De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kanselaar 1 Samenwerkend leren en ICT Prof. dr. Gellof Kanselaar Universiteit Utrecht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kanselaar 1 Samenwerkend leren en ICT Prof. dr. Gellof Kanselaar Universiteit Utrecht."— Transcript van de presentatie:

1 Kanselaar 1 Samenwerkend leren en ICT Prof. dr. Gellof Kanselaar Universiteit Utrecht

2 Kanselaar 2 Onderwijzen Leren Een analogie

3 Kanselaar 3 Onderwijzen Onderwijzen Leren Leren Onderwijzen is geen instralen Leren is Leren is een inter - actief proces

4 Kanselaar 4 Geschiedenis van de leertheorie 1910 – 1960 : sturende omgeving: kleine stappen met vraag en antwoord, goede antwoord belonen 1960 – 1985 : intra-individueel; cognitieve processen; meta-cognitie -> zelfstandig leren 1985 – nu : interactie in leeromgeving centraal; socio-constructivisme als theorie Van individueel naar samenwerkend leren ?

5 Kanselaar 5 Wat is leren ? Leren is kennis delen: –Educatie is communicatie Leren is samen kennis construeren: –Leren is co-constructie van kennis Leren door onderhandelen over betekenissen van verschijnselen

6 Kanselaar 6 Wat is leren  kennis ? Het delen van door mensen gemaakte afspraken (taal, talstelsel) Het in korte tijd onder begeleiding heruitvinden van wat andere mensen eerder bedacht hebben (Gallileï) Het leren begrijpen, verklaren van de wereld om je heen door het leggen van relaties Dit doen we op een tijd, plaats en cultuur gebonden manier (E=mc 2 ) Leren is deelnemen aan communities: –Community of practice –Community of learners Leren is een sociaal proces Leeromgeving moet kennisdelen mogelijk maken, daarom verschil met traditionele courseware tegenover ELO

7 Kanselaar 7 Gallileï Het gaat om de verklaring van de verschijnselen Onderhandelen over betekenissen: overtuigen

8 Kanselaar 8 Overstap 1 Van sociale dimensie in leren naar samenwerkend leren ?

9 Kanselaar 9 Scenario studie (1) Hoe ziet het onderwijs in 2010 er uit door de mogelijkheden die ICT biedt? 140 personen hebben een op het Web aangeboden enquête ingevuld Ruim 60% van de personen werkt in het onderwijs (docent, ICT- coördinator, management) en 35% werkt voor het onderwijs (begeleider, ontwikkelaar, uitgever, ICT-ondersteunende organisaties). Redelijke tot goede ICT-experts. De meningen zijn vooral gevraagd met het basis- en voortgezet onderwijs in gedachten.

10 Kanselaar 10 Scenario studie (2) Vijf didactische concepten (scenario’s): 1. overdrachtsconcept (traditioneel frontaal onderwijs); 2. zelfstandig leren concept (individueel); 3. ervarend leren concept (“learning by doing”); 4. samenwerkend leren concept; 5. onderhandelingsconcept (leren als “negotiation of meaning”) Galileï

11 Kanselaar 11 Wenselijkheid en waarschijnlijkheid van didactische concepten in 2010

12 Kanselaar 12 ELO Volgens respondenten in Scenario-studie: Het gebruik van een elektronische leeromgeving (elo) komt in de toekomst (2010) vooral voor in het vmbo (53% resp.) en havo-vwo (43% resp.) ten opzichte van het primair onderwijs (14% resp.).

13 Kanselaar 13 Overstap 2 Van samenwerkend leren naar samen leren in elektronische leeromgeving (elo)

14 Kanselaar 14 Didactische vierhoek (F2F) (Boek Com- puter) CMC

15 Kanselaar 15 Van onderwijzen naar samen leren Sociale vergelijking tussen lerende en anderen in de leeromgeving “F2F” lerende met : docent (autoriteit, weet het) tutor (medeleerling als docent) medeleerling (± gelijk aan lerende) leerling zelf (zelf uitleg, reflectie)

16 Kanselaar 16 Kenmerken van samenwerken Kenmerkend voor samenwerkingssituaties is dat: De partners hebben een gemeenschappelijk belang : een overeenkomstig doel of product Verschil met individuele en competitieve taaksituaties: de belangen zijn tegengesteld aan elkaar. Jouw succes in de afronding van de taak betekent verlies voor de ander. Samenwerken loont bij positieve onderlinge afhankelijkheid.

17 Kanselaar 17Effecten Verschil face-to-face versus elektronische samenwerking: 1. Het proces van samenwerken binnen een elo kan opgeslagen worden 2. Monitoring van het samenwerkingsproces door de docent 3. Reflectie van leerlingen door de opgeslagen activiteiten. 4. Dit kan bedreigend zijn maar in een veilige leersituatie ook stimulerend. 5. Uit onderzoeken blijkt dat samenwerkend leren in een elektronische leeromgevingen vaak effectiever is dan individueel leren en houding t.o.v. medeleerlingen en vakinhoud positiever is.

