De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In PPL (Programma PrecisieLandbouw) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming,

Verwante presentaties


Presentatie over: "In PPL (Programma PrecisieLandbouw) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming,"— Transcript van de presentatie:

1 In PPL (Programma PrecisieLandbouw) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming vervolg adviesregels In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming

2 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming Wat hebben we gedaan? Bouwstenen bijeengebracht om concrete toepassing van sensing voor stikstof bijbemesting in aardappel te realiseren. Op basis van deze informatie is in 2010 een eerste ijklijn en adviesregel voor N-bijbemesting in aardappelen tot stand gekomen.

3 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming Waarom een vervolg nodig (1)? Uit sensorenvergelijking blijkt dat berekening vegetatie-index niet bij elke sensor hetzelfde resultaat geeft  werk voor leveranciers (1) en extra monitoring nodig voor een goede implementatie van de nieuwe adviesmethode (2) Nieuw N bijmestsysteem op basis van gewassensing moet nog getest en vergeleken worden met andere systemen alvorens het in te voeren op basis van gewassensing. Weersinvloeden 2010 uitsluiten; daarom extra waarnemingen om omrekening van vegetatie- index naar N opname te toesten.

4 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming Waarom een vervolg nodig (2)? Mogelijkheid om eerder dan tijdstip van loofsluiting een bijmestadvies geven door vergelijking van N opname met streefwaarde op basis van temperatuursom. Verband leggen met variatie van N opname binnen een perceel; voor klei koppelen van perceelvariatie aan variatie in N opname nog nader analyseren.

5 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming Drie doelen bereiken! Implementeren van robuust en betrouwbaar praktijksysteem voor sensorgestuurde stikstofbijbemesting in aardappel. Omrekening sensorwaarden naar stikstofopname op kleigrond verbeteren/optimaliseren. Zowel sensorgegevens als perceelsgegevens gebruiken voor advisering over stikstofbemesting.

6 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming Op te leveren producten (1) Vergelijking bestaande stikstofbemestingsystemen, systemen met sensorgestuurde stikstofbemesting en geïntegreerde systemen van sensing en N- bijbemesting. Vergelijking op praktijklocaties van sensorgestuurde bijbemesting met commerciële sensoren met de adviezen op basis van Cropscan. Technische evaluatie van systeem van sensing en N bijbemesting, processtappen en praktische uitvoering op praktijkpercelen (Welke technische aspecten spelen als een sensor praktisch op een akkerbouwbedrijf wordt ingezet)

7 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming Op te leveren producten (2) Toetsing van de adviesregel en ijklijn sensor –N opname op kleigrond. Rapport over methoden van pleksgewijs optimale stikstofbemesting op percelen met een grote bodem en gewasvariatie. Analyse van knelpunten en perspectieven voor precisiebemesting van aardappel met stikstof. Uitwerking en beoordeling van methode voor vaststellen streefwaarden voor stikstofopname bij bodembedekking tussen 50% en 90% op basis van temperatuursom, voor een eerder bijmestadvies.

8 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming Samengevat 4 onderdelen: Gebruikswaarde sensorgestuurde advisering t.o.v. gangbare systemen Plaatsspecifiek doseren op basis van sensor data en perceelsvariatie Knelpunten en perspectieven om N bemesting in aardappel verfijning N streefwaarden van 30-90% bodembedekking Waar wilt u op inzetten??


Download ppt "In PPL (Programma PrecisieLandbouw) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming,"

Verwante presentaties


Ads door Google