De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid"— Transcript van de presentatie:

1 Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid
PATIËNTENPERSPECTIEF OP MEDIPRUDENTIE Ynske Jansen, Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid Startbijeenkomst Project Patiëntenperspectief op Mediprudentie (POM) Zwolle, 2 maart 2011 Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

2 Mediprudentie, waar komt het idee vandaan?
Gezondheidsraad, advies 2005: Kwaliteit van medisch handelen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid moet beter: 3b-richtlijnen (beoordelen, behandelen en begeleiden) Verzekeringsgeneeskundige protocollen per ziektebeeld Verzekeringsgeneeskundige ‘mediprudentie’ Achtergrond: invoering WIA discussie over (witte, zwarte, grijze lijsten van ziektes die (exclusief) wel/geen toegang tot de WIA zouden moeten geven Aansluiting bij nota van toelichting SB 2004 (idee ‘mediprudentie’ bij VAO op medische gronden Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

3 Mediprudentie, wat is het? (1)
Gezondheidsraad, 2007: Mediprudentie is een algemeen toegankelijke, dynamische verzameling van geanonimiseerde en deskundig becommentarieerde verzekeringsgeneeskundige rapportages Doel = bevordering van: Professionele kwaliteit Rechtsgelijkheid en rechtszekerheid transparantie Prof kwaliteit: VA’s, R&R; patiënt/cliënt, transparantie: patiënt en maatschappij Verschil met jurisprudentie: rapportages voorzien van commentaar van deskundigen op medisch, juridisch en verzekeringsgeneeskundig gebied rapportages bevatten niet per definitie een juiste beoordeling. Uit commentaar kan ook onjuistheid blijken - voor mediprudentie centrale regie nodig Geen rol (vertegenwoordiger) cliënt bij totstandkoming Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

4 Mediprudentie, waar gaat het over?
Verzekeringsgeneeskundige casuïstiek: Kwaliteit van onderzoek en argumentatie Medische rapportages: Verzekeringsgeneeskundig, UWV Verzekeringsgeneeskundig, particuliere AO-verzekeraars Bedrijfsgeneeskundig, bijv. re-integratieverslag Functionele mogelijkhedenlijst (FML) Niet over vraag: zijn rapportages i.o. Met de werkelijkheid (p 23/24 GR) Voorlopig vooral: UWV (MENU en POM) en particuliere AO (MENU) Tot nu toe weinig aandacht voor FML Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

5 Kwaliteitscriteria voor mediprudentie (1)
Toetsingskader mediprudentie Gezondheidsraad Gericht op: de vier beoordelingstaken van de VA: beoordeling functionele mogelijkheden (kerntaak) beoordeling sociaal-medische voorgeschiedenis beoordeling te verwachten beloop beoordeling behandeling dilemma’s mediprudentie en jurisprudentie aanbevelingen Dilemma’s bijv.: Kwaliteit versus kosten Solidaritet versus autonomie Responsiviteit (ind, beoordeling) versus rechtsgelijkheid Toetsingskacer geen eindproduct Aanbevelingen bijv: Kennislacunes dichten richtlijn of protocollen herzien Uitvoeringsorg. of wetten aanpassen Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

6 Kwaliteitscriteria voor mediprudentie (2)
Verzekeringsgeneeskundige standaarden, richtlijnen en protocollen algemeen per ziektebeeld Algemene kwaliteitsnormen voor de medische beroepsbeoefening Kwaliteitscriteria vanuit perspectief patiënten/cliënten Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

7 Kwaliteitscriteria voor mediprudentie (3)
Verzekeringsgeneeskundige standaarden, richtlijnen en protocollen: algemeen, o.a: Rapportageprotocol, UWV protocol Sociaal Medisch Handelen UWV, IWI richtlijn medisch arbeidsongeschiktheidscriterium, UWV standaard verminderde arbeidsduur, UWV communicatie met behandelaars, standaard, UWV verminderde arbeidsduur, verzekeringsgeneeskundige standaard, UWV VG protocol Participatiegedrag, NVVG/VGI algemene inleiding VG-protocollen, Gezondheidsraad/min. van SZW Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

