De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

In PPL (Programma PrecisieLandbouw) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming,

Verwante presentaties


Presentatie over: "In PPL (Programma PrecisieLandbouw) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming,"— Transcript van de presentatie:

1 In PPL (Programma PrecisieLandbouw) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming

2 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming Doelen PPL staat voor: Het ontwikkelen van nieuwe technieken om in te spelen op de specifieke lokale (bodem) omstandigheden. Realiseren van optimale efficiëntie van meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen, brandstof en water.

3 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming Gezamenlijk uitdaging Landbouwbedrijfsleven investeert gezamenlijk € 6 miljoen. EL&I reserveert € 6 miljoen voor vernieuwende ontwikkelopdrachten. Wisselwerking tussen investeringen door overheid en bedrijfsleven wordt zichtbaar op het “speelbord PPL”

4 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming PPL thema’s Gewasbescherming (Foto: Mechanisatiefabriek Steketee) Bemesting (Foto: Landbouwcommunicatie BV) Controlled Traffic Farming (Foto: Kverneland Group Mechatronics BV)

5 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming Waarom dit programma? Overheid wil met Precisie Landbouw bijdragen aan: besparing van fossiele brandstoffen terugdringen van broeikasgassen kostenefficiëntere productie & kwalitatieve productverbetering Dit programma daagt bedrijfsleven uit om intensief met elkaar én met de overheid samen te werken! Hiervoor is de MILES aanpak ontwikkeld.

6 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming Waarom dit programma? Gemeenschappelijk belang voor overheid en bedrijfsleven Resultaat boeken door samenwerking! Doel initiatief- nemers BemestingGewas- bescherming Controlled Traffic Farming Kennis Kwaliteit Integratie & Standaardisatie Samenwerking & organisatie Precisielandbouw voor een duurzaam bedrijf en klimaat Publiek Belang Resultaat! Kennis Kwaliteit Integratie & Standaardisatie Samenwerking & organisatie Precisielandbouw voor een duurzaam bedrijf en klimaat Publiek Belang Resultaat!

7 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming Miles aanpak Initiatiefnemer werkt aan eigen (goedgekeurd) werkplan. Initiatiefnemer rapporteert eigen investeringen en spaart MILES. Eigen werkplan leidt tot nieuwe ideeën voor maatwerk en bedrijfoverstijgende ontwikkelverzoeken. Initiatiefnemer mag MILES (EL&I geld) inzetten voor uitvoering van maatwerk en bedrijfsoverstijgende ontwikkelverzoeken (door derden). Inzet 3 Maat Werk 1 Maat Werk 2 Maat werk. n Maat werk 3 Inzet privaat Inzet 1 Inzet 2 Inzet n Samenwerkingspot Precisielandbouw voor duurzaam bedrijf+klimaat Opdracht publiek

8 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming Eenvoudige kennisregeling Bedrijfsinformatie uit de werkplannen is vertrouwelijk (Er wordt alleen gemeld wat bedrijven doen, niet hoe ze het doen). Het resultaat van maatwerk en bedrijfsoverstijgende ontwikkelopdrachten komt ten goede aan de hele sector.

9 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming Tranches Looptijd: 4 jaar (januari 2010 t/m december 2013) Opgedeeld in 3 tranches 1 e tranche: start januari 2010 2 e tranche: start januari 2011 3 e tranche: start nader te bepalen De 1 e tranche omvat ca. € 2,3 miljoen aan investeringen door bedrijfsleven. In de 2 e tranche is dat ca € 3 miljoen.

