De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Paden voor de toekomst Hoe zullen milieu en natuur in Vlaanderen evolueren in de toekomst? Welke impact kan het beleid daarop hebben?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Paden voor de toekomst Hoe zullen milieu en natuur in Vlaanderen evolueren in de toekomst? Welke impact kan het beleid daarop hebben?"— Transcript van de presentatie:

1

2 Paden voor de toekomst Hoe zullen milieu en natuur in Vlaanderen evolueren in de toekomst? Welke impact kan het beleid daarop hebben?

3 Toekomstverkenningen Scenario’s: plausibele beschrijvingen van de toekomst op basis van ‘als-dan’-veronderstellingen

4 Sociaal-economische verkenning Bevolking –12 % groei tussen 2005 en 2030 –vergrijzing, ontgroening, gezinsverdunning Energieprijzen –stijgende prijzen fossiele brandstoffen Economische ontwikkeling –2 % jaarlijkse groei BBP –diensteneconomie

5 Energieprijzen

6

7 Milieuverstoringsketen als leidraad

8 Drie beleidsscenario’s

9 Huishoudens: energiegebruik

10 Huishoudens: energiefuncties

11 Huishoudens: energiemix

12 Huishoudens: emissie broeikasgassen

13 Industrie: activiteiten

14 Industrie: energiegebruik

15 Landbouw: areaal

16 Landbouw: bodembalans

17 Transport: transportstromen personen

18 Landbouw: eco-efficiëntie

19 Transport: energiedragers

20 Transport: emissie broeikasgassen

21 Transport: emissie PM2,5

22 Energieproductie: energiegebruik

23 Energieproductie: stroomproductie

24 Energieproductie: groene stroomproductie

25 Energieproductie: emissie broeikasgassen

26 Energieproductie: broeikasgassen

27 Energiegebruik

28 Hernieuwbare energie 0,8 % 6 % 14 % 26 %

29 Emissie broeikasgassen

30 Luchtkwaliteit: emissie PM2,5 Subtitel > Tekst

31 Luchtkwaliteit: jaargemiddelde PM2,5

32 Luchtkwaliteit: jaargemiddelde ozonconcentratie

33 Luchtkwaliteit: jaaroverlast ozon

34 Luchtkwaliteit: verzurende depositie

35 Landgebruik versteende ruimte

36 Landgebruik: versteende ruimte

37

38 Klimaatverandering: neerslag

39 Klimaatverandering: overstromingsrisico

40 Oppervlaktewater: belasting

41 Oppervlaktewater: fysisch-chemische kwaliteit

42 Oppervlaktewater: biologische kwaliteit > Tekst

43 Lawaai: gehinderden wegverkeer treinverkeer

44 Vlaanderen in transitie? > Tekst

45 Milieuverkenning 2030 T O E K O M I L I E U S T

46 Milieuverkenning 2030 T ransitie O E K O M I L I E U S T ransitie

47 Milieuverkenning 2030 T ransitie O plossingen E K O M I L I E U S T ransitie

48 Milieuverkenning 2030 T ransitie O plossingen E xpertise K O M I L I E U S amenwerking T ransitie

49 Milieuverkenning 2030 T ransitie O plossingen E xpertise K euzen O M I L I E U S T ransitie

50 Milieuverkenning 2030 T ransitie O plossingen E xpertise K euzen O nzekerheid M I L I E U S T ransitie

51 Milieuverkenning 2030 T ransitie O plossingen E xpertise K euzen O nzekerheid M I L I E U S amenwerking T ransitie

52

53


Download ppt "Paden voor de toekomst Hoe zullen milieu en natuur in Vlaanderen evolueren in de toekomst? Welke impact kan het beleid daarop hebben?"

Verwante presentaties


Ads door Google