De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leerdoelen Verschillende kernbegrippen kunnen omschrijven

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leerdoelen Verschillende kernbegrippen kunnen omschrijven"— Transcript van de presentatie:

1 Leerdoelen Verschillende kernbegrippen kunnen omschrijven
Kennis uitwisselen over socialisatie etnische groepen Reflecteren op eigen achtergrond

2 Identiteitsvorming Introductie: filmpje
Bij welke subcultuur of –culturen plaats jij jezelf?

3 Afwijkend: Stedelijk, maar rustig wonen
Gepubliceerd op 21 juli 10, 11:56 Laatst bijgewerkt op 19 november 10, 12:24 ALMERE - Wat onderscheidt de Bloemenbuurt van de Hoven? Zijn bewoners van Tussen de Vaarten anders dan bewoners van Kruidenwijk? Almere Vandaag onderzoekt acht weken waar de ene Almeerse wijk in afwijkt van de andere. Vandaag aflevering 6: de Muziekwijk. Muziekwijk is een geliefde wijk om in te wonen. Er zijn weinig te koop-borden in de wijk en huizen die te koop staan, gaan relatief snel van de hand. ,,Almeerders wonen hier graag", vertelt Femke Windt van De Schoor. Zij werkt nu anderhalf jaar in buurtcentrum De Bazuin. ,,De wijk ligt gunstig. Dicht bij het centrum van de stad, maar ver genoeg om de rust te ervaren." Dat de wijk ouder wordt, merkt Windt goed. ,,Ik heb het idee dat mensen meer op zichzelf zijn, dat gebeurt vaker in de wat oudere wijken. Het zou goed zijn als de hofjescultuur weer terugkomt. Dat je niet alleen je buurman, maar ook je overbuurman weer kent. Dat maakt je leefomgeving een stuk prettiger." Wanneer er wel contact is ontstaan er hele leuke vriendschappen, aldus Windt. ,,Je ziet bijvoorbeeld dat moeders om de beurt even op de kinderen van de ander passen. Dat toont een enorme betrokkenheid en dat is goed om te zien." Er wonen veel kinderen in de wijk. Waar zij vroeger op iedere hoek van de straat konden spelen op een schommel of een klimrek, moeten zij nu goed zoeken naar een speeltoestel. ,,Ik ben nu aan het onderzoeken wat kinderen missen. Er zijn veel klimrekken weggehaald en niet meer vervangen door de gemeente. Dat is toch jammer omdat het goed is voor kinderen om te spelen." Nu spelen er niet zoveel kinderen meer buiten. Windt: ,,Ik zie vaak de zelfde kinderen buitenspelen en dat is zonde. Het is goed voor kinderen om met elkaar in contact te komen. Dan leren zij samen te werken en samen te spelen."

4

5 Opdracht Wat valt je op aan de typering van de socialisering van de etnische groep? Wat kun je zeggen over sociale controle, rolgedrag en de relatie tussen individualiteit en collectiviteit? Wat zijn overeenkomsten en verschillen tussen socialisering binnen jouw gezin en zoals die in de beschrijving?

6 Wederzijdse beïnvloeding
Wat zou de dominante cultuur in Nederland kunnen leren van gezinnen van Marokkaanse, Turkse en Chinese afkomst, en andersom? Of is dat ‘theedrinken’ (Wilders)?

7 Leerdoelen Verschillende kernbegrippen kunnen omschrijven
Belang van sociale cohesie kunnen omschrijven Kennis verwerven over ontwikkeling in migratie

8 Integratie ‘De boel bij elkaar houden’ (Job Cohen) Sociale cohesie
Bindingen Vertrouwen

9 Vertrouwen volgens economen
“Op plaatsen waar mensen elkaar vertrouwen, werken instituties, markten en samenlevingen beter. Vertrouwen hangt dan ook samen met minder corruptie, meer effectieve bureaucratieën, hogere economische groei en betere onderwijssystemen.” (bv. Leigh 2006)

10 Vertrouwen volgens sociologen
“Het vermogen om sociale relaties aan te gaan hangt af van het vertrouwen in elkaar. Mensen die anderen vertrouwen, gaan eerder persoonlijke banden aan. Er kan dus een relatie worden gelegd tussen vertrouwen en sociaal gedrag.” (bv. Coleman 1990)

