De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vereniging van Apothekersassistenten in het ziekenhuis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vereniging van Apothekersassistenten in het ziekenhuis"— Transcript van de presentatie:

1 Vereniging van Apothekersassistenten in het ziekenhuis
B (L) IJ BLIJVEN Goedemiddag allemaal, Na een heerlijke lunch mag ik als eerste de spits afbijten van de middag. Vanmiddag zal het gaan over de verschillende functies die zo langzamerhand de farmacie veroveren. Deze functies zijn allemaal tot stand gekomen n.a.v de behoeftes die er in de markt zijn ontstaan en waar op verschillende wijze invulling aan is gegeven. We horen straks graag de mensen uit de praktijk over hun ervaring als P.P. farmaceutisch consulent en farmakundige. Als vereniging van apothekersassistenten in het ziekenhuis en met name de commissie opleidingen volgen wij alle opleidingen en zijn van mening dat door BIJ te blijven we ook Blij blijven in het vak waar we ooit met z’n alle voor hebben gekozen. Miriam Huisman, voorzitter commissie opleidingen VAZ

2 WIE ZIJN WIJ? VAZ behartigt de beroepsinhoudelijke belangen van
apothekersassistenten in het ziekenhuis het opstellen van een beroepsprofiel mede ontwikkelaar van kwaliteitsregister overleg met vakorganisaties participatie in projectgroepen zoals “zichtbare zorg farmacie” (VWS) uitwisselen van kennis, ervaring en vakinformatie De functies van apothekerassistentes en overige apotheekmedewerkers die werkzaam zijn in ziekenhuizen veranderen snel. Hierdoor kan de inhoud van het beroep vervagen. Om dit te voorkomen is het belangrijk om een beroepsprofiel op te stellen. De VAZ heeft een werkgroep samengesteld die een beroepsprofiel gaat opstellen en dit ook gaat bewaken door doorlopend de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in de gaten te houden. In 2009 is het kwaliteitsregister ontwikkeld. Ook willen we gaan kijken hoe wij in de toekomst verder willen, waar wij ons meer op willen richten voor de apothekersassistenten.  Ook heeft de VAZ regelmatig overleg met de vakorganisaties en kan op deze manier onderwerpen aankaarten die zij belangrijk vindt voor de CAO onderhandelingen of in politiek Den Haag. Ook participeren wij in diverse projectgroepen om de beroepsgroep te vertegenwoordigen, zoals Zichtbare Zorg Farmacie op initiatief van het Ministerie van VWS. Tot slot is de VAZ ook een beroepsvereniging waar kennis, ervaringen en vakinformatie uitgewisseld kan worden. Via het symposium, diverse bijeenkomsten, de nieuwsbrief en de website is veel vakinhoudelijke, farmaceutisch informatie en nieuws beschikbaar.

3 LIDMAATSCHAP VAZ Lidmaatschap VAZ en Welzijn
Collectieve ondersteuning bij de vakbond Unie en Zorg en Welzijn Contributie 55 euro / jaar Duo lidmaatschap van de VAZ + Unie Zorg en Welzijn Naast collectieve ondersteuning Individuele belangenbehartiging bij de vakbond U.Z.W Contributie 55 euro /jaar + 5 euro / mnd voor de U.Z.W Internetsite: Voor dat ik inhoudelijk in wil gaan op onze verschillende commissies binnen de VAZ wil ik jullie even laten zien dat een lidmaatschap niet duur is en dat je er veel voor terug krijgt. Voor 55 euro ben je al lid, wat ook vaak door de werkgevers wordt betaald. En voor 5 euro/mnd extra ben je niet alleen collectief verzekerd, maar worden ook individuele belangen behartigt. Enfin, alle informatie is te vinden op onze websiste

4 Commissies WERKVERDELING Commissie Middenkader Commissie Opleidingen
Commissie Symposium ( ) Commissie PMTO (Product Materiaal Techniek Onderzoek) Redactie Bestuur Internetsite: Om het werk te verdelen zijn er verschillende commissies ingesteld: Middenkader: uitwisselen van ervaringen en problemen onder leidinggevende. Twee keer per jaar een regio overleg en 2 keer per jaar een landelijk overleg Symposium: jaarlijks wordt er een symposium georganiseerd met actuele onderwerpen Symposium VAZ is op 28 november 2009 in Amersfoort Het thema is Veilig omgaan met cytostatica. Van voorschrijven tot toedienen PMTO: (Product Materiaal Techniek en Onderzoek) is opgericht om praktijkproblemen te inventariseren en te coördineren die er spelen in ziekenhuisapotheken. Dit om te voorkomen dat het wiel in de diverse organisaties telkens opnieuw wordt uitgevonden. Op onze internetsite kunnen jullie ook alle informatie vinden. Lid worden kost 55 euro per jaar, veelal vergoed door werkgever

5 Commissie opleidingen
Doel: actieve bijdrage leveren aan bij en nascholingsmogelijkheden binnen de ziekenhuisfarmacie leden daarover informeren via nieuwsbrief en website onafhankelijk en breed opstellen t.o.v. alle opleidingen Leden: 7 commissieleden 1 lid vertegenwoordigt de NVZA

