De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010 - 2011 25 sepDaniël 1in de school van God 23 oktDaniël 2God kent de toekomst 27 novDaniël 3in het vuur 18 decDaniël.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010 - 2011 25 sepDaniël 1in de school van God 23 oktDaniël 2God kent de toekomst 27 novDaniël 3in het vuur 18 decDaniël."— Transcript van de presentatie:

1 De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010 - 2011 25 sepDaniël 1in de school van God 23 oktDaniël 2God kent de toekomst 27 novDaniël 3in het vuur 18 decDaniël 4 & 5een teken aan de wand 29 janDaniël 6tussen leeuwenmuilen 26 febDaniël 7alles draait om een klein volkje 26 mrtDaniël 8offeren in een moeilijke tijd 23 aprDaniël 9schuldbelijdenis en nieuwe hoop 14 meiDaniël 10volharden in het gebed 25 junDaniël 11oorlog en vrede 23 julDaniël 12lichtpunten in de duisternis contact@debijbelopen.nl www.debijbelopen.nl programma uitgebreid t/m 23 juli 2011 23 apr

2 Babylonische rijk606 – 538 v.C. 606 Babel De Bijbel Open Daniël 8 offeren in een moeilijke tijd 538 3 e jaar Belsassar 3 e jaar Belsassar

3 Medisch-Perzische rijk538 – 332 v.C. 606 Babel De Bijbel Open Daniël 8 offeren in een moeilijke tijd 538 3 e jaar Belsassar 3 e jaar Belsassar Meden-Perzen 33265 Grieken

4 Grieks-Macedonische rijk332 – 65 v.C. 606 Babel De Bijbel Open Daniël 8 offeren in een moeilijke tijd 538 Meden-Perzen 33265 Grieken 323 Antioches Epifanes 175 het Sieraad heiligdom Daniël 8 : 26 Het gezicht van de avonden en de morgens

5 Medisch-Perzische rijk538 – 332 v.C. 606 Babel De Bijbel Open Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop 538 1 e jaar Darius 1 e jaar Darius Meden-Perzen 332 Daniël 9 : 2 Ik, Daniël, lette in de boeken op het getal, waarover het woord des Heren tot de profeet Jeremia gekomen was…

6 Nebukadnezar Assyrië Babel De Bijbel Open Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop Meden 712 606536 Josia BelsazarKores Jojakim ballingschap Jeremia Daniël

7 Nebukadnezar Assyrië Babel De Bijbel Open Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop Meden 712 606537 Josia BelsazarDarius Jojakim ballingschap Daniël 9 : 2 Ik, Daniël, lette in de boeken op het getal, waarover het woord des Heren tot de profeet Jeremia gekomen was… Jeremia Daniël

8 Nebukadnezar Assyrië Babel De Bijbel Open Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop Meden 712 606537 Josia BelsazarDarius Jojakim ballingschap Jeremia Daniël Wie is profeet? Deuteronomium 18 : 22 Wanneer die profeet in de Naam van de HEERE spreekt, en het gebeurt niet en het komt niet uit, Deuteronomium 13 : 2 en dat teken of dat wonder waarvan hij tot u gesproken had, komt en hij zegt: Laten we achter andere goden aan gaan, die u niet kent, en laten we die dienen,

9 29 : 3 27 : 6 - 7 Nebukadnezar Assyrië Babel De Bijbel Open Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop Meden 712 606537 Josia Jeremia 25 : 8 - 12 BelsazarDarius Jojakim ballingschap … zullen de koning van Babel zeventig jaar dienen. Maar het zal gebeuren wanneer de zeventig jaar voorbij zijn, … … zullen de koning van Babel zeventig jaar dienen. Maar het zal gebeuren wanneer de zeventig jaar voorbij zijn, … Jeremia Daniël

10 Nebukadnezar Assyrië Babel De Bijbel Open Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop Meden 712 606537 Josia 2 Kronieken 36 : 21 BelsazarDarius Jojakim ballingschap om het woord des HEREN, door Jeremia verkondigd, in vervulling te doen gaan: totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Al de dagen die het woest lag, heeft het gerust, om zeventig jaar vol te maken. Jeremia Daniël

11 De Bijbel Open Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop Leviticus 25 : 4 Maar in het zevende jaar moet het voor het land sabbat zijn, een periode van volledige rust, een sabbat voor de HEERE. Leviticus 25 : 11 Elk vijftigste jaar moet jubeljaar voor u zijn. U mag dan niet zaaien, niet oogsten 1 2 3 4 5 67

12 woestijnreis in het land De Bijbel Open Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop 1 2 3 4 5 67 ballingschap 1405606 Jozua Nebukadnezar elke 50 jaar : 8 sabbatsjaren in 800 jaar : 800 / 50 = 16 128 sabbatsjaren 70 sabbatsjaren

13 Daniël 9 : 3 De Bijbel Open Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop En ik richtte mijn aangezicht tot de Here God om te bidden en te smeken, in vasten en in zak en as. Daniël 9 : 20, 21 Terwijl ik nog sprak en bad, en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël … … kwam de man Gabriël … omstreeks de tijd van het avondoffer. … kwam de man Gabriël … omstreeks de tijd van het avondoffer. Daniël 9 : 19 Over Uw stad en over Uw volk is immers Uw Naam uitgeroepen.

