De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Steven Michiels Advocaat-vennoot GD&A Docent HUBrussel Fiscaal en financieel optimaliseren voor OCMW’s en hun dochters VVOS - 13 december 2013 © Steven.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Steven Michiels Advocaat-vennoot GD&A Docent HUBrussel Fiscaal en financieel optimaliseren voor OCMW’s en hun dochters VVOS - 13 december 2013 © Steven."— Transcript van de presentatie:

1 1 Steven Michiels Advocaat-vennoot GD&A Docent HUBrussel Fiscaal en financieel optimaliseren voor OCMW’s en hun dochters VVOS - 13 december 2013 © Steven Michiels

2  Zoektocht naar besparingen wekt meer dan ooit interesse voor fiscale optimalisaties  21% minder uitgeven zonder minder te doen? Verleidelijk!  Inhoud: ◦ Btw-statuut OCMW ◦ Ondersteunende activiteiten verzelfstandigen ◦ Onroerende leasing ◦ Bedrijvencentrum ◦ Concessies Inleiding 2 © Steven Michiels

3 3 Btw-statuut OCMW’s © Steven Michiels

4  Artikel 6 btw-wetboek  “[Overheden] die handelingen verrichten, worden niet als belastingplichtige aangemerkt voor de werkzaamheden of handelingen die zij als overheid verrichten, ook niet indien zij voor die werkzaamheden of handelingen rechten, heffingen, bijdragen of retributies innen.”  Btw-statuut gewijzigd door Programmawet (I) 27 december 2006 met inwerkingtreding vanaf 1 juli 2007 ◦ Deels vernietigd bij arrest Grondwettelijk Hof nr. 104/2008 Problematiek btw en overheden 4 © Steven Michiels

5  Algemeen principe: geen btw-plicht  Geen recht op aftrek betaalde btw ◦ btw is kostprijs voor overheid ◦ Btw weegt op publieke investeringen  Uitzonderingen ◦ Niet als overheid ◦ Concurrentieverstoring ◦ Art. 6, derde lid btw-wetboek (voorheen KB nr. 26) Problematiek btw en overheden: gevolgen 5 © Steven Michiels

6  Btw-plichtig, tenzij van onbeduidende omvang ◦ 3° het goederen- en personenvervoer; ◦ 7° de exploitatie van commerciële beurzen en tentoonstellingen; ◦ 8° de exploitatie en het verlenen van rechten op de exploitatie van een parkeergelegenheid, een opslagplaats en/of een kampeerterrein; ◦ 9° de werkzaamheden inzake reclame; ◦ 11° de leveringen van goederen en de diensten verricht door bedrijfskantines, bedrijfswinkels, coöperaties en soortgelijke inrichtingen; Artikel 6, derde lid btw-wetboek 6 © Steven Michiels

7 Btw-plicht art. 4 Vrijstelling art. 44? Toepassing art. 6 Concurrentieverstoring? NJ Maatstaf te verhogen met btw Maatstaf vrijgesteld van btw NJ Activiteit art. 6, derde lid? Btw-plicht art. 4 Vrijstelling art. 44? J N Maatstaf buiten btw-sfeer J N J N Handelt het OCMW “als overheid” ? 7 © Steven Michiels

8  Vrijstelling van toepassing op ◦ Staat, Gemeenschappen, Gewesten, Provincies, Steden en Gemeenten ◦ Openbare instellingen (bv. OCMW)  Vrijstelling geldt niet voor ◦ (gemeentelijke) VZW’s ◦ Autonoom gemeentebedrijf ◦ OCMW-vereniging ◦ Verenigingen intergemeentelijke samenwerking (sommige) ◦ Instellingen van openbaar nut (privaat recht) Overheid: artikel 6 btw-wetboek 8 © Steven Michiels

9 9 Verzelfstandigen ondersteunende activiteiten 9 © Steven Michiels

10  Groot aandeel activiteiten valt onder specifieke btw- vrijstelling ◦ Ziekenhuizen ◦ Woonzorgcentra ◦ Assistentiewoningen ◦ Kinderdagverblijven ◦ Buitenschoolse kinderopvang ◦ Gezindshulp ◦ …  Interne handelingen zijn daardoor ook meestal vrijgesteld ◦ Bv. bereiding van maaltijden Sociale btw-vrijstellingen 10 © Steven Michiels

11  Verzelfstandigen van ondersteunende activiteiten kan btw-plicht én btw-recuperatie mogelijk maken  Voorbeeld: keuken wordt verzelfstandigd: verkoop maaltijden aan ziekenhuis, WZC,… aan 6% btw ◦ Btw-recuperatie nieuwe keuken  Valkuil: tevens btw op loonkosten ◦ Afweging maken: btw-recuperatie t.o.v. extra btw op loonkost Verzelfstandigen 11 © Steven Michiels

12 12 Onroerende leasing 12 © Steven Michiels

13  Onroerende verhuur tussen OCMW en AGB/OCMW-vereniging, die niet vrijgesteld is van btw  Aangewezen bij niet-btw-plichtige exploitaties ◦ Bv. Assistentiewoningen, BKO, administratief centrum,…  Voordeel: renteloze spreiding btw over 15 jaar ◦ Financieel voordeel ca. 1/3 btw-bedrag ◦ Positief effect autofinancieringsmarge ◦ Positieve btw-rulings  Alternatief voor kantoren: bedrijvencentrum Onroerende leasing 13 © Steven Michiels

