De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie ‘Hoe bereik je jongeren?’

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie ‘Hoe bereik je jongeren?’"— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie ‘Hoe bereik je jongeren?’
Door Henkjan Oosterink (marketing en communicatieconsultant)

2 TO THE POINT JONG en (ON)GRIJPBAAR Hoe bereik je jongeren?
Wat zijn postmoderne jongeren? Wat willen we werkelijk met jongeren….

3 Post moderne christenen
Christenen zijn weer een minderheid en hebben minder macht, ze verliezen hun centrale positie en voorrechten. Er zijn minder gedeelde normen en waarden, de cultuur van Nederland komt verder van christenen af te staan. Veel mensen zijn niet bekend met de christelijke verhalen en symbolen. Ze weten niet wat er in een kerk gebeurt. Mensen hebben minder vooroordelen over geloven, er is een nieuwe nieuwsgierigheid naar wat het geloof inhoudt. Christenen en kerk hebben een slecht imago gekregen in onze samenleving Het is niet meer vanzelfsprekend om christen te zijn, je bent het niet meer ‘automatisch’.

4 Gevolgen post moderne christen
Imago verslechtering christenen/kerk Onstaan van ‘extra kloof’ tussen ongelovige en God.

5 Hoe ziet de buitenstaander de kerk/christenen
Antihomoseksueel Veroordelend Hypocriet Gericht op behalen van bekeerlingen Ouderwets en saai Te politiek

6 Karakteristieken hedendaagse jongeren
bijzonder lange opleidingstrajecten en open levensontwerpen. Zij willen zich nog lang niet – en misschien nooit – op een vast beroep, een vaste partner en een gezin vastleggen. Zij experimenteren met opleidings-, beroeps- en partnerkeuzen en houden lang vast aan jeugdculturele leefvormen. Zij zien volwassenheid óf als een toestand die niet nastrevenswaardig is óf als een levensfase waar zij pas (ver) na hun vijfentwintigste, misschien zelfs na hun dertigste levensjaar, in terecht zullen komen.”

7 Culturele veranderingen jongeren
Individualisering Mensen stellen hun eigen levensbeschouwing samen wat tot een veelheid aan opvatting over de inhoud van geloof en levensbeschouwing leidt. De-traditionalisering Vervaging van tradities. De-institutionalisering Geen vanzelfsprekende motivatie hebben om instituties in stand te houden

8 Culturele veranderingen jongeren
Relaties worden oppervlakkiger Globalisatie De wereld wordt steeds kleiner en toegankelijk door allerlei ontwikkelingen op het gebied van de media Informatie explosie Door langere opleidingen, ontwikkelingen van media (met name internet) kan men tegenover overal en over van alles informatie ontvangen en verzamelen

9 behoeften van de hedendaagse jongeren
De belangrijkste levensdoelen vrij en onafhankelijk zijn van het leven genieten een gelukkige relatie hebben Keuzevrijheid De hedendaagse jongeren nemen steeds meer zelf beslissingen over hun leven Keuzedwang Ze MOETEN voortdurend keuzes maken die op zichzelf een identiteitsvormende activiteit zijn geworden (e.g keuze voor opleiding)

10 Kansen bereiken jongeren
Ze hebben een open levensontwerp (kiezen in grote mate wie ze willen zijn) Ze zijn experimenteel (ook op gebied van religie) Ze zijn sterk bezig met relaties Ze zijn door de keuzedwang Zeer reflexief Voortdurend bezig met levensbeschouwelijk en identiteitsvormende vragen > Wie ben ik? Waarom? Wie mag ik zijn?

11 Uitdaging Ze willen zich niet snel vastleggen (dus ook niet aan religie) Ze staan “vijandig” tegenover instituties zoals de kerk Ze zijn experimenteel (ook op gebied van religie)

12 HOE RAKEN WE JONGEREN IN HET HART?!
KANS trefkans via traditionele media wordt kleiner communicatie met het individu wordt groter (vraag gestuurd en community gericht) adverteerders zoeken de dialoog via directe en nieuwe communicatievormen Zonder sterke interactie (betrokkenheid) geen transactie. HOE RAKEN WE JONGEREN IN HET HART?!

13 Uitgangspunten Ruimte en richting > onderwijzer of gids
Investeer echt in jongeren > zaaien en oogsten > ze zijn echt belangrijk! Wees aansprekend > echtheid Durf jezelf te zien > authentiek Eerlijkheid > geen dubbele agenda of belang Laat liefde en passie zien voor kerk, Jezus en God zien! Zijn we echt bewogen? Waar komt het verlangen vandaan?

14 TO THE POINT To the point Ga niet voor een one-night-stand
Bouw een structureel relatie met jongeren Zet jongeren in de driver’s seat Eigen participatie om te communiceren > geef verantwoordelijkheid Beware of fake! Authenticiteit is de centrale waarde in het leven van jongeren > wees echt en eerlijk Iedereen is VIP Iedereen is gelijk > wederkerigheid > betrek ze van begin af aan! Ze zijn bijzonder en uniek!

15 HEB JE JONGEREN IETS TE BIEDEN?
Hebben we jongeren iets te bieden? Pak uit met events Geef jongeren die er niet waren of niet meededen het gevoel iets gemist te hebben. Als het maar een beleving is jongeren willen ontdekken, ervaren en beleven drang naar experience creëer een positieve fysieke ervaring en koppel je boodschap en doel daaraan Randactiviteiten verdiepende acties > workshops, ontmoetingen > binding en bonding Evangelie > samen Jezus volgen/ ontdekken

16 SMAAKBEPALERS Smaakbepalers Vrienden
programma’s om samen met je vrienden te doen (competitie) focus op eigen participatie jongeren zijn op zoek naar uitdaging en risico Ouders participatie tussen ouders en kinderen moeders hebben grotere invloed dan vaders impact van ouders 3 x zo groot dan de jeugdwerkers of school Jeugdwerkers (kerk <> school) gedroomde verzamelplaats voor jongeren (kans) > meeste trefkans met de meeste zendtijd.

17 EEN KWESTIE VAN STIJL Een kwestie van stijl
huisstijl > samen ontwikkelen met jongeren? gebruik van beeld > TMF cultuur gebruik internet : sociale netwerken <> voor binding en dialoog <> hyves, myface, linkindn tone of voice > jongeren lezen niet! bad girls and boys : guerrilla marketing

18 NIET COOL, GEEN TIJD > DOE ER IETS AAN!
jongeren hebben oog voor aankleding en stijl jongeren identificeren zich graag met degenen die direct met hen communiceren. Geen tijd jongeren willen meer uren vrije tijd en noemen tijdgebrek de oorzaak voor hun niet participatie zorg er voor dat er geen tijddrempels zijn.

19 JONGEREN BOUWEN AAN DE KERK VAN NU?
The case Jongeren willen kerst vieren, vandaar de vraag : organiseer een eigentijds kerstfeest voor minimaal 500 jongeren tussen de 18 en 25 jaar voor een midden grote stad. Moet een missionair karakter hebben, dus voor iedereen, waar begin je? En waarom? OBJECTIVES

20 EN NU? VORM (MERK) <> INHOUD
Ruimte en richting > onderwijzer of gids Investeer echt in jongeren > zaaien en oogsten > ze zijn echt belangrijk! Wees aansprekend > echtheid Durf jezelf te zien > authentiek Eerlijkheid > geen dubbele agenda of belang Laat liefde en passie zien voor kerk en God!


Download ppt "Presentatie ‘Hoe bereik je jongeren?’"

Verwante presentaties


Ads door Google