8 Kwaliteitscriteria voor mediprudentie (4)
Verzekeringsgeneeskundige standaarden, richtlijnen en protocollen, per ziektebeeld o.a: VG protocol chronische nierschade, NVVG/VGI VG protocol whiplash associated disorder I/II, NVVG/VGI/min. van SZW VG protocol chronische –vermoeidheidssyndroom, Gezondheidsraad/min. van SZW Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

9 Kwaliteitscriteria voor mediprudentie (5)
Algemene kwaliteitsnormen voor de medische beroepsbeoefening: WGBO KNMG Gedragsregels voor artsen Nederlandse artseneed NVAB Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

10 Kwaliteitscriteria voor mediprudentie (6)
Kwaliteitscriteria vanuit perspectief patiënten/cliënten te verzamelen en ontwikkelen in het kader van project POM transparantie en rechtszekerheid Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

11 Hoe komt mediprudentie tot stand (1)
Gezondheidsraad 2007 Werkgroep mediprudentie/commissie WIA VG mediprudentie: vier verkenningen Aspecifieke lage rugpijn Borstkanker Chronische-vermoeidheidssyndroom overspanning Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

12 Hoe komt mediprudentie tot stand (2)
UWV (2008/2009) Pilot UWV 2008: 83 mediprudentiegroepen (regionaal) Alleen casussen (= rapportages) i.v.m. VG-protocollen Eerste ronde, begin 2009: 21 rapportages, niet gepubliceerd Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

13 Hoe komt mediprudentie tot stand (3)
Pilot UWV 2008 (vervolg): VA’s brengen medisch rapportages in -> -> startgroep: levert commentaar -> -> spiegelgroep: levert commentaar -> -> centrale mediprudentiecommissie UWV: selecteert casussen/commentaren -> -> onafhankelijke mediprudentiecommissie NVVG (beoogd): eventueel deskundigen raadplegen rapportage met commentaar officieel vaststellen Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

14 Hoe komt mediprudentie tot stand (4)
NVVG/Stichting VGI 2009 Voorbereidingscommissie mediprudentie: ‘Mediprudentie in de startblokken’ (2009) Voorstel werkwijze ontwikkelingsfase: eerste jaar in kring VA’s onafhankelijke en deskundige mediprudentiecommissie (5 VA’s waarvan 3 UWV, 2 BA’s, 1 HA en 1 jurist) commentatoren door commissie aan te zoeken Forumdiscussie Vier voorbeelden: CVS, borstkanker, hartinfarct, overspanning Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

15 Hoe komt mediprudentie tot stand (5)
MENU (UWV en NVVG) – Commissie MENU (UWV: 5VA’s, NVVG: 3 VA’s, 1 HA, 1BA) Maandelijkse bespreking en becommentariëring aangeleverde casuïstiek Ambitie 2011 minimaal 100 casussen Publicatie op besloten sharepoint UWV (t.z.t. op besloten sharepoint NVVG) Na publicatie discussies op forum Aanlevering door: UWV, particuliere AO-verzekeraars Vooralsnog binnen de muren van het UWV Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

16 Hoe komt mediprudentie tot stand (5)
Inbreng vanuit patiëntenperspectief GR 2007: ervaringskennis zieke werknemers gebruiken Minister Donner, SZW: patiënten/cliënten betrekken bij ontwikkeling mediprudentie (2007) Project Patiëntenperspectief op Mediprudentie (POM) NVVG: MENU zal inbreng cliënten uitwerken NVVG gaat graag in op uitnodiging mee te denken over goed resultaat project POM ( ) WIJ ZETTEN POM OP HET MENU! Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid

17 Informatiebronnen mediprudentie
Gezondheidsraad, Beoordelen, behandelen, begeleiden. Medisch handelen bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid. 2005 Gezondheidsraad, Verzekeringsgeneeskundige mediprudentie. 2007 Gezondheidsraad, Verzekeringsgeneeskundige mediprudentie, vier verkenningen. 2007 Ynske Jansen, Mediprudentie biedt kans op betere keuringen, Juris. 2008 Verzekeringsgeneeskundig Instituut (VGI), Mediprudentie in de startblokken. Rapport voorbereidingscommissie mediprudentie, 2009 NVVG, Nieuwsbrief mediprudentie 2011 nr. 1 Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid


Download ppt "Copyright Steungroep ME en Arbeidsongeschiktheid"

Verwante presentaties


Ads door Google