10 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming Het veld stuurt (1) Landbouwbedrijfsleven bepaalt innovaties door: Formuleren eigen werkplannen Formuleren bedrijfsoverstijgende en maatwerk opdrachten Landbouwbedrijfsleven stuurt op inzet van EL&I-geld door: Inzetten van eigen gespaarde MILES voor uitvoering van bedrijfsoverstijgende en maatwerk opdrachten Vertegenwoordiging in de stuurgroep Taken stuurgroep: Beoordeling van alle plannen (werkplan, bedrijfsoverstijgend en maatwerk) Toetsing gemelde inzet (MILES) Aansturing van programmacommunicatie Besluitvorming over voortgang en koers van PPL

11 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming Het veld stuurt (2) Stuurgroep Theo Meijer (voorzitter) Productschap Akkerbouw Antoon van VugtCZAV Drees BeekmanAgrifirm Gert SikkenSuikerunie Roel SchuttenZLTO IJzebrand RijzebolLTO Nederland Jan Paul van HovenKMWP Vinus ZachariasseGKC Ruud Huirne (N. de Groot)WUR Ton v/d Voort v/d KleijKverneland Group Mechatronics BV Marcel VernooijEL&I

12 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming 1 e Tranche 26 initiatiefnemers Agrariërs Bio SBF Bio Trio Bio Zeeland Hamster/D. Wage Pol H-Wodka KMWP Spinof/Hogeland/Wadden/M. van Dijk Van den Berg Van den Borne Wieringermeer precieser Wiski Dienstverlening Agerland Agrifirm Agritip BV BLGG CZAV GKC Landbouw Communicatie B.V. Het Nieuwe Telen (QMS) ZLTO Mechanisatie Agco Kverneland Steketee Verwerkers Nedato Suiker Unie

13 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming 2 e Tranche 32 initiatiefnemers (1) Agrariërs Aardbeientelers WBr Biotrio Bollentelers NH Hamster / Wage HwodKa KMWP Precisielandbouw O Drenthe Precisietuinbouw O Brabant Vaalburg Van den Borne Wiski Dienstverlening Agrifirm Agritip BLGG CZAV Groene Kennis Coöperatie (GKC) Het nieuwe telen Landbouwcommunicatie / Slootsmid ZLTO

14 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming 2 e Tranche initiatiefnemers (2) Mechanisatie Agco Homburg machinehandel JN Kverneland KWH Holland Mijno van Dijk Rometron SBG Innovatie Steketee / Rumptstad Tyker Technology Verwerkers Nedato Suiker Unie

15 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming Werkplannen gewasbescherming 1 e tranche Van den Borne : Spuitsysteem gewasbescherming + mest Van den Borne: Dataverwerking phytophtora Bio Trio: Onkruidbestrijding in de rij Hamster / Wage : Veldproeven relatie biomassa – GBM (fungiciden) Hamster / Wage : DON beheersing voor en tijdens bewaring Steketee: Automatisch onkruid bestrijden in de rij Suiker Unie : Detectie en beheersing ziekten en plagen

16 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming Werkplannen gewasbescherming 2 e tranche Precisielandbouw O Drenthe: Plaatsspecifiek advies voor vrijlevende alen (VLA) Homburg Machinehandel: Sensispray Rometron: Reductie meststoffen en gwb middelen door plantherkenning met optische technieken Bollentelers NH: Ziekzoekrobot Aardbeientelers W Brabant: Ontwikkeling autonome spuitmachine in aardbei KWH Holland: Autonome automatische fruitteeltspuit Steketee/ Rumptstad : Automatisch onkruid bestrijden in de rij Bio Trio: Onkruidbestrijding in veldbreed gewas Hamster/Wage: Integrale DON-beheersing in teelt en bewaring

17 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming Werkplannen bemesting (1) 1 e tranche Agrarische Unie / Agerland : Masterlink BOS systeem Agrifirm : Toepasbaar maken sensor en kaart Agrifirm: Online advies in veld Van den Berg: In samenwerking bemestingsadvies gekalibreerd Bio SBF: Mestkringloop sluit op bedrijf Bio Trio : Bedrijf sluiten op organische stof BLGG: Geogrond mesttotaalsysteem Van den Borne : Nieuwe benutting sensor voor mest CZAV: Precies aanwenden organische mest Landbouw Communicatie BV: Rijenbemesting

