De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Onderzoeksvraag Op welke wijze beïnvloedt cultuur informatieoverdracht en hoe kunnen wij deze overdracht beïnvloeden? Wat zijn culturele struikelblokken?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Onderzoeksvraag Op welke wijze beïnvloedt cultuur informatieoverdracht en hoe kunnen wij deze overdracht beïnvloeden? Wat zijn culturele struikelblokken?"— Transcript van de presentatie:

1

2 Onderzoeksvraag Op welke wijze beïnvloedt cultuur informatieoverdracht en hoe kunnen wij deze overdracht beïnvloeden? Wat zijn culturele struikelblokken? Waar komen wij het probleem tegen? (binnen Amsterdam) Welke opdrachtgever? Wat is een specifieke/doelgerichte interventie op dit gebied?

3 Introductie Hoe komen we gezond(er) de crisis door?
Hoe kunnen we (extra) gereedschap ontwerpen voor mensen die nu buiten de boot vallen? Aanbod van kennis/ervaring komt niet aan bij de juiste doelgroep. Health Illiteracy

4 Proces Pleinavond Onderzoek Uitkomsten/conclusies

5 Centrale thema’s Aanbod van informatie
Problemen/verstoringen in de informatieoverdracht Ontvangst van informatie

6 Pleinavond 1 Mindmap Doelgroepen Interventies Veranderingsprocessen
Om te zorgen dat mensen kennis opnemen, moeten we weten hoe ze leren.

7 Pleinavond 2 Leerstijlen Hoe brengt men informatie over?
Hoe ontvangt men informatie? Wat zijn leerstijlen? Wat wordt aangeboden? Wat werkt en wat werkt niet? (Hoe) beïnvloedt een leerstijl Health Literacy? Wordt een leerstijl (mede) bepaald door de omgeving?

8 Veldonderzoek (1) Voorlichting door huisartsen aan de gemeenschap
Traditioneel en oude patronen Vervolgstappen bij overdrachtsproblemen Patiënten Wat doen ze met gebrekkig ontvangst

9 Veldonderzoek (2) Welke leerstijlen zetten docenten in tijdens hun lessen? Iedereen bezit elke leerstijl; verschil zit in ontwikkeling ervan Favoriete docent is degene die aansluit bij favoriete leerstijl Wat wordt op de afdeling Fysiotherapie aangeboden? praatje plaatje daadje Welke manier van informatieoverdracht is wel/niet effectief?

10 Deskresearch Leerstijlen: Kolb (4) Gardner (8) Vermunt (4)
Ieder mens heeft zijn favoriete leerstijl of combinatie van leerstijlen.

11 Leerstijlen van Gardner
Verbaal-linguïstisch Taal, poëzie, spelling, lezen, verhalen Lichamelijk- kinesthetisch lichamelijke inspanning, knutselen, toneel, dans Logisch-mathematisch logisch denken, cijfers, experimenteren Naturalistisch dieren, planten, verzamelen, ordenen, natuurverschijnselen Visueel- ruimtelijk tekenen, schilderen, architectuur, vormgeven Interpersoonlijk zorgen voor mensen, vrienden, leiding geven Muzikaal- ritmisch muziek luisteren, maken, componeren, herkennen Intrapersoonlijk eigen gevoelens, dromen, alleen zijn, fantasieën

12 Pleinavond 3 Zoek een 'bril‘ en neem een standpunt in; het moet specifieker. Welke informatieoverdrachtproblemen komen wij tegen? Definitie cultuur: Systeem van normen/waarden/symbolen/gebruiken

13 Onderzoek Amsterdamse huisartsenpraktijk met 75 nationaliteiten
Rapport: onderzoek naar interculturalisatie van huisartsenzorg, 2008 Taalbarrière Arts/patiëntrelatie Diversiteit in gezondheidsbeleving Gebrek kennis etnische verschillen ziektebeeld Beleefdheid voorkomt doorvragen Tekort ondersteunend personeel (tolk)

14

15 Nature - nurture Duo Penotti, twee… Carglass repareert… Aanbod van leerstijlen in gezondheidszorg beperkt.

16 Pleinavond 4 Aanbod van informatie
Leerstijl niet scharen onder problemen of barrières met betrekking tot informatieoverdracht, maar zien als een eigenschap inherent aan de ontvanger. Aanbod van informatie Problemen/verstoringen in de informatieoverdracht Ontvangst van informatie Focus op barrière  Cultuur  frame Health Literacy

17 Feedback Behouden we deze bril of zetten we een andere op?
Wat zijn culturele struikelblokken? Waar komen wij het probleem tegen? (binnen Amsterdam) Welke opdrachtgever? Wat is een specifieke/doelgerichte interventie op dit gebied?


Download ppt "Onderzoeksvraag Op welke wijze beïnvloedt cultuur informatieoverdracht en hoe kunnen wij deze overdracht beïnvloeden? Wat zijn culturele struikelblokken?"

Verwante presentaties


Ads door Google