De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

programma uitgebreid t/m 23 juli 2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "programma uitgebreid t/m 23 juli 2011"— Transcript van de presentatie:

1 programma uitgebreid t/m 23 juli 2011
De Bijbel Open het boek Daniël seizoen programma uitgebreid t/m 23 juli 2011 25 sep Daniël 1 in de school van God 23 okt Daniël 2 God kent de toekomst 27 nov Daniël 3 in het vuur 18 dec Daniël 4 & 5 een teken aan de wand 29 jan Daniël 6 tussen leeuwenmuilen 26 feb Daniël 7 alles draait om een klein volkje 26 mrt Daniël 8 offeren in een moeilijke tijd 23 apr Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop 14 mei Daniël 10 volharden in het gebed 25 jun Daniël 11 oorlog en vrede 23 jul Daniël 12 lichtpunten in de duisternis 23 apr

2 De Bijbel Open Daniël 8 Babylonische rijk 606 – 538 v.C. 3e jaar
offeren in een moeilijke tijd Babylonische rijk 606 – 538 v.C. 3e jaar Belsassar Babel 606 538

3 Medisch-Perzische rijk 538 – 332 v.C.
De Bijbel Open Daniël 8 offeren in een moeilijke tijd Medisch-Perzische rijk 538 – 332 v.C. 3e jaar Belsassar Babel Meden-Perzen Grieken 606 538 332 65

4 Grieks-Macedonische rijk 332 – 65 v.C.
De Bijbel Open Daniël 8 offeren in een moeilijke tijd Grieks-Macedonische rijk 332 – 65 v.C. het Sieraad Antioches Epifanes heiligdom Daniël 8 : 26 Het gezicht van de avonden en de morgens Babel Meden-Perzen Grieken 606 538 332 323 175 65

5 Medisch-Perzische rijk 538 – 332 v.C.
De Bijbel Open Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop Medisch-Perzische rijk 538 – 332 v.C. Daniël 9 : 2 Ik, Daniël, lette in de boeken op het getal, waarover het woord des Heren tot de profeet Jeremia gekomen was… 1e jaar Darius Babel Meden-Perzen 606 538 332

6 De Bijbel Open Daniël 9 Nebukadnezar Belsazar Kores Assyrië Babel
schuldbelijdenis en nieuwe hoop Nebukadnezar Belsazar Kores Assyrië Babel Meden 712 606 536 Josia Jojakim ballingschap Jeremia Daniël

7 De Bijbel Open Daniël 9 Nebukadnezar Belsazar Darius Assyrië Babel
schuldbelijdenis en nieuwe hoop Nebukadnezar Belsazar Darius Assyrië Babel Meden 712 606 537 Josia Jojakim ballingschap Jeremia Daniël Daniël 9 : 2 Ik, Daniël, lette in de boeken op het getal, waarover het woord des Heren tot de profeet Jeremia gekomen was…

8 De Bijbel Open Daniël 9 Nebukadnezar Belsazar Darius Assyrië Babel
schuldbelijdenis en nieuwe hoop Nebukadnezar Belsazar Darius Assyrië Babel Meden 712 606 537 Josia Jojakim Wie is profeet? ballingschap Deuteronomium 18 : 22 Jeremia Wanneer die profeet in de Naam van de HEERE spreekt, en het gebeurt niet en het komt niet uit, Daniël Deuteronomium 13 : 2 en dat teken of dat wonder waarvan hij tot u gesproken had, komt en hij zegt: Laten we achter andere goden aan gaan, die u niet kent, en laten we die dienen,

9 … zullen de koning van Babel zeventig jaar dienen.
De Bijbel Open Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop Nebukadnezar Belsazar Darius Assyrië Babel Meden 712 606 537 Josia Jojakim ballingschap Jeremia Daniël Jeremia 25 : 27 : 6 - 7 29 : 3 … zullen de koning van Babel zeventig jaar dienen. Maar het zal gebeuren wanneer de  zeventig jaar voorbij zijn, …

10 De Bijbel Open Daniël 9 Nebukadnezar Belsazar Darius Assyrië Babel
schuldbelijdenis en nieuwe hoop Nebukadnezar Belsazar Darius Assyrië Babel Meden 712 606 537 Josia Jojakim ballingschap Jeremia Daniël 2 Kronieken 36 : 21 om het woord des HEREN, door Jeremia verkondigd, in vervulling te doen gaan: totdat het land zijn sabbatsjaren vergoed gekregen heeft. Al de dagen die het woest lag, heeft het gerust, om zeventig jaar vol te maken.

