De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

NIEUWE NATIONALITEITSWET, SCHIJNHUWELIJK/SCHIJN- WETTELIJKE SAMENWONING Federaal Volksvertegenwoordiger Carina VAN CAUTER (Open Vld)

Verwante presentaties


Presentatie over: "NIEUWE NATIONALITEITSWET, SCHIJNHUWELIJK/SCHIJN- WETTELIJKE SAMENWONING Federaal Volksvertegenwoordiger Carina VAN CAUTER (Open Vld)"— Transcript van de presentatie:

1 NIEUWE NATIONALITEITSWET, SCHIJNHUWELIJK/SCHIJN- WETTELIJKE SAMENWONING Federaal Volksvertegenwoordiger Carina VAN CAUTER (Open Vld)

2 Onderwerp van uiteenlopende commentaren Problematisch in de toepassing: - gebrek aan eenduidigheid - ontbreken van aangepaste mogelijkheden om fraudegevallen te bestrijden - vermoeden van integratie - het ontbreken van een humaan doch correct terugkeerbeleid NOOD AAN NIEUWE EN VERBETERDE WETGEVING OUDE NATIONALITEITSWET (SNEL-BELGWET) (CARINA VAN CAUTER)

3 27 oktober 2010: Indiening wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische Nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken (Ingediend door: Carina VAN CAUTER, Bart SOMERS, Sabien LAHAYE-BATTHEU en Patrick DEWAEL) 14 december 2012: Publicatie wetteksten in het Belgisch Staatsblad 1 januari 2013: Nieuw Wetboek van Belgische nationaliteit van kracht 21 & 30 januari 2013: Publicatie KB’s ter uitvoering van de nieuwe nationaliteitswet NIEUWE NATIONALITEITSWET (STRENG-BELGWET)

4 Van 12 naar 4 eenduidige en overzichtelijke procedures: 1. Nationaliteitsverklaringen van een in België geboren vreemdeling 2. Korte nationaliteitsverklaring na 5 jaar wettelijk verblijf 3. Lange nationaliteitsverklaring na 10 jaar wettelijk verblijf 4. Naturalisatieprocedure – Enkel nog in uitzonderlijke gevallen, indien men buitengewone verdiensten kan aantonen die bijdragen aan de nationale uitstraling, en voor staatlozen NIEUWE NATIONALITEITSWET (STRENG-BELGWET)

5 De nieuwe streng-Belgwet koppelt het verkrijgen van de Belgische nationaliteit aan: – Geen gewichtige feiten eigen aan de persoon – Naleven van de wetten van het Belgische volk en het E.V.R.M – Wettelijk verblijf: minimum 5 jaar op grondgebied verblijven + permanente verblijfsvergunning – Beheersen kennis van één van onze drie landstalen Taalcertificaat Selor Attest VDAB Attest van slagen voor een van de drie landstalen door erkende/gesubsidieerde/opgerichte instelling door een Gemeenschap – Integratie: inburgeringscursus of beroepsopleiding of een diploma behalen of 5 jaar werken – Werk: gedurende het vijfjarig verblijf minstens 468 dagen hebben gewerkt/ 6 kwartalen bijdragen als zelfstandige NIEUWE NATIONALITEITSWET (STRENG-BELGWET)

6 Van de zo wat 11 miljoen inwoners van België hebben er meer dan 800.000 tijdens hun leven de Belgische nationaliteit verworven. In 2012: 45.433 nieuwe Belgen (3876 nationaliteitsverwervingen per maand) In 2013: 4.981 nieuwe Belgen in toepassing van de nieuwe nationaliteitswet (415 nationaliteitsverwervingen per maand) ENKELE CIJFERS

7

8 Gunst waarbij iemand omwille van buitengewone (op wetenschappelijk, maatschappelijk, sociaal, sportief of cultureel vlak) verdiensten door de wetgever de Belgische Nationaliteit kan worden verleend. De voorbije jaren: gemiddeld 1500 naturalisatieaanvragen per maand 2013: gemiddeld 43 naturalisatieaanvragen per maand onder nieuwe wetgeving 2013: 511 naturalisatieaanvragen 2014: januari: 16 aanvragen (2 oude wet) februari: 11 aanvragen (5 oude wet) NATURALISATIES

9 17 april 2008: Eerste wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving tot nietigverklaring van het huwelijk in het kader van een strafrechtelijke beteugeling van een gedwongen huwelijk of een schijnhuwelijk (Ingediend door: Carina VAN CAUTER, Herman DE CROO, Sabien LAHAYE- BATTHEU en Bruno STEEGEN) 27 oktober 2010: wetsvoorstel betreffende de strijd tegen de schijnhuwelijken en schijnsamenwoning(Ingediend door: Carina VAN CAUTER, Bart SOMERS, Sabien LAHAYE- BATTHEU en Patrick DEWAEL) Op 25 april 2013 werd het wetsontwerp dat schijnhuwelijken en schijnsamenwoonst strenger moet aanpakken aangenomen in de plenaire vergadering van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. In 2011 maar liefst 10.728 meldingen van mogelijke schijnhuwelijken Om dit cijfer te verminderen is er nu een fors verbeterd/verstrengd wettelijk kader SCHIJNHUWELIJK & SCHIJN-WETTELIJKE SAMENWONING (CARINA VAN CAUTER, ANNEMIE TURTELBOOM & MAGGIE DE BLOCK)

10 De wetswijziging bevat 4 belangrijke aspecten: 1. Een betere integratie van de verschillende procedures waarbij de strafrechter de bevoegdheid heeft om het schijnhuwelijk of de schijnsamenwoonst nietig te verklaren 2. Rechtszekerheid bieden aan diegenen die in alle oprechtheid trouwen of gaan samenwonen: - Opmaak akte van aangifte: 1m + 2m verlenging (indien nodig) - Uitstel huwelijk: 2m + 3m verlenging (indien nodig)  Totale maximumduur bedraagt 8 maanden 3.De invoering van de definitie “schijn-wettelijke samenwoning “ in het Burgerlijk Wetboek SCHIJNHUWELIJK & SCHIJN- WETTELIJKE SAMENWONING

11 Huidige StraffenWetsontwerp HuwelijkWettelijke SWHuwelijk + Wettelijke samenwoning Gedwongen 1m – 2j of 100€ - 500€ / 3m – 5j en 250€ - 5000€ Schijn 8d – 3m of 26€ - 100€ / 1m – 3j en 50€ - 500€ Schijn + ontvangen van een geldsom 15d – 1j of 50€ - 250€ / 2m – 4j en 100€ - 2500€ Schijn + geweld 1m – 2j of 100€ - 500€ / 3m – 5j en 250€ - 5000€ Gedwongen (poging) 15d – 1j of 50€ - 250€ / 2m – 3j en 125€ - 2500€ Schijn (poging)26€ - 50€/ 15d – 1j en 26€ - 250€ Schijn + ontvangen van een geldsom (poging) 8d – 6m of 26€ - 125€ / 1m – 2j en 50€ - 1250€ Schijn + geweld (poging)15d – 1j of 50€ - 250€ /2m – 3j en 125€ - 2500€ 4. Strengere sanctionering

12


Download ppt "NIEUWE NATIONALITEITSWET, SCHIJNHUWELIJK/SCHIJN- WETTELIJKE SAMENWONING Federaal Volksvertegenwoordiger Carina VAN CAUTER (Open Vld)"

Verwante presentaties


Ads door Google