De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

A+ A B C D. Inleiding Voor u ligt de ‘Schouwgids Schoon’ ontwikkeld door DHV. Deze gids is een handreiking voor de objectieve beoordeling van de kwaliteit.

Verwante presentaties


Presentatie over: "A+ A B C D. Inleiding Voor u ligt de ‘Schouwgids Schoon’ ontwikkeld door DHV. Deze gids is een handreiking voor de objectieve beoordeling van de kwaliteit."— Transcript van de presentatie:

1 A+ A B C D

2 Inleiding Voor u ligt de ‘Schouwgids Schoon’ ontwikkeld door DHV. Deze gids is een handreiking voor de objectieve beoordeling van de kwaliteit van de openbare ruimte met als scope zwerfafval. Deze schouwgids is gebaseerd op de landelijk kwaliteitscatalogus van het CROW. Door middel van foto’s en een beschrijving wordt heel precies duidelijk gemaakt wat wordt bedoeld met de kwaliteitswaarderingen A+ t/m D. Definities Zwerfafval is afval dat door mensen bewust of onbewust is weggegooid of achtergelaten op plaatsen die daar niet voor zijn bestemd. Afval dat door indirect toedoen of nalatigheid van die mensen op plaatsen is gekomen die daar niet voor bestemd zijn, is ook zwerfafval. Bladafval, onkruid, hondenpoep en graffiti vallen niet onder deze definitie van zwerfafval. Fijn zwerfafval is zwerfafval met een hoogte, breedte, lengte of diameter kleiner dan of gelijk aan 10 cm. Grof zwerfafval is zwerfafval met een hoogte, breedte, lengte of diameter groter dan 10 cm. 2

3 Schouwmethode Op deze pagina kunt u lezen hoe de meting op straat wordt verricht. De schouwpunten zijn vooraf vastgesteld. Elk punt heeft een cijfer, die zowel op de kaart als het schouwformulier staat. De schouwer verplaatst zich van punt naar punt. Op een punt aangekomen kiest hij het meest vervuilde vak van 100m². Alleen voor fijn zwerfafval is dit vak 1m². Vervolgens worden alle op het schouwformulier voorkomende categorieën beoordeeld, middels het toekennen van een kwaliteitsniveau A+, A, B, C of D uit onderstaande tabel. ALGEMEENBEELDKWALITEITTECHNISCHE KWALITEIT A+ Zeer schoonPrachtig(Zo goed als) nieuw A SchoonMooiTechnisch dik in orde B Matig schoonVoldoendeHeel en veilig C VuilSober / schraal Discomfort, veiligheid komt in het geding D Zeer vuilVerloedering Kapitaalvernietiging, functieverlies, aansprakelijkstelling Het kwaliteitsniveau wordt op het schouwformulier ingevuld. Van elk schouwpunt maakt de schouwer foto’s in de verhouding lucht / land ca. 1 staat tot 4. 3

4 A+ Er ligt geen zwerfafval Fijn zwerfafval 0 stuk per 1m 2 Grof zwerfafval 0 stuk per 100m 2 A Er ligt weinig zwerfafval Fijn zwerfafval ≤ 3 stuks per 1m 2 Grof zwerfafval ≤ 3 stuks per 100m 2 B Er ligt redelijk veel zwerfafval Fijn zwerfafval ≤ 10 stuks per 1m 2 Grof zwerfafval ≤ 10 stuk per 100m 2 C Er ligt veel zwerfafval Fijn zwerfafval ≤ 25 stuks per 1m 2 Grof zwerfafval ≤ 25 stuks per 100m 2 D Er ligt zeer veel zwerfafval Fijn zwerfafval > 25 stuks per 1m 2 Grof zwerfafval > 25 stuks per 100m 2 Zwerfafval op verharding 4

5 A+ A B C D Zwerfafval in groen Er ligt geen zwerfafval Fijn zwerfafval 0 stuk per 1m 2 Grof zwerfafval 0 stuk per 100m 2 Er ligt weinig zwerfafval Fijn zwerfafval ≤ 3 stuks per 1m 2 Grof zwerfafval ≤ 3 stuks per 100m 2 Er ligt redelijk veel zwerfafval Fijn zwerfafval ≤ 10 stuks per 1m 2 Grof zwerfafval ≤ 10 stuks per 100m 2 Er ligt veel zwerfafval Fijn zwerfafval ≤ 25 stuks per 1m 2 Grof zwerfafval ≤ 25 stuks per 100m 2 Er ligt zeer veel zwerfafval Fijn zwerfafval > 25 stuks per 1m 2 Grof zwerfafval > 25 stuks per 100m 2 5

6 A+ Er zijn geen uitwerpselen 0 stuks per 100m 2 A Er zijn weinig uitwerpselen ≤ 1 stuks per 100m 2 B Er zijn hier en daar uitwerpselen ≤ 2 stuks per 100m 2 C Er zijn redelijk veel uitwerpselen ≤ 3 stuks per 100m 2 D Er zijn veel uitwerpselen > 3 stuks per 100m 2 Hondenpoep op verharding 6

7 A+ Er zijn geen uitwerpselen 0 stuks per 100m 2 A Er zijn weinig uitwerpselen ≤ 1 stuks per 100m 2 B Er zijn hier en daar uitwerpselen ≤ 2 stuks per 100m 2 C Er zijn redelijk veel uitwerpselen ≤ 3 stuks per 100m 2 D Er zijn veel uitwerpselen > 3 stuks per 100m² Hondenpoep in groen 7