11 De Bijbel Open Daniël 9 1 2 3 4 5 6 7 Leviticus 25 : 4
schuldbelijdenis en nieuwe hoop 1 2 3 4 5 6 7 Leviticus 25 : 4 Maar in het zevende jaar moet het voor het land sabbat zijn, een periode van volledige rust, een sabbat voor de HEERE. Leviticus 25 : 11 Elk vijftigste jaar moet jubeljaar voor u zijn. U mag dan niet zaaien, niet oogsten

12 De Bijbel Open Daniël 9 Jozua Nebukadnezar woestijnreis in het land
schuldbelijdenis en nieuwe hoop Jozua Nebukadnezar woestijnreis in het land ballingschap 1405 606 1 2 3 4 5 6 7 elke 50 jaar : 8 sabbatsjaren 800 / 50 = 16 in 800 jaar : 128 sabbatsjaren 70 sabbatsjaren

13 Over Uw stad en over Uw volk is immers Uw Naam uitgeroepen.
De Bijbel Open Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop Daniël 9 : 3 En ik richtte mijn aangezicht tot de Here God om te bidden en te smeken, in vasten en in zak en as. Daniël 9 : 19 Over Uw stad en over Uw volk is immers Uw Naam uitgeroepen. Daniël 9 : 20, 21 Terwijl ik nog sprak en bad, en belijdenis deed van mijn zonde en van de zonde van mijn volk Israël …  … kwam de man Gabriël … omstreeks de tijd van het avondoffer.

14 omstreeks de tijd van het avondoffer.
De Bijbel Open Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop Daniël 9 : 20, 21 … kwam de man Gabriël … omstreeks de tijd van het avondoffer. 9e uur uur van het gebed Handelingen 3 : 2 kreupele man Handelingen 10 : 3, 30 Cornelius Mattheüs 27 : 45, 46 Heer Jezus Markus 15 : 33, 34 Lukas 23 : 44

15 ... want gij zijt zeer bemind.
De Bijbel Open Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop Daniël 9 : 23 ... want gij zijt zeer bemind. Let dus op het woord en sla acht op het gezicht. Daniël 9 : 24 70 weken zijn bepaald over uw volk en uw heilige stad om de overtreding te voleindigen de zonde af te sluiten de ongerechtigheid te verzoenen om eeuwige gerechtigheid te brengen gezicht en profeet te bezegelen iets allerheiligst te zalven

16 vorst sluit verbond van week
De Bijbel Open Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop 70 weken = 490 jaren Daniël 9 : Nehemia periode tussen O.T. en N.T. 7 62 1 - de Messias wordt uitgeroeid, en heeft niets. opbouw van Jeruzalem - vorst verwoest stad en heiligdom Na de 62 weken wordt de Messias uitgeroeid en heeft dus geen koninkrijk. De Romeinse vorst (in persoon Titus) verwoest Jeruzalem in 70 n.C. Toch is de klok stilgezet bij de verwerping van de Heer Jezus, en begint pas eeuwen later weer te lopen als de koning van het hersteld Romeinse rijk (West Europa) een verbond sluit met de vele (de massa) van het Joodse volk. Een verbond van 7 jaar. Halverwege stopt die vorst het offeren, en wordt tot zijn eer een afgodsbeeld (gruwel) opgericht door de antichrist. Dat is het begin van de grote verdrukking (Mt.24:15). Aan het eind wordt Isaël behouden (overtreding sluiten, zonden verzegelen, ongerechtigheid verzoenen) en kan de profetie worden afgesloten (Dan.9:24). vorst sluit verbond van week 1 2 3 4 5 6 7 grote verdrukking gruwel van de verwoesting in de tempel

