De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Turtle Gebruikersmiddag

Verwante presentaties


Presentatie over: "Turtle Gebruikersmiddag"— Transcript van de presentatie:

1 Turtle Gebruikersmiddag
18 maart 2010

2 Programma Beheerprotocol voor data en modelbeheer
– Jochem Fritz (HH Delfland) Turtle voor het beheer van rioleringsmodellen – Luuk Postmes (gem Eindhoven) Ervaring met Turtle voor modellen – Geertjo van Dijk en Anja Bos (Royal Haskoning) Toekomstige ontwikkelingen: informatievoorziening – Wytze Schuurmans (Nelen & Schuurmans) – Demonstratie Ontwikkelingsrichtingen en wensen gebruikers

3

4 Ontwikkelingsrichtingen Turtle
Gegevensbeheerder Specialist Planvormer/beleidsadviseur

5 Ontwikkelingen Turtle
Samenwerking ontwikkelaars: Deltares (Sobek) Haskoning (Triwaco) Grontmij (Geoweb) Tauw (?) 5

6 Ontwikkelingen support
website: Handleiding, FAQ, en support: via twiki.nelen-schuurmans.nl Helpdesk:

7 Budget voor ontwikkelingen
Afkomstig van: Eindgebruikers: nieuwe wensen betaald Investeringen N&S: ,- Wat gaan we hiervoor doen? 7

8 Pijlers Turtle hulpmiddelen

9 Pijlers Turtle hulpmiddelen
Data checks Model en analyse Presentatie visualisatie 9

10 Zijn er expliciete wensen?
Roept u maar! Ontwikkelplan Turtle 2010 is 1 april gereed Inspraak tot 15 april

11 Mogelijke ontwikkelingen
Gegevensbeheerder Urban: Basis checks op inputgegevens (verhang in leidingen, dekking, verbindingen, losliggende knopen/leidingen, unieke ID’s, meerdere leidingen tussen dezelfde knopen) Rural: Verbeteren en bepalen kwaliteit van gegevens (meer terugkoppelingsmogelijkheden, liggen kunstwerken t.o.v. watergangen, topologie van hydrovakken, inzicht in en automatisch omzetten van dwarsprofielen)

12 Mogelijke ontwikkelingen
Specialist: Urban: Keuze voor toekenning verhard oppervlak of DWA aan knopen of leidingen, controle in- & afslagpeilen gemalen boven (laagste) (put)bodemhoogte. Rural: Opslaan tijdseries, koppeling met nieuwe versie Sobek (DeltaShell), uitbreiden CF conversie (PID controllers, Lateral flows, boundaries), tools voor modelcontrole (berekenen peilopzet), robuustheidsindex voor bepalen verschillen tussen scenario's, koppeling rural - urban 12

13 Mogelijke ontwikkelingen
Planvormer/beleidsadviseur Urban: Opnemen standaard Layer-files voor visualisatie, genereren kenmerken voor kenmerkbladen, opnemen rekenresultaten en tijdreeksen in Turtle voor presentatie in de Webapplicatie Lizard-FLOW. Rural: presenter resultaten (in lekentaal) via Lizard-flow, in Geo-web (gebruik zelfde basis als lizard-flow), weergeven voortgang grote modelstudies. 13


Download ppt "Turtle Gebruikersmiddag"

Verwante presentaties


Ads door Google