De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in de samenkomst. Hebreeen 12 Hebreeen 12 1. Daarom dan ook, alzo wij door zo’n grote menigte geloofsgetuigen omringd zijn, laat ons afleggen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in de samenkomst. Hebreeen 12 Hebreeen 12 1. Daarom dan ook, alzo wij door zo’n grote menigte geloofsgetuigen omringd zijn, laat ons afleggen."— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in de samenkomst

2

3 Hebreeen 12 Hebreeen 12 1. Daarom dan ook, alzo wij door zo’n grote menigte geloofsgetuigen omringd zijn, laat ons afleggen alle last, en de zonde, die ons zo gemakkelijk aanvalt, en laat ons met lijdzaamheid de wedstrijd lopen, die voor ons ligt.

4 2. Ziende op Jezus, de grondlegger en voltooier van ons geloof, en die, in plaats van de vreugde, die Hij gehad zou kunnen hebben, het kruis heeft verdragen en schande veracht, en is nu gezeten aan de rechterzijde van de troon van God.

5 3. Laat tot u doordringen hoe Hij standhield toen de zondaren zich zo tegen Hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. 4. U hebt nog niet ten bloede toe tegen de zonde gestreden

6 5. En u hebt de vermaning vergeten, die tot u, als tot kinderen, gezegd is geworden: Mijn zoon (dochter), veracht de kastijding van de Heer niet, en bezwijkt niet als u van Hem bestraft wordt. 6. Want de Heer kastijdt wie Hij liefheeft, en tuchtigt de zoon (dochter), die Hem behaagt. 7. Indien u de tuchtiging verdraagt, zo behandelt God u als tot zonen (dochters); want wat zoon (dochter) is er, die de vader niet tuchtigt ? want wat zoon (dochter) is er, die de vader niet tuchtigt ?

7 8. Maar indien u zonder die tuchtiging bent, dan bent u geen zonen (dochters). 11. En alle tuchtiging is op dat moment geen zaak van vreugde, maar van droefheid; doch uiteindelijk geeft het de vruchten van vrede en gerechtigheid.

8 12. Daarom weest moedig en krachtig. 13. En maakt rechte paden voor uw voeten, zodat het lid dat zwak is, voeten, zodat het lid dat zwak is, niet zal lijden, maar genezen wordt. niet zal lijden, maar genezen wordt.

9 Zie toch op Jezus, hoe Hij zonder klacht, Zie toch op Jezus, hoe Hij zonder klacht, ‘t Kruis heeft verdragen, de schande veracht. ‘t Kruis heeft verdragen, de schande veracht. Zijn weg was moeilijk, Zijn lijden zeer groot, Zijn weg was moeilijk, Zijn lijden zeer groot, Maar, prijs de Heer, Hij stond op uit de dood. Maar, prijs de Heer, Hij stond op uit de dood. Koor: Koor: Zie toch op Jezus, op Hem alleen, Zie toch op Jezus, op Hem alleen, Zie weg van alles, rondom u heen. Zie weg van alles, rondom u heen. Hoe diep uw weg ook, hoe zwaar uw kruis, Hoe diep uw weg ook, hoe zwaar uw kruis, Zie slechts op Hem, Hij brengt veilig u thuis. Zie slechts op Hem, Hij brengt veilig u thuis. Leg alle last af, die ‘t leven bezwaart, Leg alle last af, die ‘t leven bezwaart, Zorg dat g’een licht zijt, dat schijnt hier op aard. Zorg dat g’een licht zijt, dat schijnt hier op aard. Blijf zien op Jezus, draag moedig uw kruis; Blijf zien op Jezus, draag moedig uw kruis; Kort is de tijd nog … en dan zijn wij thuis ! Kort is de tijd nog … en dan zijn wij thuis ! Koor (2x) Koor (2x)

10


Download ppt "Welkom in de samenkomst. Hebreeen 12 Hebreeen 12 1. Daarom dan ook, alzo wij door zo’n grote menigte geloofsgetuigen omringd zijn, laat ons afleggen."

Verwante presentaties


Ads door Google