De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Schouwgids Schoon A+ A B C D.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Schouwgids Schoon A+ A B C D."— Transcript van de presentatie:

1 Schouwgids Schoon A+ A B C D

2 Inleiding Voor u ligt de ‘Schouwgids Schoon’ ontwikkeld door DHV. Deze gids is een handreiking voor de objectieve beoordeling van de kwaliteit van de openbare ruimte met als scope zwerfafval. Deze schouwgids is gebaseerd op de landelijk kwaliteitscatalogus van het CROW. Door middel van foto’s en een beschrijving wordt heel precies duidelijk gemaakt wat wordt bedoeld met de kwaliteitswaarderingen A+ t/m D. Definities Zwerfafval is afval dat door mensen bewust of onbewust is weggegooid of achtergelaten op plaatsen die daar niet voor zijn bestemd. Afval dat door indirect toedoen of nalatigheid van die mensen op plaatsen is gekomen die daar niet voor bestemd zijn, is ook zwerfafval. Bladafval, onkruid, hondenpoep en graffiti vallen niet onder deze definitie van zwerfafval. Fijn zwerfafval is zwerfafval met een hoogte, breedte, lengte of diameter kleiner dan of gelijk aan 10 cm. Grof zwerfafval is zwerfafval met een hoogte, breedte, lengte of diameter groter dan 10 cm. 2

3 Schouwmethode Op deze pagina kunt u lezen hoe de meting op straat wordt verricht. De schouwpunten zijn vooraf vastgesteld. Elk punt heeft een cijfer, die zowel op de kaart als het schouwformulier staat. De schouwer verplaatst zich van punt naar punt. Op een punt aangekomen kiest hij het meest vervuilde vak van 100m². Alleen voor fijn zwerfafval is dit vak 1m². Vervolgens worden alle op het schouwformulier voorkomende categorieën beoordeeld, middels het toekennen van een kwaliteitsniveau A+, A, B, C of D uit onderstaande tabel. ALGEMEEN BEELDKWALITEIT TECHNISCHE KWALITEIT A+ Zeer schoon Prachtig (Zo goed als) nieuw A Schoon Mooi Technisch dik in orde B Matig schoon Voldoende Heel en veilig C Vuil Sober / schraal Discomfort, veiligheid komt in het geding D Zeer vuil Verloedering Kapitaalvernietiging, functieverlies, aansprakelijkstelling Het kwaliteitsniveau wordt op het schouwformulier ingevuld. Van elk schouwpunt maakt de schouwer foto’s in de verhouding lucht / land ca. 1 staat tot 4. 3

4 A+ A B C D Zwerfafval op verharding 4 Er ligt geen zwerfafval
Fijn zwerfafval 0 stuk per 1m2 Grof zwerfafval 0 stuk per 100m2 A Er ligt weinig zwerfafval Fijn zwerfafval ≤ 3 stuks per 1m2 Grof zwerfafval ≤ 3 stuks per 100m2 B Er ligt redelijk veel zwerfafval Fijn zwerfafval ≤ 10 stuks per 1m2 Grof zwerfafval ≤ 10 stuk per 100m2 C Er ligt veel zwerfafval Fijn zwerfafval ≤ 25 stuks per 1m2 Grof zwerfafval ≤ 25 stuks per 100m2 D Er ligt zeer veel zwerfafval Fijn zwerfafval > 25 stuks per 1m2 Grof zwerfafval > 25 stuks per 100m2 4

5 A+ A B C D Zwerfafval in groen 5 Er ligt geen zwerfafval
Fijn zwerfafval 0 stuk per 1m2 Grof zwerfafval 0 stuk per 100m2 A Er ligt weinig zwerfafval Fijn zwerfafval ≤ 3 stuks per 1m2 Grof zwerfafval ≤ 3 stuks per 100m2 B Er ligt redelijk veel zwerfafval Fijn zwerfafval ≤ 10 stuks per 1m2 Grof zwerfafval ≤ 10 stuks per 100m2 C Er ligt veel zwerfafval Fijn zwerfafval ≤ 25 stuks per 1m2 Grof zwerfafval ≤ 25 stuks per 100m2 D Er ligt zeer veel zwerfafval Fijn zwerfafval > 25 stuks per 1m2 Grof zwerfafval > 25 stuks per 100m2 5

6 A+ A B C D Hondenpoep op verharding 6 Er zijn geen uitwerpselen
0 stuks per 100m2 A Er zijn weinig uitwerpselen ≤ 1 stuks per 100m2 B Er zijn hier en daar uitwerpselen ≤ 2 stuks per 100m2 C Er zijn redelijk veel uitwerpselen ≤ 3 stuks per 100m2 D Er zijn veel uitwerpselen > 3 stuks per 100m2 6

7 A+ A B C D Hondenpoep in groen 7 Er zijn geen uitwerpselen
0 stuks per 100m2 A Er zijn weinig uitwerpselen ≤ 1 stuks per 100m2 B Er zijn hier en daar uitwerpselen ≤ 2 stuks per 100m2 C Er zijn redelijk veel uitwerpselen ≤ 3 stuks per 100m2 D Er zijn veel uitwerpselen > 3 stuks per 100m² 7

