De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

MKBA Fiets Kees van Ommeren 1 – Introductie 2 – Achtergronden MKBA (Fiets) 3 – Financiering fietsprojecten mbv MKBA.

Verwante presentaties


Presentatie over: "MKBA Fiets Kees van Ommeren 1 – Introductie 2 – Achtergronden MKBA (Fiets) 3 – Financiering fietsprojecten mbv MKBA."— Transcript van de presentatie:

1 MKBA Fiets Kees van Ommeren 1 – Introductie 2 – Achtergronden MKBA (Fiets) 3 – Financiering fietsprojecten mbv MKBA

2

3

4 Maatschappelijke kosten- batenanalyse Integrale afweging van verschillende effecten

5 MKBA is ook: Aandacht voor de verdeling van kosten en baten Vergelijken van projectalternatieven In kaart brengen van onzekerheden en risico’s

6

7 - Ondersteunt besluitvorming - Verplicht bij veel rijksprojecten - Steeds bredere toepassingen

8 Fietsen is gezond, goedkoop en milieuvriendelijk Gestructureerde economische afwegingsmethodes voor fietsmaatregelen worden nog nauwelijks ingezet

9 MKBA-methodiek zinvol voor fietsmaatregelen?

10 Toegepast in concrete cases: 1. Per kilometer 2. Fietsbrug Utrecht 3. Fietsparkeren bij station

11 Verdere ontwikkeling in nieuwe cases: 1. Snelfietsroute Cuijk – Mook – Nijmegen 2. Interactieve webtool 3. Buitenlandse interesse

12 MKBA als hulpmiddel bij financieringsvraagstukken

13 Baathebbers = potentiële financierders

14 Maatschappelijke effecten modal shift per kilometer (zeer stedelijke omgeving, binnen bebouwde kom)

15 Bereikbaarheid Financierder weginfrastructuur

16 Subsidies Concessieverlener OV

17 Arbeidsproductiviteit Werkgevers

18 Gezondheid Zorgverzekeraars

19 Barrières: - ‘Weeffouten’ openbaar bestuur (gemeenten/provincie/Rijk) - Kennislacune werkgevers - Prisoners’ dilemma verzekeraars

20 Investeren in fiets al snel maatschappelijk rendabel Inzicht wordt steeds groter

21 Contact: c.vanommeren@decisio.nl www.decisio.nl


Download ppt "MKBA Fiets Kees van Ommeren 1 – Introductie 2 – Achtergronden MKBA (Fiets) 3 – Financiering fietsprojecten mbv MKBA."

Verwante presentaties


Ads door Google