De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ten oorlog De Restauratie en de Krimoorlog Waar waren we ook alweer? Ow ja, het einde van Napoleon....

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ten oorlog De Restauratie en de Krimoorlog Waar waren we ook alweer? Ow ja, het einde van Napoleon...."— Transcript van de presentatie:

1

2 Ten oorlog De Restauratie en de Krimoorlog

3 Waar waren we ook alweer? Ow ja, het einde van Napoleon....

4 Wat gebeurde er na Waterloo? Het Congres van Wenen

5 Wat werd er hier beslist?

6 Napoleon had in de bezette landen veel zaken veranderd: •Afschaffen van het feodale stelsel in Oost-Europa •Onderdrukken van de aristocratische en kerkelijke privileges •Veel burgers/middenklassers in het bestuur betrokken •Ontwikkelen van onderwijs en opzetten van universiteiten •Verbeteren van infrastructuur •De Code Civil/Code Napoleon: iedere persoon is gelijk voor de wet/ juryrechtspraak •Het metrische systeem: cm,liter,km •Verbieden van jodenhaat •Stemrecht voor vele burgers

7 Uiteraard wilden de bezette landen deze beslissingen terugdraaien: •Angst voor Liberalisme: positie van de koningen, adel en kerk werden hierdoor aangetast •Angst voor Nationalisme: veel multi- nationale rijken (Ottomaanse rijk, Oostenrijk) waren bang dat de vele volkeren/nationaliteiten in hun land zich wilden afsplitsen

8 Daarom: res·tau·re·ren (overgankelijk werkwoord; restaureerde, heeft gerestaureerd; restauratie) 1 (bouw- of kunstwerken) in de vroegere toestand herstellen res·tau·ra·tie (dev; restauraties) 1 het restaureren 2 herstel van een vroeger regime 3 eetgelegenheid op een station of in de trein

9 De Restauratie •Overal in Europa komen weer koningen aan de macht: vb. Koning Willem I •Er worden nieuwe staten gecreëerd als buffer tegen Frankrijk: Verenigd Koninkrijk der Nederlanden •Frankrijk verliest al het tijdens de Coalitie- oorlogen veroverde gebied •Al Napoleon’s politieke, economische, militaire en sociale veranderingen worden teruggedraaid

10 Pikken de mensen dit? De burgers (middenklasse inwoners van de steden): duidelijk niet! 18301848

11 Er was dus zeer veel verzet tegen de restauratie: burgers wilden hun rechten uit de Franse Revolutie terug! Wie waren hier tegen? •Uiteraard de vorsten: vooral de Oostenrijkse premier Metternich en de Russische Tsaren waren de politiemannen van Europa •Maar ook de boeren! Zij waren voor de koningshuizen en waren de problemen tijdens de Franse revolutie en de opvolgende oorlogen nog niet vergeten!

12 De Krimoorlog: hoofdpersonen •De revolutie van 1848 brengt in Frankrijk de Tweede Republiek onder leiding van Napoleon III (zoon van Lodewijk Napoleon) •In 1852 pleegt Napoleon III een staatsgreep en kroont zichzelf tot keizer: het begin van het Tweede Keizerrijk

13 De Krimoorlog: de hoofdpersonen •De zeer autocratische tsaar van Rusland:Nicolaas I •De sultan van het Ottomaanse rijk: Abdülmecid I

14 De oorzaken?

15 De aanleiding? •Ultimatum van de Russische tsaar aan de Ottomaanse sultan: alle christenen in het Ottomaanse rijk moesten dezelfde rechten krijgen als de moslims!!! •De sultan moet de tsaar het beschermschap over Jeruzalem en het Heilige Land verlenen!!!!

16 Het verloop

17 De eindbalans: aantal doden en gewonden •Rusland: 522.000 •Frankrijk: 100.000 waarvan 10,240 in het gevecht; 20,000 aan hun wonden achteraf; ca 75,000 stierven door een ziekte •Engelsen: 50.000 waarvan 2,755 in het gevecht; 2,019 aan hun verwondingen; 16,323 door ziekte •Turken: 400.000 We zien hier dus een ‘klein’ hygienisch en medisch probleempje!!!

18 De Engelsen stuurden Florence Nightingale •Zij zorgde voor betere medische zorg: ‘the lady with the lamp’ •Ze wist alleen te weinig van bacteriën, ziektekiemen en hygiëne

19 Andere bekenden uit de Krimoorlog: •William Howard Russel – Eerste oorlogscorrespondent •Roger Fenton – Eerste oorlogsfotograaf

20 Gevolgen van de Krimoorlog •Rusland besefte dat het snel moest gaan moderniseren: haar rol als ‘politieman van Europa’ was uitgespeeld, omdat andere landen zich beter hadden ontwikkeld •Frankrijk is weer terug als grootmacht op het Europese toneel met Napoleon III als trotse keizer •Engeland beseft dat ook zij moesten gaan moderniseren op militair gebied: alleen machtige vloot is niet genoeg!


Download ppt "Ten oorlog De Restauratie en de Krimoorlog Waar waren we ook alweer? Ow ja, het einde van Napoleon...."

Verwante presentaties


Ads door Google