De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welzijnsoverleg Regio Gent vzw – www.wrg.be Memorandum Ontwerp voorstel Regionaal overleg Ouderen adviesraden Regio Gent – 14 februari 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welzijnsoverleg Regio Gent vzw – www.wrg.be Memorandum Ontwerp voorstel Regionaal overleg Ouderen adviesraden Regio Gent – 14 februari 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Welzijnsoverleg Regio Gent vzw – www.wrg.be Memorandum Ontwerp voorstel Regionaal overleg Ouderen adviesraden Regio Gent – 14 februari 2012

2 Welzijnsoverleg Regio Gent vzw – www.wrg.be 14 februari 2012 Memorandum - Ouderen Adviesraden Regio Gent 2 overzicht 1. Beleidsplan versus memorandum 2. Wat is een memorandum? 3. Mogelijke structuur 1. Inleiding 2. Afgebakende thema’s 3. Per thema 1. Feiten 2. Doelstellingen en acties 4. Slot

3 Welzijnsoverleg Regio Gent vzw – www.wrg.be 14 februari 2012 Memorandum - Ouderen Adviesraden Regio Gent 3 4. Aandachtspunten 5. M ethodiek : Hoe ga je te werk? 1. Timing 2. Methodiek : bvb Stellingendebat 3. Nog meer methodieken : Participatiekoffer Achterbanbevraging Vlaamse ouderenraad Het memorandum is klaar : wat nu?

4 Welzijnsoverleg Regio Gent vzw – www.wrg.be 14 februari 2012 Memorandum - Ouderen Adviesraden Regio Gent 4 beleidsplan versus memorandum Een beleidsplan wordt opgesteld in functie van een toekomstig beleid. Een memorandum is een samenstelling van aandachtspunten voor de verschillende politieke partijen naar de volgende verkiezingen toe.

5 Welzijnsoverleg Regio Gent vzw – www.wrg.be 14 februari 2012 Memorandum - Ouderen Adviesraden Regio Gent 5 Wat is een memorandum? Een memorandum bevat  de belangrijkste aandachtspunten  van een groep  omtrent een bepaalde thematiek  om een aantal prioritaire beleidsopties en maatregelen in de verf te zetten. Het is een uitnodiging voor de nieuwe beleidsploeg om hier aandacht voor te hebben en concrete initiatieven te nemen.

6 Welzijnsoverleg Regio Gent vzw – www.wrg.be 14 februari 2012 Memorandum - Ouderen Adviesraden Regio Gent 6 Mogelijke structuur 1. Inleiding 2. Afgebakende thema’s 3. Per thema : 1. Feiten / beschrijving 2. Doelstellingen – acties / wenselijk 4. Slot / samenvatting

7 Welzijnsoverleg Regio Gent vzw – www.wrg.be 14 februari 2012 Memorandum - Ouderen Adviesraden Regio Gent 7 1. Inleiding Tekststructuur Korte toelichting van bedoeling memorandum Overzicht van de thema’s

8 Welzijnsoverleg Regio Gent vzw – www.wrg.be 14 februari 2012 Memorandum - Ouderen Adviesraden Regio Gent 8 2. Afgebakende thema’s Duidelijke afbakening zonder overlap : kernwoorden Selecteer een beperkt aantal thema’s (max 5) Alfabetische opsomming of opsomming naar relevantie : duidelijk verwoorden voorbeelden van thema’s: 1. Inspraak 2. Wonen 3. Veiligheid 4. Mobiliteit 5. Zorg en gezondheid 6. Informatie 7. Sociaal leven 8. Cultuur 9. Levenslang leren en vorming 10. Sport en bewegen

9 Welzijnsoverleg Regio Gent vzw – www.wrg.be 14 februari 2012 Memorandum - Ouderen Adviesraden Regio Gent 9 3. Per thema: 1. Feiten / beschrijving Weergave van de huidige situatie Enkele duidelijke cijfers Overzicht van knelpunten

10 Welzijnsoverleg Regio Gent vzw – www.wrg.be 14 februari 2012 Memorandum - Ouderen Adviesraden Regio Gent 10 3. Per thema: 2 Doelstellingen en acties Wat is wenselijk? Geef obv feiten weer welke veranderingen je wil verkrijgen Positieve verwoording Wees concreet en omlijnd Opbouwende, oplossingsgerichte acties

11 Welzijnsoverleg Regio Gent vzw – www.wrg.be 14 februari 2012 Memorandum - Ouderen Adviesraden Regio Gent 11 4 Slot - samenvatting

12 Welzijnsoverleg Regio Gent vzw – www.wrg.be 14 februari 2012 Memorandum - Ouderen Adviesraden Regio Gent 12 4. Aandachtspunten structuur van het memorandum  Overzichtelijk : zie uitgewerkt voorbeeld  Kort en bondig (max 4 blz) kwaliteit van de argumentatie  Probeer goed onderbouwde adviezen te geven  Geen overmatig gebruik van cijfermateriaal  Positieve en opbouwende actiepunten  gebruik relevante verwijzingen of voorbeelden vormgeving en presentatie  Kies juiste timing bij afgifte  Verzorgde presentatie (kaft, …)

