De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Made By: Gijs Broekhuis Tom Oude Voshaar Bram Evers

Verwante presentaties


Presentatie over: "Made By: Gijs Broekhuis Tom Oude Voshaar Bram Evers"— Transcript van de presentatie:

1 Made By: Gijs Broekhuis Tom Oude Voshaar Bram Evers
Global-Warming Made By: Gijs Broekhuis Tom Oude Voshaar Bram Evers

2 Inhoud Inleiding Natuurlijke Oorzaken Menselijke Oorzaken
Gevolgen/Effecten Global warming Wat is volgens ons de oorzaak? Mogelijke Oplossingen Slot Bronnen

3 Inleiding Wij (Tom, Gijs en Bram) hebben deze powerpoint presentatie gemaakt over het onderwerp Global warming. Omdat global warming nu veel in het nieuws is hebben we besloten niet alleen info te geven maar ook actualiteiten en stukjes uit het nieuws in deze powerpoint te voegen. We hebben deze opdracht gedaan in verband met het vak Biologie.

4 Er zijn verschillende oorzaken die ‘global warming’ kunnen veroorzaken
Natuurlijke oorzaken Er zijn verschillende oorzaken die ‘global warming’ kunnen veroorzaken

5 Vulkanische activiteit
Vulkanen kunnen door grote uitbarstingen het weer beïnvloeden. Als stof en zwaveldeeltjes in de atmosfeer terecht komen, houden ze zonlicht tegen. Daardoor wordt het kouder (net als bij meteorietinslagen). Ook komt er bij een uitbarsting een boel CO² in de atmosfeer. Dit zorgt voor opwarming van de aarde

6 Meteorietinslagen Door de inslag van een meteoriet kan het klimaat in een korte tijd veranderen. Door de inslag ontstaat een stofwolk. Daardoor kan jarenlang zonlicht worden tegengehouden. (Hierdoor wordt het kouder.) Maar een meteoriet is een brandend brok dat inslaat, bij brand komt co² vrij. Als de stof is gedaald, hangt de CO² nog in de lucht want dat kan niet weg. Dit helpt mee aan de opwarming van de aarde.

7 Zonneactiviteit Het klimaat is ook afhankelijk van de hoeveelheid zonne-energie die er op de aarde wordt opgevangen. De zon straalt niet altijd evenveel zonne-energie uit. Ze straalt iets meer als ze actief is en er veel zonnevlekken zijn. Hierdoor wordt het warmer op aarde. En als de zon minder actief is wordt het kouder op aarde. Ook de oceanen worden warmer als de zon meer zonne-energie uitstraalt de oceanen zullen als ze warmer worden meer CO² uitstoten. En aangezien meer als de helft van de aarde bedekt is met water is dit een grote uitstoot

8 Menselijke Oorzaken Er zijn ook enkele menselijke oorzaken die ‘global warming’ veroorzaken.

9 Houtkap/Houtverbranding
Doordat ze druk bezig zijn ‘het groene hart’ van de wereld te kappen, heeft dit invloed op de productie van O² uit CO² er wordt nog steeds veel CO² uitgestoten en als er dan minder wordt omgezet in O² wordt het overschot CO² alleen maar groter. Ook het platbranden van wouden en bossen zorgt voor een zeer grote CO² uitstoot. Dit is ook de reden dat in landen waar veel woudverbranding plaatsvindt de CO² uitstoot het hoogst is.

10 Auto’s en fabrieken Auto’s en fabrieken stoten veel CO² uit. Dit komt doordat ze vaak fossiele brandstoffen verbranden om daar energie uit te halen. Het is al niet zo erg meer als vroeger, auto’s hebben een katalysator en fabrieken hebben filters waar de giftige gassen door heen gaan zodat de giftige gassen er uit worden gehaald. Maar toch is de CO² uitstoot van auto’s en fabrieken nog steeds heel hoog.

11 Gevolgen van Global Warming
Gebieden overstromen door smelten van ijskappen ontstaan van extreme weersomstandigheden ( orkanen) Diersoorten sterven uit ( ijsberen kunnen niet tegen warmte) Hier zie je de overstroming van Nederland. Nederland overstroomt snel doordat Nederland laag ligt

12 Gevolgen van Global Warming
Minder sneeuw, daardoor minder drinkwater Gebieden worden steeds drogen, daardoor slechtere oogst Komen tropische ziektes deze kant op, ( malaria-epidemie)

13 Global warming in het nieuws
Global warming verschijnt ook regelmatig in het nieuws. Om het hele stuk er in te zetten wordt een beetje veel, vandaar de volgende links:

14 Wat is volgens ons de Oorzaak van Global warming
Wij denken dat Global Warming vooral wordt veroorzaakt door natuurlijke invloeden en dan vooral de invloed van de zon. De zonneactiviteit is volgens ons de grootste veroorzaker van het global warming effect. Omdat de zon in periodes harder en zachter brand wordt de aarde ook warmer en kouder. Maar ook de oceanen worden warmer en een ocean stoot veel CO² uit bij een hoge temperatuur. Ook denk we dat de mens wel een gedeeltelijk bijdraagt aan Global Warming. Als je ziet hoeveel CO² uitstoot er komt van auto’s en fabrieken en alle dingen die wij dagelijks gebruiken moet je wel haast denken dat het niet goed kan zijn voor de natuur. Wij denken dat de mens het natuurlijke process versnelt. Wij denken dus dat het een combinatie is van zowel de natuur als de mens waarin de natuur de grootste rol speelt.

15 Mogelijke oplossingen Global warming Probleem
Er zijn al verschillende oplossingen gevonden tegen Global Warming, volgens ons is er niet echt een “probleem” dat moet worden opgelost toch moet er wel wat gedaan worden aan de uitstoot van gassen die van de mens komt.

16 Verdragen Er zijn verschillende verdragen getekend in de VN over het verminderen van broeikasgassen, een hiervan is het klimaatverdrag getekend in Het Krypto-protocool is getekend in 1997 als aanvulling op het klimaat verdrag.Hierin hebben 55 industrielanden die verantwoordelijk zijn voor ten minste de helft van de CO² uitstoot van industrielanden besloten dat er minder CO² uitstoot moet komen. Ook Nederland heeft dit verdrag getekend. Het verdrag houd in dat Nederland tussen 2008 en 2012 voor ten minste 6% minder CO² uitstoot moet zorgen, hoe ze dit willen gaan doen moeten de landen zelf uitzoeken!

17 Andere Oplossingen Opslag CO² in lege gasvelden.
Energie zuinige Computers. Schonere auto’s (gebruik van filters en eventueel auto op water). Schonere landbouw (overdekte mestopslag en mest productie vermindering) Schone en Groene energie, meer gebruik van wind, zon en waterenergie.

18 Slot Op het begin ging het niet helemaal volgens plan. Dit kwam mede doordat we ook nog voor de UT bezig waren en de planning was niet optimaal voor elkaar. Toen dit alles klaar was, hebben we overlegd wie wat ging doen dit heeft zoals gewoonlijk geen problemen opgeleverd. We hebben alles gemaakt en we zijn veel meer te weten gekomen over hoe het nou eigenlijk zit met de opwarming van de aarde.

19 Bronnen


Download ppt "Made By: Gijs Broekhuis Tom Oude Voshaar Bram Evers"

Verwante presentaties


Ads door Google