8 A+ Er zijn geen uitwerpselen 0 stuks per boomspiegel A Er zijn weinig uitwerpselen 1 stuk per boomspiegel B Er zijn hier en daar uitwerpselen ≤ 3 stuks per boomspiegel C Er zijn redelijk veel uitwerpselen ≤ 6 stuks per boomspiegel D Er zijn veel uitwerpselen > 6 stuks per boomspiegel Hondenpoep boomspiegel 8

9 A+ Afvalbak is leeg Vullingsgraad: 0% per stuk A Afvalbak is niet vol Vullingsgraad: ≤ 50% per stuk B Afvalbak is nagenoeg vol Vullingsgraad: ≤ 80% per stuk C Afvalbak is vol Vullingsgraad: ≤ 100% per stuk D Afvalbak is overvol Vullingsgraad: >100% per stuk Afvalbakken vullingsgraad 9

10 A+ De afvalbak is niet beplakt of beklad 0% per stuk A De afvalbak is nauwelijks beplakt of beklad ≤ 2% per stuk B De afvalbak is enigszins beplakt of beklad ≤ 5% per stuk C De afvalbak is sterk beplakt of beklad ≤ 10% per stuk D De afvalbak is zeer sterk beplakt of beklad > 10% per stuk Afvalbakken beplakking en graffiti 10

11 A+ De afvalbak is niet bevuild door vloeibaar of kleverig afval 0% per stuk A De afvalbak is nauwelijks bevuild door vloeibaar of kleverig afval ≤ 5% per stuk B De afvalbak is enigszins bevuild door vloeibaar of kleverig afval ≤ 10% per stuk C De afvalbak is sterk bevuild door vloeibaar of kleverig afval ≤ 20% per stuk D De afvalbak is zeer sterk bevuild door vloeibaar of kleverig afval > 20% per stuk Afvalbakken besmeuring 11

12 A+ Afvalbak staat recht 0 graden per stuk A Afvalbak staat nauwelijks scheef ≤ 1 graden per stuk B Afvalbak staat licht scheef ≤ 5 graden per stuk C Afvalbak staat aanzienlijk scheef ≤ 10 graden per stuk D Afvalbak staat erg scheef > 10 graden per stuk Afvalbakken scheefstand 12

13 A+ De dekking is zeer goed. De afvalbak wordt volledig en gelijkmatig door de coating bedekt. Dekkingsgraad: 100% per stuk A De dekking is goed. De afvalbak wordt volledig door de coating bedekt. Op een enkele plaats is de coating dunner. Dekkingsgraad: > 98% per stuk B De dekking is redelijk. De afvalbak is grotendeels door de coating bedekt. Op enkele plaatsen is de coating afwezig of in een slechte conditie. Dekkingsgraad: > 95% per stuk C De dekking is slecht. Op grotere delen van de afvalbak is de coating afwezig of in een matige conditie. Dekkingsgraad: > 80% per stuk D De dekking is zeer slecht. Op de gehele afvalbak is de coating afwezig of in een zeer slechte conditie. Dekkingsgraad: ≤ 80% per stuk. Afvalbakken dekking coating, folie en krassen 13

14 A+ De afvalbak is niet beschadigd als gevolg van deuken of gaten 0% per stuk A De afvalbak is licht beschadigd als gevolg van deuken of gaten ≤ 2% per stuk B De afvalbak is in enige mate beschadigd als gevolg van deuken of gaten ≤ 5% per stuk C De afvalbak is aanzienlijk beschadigd als gevolg van deuken of gaten ≤ 10% per stuk D De afvalbak is zwaar beschadigd als gevolg van deuken of gaten > 10% per stuk Afvalbakken deuken en gaten 14

15 A+ De afvalbak is niet verkleurd 0% per stuk A De afvalbak is nauwelijks verkleurd ≤ 10% per stuk B De afvalbak is in enige mate verkleurd ≤ 20% per stuk C De afvalbak is aanzienlijk verkleurd ≤ 50% per stuk D De afvalbak is ernstig verkleurd > 50% per stuk Afvalbakken kleurechtheid 15

16 A+ De afvalbak is niet bevuild door aanslag 0% per stuk A De afvalbak is nauwelijks bevuild door aanslag ≤ 5% per stuk B De afvalbak is enigszins bevuild door aanslag ≤ 10% per stuk C De afvalbak is sterk bevuild door aanslag ≤ 20% per stuk D De afvalbak is zeer sterk bevuild door aanslag > 20% per stuk Afvalbakken natuurlijke aanslag 16

17 A+ 0 stuks verkeerd aangeboden afval (rondom container, glasbak enz.) A 1 stuks verkeerd aangeboden afval (rondom container, glasbak enz.) B 2 tot 4 stuks verkeerd aangeboden afval (rondom container, glasbak enz.) C 5 tot 10 stuks verkeerd aangeboden afval (rondom container, glasbak enz.) D Meer dan 10 stuks verkeerd aangeboden afval (rondom container, glasbak enz.) Bijplaatsingen huisvuil 17

18 Colofon Uitgave en ontwerp: DHV B.V. April 2012


Download ppt "A+ A B C D. Inleiding Voor u ligt de ‘Schouwgids Schoon’ ontwikkeld door DHV. Deze gids is een handreiking voor de objectieve beoordeling van de kwaliteit."

Verwante presentaties


Ads door Google