13 Welzijnsoverleg Regio Gent vzw – www.wrg.be 14 februari 2012 Memorandum - Ouderen Adviesraden Regio Gent 13 5. Methodiek : Hoe ga je te werk? 1. Stel een timing op Een goede timing is belangrijk. De lokale ouderenadviesraad heeft een aantal maanden de tijd om beleidsaanbevelingen voor het lokale niveau te formuleren. Hou er wel rekening mee dat het memorandum best voor de verkiezingskoorts begint te stijgen bij de lokale politici terecht komt m.a.w. terwijl ze hun programma’s opstellen. Hoeveel vergaderingen heeft de lokale ouderenadviesraad gepland? Wanneer kan dit onderwerp op de agenda geplaatst worden? Eventueel kan er ook een extra vergadering georganiseerd worden. Voorzie voldoende tijd om het definitief memorandum te schrijven.

14 Welzijnsoverleg Regio Gent vzw – www.wrg.be 14 februari 2012 Memorandum - Ouderen Adviesraden Regio Gent 14 5. Methodiek : Hoe ga je te werk? 2. Samen discussiëren a.d.h.v. methodiek : bvb Stellingendebat organiseren Neem per gekozen thema drie stellingen. Alle stellingen bespreken, vergt veel tijd. Daarom kan je kiezen uit verschillende mogelijkheden:  Je verdeelt de leden van de lokale ouderenadviesraad in x groepen. Iedere groep discussieert over één thema.  Je behandelt iedere vergadering één thema. Zo heb je na x vergaderingen het stellingendebat afgehandeld.  Je plant een extra debatnamiddag waarop de lokale ouderenadviesraad alle 60-plussers uitnodigt om mee te discussiëren. Dit vraagt extra voorbereiding (tijdig de datum communiceren - mensen uitnodigen - locatie voorzien - enz.). Het is interessant om een ervaringsdeskundige uit te nodigen, die de problematiek komt toelichten, alvorens te starten met het stellingendebat. Je kan hen ook uitnodigen om deel te nemen aan het debat. Duid per thema een verslaggever aan. Probeer na iedere discussie een beleidsaanbeveling te noteren.

15 Welzijnsoverleg Regio Gent vzw – www.wrg.be 14 februari 2012 Memorandum - Ouderen Adviesraden Regio Gent 15 5. Methodiek : Hoe ga je te werk? 3. Nog meer methodieken … 1. Participatiekoffer In de participatiekoffer van samenlevingsopbouw vlaanderen worden nog een aantal methodes beschreven, waarvan de meeste wel een intensieve voorbereiding vragen en ook een langdurige opvolging. http://www.samenlevingsopbouw.be/site/index.php?option=com_con tent&task=view&id=64&Itemid=62#prticipatiekoffer http://www.landelijkeclientenraad.nl/Content/Downloads/achterban.pdf Ook de handleiding “achterbanraadpleging” geeft een duidelijk overzicht tussen kwalitatief en kwantitatief onderzoek met verschillende interview- en bevragingsmethoden, die goed dienst kunnen doen bij het opstellen van een memorandum. 2. Achterbanraadpleging

16 Welzijnsoverleg Regio Gent vzw – www.wrg.be 14 februari 2012 Memorandum - Ouderen Adviesraden Regio Gent 16 Vlaamse Ouderenraad heeft rond thema “lokaal woonbeleid” een volledige methodiek uitgewerkt die kan gebruikt worden als handleiding bij dat thema.  Aan de hand van de checklist kan nagegaan worden wat er in jouw gemeente/stad aanwezig is met betrekking tot het woonbeleid. Wanneer dergelijke initiatieven ontbreken, kan dit een signaal zijn voor de lokale ouderenadviesraad om hieromtrent een advies te formuleren.  Discussie-oefening obv premiezoeker en rechtenverkenner  Stellingendebat rond woonbeleid http://www.ouderenweek.be/2011/brochure.pdf : pag 21-31 http://www.ouderenweek.be/2011/brochure.pdf Of http://www.ouderenweek.be/2011/methodiek/methodiek.phphttp://www.ouderenweek.be/2011/methodiek/methodiek.php 5. Methodiek : Hoe ga je te werk?

17 Welzijnsoverleg Regio Gent vzw – www.wrg.be 14 februari 2012 Memorandum - Ouderen Adviesraden Regio Gent 17 6. Het memorandum is klaar: wat nu? Bekendmaken memorandum  Bezorg het memorandum aan de lokale politieke partijen ( harde kaft zie website vlaamse ouderenraad)  Contacteer een journalist en bezorg hem een perstekst  Maak een artikel over het memorandum voor het gemeentelijk informatieblad  Zet memorandum online bij vlaamse ouderenraad en/of bij WRG


Download ppt "Welzijnsoverleg Regio Gent vzw – www.wrg.be Memorandum Ontwerp voorstel Regionaal overleg Ouderen adviesraden Regio Gent – 14 februari 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google