De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Actieve Preventie Johan Lummen Onderwijsadviseur RENN4.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Actieve Preventie Johan Lummen Onderwijsadviseur RENN4."— Transcript van de presentatie:

1 Actieve Preventie Johan Lummen Onderwijsadviseur RENN4

2 Voorlichtingsfilm vanuit het ministerie uit 2011

3 Passend Onderwijs Budgettaire beheersbaarheid en transparantie Afstemming met andere sectoren Minder bureaucratie Geen thuiszitters Noodzaak tot labellen van kinderen vervalt Handelingsbekwame leerkrachten

4 Wat is de plaats van Actieve Preventie

5 3 – 5 % 5 – 10 % 80 – 90 %

6

7 AP in eerste opzet Vooral leerling gericht School meldt zorgleerling aan Vooral leerlingen vanaf groep 5 Korte trajecten Voorkomen van een indicatie aanvraag Veel kennis nodig van ontwikkeling van een kind Aantoonbaar kostenbesparend Vooral doorgaan !!!

8 Leer van andermans fouten je hebt immers geen tijd om ze allemaal zelf te maken

9 Casus 1 Schoolloopbaan van een meisje: Gymnasium, Atheneum, Havo, sprint Havo, MBO De moeder (of er een vader was is nooit duidelijk geweest) is maar één keer op school geweest, op een ouderavond. Pogingen van de mentor om telefonisch contact te krijgen met de moeder stuitten meestal op: niet thuis. Moeder én dochter waren gesloten, alsof er een geheim was waarvan de school niets mocht weten. Voorzichtige vragen van de mentor over thuis (lukt het om huiswerk te doen thuis…) werden afgehouden. RENN4

10 Vervolg casus 1 Deze leerling is niet bij de Zorg terechtgekomen bij ons op school. Zij spijbelde niet en er waren geen andere redenen om haar onder de aandacht van het Zorgteam te brengen. Zij was zeer gesloten, ook naar de mentor toe. Aanvankelijk zocht zij aansluiting bij klasgenoten maar er hebben zich voorvallen afgespeeld waardoor zij steeds meer in een isolement terecht kwam. Deze toenemende verwijdering van klasgenoten was grotendeels door haar eigen toedoen c.q. haar eigen keuze. RENN4

11 Casus 2 -Cito 548 -Brede belangstelling. -Rustige leerling in de les. -Pestverleden: bang voor medeleerlingen. Moeite met aansluiting vinden -Paniekerig, hyperventilatie, veelvuldig ziekmelden: buikpijn, duizelig, hoofdpijn -Vertrouwen in eigen mogelijkheden op school zijn negatief -Eetproblemen: vergeet te eten en drinken, eet ’s ochtends weinig -Bij ernstige bloeding contact met thuis gewenst i.v.m. hartafwijking. Afspraak met ouders is dat na het gesprek met de cardioloog in december 2012 er contact wordt gezocht met de mentor als school ergens rekening mee moet houden. RENN4

12 tools externe expertise CvB ZAT

13 Actieve preventie 5 factoren, 40 stellingen – Didactisch, pedagogisch, klassenorganisatie, schoolorganisatie, onderwijsmodel Door docent in te vullen Individueel beeld docent, groepsbeeld school GEEN beoordelingsinstrument RENN4

14 Voorbeeld stellingen De lesstof hoort centraal te staan voor alle leerlingen Werken met niveaugroepen is onderdeel van het werk De schoolregels horen duidelijk zichtbaar aanwezig te zijn Leerlingen hebben positieve feedback nodig op al hun gedrag De docent fungeert als rolmodel voor de leerling RENN4

15 Een resultaat: RENN4

16 Ambulant Begeleider Interpreteert en bespreekt de uitslag Stelt samen met de leerkracht een verandertraject op Coacht bij uitvoering verandertraject Zowel op individueel als groepstraject Weg te zetten in een begeleidingsplan

17 prestatie tijd Continue verbetering borging

18 Wanneer in te zetten bv: – bij elk consult – bij elke rugzak – bij ‘lastige’ scholen – ……..

19 Ambulant Begeleider: Krijgt werkinstructie Coaching door de gedragsdeskundigen Terugrapportage welke middelen worden ingezet Verzameling van alle ingezette middelen komt beschikbaar

20 Mogelijke gewenste situatie Didactisch: – bijscholing Pedagogisch – ABC-training Klassenorganisatie – timemanagement Schoolorganisatie – oplossingsgericht werken Onderwijsmodel – reflecteren

21 Verdere ontwikkelingen Thesisstudie op vso RENN4 Website Informatiemateriaal Klankbordgroep

22 Bedankt voor jullie aandacht en inbreng


Download ppt "Actieve Preventie Johan Lummen Onderwijsadviseur RENN4."

Verwante presentaties


Ads door Google