilieu thuissituatie culturele verschillen … EN …

5 VISIETEKST - Probleemstelling (uit E.G.O.-Echo, jg. 4 (2002), nr.3)

6 VISIETEKST - Probleemstelling OPLOSSING? Ouders leren Nederlands in het centrum basiseducatie of CVO in de buurt MAAR … Verantwoordelijkheid bij de ouders Drempels: bereikbaarheid, algemeen aanbod, transfer … Afstand met de school blijft, school geen betrokken partij

7 VISIETEKST - Probleemstelling HET BESTAANDE NT2-AANBOD IN DE SCHOLEN Functionele lesinhouden Nauwer contact met de school MAAR … NT2-klas in de school, geen garantie op redzaamheid buiten het klaslokaal Ontbreken van Nederlandstalige netwerk Te weinig opstap tot participatie School nog steeds te weinig betrokken …

8 VISIETEKST – Concept DOELSTELLINGEN OiiA  Verhogen van taalvaardigheid Nederlands van de ouders  Vergroten ouderparticipatie  Verlagen van de drempel/ taalvaardigheidseisen vanuit de school

9 VISIETEKST – Concept UITGANGSPUNTEN Het welslagen van de communicatie met de allochtone ouders is een gedeelde verantwoordelijkheid van de school en haar ouders Participatie bevorderen door participatie vanuit een “veilige omgeving” te organiseren Nederlands niet als voorwaarde voor participatie maar participatie als kans om Nederlands te leren

10 VISIETEKST– Concept HET AANBOD 80% lessen afgestemd op schoolcontext 20 % projectwerk NT2-groep organiseert evenement op school

11 VISIETEKST– Concept 80 % - BEHOEFTEGERICHT NT2-AANBOD SCHOOL Input Brede bekendheid Warm onthaal OUDERS Nederlands leren via functionele taaltaken Inzicht/ bekendheid met het schoolleven Feedback input school CBE/CVO Functionele invulling lessen Contacten met de school Feedback input school Verhogen taalvaardigheid Verhogen participatiekansen Verlagen drempels

12 IN DE PRAKTIJK VRAGEN LESGEVERS Materialen? Link met reguliere doelen? Heterogeniteit qua taalniveau? Analfabete cursisten? Evaluatie? ONDERSTEUNING LESGEVERS Digitaal platform, verzameling materialen Uitwisseling lesgevers Ondersteuning ter plekke

13 VISIETEKST– projectwerk Ouders organiseren evenement op school Voor breed publiek Met NT2-groep als motor Vanuit een veilig klimaat PROJECTWERK = een veelheid aan talige taken en aan contacten met diverse mensen op (en rond) de school.

14 VISIETEKST– projectwerk 20 % - PROJECTWERK SCHOOL Veilig klimaat Betrokkenheid/ meewerken Bekendheid/ zichtbaarheid … OUDERS Project kiezen en organiseren Talige taken uitvoeren Contacten leggen … CBE/CVO Veilig klimaat Talige taken oplijsten Cursisten stimuleren … Verhogen participatiekansen Verhogen taalvaardigheid Verlagen drempels

15 IN DE PRAKTIJK VOORBEELDEN Gezond ontbijt Vrijetijdsbeurs Kijkdag in de kleuterschool Lentepoetsdag Actie voor het goede doel Fotowedstrijd Tentoonstelling …

16 IN DE PRAKTIJK KRACHT VAN HET PROJECTWERK Aanleiding tot communicatie Kans op netwerking Zelfstandiger leren Spreekdurf vergroten Strategieën opdoen in authentieke communicatie Positieve beeldvorming …

17 IN DE PRAKTIJK VRAGEN LESGEVERS Hoe begin ik hieraan? Waar vind ik materiaal? Link met reguliere doelen? Evaluatie? … ONDERSTEUNING LESGEVERS Digitaal platform Scenario’s projectwerk Ondersteuning ter plekke OP STAPEL Fiches projectwerk Handleiding projectwerk Projectwerk voor analfabete en taalzwakke leerders

18 IN DE PRAKTIJK Inhoudelijk sterk verhaal Positieve reacties bij scholen, lesgevers, cursisten Evaluatie pilootgroepen  synthese evaluatiegesprekken KAAP-groepen in Antwerpen Lopende groepen in Vlaanderen en Brussel

19 IN DE PRAKTIJK DE GROEPEN Heterogeen samengesteld qua taalniveau Doorgaans beginners Gemiddeld groepen van 8 à 10 cursisten Tijdens schooluren in de school Meestal 2 keer per week HET BEREIKTE PUBLIEK Meerderheid laaggeschoold Meerderheid vrouwen Soms moeilijk bereikbare ouders

20 IN DE PRAKTIJK EFFECTEN OP VLAK VAN OUDERPARTICIPATIE Meer zelfvertrouwen Meer en andere contacten met partners op school Meer inzicht in de school met betrekking tot Dagdagelijkse praktische kant Pedagogisch project met de kinderen

21 IN DE PRAKTIJK EFFECTEN OP VLAK VAN TAALVAARDIGHEID Lesgevers registreren vooruitgang Cursisten hebben gevoel vooruit te gaan Leerwinst groter in behoeftegericht aanbod Leereffect groter voor spreken, spreekdurf

22 IN DE PRAKTIJK INDIRECT EFFECT OP VERLAGEN DREMPELS VANUIT DE SCHOOL  Contacten met ouders zorgen voor meer inzicht in drempels  Contacten met ouders veranderen  Waardering voor de inzet van de ouders  Initiatieven: bv. werkgroep briefwisseling  …


Download ppt "Ouders in (inter)Actie netwerkdag 9/6/2010 NT2-aanbod voor allochtone ouders met kinderen in het Nederlandstalig onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google