11 Prof.dr. A. de Swaan ... Noodzaak van een maatschappelijk middenveld
Daarmee komt een heel traditioneel sociologisch thema in de discussie terug: voorwaarde voor economische ontwikkeling is een sterk maatschappelijk middenveld, een netwerk van netwerken die de familiekring verre overstijgen. Ondernemingen hebben de meeste kans van slagen in een politieke cultuur waarin mensen gewend zijn samen te werken met anderen ook al zijn die geen familie, waarin zij anderen durven te vertrouwen zelfs als het geen verwanten zijn: zij durven een risico aan met vreemden, ze zijn bereid hun geld te lenen, ze zijn genegen hun de verantwoordelijke posities in het bedrijf te gunnen. Zo breiden ze uiteraard hun netwerk van kredietverschaffers uit, ze verruimen hun recruteringsveld, ze verbreden hun afzetgebied en zo voort. Daarmee nemen ze een zeker risico, dat de verstokte familist nooit aan zou durven, omdat hij van zichzelf weet dat hij voor vreemden niet te vertrouwen is en dus die vreemden niet vertrouwt. ... Daar, in die honderden, die duizenden bondjes en clubjes, leerden de Nederlanders vergaderen. Daar leerden ze beraadslagen, dat wil zeggen kiften en het weer bijleggen. Daar leerden ze omgaan met mensen uit een andere buurt en andere streek, zelfs met mensen van verschillende stand en van ander geloof. Daar leerden ze die vreemden te vertrouwen. Dat was een moeizame en langdurige leerschool.

12

13 Algemeen vertrouwen Zijn mensen in het algemeen te vertrouwen, of kun je niet voorzichtig genoeg zijn?

14

15 Woordweb integratie

16 Begrippen (p. 159) Assimilatie Integratie Segregatie Melting pot
Salad bowl

17 Immigratie Invasie van de eskimo’s

18 Immigratie in NL Immigratie 2000-2009 (Bron: CBS statline)
Land van herkomst Totaal niet-westers Marokko Antillen Suriname Turkije 2000 66.867 4.445 19.090 3.435 5.794 2009 54.203 1.922 6.625 2.192 4.441 Wat valt je op aan deze cijfers? Hoe multicultureel is Zeist?

19

20 De Swaan over universalisme
En: de Islam kan in Nederland vrijuit beleden worden, niet omdat er zoveel Nederlanders zouden zijn die denken dat er mis­schien een kern van waarheid in steekt of die een bijzondere sympathie koesteren voor Mohammedanen; welnee, de Islam wordt gedoogd zoals de Baghwan, de Youth for Christ en de sekte van Lou de Palingboer, niet uit respect voor de leer, de god of de aan­hang, maar enkel en alleen uit respect voor het eigen, westers, gevestigd beginsel van de godsdienstvrijheid. Dat geldt voor iedereen gelijkelijk. Voor het Nederlandse rechtsgevoel is de Islam juist niets bijzonders en dus een geloof waarvan getuigd mag worden temidden van talloze andere. Dat ene, algemene beginsel is nu net niet wat die gelovigen, elk in hun eigen sekte, belijden. Zij achten zich uitzonderlijk, begenadigd met het ene, ware geloof. Tegelijkertijd kunnen zij zich in hun bijzondere staat slechts handhaven, omdat zij voor hun omgeving juist geen uitzondering vormen, en doordat zij een beroep doen op een beginsel dat geldt voor ieder, ongeacht zijn gelijk of geloof, en dat zij alleen al daarom niet zonder meer kunnen aanvaarden. Deze paradoxale samenhang zal nog veel misverstand veroorzaken, want het is niet tot iedere minderheid doorgedrongen dat zij haar recht niet ontleent aan iets eigens dat anderen ontbreekt, maar juist aan een abstract beginsel dat alle bijzon­derheid negeert en geldt voor iedereen.


Download ppt "Leerdoelen Verschillende kernbegrippen kunnen omschrijven"

Verwante presentaties


Ads door Google