De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

<invoegen datum>

Verwante presentaties


Presentatie over: "<invoegen datum>"— Transcript van de presentatie:

1 <invoegen datum>
In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming

2 Doelen PPL staat voor: Het ontwikkelen van nieuwe technieken om in te spelen op de specifieke lokale (bodem) omstandigheden. Realiseren van optimale efficiëntie van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, brandstof en water.

3 Gezamenlijk uitdaging
Landbouwbedrijfsleven investeert gezamenlijk € 6 miljoen. EL&I reserveert € 6 miljoen voor vernieuwende ontwikkelopdrachten. Wisselwerking tussen investeringen door overheid en bedrijfsleven wordt zichtbaar op het “speelbord PPL”

4 PPL thema’s Bemesting Gewasbescherming Controlled Traffic Farming
(Foto: Landbouwcommunicatie BV) Gewasbescherming (Foto: Mechanisatiefabriek Steketee) Controlled Traffic Farming (Foto: Kverneland Group Mechatronics BV)

5 Waarom dit programma? Overheid wil met Precisie Landbouw bijdragen aan: besparing van fossiele brandstoffen terugdringen van broeikasgassen kostenefficiëntere productie & kwalitatieve productverbetering Dit programma daagt bedrijfsleven uit om intensief met elkaar én met de overheid samen te werken! Hiervoor is de MILES aanpak ontwikkeld.

6 Precisielandbouw voor een duurzaam bedrijf en klimaat
Waarom dit programma? Gemeenschappelijk belang voor overheid en bedrijfsleven Doel initiatief-nemers Bemesting Gewas-bescherming Controlled Traffic Farming Kennis Kwaliteit Integratie & Standaardisatie Samenwerking & organisatie Precisielandbouw voor een duurzaam bedrijf en klimaat Publiek Belang Resultaat! Resultaat boeken door samenwerking!

7 Precisielandbouw voor duurzaam bedrijf+klimaat
Miles aanpak Initiatiefnemer werkt aan eigen (goedgekeurd) werkplan. Initiatiefnemer rapporteert eigen investeringen en spaart MILES. Eigen werkplan leidt tot nieuwe ideeën voor maatwerk en bedrijfoverstijgende ontwikkelverzoeken. Initiatiefnemer mag MILES (EL&I geld) inzetten voor uitvoering van maatwerk en bedrijfsoverstijgende ontwikkelverzoeken (door derden). Inzet 3 Maat Werk 1 2 werk. n Maat werk Inzet privaat Samenwerkingspot Precisielandbouw voor duurzaam bedrijf+klimaat Opdracht publiek

8 Eenvoudige kennisregeling
Bedrijfsinformatie uit de werkplannen is vertrouwelijk (Er wordt alleen gemeld wat bedrijven doen, niet hoe ze het doen). Het resultaat van maatwerk en bedrijfsoverstijgende ontwikkelopdrachten komt ten goede aan de hele sector.

9 Tranches Looptijd: 4 jaar (januari 2010 t/m december 2013)
Opgedeeld in 3 tranches 1e tranche: start januari 2010 2e tranche: start januari 2011 3e tranche: start nader te bepalen De 1e tranche omvat ca. € 2,3 miljoen aan investeringen door bedrijfsleven. In de 2e tranche is dat ca € 3 miljoen.

10 Het veld stuurt (1) Landbouwbedrijfsleven bepaalt innovaties door:
Formuleren eigen werkplannen Formuleren bedrijfsoverstijgende en maatwerk opdrachten Landbouwbedrijfsleven stuurt op inzet van EL&I-geld door: Inzetten van eigen gespaarde MILES voor uitvoering van bedrijfsoverstijgende en maatwerk opdrachten Vertegenwoordiging in de stuurgroep Taken stuurgroep: Beoordeling van alle plannen (werkplan, bedrijfsoverstijgend en maatwerk) Toetsing gemelde inzet (MILES) Aansturing van programmacommunicatie Besluitvorming over voortgang en koers van PPL

11 Het veld stuurt (2) Stuurgroep
Theo Meijer (voorzitter) Productschap Akkerbouw Antoon van Vugt CZAV Drees Beekman Agrifirm Gert Sikken Suikerunie Roel Schutten ZLTO IJzebrand Rijzebol LTO Nederland Jan Paul van Hoven KMWP Vinus Zachariasse GKC Ruud Huirne (N. de Groot) WUR Ton v/d Voort v/d Kleij Kverneland Group Mechatronics BV Marcel Vernooij EL&I

12 1e Tranche 26 initiatiefnemers
 Agrariërs Bio SBF Bio Trio Bio Zeeland Hamster/D. Wage Pol H-Wodka KMWP Spinof/Hogeland/Wadden/M. van Dijk Van den Berg Van den Borne Wieringermeer precieser Wiski Dienstverlening Agerland Agrifirm Agritip BV BLGG CZAV GKC Landbouw Communicatie B.V. Het Nieuwe Telen (QMS) ZLTO Mechanisatie Agco Kverneland Steketee Verwerkers Nedato Suiker Unie

13 2e Tranche 32 initiatiefnemers (1)
 Agrariërs Aardbeientelers WBr Biotrio Bollentelers NH Hamster / Wage HwodKa KMWP Precisielandbouw O Drenthe Precisietuinbouw O Brabant Vaalburg Van den Borne Wiski Dienstverlening Agrifirm Agritip BLGG CZAV Groene Kennis Coöperatie (GKC) Het nieuwe telen Landbouwcommunicatie / Slootsmid ZLTO