14 De Bijbel Open Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop Daniël 9 : 20, 21 … kwam de man Gabriël … omstreeks de tijd van het avondoffer. … kwam de man Gabriël … omstreeks de tijd van het avondoffer. 9 e uur uur van het gebed Handelingen 3 : 2 kreupele man Handelingen 10 : 3, 30 Cornelius Mattheüs 27 : 45, 46 Markus 15 : 33, 34 Lukas 23 : 44 Heer Jezus

15 De Bijbel Open Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop Daniël 9 : 23... want gij zijt zeer bemind. Let dus op het woord en sla acht op het gezicht.... want gij zijt zeer bemind. Let dus op het woord en sla acht op het gezicht. Daniël 9 : 24 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad  om de overtreding te voleindigen  de zonde af te sluiten  de ongerechtigheid te verzoenen  om eeuwige gerechtigheid te brengen  gezicht en profeet te bezegelen  iets allerheiligst te zalven 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad  om de overtreding te voleindigen  de zonde af te sluiten  de ongerechtigheid te verzoenen  om eeuwige gerechtigheid te brengen  gezicht en profeet te bezegelen  iets allerheiligst te zalven

16 1 1 62 70 weken = 490 jaren opbouw van Jeruzalem Nehemia periode tussen O.T. en N.T. - vorst verwoest stad en heiligdom - de Messias wordt uitgeroeid, en heeft niets. 7 7 7 7 vorst sluit verbond van week gruwel van de verwoesting in de tempel De Bijbel Open Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop Daniël 9 : 24 - 27 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 grote verdrukking

17 1 1 Openbaring 1 - 3 69 70 weken = 490 jaren - vorst verwoest stad en heiligdom - de Messias wordt uitgeroeid, en heeft niets. 7 7 vorst sluit verbond van week gruwel van de verwoesting in de tempel De Bijbel Open Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop Daniël 9 : 24 - 27 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 grote verdrukking Openbaring 4 - 19 keizer van Rome ? ?

18 1 1 Openbaring 1 - 3 69 70 weken = 490 jaren - vorst verwoest stad en heiligdom - de Messias wordt uitgeroeid, en heeft niets. 7 7 vorst sluit verbond van week gruwel van de verwoesting in de tempel De Bijbel Open Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop Daniël 9 : 24 - 27 6 6 5 5 4 4 3 3 2 2 1 1 grote verdrukking Openbaring 4 - 19 keizer van Rome leider van Europa

19 Rome Europa Israël volken gemeente Israël volken volken & Israël Heer Jezus Heilige Geest 1000 opnameverschijning Abraham Gij 3½ satan 1 1 2 2 Daniël 9 : 27 en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.

20 Rome Europa Israël volken gemeente Israël volken volken & Israël Heer Jezus Heilige Geest 1000 opnameverschijning Abraham Gij 3½ satan 1 1 2 2 Daniël 11 : 31 zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten, die verwoesting brengt.

21 Rome Europa Israël volken gemeente Israël volken volken & Israël Heer Jezus Heilige Geest 1000 opnameverschijning Abraham Gij 3½ satan 1 1 2 2 Daniël 12 : 11 En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt,

22 Mattheüs 24 : 15 11 : 31 12 : 11 Rome Europa Israël volken gemeente Israël volken volken & Israël Heer Jezus Heilige Geest 1000 opnameverschijning Abraham Gij 3½ satan 1 1 2 2 Daniël 9 : 27 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten!

23 De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010 - 2011 25 sepDaniël 1in de school van God 23 oktDaniël 2God kent de toekomst 27 novDaniël 3in het vuur 18 decDaniël 4 & 5een teken aan de wand 29 janDaniël 6tussen leeuwenmuilen 26 febDaniël 7alles draait om een klein volkje 26 mrtDaniël 8offeren in een moeilijke tijd 23 aprDaniël 9schuldbelijdenis en nieuwe hoop 14 meiDaniël 10volharden in het gebed 25 junDaniël 11oorlog en vrede 23 julDaniël 12lichtpunten in de duisternis contact@debijbelopen.nl www.debijbelopen.nl programma uitgebreid t/m 23 juli 2011 14 mei

24 De Bijbel Open Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop


Download ppt "De Bijbel Open het boek Daniël seizoen 2010 - 2011 25 sepDaniël 1in de school van God 23 oktDaniël 2God kent de toekomst 27 novDaniël 3in het vuur 18 decDaniël."

Verwante presentaties


Ads door Google