De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kennismakingsgesprek Amandus Lundqvist met VNMI Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie dinsdag 3 mei 2011 SURFFoundation, Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kennismakingsgesprek Amandus Lundqvist met VNMI Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie dinsdag 3 mei 2011 SURFFoundation, Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Kennismakingsgesprek Amandus Lundqvist met VNMI Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie dinsdag 3 mei 2011 SURFFoundation, Utrecht

2 Toelichting VNMI stand van zaken in de basismetaalindustrie Belang van de Nederlandse basismetaalindustrie (bron: Ecorys/CBS): –Circa 42.000 voltijdsbanen (direct/indirect), EUR 4,4 miljard toegevoegde waarde –Hoge arbeidsproductiviteit energie-intensieve industrie (2,2% BBP, 0,7% werkgelegenheid) –Internationale oriëntatie (NL basismetaal ruim 70% export, terwijl 52% voor NL industrie als geheel) Na kredietcrisis 2009, toename bezettingsgraad lidbedrijven, maar margeontwikkeling is (nog) niet in dezelfde mate positief Basismetaal innoveert stelselmatig om marktaandeel vast te houden Meeste lidbedrijven in handen van buitenlandse holding Holding laat investeringsbeslissingen afhangen van vestigingsklimaat in Nederland en Europa Impact ETS-III en energievraagstuk zetten mondiale concurrentiepositie onder grote druk

3 Relatie VNMI met Topgebied HTMS NL basismetaal is onlosmakelijk verbonden met downstream value chain van EU maakindustrie –Strategische waarde t.o.v. opkomende economieën –Downstream rekent op innovaties in basisindustrie –Steeds verder gaande samenwerking tussen upstream en downstream (logistiek, technische ondersteuning, productontwikkeling, ketenbeheer) –Duurzame gebruiksgoederen veelal gebaseerd op metallurgische innovaties (windmolens, elektromotoren, zonnecollectoren, hoge sterkte stalen in transport) Routekaart VNMI/AVNeG: 50% energie-efficiënter in 2030 t.o.v. 2005 –Energie-efficiëntie/innovatie: green deal projecten o.b.v. Routekaartonderzoek

4 Ondersteuningsvraag: Energiemarkt Internationale concurrentiedruk en vestigingsbeslissingen vragen continu om aandacht Belang internationaal concurrerende elektriciteitsprijzen en gelijk speelveld emissiewetgeving –Succes topgebieden beleid bepaalt voor belangrijk deel of vestigingsklimaat Nederland voor hightech industrie goed blijft –Internationale holdingstructuur, innovatie-investeringen afhankelijk van internationale vergelijking vestigingsklimaat (Tata Steel project Ulcos / Hisarna) –Géén nationale kop, maar juist binnen EU harmonisatie energie- en CO2 emissieregels (o.a.: financiële compensatie indirecte CO2 kosten overal gelijkelijk toepassen binnen EU !)

5 Ondersteuningsvraag: Technologieontwikkeling Ondersteuningsvraag: technologieontwikkeling in Nederland –Noodzaak behoud materialenonderzoek (topinstituut M2I, WO-faculteit) –Fiscale stimuleringsregeling gewenst voor onderzoek innovatie, ‘resource efficiency’, duurzame energie Grondstoffenschaarste: –inzet op maximaal efficiënt gebruik grondstoffen –hergebruik grondstoffen –ontwikkeling gemakkelijk te demonteren producten –ketenbeheer binnen EU houden

6 Ondersteuningsvraag: Onderwijs en Arbeidsmarkt Instandhouding WO-opleiding materiaalkunde, versterking onderlinge samenwerking bedrijfsleven en HBO/WO –Topinstituut is middel om onderzoeksprogramma’s bedrijfsleven en HBO/WO te verbinden –Stroomlijning topinstituten is prima, maar geen verwatering M2I –Breng in kaart welke dubbelingen en tekorten er zijn in onderwijs aan 3 TUs, commitment hightech industrie voor aantal afstudeerders, stagiaires –Nationale speerpunten materiaalonderzoek via M2I, meerjarige programmering in lijn met Europees kaderprogramma

7 Boodschap VNMI aan HTMS Basismetaalindustrie heeft grote verbondenheid met maakindustrie in het algemeen en topgebied Hightech Materialen en Systemen in het bijzonder Basismetaalindustrie staat aan de basis van duurzame technologische oplossingen waar de maatschappij om vraagt Ondersteuningsvragen basismetaalindustrie 1.Noodzaak behoud materialenonderzoek, geen verwatering M2I of HBO/WO onderzoeksprogramma’s 2.Verbetering onderwijs en arbeidsmarkt, breng in kaart welke dubbelingen en tekorten er zijn, langjarige programmering materiaalonderzoeken, commitment van hightech industrie in langjarig afnemen afgestudeerden, stagiairs 3.Grootschalige investeringsbeslissingen hangen op de vraag of energiemarkt vergelijkbare, concurrerende prijzen levert en op de vraag of de uitwerking van nieuwe CO2 emissiewetgeving in Nederland vergelijkbaar is met de ons omringende EU landen


Download ppt "Kennismakingsgesprek Amandus Lundqvist met VNMI Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie dinsdag 3 mei 2011 SURFFoundation, Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google