De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Minor CrossLab _Redactioneel Alternate Realities: Life as a Game / Droomontwerpen 030111 Sem5_winter_2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Minor CrossLab _Redactioneel Alternate Realities: Life as a Game / Droomontwerpen 030111 Sem5_winter_2010."— Transcript van de presentatie:

1 Minor CrossLab _Redactioneel Alternate Realities: Life as a Game / Droomontwerpen 030111 Sem5_winter_2010

2 planning 3 januari: bespreking onderzoeksvraag/ -thema en bronnen 10 januari: bespreking eerste outline artikel 14 januari: deadline artikel: voor 12 u per mail: d.m.herst@hro.nl 17 januari: vakbeoordelingen

3 vorige les: Play: game- en spelmethodes > spel / game in relatie tot ‘realiteit’ > gedrag in hyperrealiteit / ‘alternate reality’ > game- en speltheorie: concept ‘magic circle’

4

5 spel als menselijke natuur Homo Ludens [1938], Johan Huizinga Spel is een vrijwillige handeling of bezigheid die binnen zekere vastgestelde grenzen van tijd en plaats wordt verricht naar vrijwillig aanvaarden doch volstrekt bindenden regel met haar doel in zich zelf, begeleid door een gevoel van spanning en vreugde en door een besef van ‘anders zijn’ dan het ‘gewone leven’. > spel: een vrijwillige, contractuele structuur die wordt afgekaderd door tijd en locatie

6 magische cirkel: metafoor spel / game ‘Tooverkring’ of ‘magische cirkel’ waarbinnen de spelers tijdelijk de ernstige plichten van het maatschappelijk leven kunnen ontvluchten. Immers: Het (spel) verwezenlijkt in de onvolmaakte wereld en het verwarde leven een tijdelijke, beperkte volmaaktheid Johan Huizinga, 1938

7

8 Salen & Zimmerman: Boundaries help separate the game from life. They have a critical function in maintaining the fiction of the game so That aspects of reality with which we do not choose to play can be left safely outside. Bernie de Koven, in Salen & Zimmerman, p.76 > game is een begrensde wereld, onafhankelijk van de werkelijkheid >”Frame of the game”: afbakening door gameregels, game- omgeving etc. > zie: magic cirkel

9 onderzoeksvraag 3: Hoe kan je spel- en gamemethodes inzetten om een belevenis te ontwerpen? > metafoor van de ‘magische cirkel’ > Life as a Game / Droom? > hyperrealiteit of alternate reality? > welke rol heeft de speler ?

10 voorbeeld: second life, 2005

11 > magische cirkel als gesloten conceptuele ruimte voor het spel > spelen als een vlucht / escapisme > afgebakend van de ‘realiteit’ > eigen realiteit > ‘frame of the game’ gameregels, handelingen, omgeving etc. nu: > alternate realities > doorbreking magische cirkel? > geen stricte scheiding tussen fictieve wereld en ‘realiteit’ > wat is de rol van de speler?

12 I-tea, social game / RFID objects

13 domestic robocop: AR, dagelijkse omgeving

14 Microsoft ARG: integratie werk en game

15 The reading glove, RFID en storytelling

16 doorbreking ‘magische cirkel?’ integratie ‘realiteit’ / mediale wereld > augmented reality > ARG [alternate reality games] > RFID / ubicomp

17 opdr 3: bespreking 3 januari > lezen: Katie Salen & Eric Zimmerman, Game Design and Meaningful Play, 2005 pp.75 - 79 (paragraaf magic circle) http://www.waffler.org/wp-content/uploads/2009/05/Game-Design-and-Meaningful-Play.pdf > research: -onderzoek 3 spelen (analoog, digitaal, AR etc.) -beschrijf de spelregels en de rol van de speler. -hoe verhouden deze spelen zich tot Huizinga’s ‘magische cirkel’? (betrek hierbij: realiteit / hyperrealiteit / alternate reality) 500 woorden. -bepaal je onderzoeksvraag en neem 2 eigen bronnen mee. vat de kern van de bronnen kort samen.

18 eindopdracht sem 5 http://crosslabminor.wordpress.com/2010/12/04/minor_research-eindopdracht-kw2/ > schrijf een beschouwend artikel = NIET in de ‘ik-vorm’ > onderzoeksvragen: 1. Perceptie van realiteiten: hoe kan je verschillende realiteiten vormgeven? 2. Experience Design: hoe kan je de dagelijkse / openbare ruimte gebruiken voor belevenisontwerp? 3. Play: spel- en game principes als creatieve strategie. hoe kan je spel- en gamemethodes inzetten om een belevenis te ontwerpen? (bv. Magic circle) > bronnen: 1 verplicht artikel (zie literatuurlijst) 2 zelfgekozen artikelen

19 beoordelingscriteria > onderzoeksvraag: uitwerking > uitwerking: diepgang, eigen inbreng, relatie onderzoek-praktijkopdracht > onderbouwing: gebruik van relevante / diverse bronnen > structuur: opbouw: inleiding, logica, conclusie > conclusie: stellingname, nuancering, onderbouwing, argumentatie > leesbaarheid: speling / grammatica, stijl, verzorging, vormgeving

20 bronvermelding - literatuurlijst: alfabetisch op achternaam auteur - noteer altijd: auteur (achternaam, inititalen) titel artikel (cursief) jaartal pagina - bij citaten: tevens de pagina van het citaat vermelden - bij internetbronnen: tevens URL en datum bezoek URL zie ook: http://www.arts.kuleuven.be/bibliotheek/heuristiek/bronvermelding.pdf

21 bespreek in groepen - per thema 1. de eerste ideeën over je artikel (onderzoeksvraag, begrippen uit de lessen, voorbeeldprojecten, eigen project) 2. de essentie van de artikelen 3. de relatie met de onderzoeksvraag -> deliverable vandaag: maak een gezamenlijke mindmap over 1 thema: = eerste opzet en invalshoek van je artikel

22 onderzoeksvraag/ thema wat: - achtergrond - definities hoe: - voorbeelden / cases associaties: -Ideeën -trefwoorden -vergelijkingen etc. visies: -opvattingen / bronnen

23 opdracht les 10 januari: > schrijf de eerste versie van je artikel > let op de bronvermelding > feedback in groepen


Download ppt "Minor CrossLab _Redactioneel Alternate Realities: Life as a Game / Droomontwerpen 030111 Sem5_winter_2010."

Verwante presentaties


Ads door Google