De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

B (L) IJ BLIJVEN Vereniging van Apothekersassistenten in het ziekenhuis Miriam Huisman, voorzitter commissie opleidingen VAZ.

Verwante presentaties


Presentatie over: "B (L) IJ BLIJVEN Vereniging van Apothekersassistenten in het ziekenhuis Miriam Huisman, voorzitter commissie opleidingen VAZ."— Transcript van de presentatie:

1 B (L) IJ BLIJVEN Vereniging van Apothekersassistenten in het ziekenhuis Miriam Huisman, voorzitter commissie opleidingen VAZ

2 WIE ZIJN WIJ? VAZ behartigt de beroepsinhoudelijke belangen van apothekersassistenten in het ziekenhuis het opstellen van een beroepsprofiel mede ontwikkelaar van kwaliteitsregister overleg met vakorganisaties participatie in projectgroepen zoals “zichtbare zorg farmacie” (VWS) uitwisselen van kennis, ervaring en vakinformatie

3 LIDMAATSCHAP VAZ Lidmaatschap VAZ Collectieve ondersteuning bij de vakbond Unie en Zorg en Welzijn Contributie 55 euro / jaar Duo lidmaatschap van de VAZ + Unie Zorg en Welzijn Naast collectieve ondersteuning Individuele belangenbehartiging bij de vakbond U.Z.W Contributie 55 euro /jaar + 5 euro / mnd voor de U.Z.W Internetsite: WWW.VAZ-ORG.NL

4 Commissies WERKVERDELING Commissie Middenkader Commissie Opleidingen Commissie Symposium (28-11-2009) Commissie PMTO (Product Materiaal Techniek Onderzoek) Redactie Bestuur Internetsite: WWW.VAZ-ORG.NL

5 Doel: actieve bijdrage leveren aan bij en nascholingsmogelijkheden binnen de ziekenhuisfarmacie leden daarover informeren via nieuwsbrief en website onafhankelijk en breed opstellen t.o.v. alle opleidingen Leden: 7 commissieleden 1 lid vertegenwoordigt de NVZA Commissie opleidingen

6 WERKVERDELING Lidmaatschappen diverse werkgroepen: lid werkgroep ZAA (ZiekenhuisApothekersAssistenten) lid werkgroep GMP-z NVZA Unie Zorg en Welzijn Calibris SBA (Stichting Bedrijfsfonds Apotheken) Commissie Opleidingen

7 2001 inventarisatie naar behoefte nascholing 2005 eerste cursus GMP-z aangeboden 2009 : Infectieziekten Hartziekten Een introductie in de GMP-z Hygiëne en microbiologie Incompany cursussen Farmacotherapie Ziekenhuis Pijn en Pijnbestrijding Basiscursus Kanker Geneesmiddelen bij Kanker Astma en COPD

8 Beroepscode van de apothekersassistenten (juni 2009) Teken van professionalisering De beroepsgroep is in staat om te laten zien hoe het professionele handelen er naar haar idee - behoort uit te zien. Beschrijft waar het ons om te doen is. Welke normen en waarden aan het beroep. Veel aandacht is er voor de beroepshouding van de apothekersassistenten. Identiteit. Wij laten daarmee zien wie wij willen zijn en wat anderen mogen verwachten. Transparantie in criteria waaraan het professionele handelen getoetst kan worden. Beroepscode

9 BLIJ BLIJVEN

10 BIJ BLIJVEN “Samen zorg hebben voor de patiënt met kennis van zaken” 1.Klantgericht denken 2.Samenwerken met verschillende disciplines binnen het ziekenhuis 3.Vakinhoudelijke kennis (clinical rules) 4.Communicatievaardigheden

11 PERSOONLIJKE GROEI

12 B(L)IJ BLIJVEN PERSOONLIJKE GROEI KOMT ALTIJD DE ORGANISATIE TEN GOEDE!

13 BLIJ BIJBLIJVEN JIJ MAAKT HET VERSCHIL OF JE NU EEN………. APOTHEKERSASSISTENT PHARMACY PRACTITIONER, FARMACEUTISCH CONSULENT OF FARMAKUNDIGE BENT

14 Vragen? BLIJ BIJBLIJVEN


Download ppt "B (L) IJ BLIJVEN Vereniging van Apothekersassistenten in het ziekenhuis Miriam Huisman, voorzitter commissie opleidingen VAZ."

Verwante presentaties


Ads door Google