17 vorst sluit verbond van week
De Bijbel Open Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop 70 weken = 490 jaren Daniël 9 : keizer van Rome 69 Openbaring 1 - 3 1 - de Messias wordt uitgeroeid, en heeft niets. - vorst verwoest stad en heiligdom ? Openbaring Na de 62 weken wordt de Messias uitgeroeid en heeft dus geen koninkrijk. De Romeinse vorst (in persoon Titus) verwoest Jeruzalem in 70 n.C. Toch is de klok stilgezet bij de verwerping van de Heer Jezus, en begint pas eeuwen later weer te lopen als de koning van het hersteld Romeinse rijk (West Europa) een verbond sluit met de vele (de massa) van het Joodse volk. Een verbond van 7 jaar. Halverwege stopt die vorst het offeren, en wordt tot zijn eer een afgodsbeeld (gruwel) opgericht door de antichrist. Dat is het begin van de grote verdrukking (Mt.24:15). Aan het eind wordt Isaël behouden (overtreding sluiten, zonden verzegelen, ongerechtigheid verzoenen) en kan de profetie worden afgesloten (Dan.9:24). vorst sluit verbond van week 1 2 3 4 5 6 7 grote verdrukking gruwel van de verwoesting in de tempel

18 vorst sluit verbond van week
De Bijbel Open Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop 70 weken = 490 jaren Daniël 9 : keizer van Rome 69 Openbaring 1 - 3 1 - de Messias wordt uitgeroeid, en heeft niets. - vorst verwoest stad en heiligdom leider van Europa Openbaring Na de 62 weken wordt de Messias uitgeroeid en heeft dus geen koninkrijk. De Romeinse vorst (in persoon Titus) verwoest Jeruzalem in 70 n.C. Toch is de klok stilgezet bij de verwerping van de Heer Jezus, en begint pas eeuwen later weer te lopen als de koning van het hersteld Romeinse rijk (West Europa) een verbond sluit met de vele (de massa) van het Joodse volk. Een verbond van 7 jaar. Halverwege stopt die vorst het offeren, en wordt tot zijn eer een afgodsbeeld (gruwel) opgericht door de antichrist. Dat is het begin van de grote verdrukking (Mt.24:15). Aan het eind wordt Isaël behouden (overtreding sluiten, zonden verzegelen, ongerechtigheid verzoenen) en kan de profetie worden afgesloten (Dan.9:24). vorst sluit verbond van week 1 2 3 4 5 6 7 grote verdrukking gruwel van de verwoesting in de tempel

19 Heer Jezus opname verschijning satan Heilige Geest Abraham Gij Gij Rome Europa 1 Israël gemeente Israël 2 volken volken & Israël volken 1000 Daniël 9 : 27 en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen, en wel tot aan de voleinding toe, en waartoe vast besloten is, dat zal zich uitstorten over wat woest is.

20 Heer Jezus opname verschijning satan Heilige Geest Abraham Gij Gij Rome Europa 1 Israël gemeente Israël 2 volken volken & Israël volken 1000 Daniël 11 : 31 zij zullen het heiligdom, de vesting, ontheiligen, het dagelijks offer doen ophouden en een gruwel oprichten, die verwoesting brengt.

21 Heer Jezus opname verschijning satan Heilige Geest Abraham Gij Gij Rome Europa 1 Israël gemeente Israël 2 volken volken & Israël volken 1000 Daniël 12 : 11 En van de tijd af dat het dagelijks offer wordt gestaakt en een gruwel wordt opgericht, die verwoesting brengt, 

22 Heer Jezus opname verschijning satan Heilige Geest Abraham Gij Gij Rome Europa 1 Israël gemeente Israël 2 volken volken & Israël volken 1000 Mattheüs 24 : 15 Daniël 9 : 27 11 : 31 12 : 11 Wanneer u dan de gruwel van de verwoesting, waarvan gesproken is door de profeet Daniël, zult zien staan op de heilige plaats – laat hij die het leest, daarop letten!

23 programma uitgebreid t/m 23 juli 2011
De Bijbel Open het boek Daniël seizoen programma uitgebreid t/m 23 juli 2011 25 sep Daniël 1 in de school van God 23 okt Daniël 2 God kent de toekomst 27 nov Daniël 3 in het vuur 18 dec Daniël 4 & 5 een teken aan de wand 29 jan Daniël 6 tussen leeuwenmuilen 26 feb Daniël 7 alles draait om een klein volkje 26 mrt Daniël 8 offeren in een moeilijke tijd 23 apr Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop 14 mei Daniël 10 volharden in het gebed 25 jun Daniël 11 oorlog en vrede 23 jul Daniël 12 lichtpunten in de duisternis 14 mei

24 De Bijbel Open Daniël 9 schuldbelijdenis en nieuwe hoop


Download ppt "programma uitgebreid t/m 23 juli 2011"

Verwante presentaties


Ads door Google