6 Commissie Opleidingen
WERKVERDELING Lidmaatschappen diverse werkgroepen: lid werkgroep ZAA (ZiekenhuisApothekersAssistenten) lid werkgroep GMP-z NVZA Unie Zorg en Welzijn Calibris SBA (Stichting Bedrijfsfonds Apotheken) Ook binnen de commissie opleidingen hebben we een werkverdeling gemaakt. Nu mogen jullie dit allemaal weer vergeten, maar de samenwerking met de SBA wil ik nog wel even aantippen. Samen met de SBA is er vorm gegeven aan een aantal incompany cursussen zie volgende dia Afkortingen ter info ZAA: Ziekenhuis GMP-z: samenwerking m.b.t productiewerkzaamheden NVZA: structureel overleg m,.b.t opleidingen, beroepsprofiel en FWG Unie Zorg en Welzijn: Calibris:betrokken bij het kwalificatiedossier van AA SBA: concept samenwerkingsovereenkomst SBA is een belangrijke gesprekpartner betreft opleidingen………..volgende dia

7 Incompany cursussen 2001 inventarisatie naar behoefte nascholing
2005 eerste cursus GMP-z aangeboden 2009 : Infectieziekten  Hartziekten  Een introductie in de GMP-z  Hygiëne en microbiologie  Farmacotherapie Ziekenhuis Pijn en Pijnbestrijding  Basiscursus Kanker  Geneesmiddelen bij Kanker  Astma en COPD Vervolgopleiding KNMP gestopt, 2001: NVZA geïnventariseerd behoefte nascholing Cursussen herschreven met steun SBA 2005: eerste cursusaanbod gereed Bij incompany cursussen verzorgt de SBA de cursus- en docentenmaterialen en de administratie en de ziekenhuisapotheek c.q. regio zorgt voor een docent en een geschikte locatie. De SBA verzorgt administratie rond de uitnodigingsbrieven, deelnamebewijzen, de deelnemers- en presentielijsten en de geautomatiseerde deelnameregistratie.

8 Beroepscode Beroepscode van de apothekersassistenten (juni 2009)
Teken van professionalisering De beroepsgroep is in staat om te laten zien hoe het professionele handelen er naar haar idee - behoort uit te zien. Beschrijft waar het ons om te doen is. Welke normen en waarden aan het beroep. Veel aandacht is er voor de beroepshouding van de apothekersassistenten. Identiteit. Wij laten daarmee zien wie wij willen zijn en wat anderen mogen verwachten. Transparantie in criteria waaraan het professionele handelen getoetst kan worden. Vervolgopleiding KNMP gestopt, 2001: NVZA geïnventariseerd behoefte nascholing Cursussen herschreven met steun SBA 2005: eerste cursusaanbod gereed Bij incompany cursussen verzorgt de SBA de cursus- en docentenmaterialen en de administratie en de ziekenhuisapotheek c.q. regio zorgt voor een docent en een geschikte locatie. De SBA verzorgt administratie rond de uitnodigingsbrieven, deelnamebewijzen, de deelnemers- en presentielijsten en de geautomatiseerde deelnameregistratie.

9 BLIJ BLIJVEN Maar waarom bijscholen?
Het is niet meer zoals vroeger, dat de apotheek onder in de kelder een plaatsje had in het ziekenhuis, maar steeds meer maakt de klinische farmacie onderdeel uit van het grote geheel! Er wordt van ons steeds meer verwacht en om ons prettig te voelen in de organisatie is het noodzakelijk dat we Zie volgende dia…….. bij blijven!

10 BIJ BLIJVEN “Samen zorg hebben voor de patiënt met kennis van zaken”
Klantgericht denken Samenwerken met verschillende disciplines binnen het ziekenhuis Vakinhoudelijke kennis (clinical rules) Communicatievaardigheden Tenslotte hebben we samen de zorg voor de patiënt met kennis van zaken. Er wordt steeds meer van ons verwacht. En wordt er een groter beroep gedaan op onze competenties Zoals: Klantgericht denken Samenwerken met de verschillende disciplines Vakinhoudelijke kennis Communicatievaardigheden> niet meer doosjes schuiven, maar voorlichting geven aan arts en verpleegkundigen

11 PERSOONLIJKE GROEI Van kleins af aan leren we opstaan, groeien en stappen te nemen. Soms met een steuntje in de rug.

12 B(L)IJ BLIJVEN PERSOONLIJKE GROEI KOMT ALTIJD DE ORGANISATIE
TEN GOEDE! Persoonlijke groei komt altijd de organisatie ten goede!

13 BLIJ BIJBLIJVEN OF JE NU EEN………. APOTHEKERSASSISTENT
PHARMACY PRACTITIONER, FARMACEUTISCH CONSULENT OF FARMAKUNDIGE BENT                                                                  En of je nu een Apothekersassistent, P.P, farmaceutisch consulent of een farmakundige bent. Jij maakt het verschil. En wie kunnen hier het beste over vertellen> dat zijn de mensen uit de Praktijk en daarom geef ik graag het woord aan de volgende spreker Sandra v Zelst, die iets gaat vertellen over het werk als Pharmacy Practitioner in het AMC JIJ MAAKT HET VERSCHIL

14 BLIJ BIJBLIJVEN Vragen?
Zij laten ons zien, dat je door Bij te blijven ook Blij blijft. Hartelijk dank voor de aandacht Vragen?


Download ppt "Vereniging van Apothekersassistenten in het ziekenhuis"

Verwante presentaties


Ads door Google