18 Kanselaar 18 Individuele leerweg of samen ? Traditionele courseware alleen Elektronische leeromgeving samen

19 Kanselaar 19 Een voorbeeld uit eigen onderzoek Als elo het programma VCRI = Virtual Collaboative Research Institute Leeromgeving voor projectonderwijs

20 Kanselaar 20 Didactische uitgangspunten Individueel en gedeeld gebruik van resources (informatiebronnen, communicatiemedia & tools) Langdurige & planmatige taakuitvoering Synchrone en asynchrone communicatie Begeleidende rol van de docent Participatie op individueel, team en klas niveau

21 Kanselaar 21 VCRI: communicatiemedia Chat (synchroon & asynchroon), Chat-history Team forum & publiek (klas) forum Sharing van tools: locking & unlocking Copy and paste uit bronnen Docent: Coach environment

22 Kanselaar 22 Praktische opdracht Geschiedenis: Sterke vrouwen in de Oudheid Opdracht 1: Informatie verzamelen mbt sterke vrouw Opdracht 2: Argumenteren: Waarom juist zij? Interview een sterke vrouw van nu. Schrijf gezamenlijk een essay over een sterke vrouw in de Oudheid. Zouden we haar nu nog een sterke vrouw noemen? Lessons12345678910 SchoolIntroduction Assignment 1 Assignment 2 Essay Planner Logbook Reflection HomeInterview

23 Kanselaar 23 Tele-samenwerken in eigen groep Persoonlijke, eigen werkomgeving Persoonlijke, eigen werkomgeving

24 Kanselaar 24 Cowriter

25 Kanselaar 25 Bronnen en Selector

26 Kanselaar 26 Diagrammer

27 Kanselaar 27 Group Forum

28 Kanselaar 28 Planner

29 Kanselaar 29 Reflector

30 Kanselaar 30 Coach, Teamoverzicht

31 Kanselaar 31 Coaching per leerling

32 Kanselaar 32 Barometer

33 Kanselaar 33 VCRI Evaluatie leerlingen Taakuitvoering en samenwerken met behulp van VCRI: –70% vond het leuk tot heel leuk; –16% vervelend tot heel vervelend (face-to-face: 33%) Ongeveer 10 uur op school en 5 uur thuis Enthousiast over Chat, Co-Writer & Diagram Positief over Planner, Logbook & Reflector In meta-conditie met meer tools leerlingen positiever Meer symmetrie in samenwerking betere interactie en resultaat Docenten beoordeelden producten uit meta-conditie ook hoger ± over begeleiding door docent via team-forum

34 Kanselaar 34 Evaluatie docenten over het geheel genomen zeer tevreden over verloop van het experiment leerlingen hebben zelfstandig en gemotiveerd gewerkt randvoorwaarden soms een belemmering voor werken met het programma (docent geen eigen PC) zien veel mogelijkheden voor het gebruik van het programma in aansluiting van hun reguliere onderwijs

35 Kanselaar 35 Taakontwerp is belangrijk Voorbeeld: vraagstelling: verklarend versus evaluerend  Hoe kunnen de veranderingen in het gedrag van de jeugd in de jaren vijftig en zestig verklaard worden?  Waren de jaren zestig revolutionair als je kijkt naar veranderingen in het gedrag van de jeugd?

36 Kanselaar 36 Protocol 1 PaulaMaar wat is onze mening? 2 WendyWat is jouw mening om te beginnen? 3 PaulaDe jaren ’60 waren wel revolutionair. 4 WendyWaarom? 5 Paula Omdat de gevolgen nu nog steeds te merken zijn. 6 WendyOké, dat is waar. 7 PaulaMaar het begon al in de jaren ’50. 8 WendyDat klopt ook wel, maar dat heeft weinig te maken met de revolutionairheid,dus de zestiger jaren waren wel revolutionair!? 9 PaulaAls jij dat ook vind. 10 Wendy Ja, dat vind ik ook hoor. 11 PaulaOké. 12 Wendy Welke argumenten vóór gaan we gebruiken? 13 PaulaDat jongeren een groep werden, en dat ze een eigen mening hadden. 14 Wendy De ontzuiling zette zich sterk voort. 15 PaulaJa, en de consumptiemaatschappij ontstond. 16 Wendy Men begon soepeler te denken over seks, wat voor de jongeren een grote vrijheid betekende. 17 PaulaJa, de jongeren hadden sowieso meer vrijheid door financiële onafhankelijkheid. Daardoor konden ze eerder het huis uit, en waren ze onafhankelijke van hun ouders. 18 WendyPrecies. 19 PaulaOké.

37 Kanselaar 37 verklarend vs evaluerend

38 Kanselaar 38 Laptops, draadloos

39 Kanselaar 39 Verklaringen voor CSCL-effecten Motivatie Sociale cohesie (pos. afh.) Ontwikkelings perspectief (Vyg., Piaget) Cognitieve elaboratie Expliciteren van gedachten Reflectie

40 Kanselaar 40 Onderwijs 1500 Hoofdelijk onderwijs omstreeks 1500. Een kind van voorname ouders wordt met nog twee kinderen onderwezen. De boeken, een kostbaar bezit, moesten vooral gememoriseerd worden.

41 Kanselaar 41 Dank U! Vragen? Van leren Naar samen leren Naar leren in elo

42 Kanselaar 42 www.whizzer.nl elektronische leeromgeving www.whizzer.nl elektronische leeromgevingwww.whizzer.nl

43 Kanselaar 43whizzer5

44 Kanselaar 44 Didactiek en programma Het gebruik van ICT is niet neutraal t.a.v. onderwijsvorm en leerdoelen: Programma's voor ‘drill and practice’ realiseren ander onderwijs dan software voor 'communities of learning' Klassikale onderwijsconcept staat verdere integratie van ICT in de weg (geldt sterker voor vo dan po) Leraren zijn dikwijls niet bekend met de onderwijskundige kenmerken van de beschikbare programmatuur


Download ppt "Kanselaar 1 Samenwerkend leren en ICT Prof. dr. Gellof Kanselaar Universiteit Utrecht."

Verwante presentaties


Ads door Google