18 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming H. Pol : Precisiestrokenbewerking gras-maïs Nedato : PL bemestingsadvies Spinof/ Hogeland/ Wadden/ M. van Dijk: Cropcircle Sensortechnologie Suiker Unie : Teeltoptimalisatie Bodem Water Wieringermeer preciezer : Precisiebemesting Het Nieuwe Telen (QMS): Datakoppeling instrumenten (QMS) akkerbouw Wiski: Plaatsspecifieke bemesting op basis van onder andere vochtmeting ZLTO : Geïntegreerde en ontwikkelcampagne PL Werkplannen bemesting (2)

19 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming Werkplannen bemesting 2 e tranche Mijno van Dijk: 3D opbrengstbepaling en bodemstructuur Real Time Het Nieuwe Telen: datakoppeling instrumenten QMS Akkerbouw CZAV: PL bemestingsadvies BLGG: Slim boeren met sensoren Landbouwcommunicatie / Slootsmid: Zodebemester-PPL Van den Borne: Precisie Planningscyclus Aardappelen Agritip: Precisieaanwending dierlijke mest Precisietuinbouw O Brabant: Precisietechniek toediening water

20 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming Werkplannen Controlled Traffic Farming 1 e tranche Agco : Inzet machines en expertise P. van den Berg : Zaaien in minimum-tillage Bio SBF: Onkruidpreventie in fijnzadige gewassen Bio Zeeland: 0-tillage bodem tot structuur H-Wodka : Proeftuin RTK netwerk Kverneland Group Mechatronics: CTF-Guidance, controlled traffic Farming

21 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming Werkplannen Controlled Traffic Farming 2 e tranche HwodKa: Plan wat je plant, plant zo je plant Tyker Technology: Geavanceerde routeplanning Agco: Brandstofverbruik en benchmarking JN: Besturingsplatform voor kleine series machines SBG Innovatie: ISOBUS integratie in RTK-GPS besturing Kverneland: GEOseed Kverneland: GEOplough Vaalburg: Oogstdrager met flatbed/container

22 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming Werkplannen Algemeen 1 e tranche Agritip precisiefarming bv: Integratie MijnAkker GKC: Aansturing inzet studenten op PL(3x) KMWP : Nieuwe generatie BMS Suiker Unie : Plaatsspecifieke Elektronische teeltregistratie

23 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming Werkplannen Algemeen 2 e tranche CZAV: Ontsluiting geodata en teeltkennis Nedato: Precieser monitoren Suiker Unie: Plaatsspecifieke elektronische teeltregistratie Suiker Unie: Groeimodellen en standaardisatie Agrifirm: Integratie van sensorinformatie in adviessystemen en uitbouwen van de digitale advisering KMWP: nieuwe generatie BMS Wiski: Integraal pakket “akkerbouwbedrijf 2015” ZLTO: Doorbraken in gebruik ICT functies PL GKC: Studenten naar precisielandbouw

24 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming Inhoudelijke begeleiding Kenniscoördinatoren (WUR) Corné KempenaarPRI Daan GoenseLivestock Research Rob LokersAlterra David van der SchansPPO Taken: Inhoudelijke begeleiding van initiatiefnemers bij opstellen werkplannen, bedrijfsoverstijgende ontwikkelverzoeken en maatwerkverzoeken.

25 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming

26 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming

27 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming

28 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming

29 In het Programma Precisie Landbouw (PPL) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming, Bemesting en Gewasbescherming Contact Programmaleiding: Henny van Gurp (ZLTO Projecten): 06 212 124 53 Peter Paree (ZLTO Projecten): 06 212 124 35 Sjaak Wolfert (WUR): 06 241 357 90 Margreet Jongema (Projecten LTO Noord): 06 203 909 47 Centraal mailadres: gerard.leenaars@zlto.nlgerard.leenaars@zlto.nl www.pplnl.nl


Download ppt "In PPL (Programma PrecisieLandbouw) investeren landbouwbedrijfsleven en ministerie van EL&I in hulpmiddelen voor innovatieve Controlled Traffic Farming,"

Verwante presentaties


Ads door Google