De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe zou een universiteit om moeten gaan met religie?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe zou een universiteit om moeten gaan met religie?"— Transcript van de presentatie:

1 Hoe zou een universiteit om moeten gaan met religie?
De universiteit is een instituut waar de studenten hun competenties ( kennis, vaardigheden en eigenschappen) kunnen ontwikkelen. Naast de ontwikkeling van de vaardigheden ontwikkelen de studenten ook hun identiteit. De ontwikkeling van de identiteit vindt echter ook plaats op de universiteit.

2 Religie en wetenschap In landen waar verschillende culturen met elkaar samenleven botsen de subculturen met de dominerende cultuur. Veel jongeren met een allochtone achtergrond beleven een identiteitcrisis (psychische klachten). Op deze leeftijd is men op zoek naar eigen identiteit.

3 Een zoektocht naar eigen identiteit
In die zoektocht kunnen de buitenstaanders vormen van extreme uitingen waarnemen. Het is van belang dat de jongeren de ruimte en de tijd krijgen om hun identiteit te kunnen ontwikkelen en er een juiste vorm aan te geven. Onderscheid maken tussen terrorisme en extremisme (de strenge interpretatie van godsdienst). In de jaren tachtig waren de jongeren van mijn generatie niet anders dan wat wij nu zien.

4 De studie en ervaring leiden naar de weg van het midden
Ze hebben toen ook extreme beleving van de islam getoond. De studie, ervaring en de leeftijd heeft veel jongeren van mijn generatie naar de weg van het midden geleid. Het debat over de identiteit van moslimjongeren is actueel geworden.

5 Helaas wordt vaak over de moslims gedebatteerd en geschreven; de moslimjongeren staan buiten deze debatten. Het is van belang dat de universiteit een leidende rol moet spelen om met verschillende opvattingen en overtuiging in dialoog te gaan. Respect voor elkaars overtuigingen en opvattingen moet voorop staan.

6 Respect & dialoog Dialoog is de enige succesvolle methode, die tot constructieve oplossingen kan leiden. Verbieden en vrijheid beperken biedt echter geen oplossing. Vrijheidsbeperking is de voedingsbodem voor radicalisering, extremisme en terrorisme (dictatuur landen zijn een goed voorbeeld).

7 De profeet Mohammed v.z.m.h. wijst de radicalisering af
Hij zei: «passen jullie op voor extremisme in de religie want hetgeen dat de mensen voor jullie vernietigd heeft, is het extremisme in de religie » An-Nasaai. «Religie (islam) is gemakkelijk. Iedereen die zichzelf overbelast in zijn religie zal erdoor worden overtroffen.. Streef dus naar middelmatigheid » hadith.

8 Onderscheid makken tussen primaire en secundaire vraagstukken.
De islamologie moet niet overgelaten worden aan amateurs. Primaire vraagstukken (oesoel-ad-dien): geboden en verboden die eenduidig in de Koran zijn geschreven. Secundaire vraagstukken (foeroe’-ad-dien) hier past de hadith:”Wees gemakkelijk en maak de zaken niet ingewikkeld” Bochari. Vergevingsgebied (mantiqat -al-’afoue)

9 Geen religieuze beperkingen voor wetenschap
De islam staat de wetenschappelijke vooruitgang niet in de weg. De Koran heeft de wetenschap niet gehinderd, maar juist aangemoedigd. Al-Hassan ibn al- Haytham (965 – 1040) (zijn degenen die kennis hebben gelijk aan degenen die geen kennis hebben?) 39/9.

10 Ethische beperkingen De wetenschappers dienen wel moreel verantwoordelijk te handelen. Wetenschap moet niet leiden tot het beschadigen van het leven, verstand en van de voortplanting van de mens.

11 Geloof en wetenschap zijn in de Islam innig verbonden.
De Koran moedigt mensen aan om door de wereld te reizen, om de tekenen en patronen van Allah te bekijken. Ibn Batoeta ( ) (Hebben zij dan niet op de aarde rondgereisd, zodat zij konden zien hoe het einde was van hen die er voor hen waren …?) 35/44.

12 De verdeling van de erfenis in de Koran
Deze heeft bij de moslimwetenschappers speciaal interesse gewekt in de wiskunde. Mohammed ibn Moesa al-Chwarizm 781 – 847. Casus: Nabestaanden zijn: dochter, echtgenote, moeder, oma en vader.

13 Koran & Astronomie (Hij is Degene Die de zon gemaakt heeft als verlichting en de maan als lichten. Hij bepaalde haar standen opdat jullie de jaartelling zouden kennen en de berekening) 10/5.

14 Koran & Astronomie De maan en de zon zijn van vitaal belang in het dagelijks leven van elke moslim. (salaat tijden, begin en einde van de ramadan, tijd bepalen van het onthouden van eten en het verbreken van het vasten) Qibla bepalen. Omar Al-Khayyam ).

15 Een religieuze wetenschapper
De islamitische bronnen zijn onderhevig aan zeer strenge wetenschappelijke criteria. Zowel de koran als de soennah zijn onderhevig aan wetenschappelijke criteria. Vanaf de eerste eeuw van de islam ontstonden discussies tussen de geleerden over de overleveringen (koran en soennah) en het verstand.

16 Drie scholen Al-asha’ira zien dat de overlevering het zwaarste weegt.
Al-moe’tazila zien dat het verstand het zwaarste weegt. Al-matoeridaya hebben de brug geslagen tussen al-asha’ira en al-moe’tazila. Ze zien dat er een overeenstemming tussen de overleveringen en het Verstand is.

17 Twee wetscholen madrasat al-hadith (letterlijk interpretatie van heilige teksten). En madrasat ar-ra’y ( interpretatie van de heilige teksten op basis van maqasied as- sari’a, Filosofie van de Islamitische fiqh)

18 Gradatie van de koran De moslimwetenschappers hebben de Koran in drie gradaties onderscheiden: Al-motawatir is hetgeen is overgebracht door talriike vertellers (generatie op generatie), namelijk dat het niet denkbaar is dat zij zijn overeengekomen om een onwaarheid te verspreiden (onbetwistbare in zijn geloofwaardigheid). Al-mashhur en shath: deze twee worden niet als Koran beschouwd.

19 Gradaties van de hadith
‘ilm ar-ridjaal (een studies binnen hadith wetenschap waarin de overleveraars van hadith worden geëvalueerd) Betrouwbaarheid en geheugen van de overleveraars worden uiterst kritisch getoetst. Afhankelijk van deze criteria wordt de gradatie van de hadith bepaald:

20 Gradaties van de hadith
Zeer betrouwbaar Betrouwbaar Minder betrouwbaar Zeer minder betrouwbaar Onaanvaardbaar

21 Vragen In Nederland vinden we de vrijheid van meningsuiting en van godsdienst belangrijk. Als u de vrijheid om uw eigen leven te leiden belangrijk vindt, hoe kijkt u naar de vrijheid van anderen? Wat betekent respect voor u? Er zijn mensen die de islam zien als een grote bedreiging voor de vrijheid. Wat merkt u zelf van deze bedreiging? Universiteiten komen onder druk te staan. Als moslim zijnde, wat is uw rol om die druk te verlichten? U bent een toekomstig wetenschapper, u leert gedurende uw studie competenties en vaardigheden met als doel een competente en onafhankelijke wetenschapper te zijn. Hoe kijkt u naar het bestaan?


Download ppt "Hoe zou een universiteit om moeten gaan met religie?"

Verwante presentaties


Ads door Google