De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe fietsvriendelijk is Den Haag? De visie van de Fietsersbond afdeling Haagse regio.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe fietsvriendelijk is Den Haag? De visie van de Fietsersbond afdeling Haagse regio."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe fietsvriendelijk is Den Haag? De visie van de Fietsersbond afdeling Haagse regio

2 ‘Wat de fietser op straat aantreft is voor een belangrijk deel het resultaat van in het verleden gevoerd beleid’ (uit Fietsbalans 2, 2007)

3 Het Meerjarenprogramma Fiets 2007-2010 en wat de Fietsersbond Haagse regio ervan vindt

4 Positief:  goed beleid op papier  fietsen wordt gepromoot  aandacht voor fietslessen  aantal nieuwe fietsprojecten  erkenning van het belang van de fiets voor het milieu  aandacht voor het stallen van fietsen  de fiets krijgt een belangrijke rol in de Haagse Nota Mobiliteit (wat wellicht leidt tot een koerswijziging in het fietsbeleid).

5 Negatief : het fietsbeleid is conservatief wat betreft ligging fietsroutenet, want:  hoofdfietsroutenet en drukke, vaak overvolle autoroutes vallen samen  veel verkeerslichten  vaak weinig opstelruimte  verkeerslawaai  hoge concentratie uitlaatgassen  blijvende hiaten in routenet door gebrek aan ruimte  slecht onderhouden wegdek

6

7

8 De Fietsbalans-2: enkele conclusies:  Voor een goed fietsstimulerend beleid is een (radicaal?) andere koers in het verkeersbeleid nodig  Het huidige fietsbeleid leidt tot een fietsinfrastructuur die oncomfortabel, onveilig en onaantrekkelijk is  Ouderen, kinderen en allochtonen worden door dit beleid niet gestimu- leerd om te gaan fietsen

9 Aanbevelingen:  Leg het (hoofd)fietsroutenetwerk vast op basis van huidige, drukke fietsstromen  Richt het netwerk Duurzaam Veilig in  Leg in wijken en het centrum langzaam- verkeerroutes aan (lopen en fietsen) die veilig en direct zijn.

10 Duurzaam veilig is:  langzaamverkeer en snelverkeer scheiden = vrijliggende fietspaden aanleggen;  geen fietsstroken naast parkeervakken;  fietsstroken voldoende breed maken;  bij onvoldoende ruimte snelheid en intensiteit van het gemotoriseerd verkeer omlaag brengen;  grote verblijfsgebieden realiseren (30 km/u en geen doorgaand autoverkeer).

11 De Fietsersbond beveelt aan (voor de rijdende fiets):  Neem de plannen uit het Meerjaren- programma Fiets 2007-2010 voort- varend ter hand  Richt het hoofdfietsroutenet in en voltooi dit volgens het principe Duurzaam Veilig  Maar: maak voor doorgaand fiets- verkeer gebruik van ons FietsRoutePlusPlan.

12

13 De Fietsersbond beveelt aan (voor de gestalde fiets):  Goed gestald is netjes  Binnen gestald is veilig

14 Binnenstad niet zo fietsvriendelijk, want: uitbreiding voetgangersgebied kwaliteit wegdek rijen geparkeerde auto’s in smalle aanrijstraten grote vrachtwagens Stallingsprobleem: te weinig onbewaakte stallingsplekken

15

16

17 Grote projecten 1 Fietsenstalling Den Haag Nieuw Centraal:  6000 stallingsplaatsen ondergronds  bovengronds stallen verboden 2 Binnenstad (VCP, Grote Marktstraat):  niet zo fietsvriendelijk  stallingsprobleem

18


Download ppt "Hoe fietsvriendelijk is Den Haag? De visie van de Fietsersbond afdeling Haagse regio."

Verwante presentaties


Ads door Google