14 2e Tranche initiatiefnemers (2)
Mechanisatie Agco Homburg machinehandel JN Kverneland KWH Holland Mijno van Dijk Rometron SBG Innovatie Steketee / Rumptstad Tyker Technology Verwerkers Nedato Suiker Unie

15 Werkplannen gewasbescherming
1e tranche Van den Borne : Spuitsysteem gewasbescherming + mest Van den Borne : Dataverwerking phytophtora Bio Trio : Onkruidbestrijding in de rij Hamster / Wage : Veldproeven relatie biomassa – GBM (fungiciden) Hamster / Wage : DON beheersing voor en tijdens bewaring Steketee : Automatisch onkruid bestrijden in de rij Suiker Unie : Detectie en beheersing ziekten en plagen

16 Werkplannen gewasbescherming
2e tranche Precisielandbouw O Drenthe : Plaatsspecifiek advies voor vrijlevende alen (VLA) Homburg Machinehandel : Sensispray Rometron : Reductie meststoffen en gwb middelen door plantherkenning met optische technieken Bollentelers NH : Ziekzoekrobot Aardbeientelers W Brabant : Ontwikkeling autonome spuitmachine in aardbei KWH Holland : Autonome automatische fruitteeltspuit Steketee/ Rumptstad : Automatisch onkruid bestrijden in de rij Bio Trio : Onkruidbestrijding in veldbreed gewas Hamster/Wage : Integrale DON-beheersing in teelt en bewaring

17 Werkplannen bemesting (1)
1e tranche Agrarische Unie / Agerland : Masterlink BOS systeem Agrifirm : Toepasbaar maken sensor en kaart Agrifirm : Online advies in veld Van den Berg : In samenwerking bemestingsadvies gekalibreerd Bio SBF : Mestkringloop sluit op bedrijf Bio Trio : Bedrijf sluiten op organische stof BLGG : Geogrond mesttotaalsysteem Van den Borne : Nieuwe benutting sensor voor mest CZAV : Precies aanwenden organische mest Landbouw Communicatie BV : Rijenbemesting

18 Werkplannen bemesting (2)
H. Pol : Precisiestrokenbewerking gras-maïs Nedato : PL bemestingsadvies Spinof/ Hogeland/ Wadden/ M. van Dijk: Cropcircle Sensortechnologie Suiker Unie : Teeltoptimalisatie Bodem Water Wieringermeer preciezer : Precisiebemesting Het Nieuwe Telen (QMS) : Datakoppeling instrumenten (QMS) akkerbouw Wiski : Plaatsspecifieke bemesting op basis van onder andere vochtmeting ZLTO : Geïntegreerde en ontwikkelcampagne PL

19 Werkplannen bemesting
2e tranche Mijno van Dijk : 3D opbrengstbepaling en bodemstructuur Real Time Het Nieuwe Telen : datakoppeling instrumenten QMS Akkerbouw CZAV : PL bemestingsadvies BLGG : Slim boeren met sensoren Landbouwcommunicatie / Slootsmid : Zodebemester-PPL Van den Borne : Precisie Planningscyclus Aardappelen Agritip : Precisieaanwending dierlijke mest Precisietuinbouw O Brabant : Precisietechniek toediening water

20 Werkplannen Controlled Traffic Farming
1e tranche Agco : Inzet machines en expertise P. van den Berg : Zaaien in minimum-tillage Bio SBF : Onkruidpreventie in fijnzadige gewassen Bio Zeeland : 0-tillage bodem tot structuur H-Wodka : Proeftuin RTK netwerk Kverneland Group Mechatronics : CTF-Guidance, controlled traffic Farming

21 Werkplannen Controlled Traffic Farming
2e tranche HwodKa : Plan wat je plant, plant zo je plant Tyker Technology : Geavanceerde routeplanning Agco : Brandstofverbruik en benchmarking JN : Besturingsplatform voor kleine series machines SBG Innovatie : ISOBUS integratie in RTK-GPS besturing Kverneland : GEOseed Kverneland : GEOplough Vaalburg : Oogstdrager met flatbed/container

22 Werkplannen Algemeen 1e tranche
Agritip precisiefarming bv : Integratie MijnAkker GKC : Aansturing inzet studenten op PL(3x) KMWP : Nieuwe generatie BMS Suiker Unie : Plaatsspecifieke Elektronische teeltregistratie

23 Werkplannen Algemeen 2e tranche
CZAV : Ontsluiting geodata en teeltkennis Nedato : Precieser monitoren Suiker Unie : Plaatsspecifieke elektronische teeltregistratie Suiker Unie : Groeimodellen en standaardisatie Agrifirm : Integratie van sensorinformatie in adviessystemen en uitbouwen van de digitale advisering KMWP : nieuwe generatie BMS Wiski : Integraal pakket “akkerbouwbedrijf 2015” ZLTO : Doorbraken in gebruik ICT functies PL GKC : Studenten naar precisielandbouw

24 Inhoudelijke begeleiding
Kenniscoördinatoren (WUR) Corné Kempenaar PRI Daan Goense Livestock Research Rob Lokers Alterra David van der Schans PPO Taken: Inhoudelijke begeleiding van initiatiefnemers bij opstellen werkplannen, bedrijfsoverstijgende ontwikkelverzoeken en maatwerkverzoeken.

25 <….> <…..>

26 <….> <…..>

27 <….> <…..>

28 <….> <…..>

29 Contact Programmaleiding:
Henny van Gurp (ZLTO Projecten) : Peter Paree (ZLTO Projecten) : Sjaak Wolfert (WUR) : Margreet Jongema (Projecten LTO Noord) : Centraal mailadres:


Download ppt "<invoegen datum>"

Verwante presentaties


Ads door Google