De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Europese oorlogen, oorlog als maatschappelijk probleem

Verwante presentaties


Presentatie over: "Europese oorlogen, oorlog als maatschappelijk probleem"— Transcript van de presentatie:

1 Europese oorlogen, oorlog als maatschappelijk probleem
De krimoorlog

2

3 Na de napoleontische oorlogen
congres van Wenen concertsysteem Restauratie! Herstel oude vorstenhuizen Europa verdeeld in liberale/conservatieve staten

4 Vanaf 1830 liberale revoluties in o.a. eng/fra/ned-belgie
toename invloed burgerij/parlement Conservatieve staten: pruisen, oostenrijk, rusland (adel regeert)

5 Na Napoleon Bonaparte fra o.l.v. Bourbon dynastie
burgerkoning (Louis Philippe) Louis Napoleon Bonaparte 1848 president = 1848 Napoleon III (keizer!)

6 Napoleon III

7 Rusland Sterkste landmogendheid Europa, breidt enorm uit vooral ten koste van Turkse Rijk Economisch achter (weinig tot geen industrie, overwegend agrarisch) Wil via Constantinopel toegang tot middellandse zee ruzie met Eng+Fra! Eng was heerser der zeeën! Fra handelspartner/financier Turken

8 Onder het mom van religie…
Russisch-orthodoxe vs rooms-katholieke kerk (lees blz. 28) O.a. Wie mag de sleutel hebben van Jezus’ geboortekerk? / heilige plaatsen in Palestina (behoorde tot Turkse rijk) 1852 compromisvoorstel niet aangenomen door orthodoxen, zij willen nu bescherming van orthodoxen in Ottomaanse rijk door Russen zelf Gevolg hiervan

9 Concertsysteem treedt in werking maar faalt
Sultan weigerde Russische troepen nemen land in van Turkse rijk (roemenie) 1853 beginpunt oorlog Concertsysteem treedt in werking maar faalt Eng vindt dat op lange termijn russen te gevaarlijk zouden worden Fra is op zoek naar meer invloed in europa door oorlog waarom>?

10 1854 oorlogsverklaring eng/fra aan russen
Turkse vloot vernietigd/Bosporus=toegang tot middellandse zee open voor Russen Aanpak oorlog: In eerste instantie via Oostzee, later via Krim Reden:

11

12 Strijdtoneel : Oostzee(Scandinavië), rond Donau en Kaukasus,Siberië, poolcirkel, Krim.
Directe aanleiding oorlog voor fra en eng: Opmars russen via constantinopel. Aanleiding al verholpen (door o’rijk) voordat legers arriveerden, strijdtoneel verplaatst naar Krim. Doel nu: aanvallen sebastopol. Bleek onneembaar fort

13 1855 val van Sebastopol na jaar belegering
Dit was niet de grote overwinning op rusland die eng in gedachte had. Een grote landoorlog was enige oplossing maar met name Fra deed niet mee Napoleon III had doel bereikt; versterking van zijn macht in eigen land/plaatsen van Fra “op de kaart” in Europa Reden:

14 Wapenstilstand en verdrag gesloten in 1856.
Gevolgen: Turkijke in oude omvang hersteld Rusland stond gebied af in Oost-europa In de zwarte zee mochten geen oorlogsschepen meer varen

15 Had wel moderne geweren maar te weinig
Rusland werd niet langer gezien als belangrijkste mogendheid op het continent Had wel moderne geweren maar te weinig Kansloos dus tegenover fra en eng Leger weinig mobiel Weinig soldaten op Krim in te zetten, ze waren elders nodig

16 Einde verbond oostenrijk en Rusland
Andere belangen op Balkan Britse suprematie op zee bevestigd Britse zwakte = landleger presteert weinig (charge of the light brigade) The Charge of the Light Brigade - Wikisource(hervormingen) Fra succes: weer sterkste macht op continent Turkse rijk: gered, maar vanaf nu bekend als de “zieke man” van Europa; discussie over moderniseren-islam?

17 Slachtoffers: Totaal 650.000 ¼ deel door oorlogsgeweld, ¾ ziektes
Meeste sterfte door honger, kou, ontberingen en ziektes als cholera Gebrek aan hygiene Medische kennis abominabel

18 Engelsen / russen hadden groot standsverschil in leger
Kadaverdiscipline Fransen betere positie, dienstplicht kon worden afgekocht (remplaçantensysteem)

19 Franse soldaten waren ook goed gevoed en gekleed, Britten gebrek aan alles.

20

21 Florence nightingale Wantoestanden bij leger kwa-
men in de pers. In burgerm’pij werden deze Wantoestanden juist verbeterd! Florence Nightingale kreeg van Leger opdracht team van verpleegsters op te zetten Na Krim-oorlog ging het leger zelf medische dienst (re)organiseren

22 Rol van de pers “failure?”
Britse krant “the times” creëerde oorlogsstemming door verslaglegging m.b.t. rusland Aanvankelijk jubelstemming; later omslag 1e oorlogscorrespondent William Russell

23 De verslaglegging over o. a
De verslaglegging over o.a. ellende in loopgraven droeg bij aan val Britse kabinet in 1855.] Na 1856 militaire censuur Snellere communicatie met thuisfront, door telegraaf

24 Gevolgen van de oorlog Ec. winst voor Eng Belangen veiliggesteld in Middellandse zeegebied, Levant en Brits-Indie Ec. winst voor Fra. Suezkanaal mogelijk gemaakt Ec. problemen in Rus. Doordat horigen moesten vechten bleef het land onbewerkt, verergerd door geallieerde blokkades. Opstandjes waren het gevolg.

25 Moderniseringen na de oorlog
Engeland: vrouwenbeweging/emancipatie Rusland: industrialisatie komt op gang, lijfeigenschap afgeschaft


Download ppt "Europese oorlogen, oorlog als maatschappelijk probleem"

Verwante presentaties


Ads door Google