14 14  Leasinggever / leasingnemer  Voorwaarden ◦ “nieuw gebouw”  uiterlijk 31/12 van tweede jaar volgend op eerste ingebruikname of voltooiing  “ieder bouwwerk dat vast met de grond is verbonden” ◦ Leasinggever is nog geen eigenaar van gebouw Werking

15 15  Contract dient betrekking te hebben op onroerend goed (K.B. nr. 30, Art. 1, 1°);  Opgericht/verkregen met toepassing btw  Opgericht/verkregen op specifieke aanwijzingen LN  Goed gebruikt door LN voor uitoefenen van werkzaamheid als belastingplichtige ◦ Treedt het bestuur op “als overheid”?  Ja: voorwaarde niet voldaan  Neen: voorwaarde voldaan  Bij onroerende verhuur Voorwaarden onroerend goed

16 16  Niet-eigendomsoverdragend contract (K.B. nr. 30 art. 1, 2°)  Niet-opzegbaar (K.B. nr. 30 art. 1, 2°)  Koopoptie op einde verplicht (K.B. nr. 30 art. 1, 3°)  Wedersamenstelling geïnvesteerde kapitaal door leasingtermijnen gedurende eerste 15 jaar (K.B. nr. 30 art.1, 4° van toepassing sinds 27 januari 2005) Voorwaarden contract

17 17  Lokale besturen financieren vaak alle investeringen met kredieten  Onroerende leasing leidt tot spreiding btw over 15 jaar  Renteloze lening  Financieel voordeel = ca. 30% btw-bedrag ◦ Intrestvoordeel Voordeel

18 18 Schematisch OCMW EVA (1) kaderovereenkomst (2) leasing (3) huur

19 19 Schematisch EVA OCMW (1) kaderovereenkomst (2) leasing

20 20 Bedrijvencentrum © Steven Michiels

21 Bedrijvencentrum  AGB exploiteert (administratief) gebouw als bedrijven- of dienstencentrum  Vergoeding aan 21% btw onderworpen  Berekeningsbasis voor vergoeding is kost bij AGB ◦ Afschrijving gebouw (bv. erfpachtcanon jaar) ◦ Werkingskosten (elektriciteit, gas,…) ◦ Personeel  Geen btw-aftrek: fiscale “lek”  Indien geen minimale dienstverlening: vrijgestelde onroerende verhuur 21 © Steven Michiels

22 Bedrijvencentrum  Btw-plichtige dienst indien volgende minimale diensten: ◦ terbeschikkingstelling van één of meer uitgeruste lokalen; ◦ terbeschikkingstelling van gemeenschappelijke vergaderzalen; ◦ terbeschikkingstelling van gemeenschappelijke ruimten; ◦ terbeschikkingstelling van gemeenschappelijke bureautica; ◦ Onderhoud, postverdeling,… ◦ …  Duidelijk omschreven in Circulaire nr. AOIF 39/2005 (E.T.108.816) dd. 27.09.2005 22 © Steven Michiels

23 23 Schematisch (1) OCMW EVA Erfpacht 99 jaar

24 24 Schematisch (2) Stad 70% EVA Dienstverlening dienstencentrum OCMW 20% EVA en andere derden 10%

25 Financieel voordeel  Btw wordt gespreid over termijn erfpacht  Voordeel ca. 70% btw-bedrag ◦ Afhankelijk van afschrijvingstermijn ◦ Afhankelijk van personeelskost 25 © Steven Michiels

26 26 Concessies © Steven Michiels

27  OCMW/EVA bouwt  Derde exploiteert ◦ Private partner ◦ Vereniging ◦ …  Onroerende verhuur niet aangewezen want geen btw-vrijstelling  Concessie kan onder btw-regime 21%, dus aftrek btw op investering  Voorwaarden: actieve inmenging, variabele vergoeding, geen exclusief gebruik,…  Voorbeelden: cafetaria’s, sportinfrastructuur,… Concessies 27 © Steven Michiels

28 28 Samengevat © Steven Michiels

29  OCMW kan zelf btw-plichtig zijn ◦ Concessies ◦ …  EVA noodzakelijk wanneer tweede partij vereist ◦ Verzelfstandigde (ondersteunende) activiteit ◦ Onroerende leasing ◦ Bedrijvencentrum  EVA baat op btw-vlak niet bij steeds vrijgestelde activiteiten (leasing eventueel aangewezen) ◦ Onroerende verhuur ◦ BKO, kinderdagverblijven ◦ Woonzorgcentra ◦ Assistentiewoningen ◦ … Samengevat 29 © Steven Michiels

30 30 Kantoor te Mechelen Antwerpsesteenweg 16-18 B-2800 MECHELEN T +32 15 404940 F +32 15 276276 E info@gdena-advocaten.be W www.gdena-advocaten.bewww.gdena-advocaten.be Kantoor te Westerlo 4WINGS - Nijverheidsstraat 13 B-2260 WESTERLO T +32 14 57 46 52 © Steven Michiels


Download ppt "1 Steven Michiels Advocaat-vennoot GD&A Docent HUBrussel Fiscaal en financieel optimaliseren voor OCMW’s en hun dochters VVOS - 13 december 2013 © Steven."

Verwante presentaties


Ads door Google