8 A+ A B C D Hondenpoep boomspiegel 8 Er zijn weinig uitwerpselen
Er zijn geen uitwerpselen 0 stuks per boomspiegel A Er zijn weinig uitwerpselen 1 stuk per boomspiegel B Er zijn hier en daar uitwerpselen ≤ 3 stuks per boomspiegel C Er zijn redelijk veel uitwerpselen ≤ 6 stuks per boomspiegel D Er zijn veel uitwerpselen > 6 stuks per boomspiegel 8

9 A+ A B C D Afvalbakken vullingsgraad 9 Afvalbak is leeg
Vullingsgraad: 0% per stuk A Afvalbak is niet vol Vullingsgraad: ≤ 50% per stuk B Afvalbak is nagenoeg vol Vullingsgraad: ≤ 80% per stuk C Afvalbak is vol Vullingsgraad: ≤ 100% per stuk D Afvalbak is overvol Vullingsgraad: >100% per stuk 9

10 A+ A B C D Afvalbakken beplakking en graffiti 10
De afvalbak is niet beplakt of beklad 0% per stuk A De afvalbak is nauwelijks beplakt of beklad ≤ 2% per stuk B De afvalbak is enigszins beplakt of beklad ≤ 5% per stuk C De afvalbak is sterk beplakt of beklad ≤ 10% per stuk D De afvalbak is zeer sterk beplakt of beklad > 10% per stuk 10

11 A+ A B C D Afvalbakken besmeuring 11
De afvalbak is niet bevuild door vloeibaar of kleverig afval 0% per stuk A De afvalbak is nauwelijks bevuild door vloeibaar of kleverig afval ≤ 5% per stuk B De afvalbak is enigszins bevuild door vloeibaar of kleverig afval ≤ 10% per stuk C De afvalbak is sterk bevuild door vloeibaar of kleverig afval ≤ 20% per stuk D De afvalbak is zeer sterk bevuild door vloeibaar of kleverig afval > 20% per stuk 11

12 A+ A B C D Afvalbakken scheefstand 12 Afvalbak staat recht
0 graden per stuk A Afvalbak staat nauwelijks scheef ≤ 1 graden per stuk B Afvalbak staat licht scheef ≤ 5 graden per stuk C Afvalbak staat aanzienlijk scheef ≤ 10 graden per stuk D Afvalbak staat erg scheef > 10 graden per stuk 12

13 A+ A B C D Afvalbakken dekking coating, folie en krassen 13
De dekking is zeer goed. De afvalbak wordt volledig en gelijkmatig door de coating bedekt. Dekkingsgraad: 100% per stuk A De dekking is goed. De afvalbak wordt volledig door de coating bedekt. Op een enkele plaats is de coating dunner. Dekkingsgraad: > 98% per stuk B De dekking is redelijk. De afvalbak is grotendeels door de coating bedekt. Op enkele plaatsen is de coating afwezig of in een slechte conditie. Dekkingsgraad: > 95% per stuk C De dekking is slecht. Op grotere delen van de afvalbak is de coating afwezig of in een matige conditie. Dekkingsgraad: > 80% per stuk D De dekking is zeer slecht. Op de gehele afvalbak is de coating afwezig of in een zeer slechte conditie. Dekkingsgraad: ≤ 80% per stuk. 13

14 A+ A B C D Afvalbakken deuken en gaten 14 0% per stuk ≤ 5% per stuk
De afvalbak is niet beschadigd als gevolg van deuken of gaten 0% per stuk A De afvalbak is licht beschadigd als gevolg van deuken of gaten ≤ 2% per stuk B De afvalbak is in enige mate beschadigd als gevolg van deuken of gaten ≤ 5% per stuk C De afvalbak is aanzienlijk beschadigd als gevolg van deuken of gaten ≤ 10% per stuk D De afvalbak is zwaar beschadigd als gevolg van deuken of gaten > 10% per stuk 14

15 A+ A B C D Afvalbakken kleurechtheid 15 0% per stuk
De afvalbak is niet verkleurd 0% per stuk A De afvalbak is nauwelijks verkleurd ≤ 10% per stuk B De afvalbak is in enige mate verkleurd ≤ 20% per stuk C De afvalbak is aanzienlijk verkleurd ≤ 50% per stuk D De afvalbak is ernstig verkleurd > 50% per stuk 15

16 A+ A B C D Afvalbakken natuurlijke aanslag 16
De afvalbak is niet bevuild door aanslag 0% per stuk A De afvalbak is nauwelijks bevuild door aanslag ≤ 5% per stuk B De afvalbak is enigszins bevuild door aanslag ≤ 10% per stuk C De afvalbak is sterk bevuild door aanslag ≤ 20% per stuk D De afvalbak is zeer sterk bevuild door aanslag > 20% per stuk 16

17 A+ A B C D Bijplaatsingen huisvuil 17 0 stuks verkeerd aangeboden
afval (rondom container, glasbak enz.) A 1 stuks verkeerd aangeboden afval (rondom container, glasbak enz.) B 2 tot 4 stuks verkeerd aangeboden afval (rondom container, glasbak enz.) C 5 tot 10 stuks verkeerd aangeboden afval (rondom container, glasbak enz.) D Meer dan 10 stuks verkeerd aangeboden afval (rondom container, glasbak enz.) 17

18 Colofon Uitgave en ontwerp: DHV B.V. April 2012


Download ppt "Schouwgids Schoon A+ A B C D."

Verwante presentaties


Ads door Google