De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Bas Kruiswijk Amersfoort 12 september 2009 Service Oriented Architecture Deel 5 - SOA infrastructuur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Bas Kruiswijk Amersfoort 12 september 2009 Service Oriented Architecture Deel 5 - SOA infrastructuur."— Transcript van de presentatie:

1 Bas Kruiswijk Amersfoort 12 september 2009 Service Oriented Architecture Deel 5 - SOA infrastructuur

2 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 2 Overzicht Deel 5: De SOA infrastructuur 1.Basisconcepten 2.SOA vanuit organisatorisch perspectief 3.Procesbesturing 4.SOA vanuit technisch perspectief 5.De SOA infrastructuur –Enterprise Servicebus (ESB) –Portaal –Orkestratie engine 6.SOA in het ontwerpproces

3 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 3 Enterprise servicebus Servicebus Database Backends Basisdiensten Bestaand systeem Samengestelde diensten Domein Procesdiensten Afnemers (presentatie)

4 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 4 Middleware / Enterprise Servicebus –Middleware = Generieke software die de koppelingen tussen applicaties ondersteunt – “software glue” –(Enterprise) Servicebus = specifieke vorm van middleware in een service georiënteerde architectuur –Overbrugt technische verschillen tussen applicaties –Biedt mogelijkheid tot standaardisatie –Biedt aanvullende diensten voor beveiliging, monitoring, controles, transformaties etc. A1 A2 A3 A4 A1A2A3A4 Middleware / Servicebus beveiliging autorisatie logging / monitoring technische conversie bericht transformatie controles

5 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 5 Functie van middleware / Enterprise Servicebus –Reductie van complexiteit van koppelingen door –centraal ontkoppelpunt van applicaties –centraal beheer van koppelingen mogelijk –technische standaardisering middels ‘stekkers’ –stimuleert generieke services en berichten, en maakt daardoor hergebruik mogelijk –Eénmalig generiek in de middleware ipv in elke applicatie opnieuw –technische conversies –beveiliging en autorisatie –monitoring en logging –controles, gegevensmapping, transformaties

6 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 6 Web services en een servicebus Twee manieren van routering –Rechtstreeks –Service register wordt geraadpleegd voor locatie van de service –Service wordt rechtstreeks aangeroepen –Via ESB –Service wordt niet rechtstreeks aangeroepen –ESB routeert vraag en antwoord –Bericht- en technische conversie is mogelijk

7 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 7 Events en een servicebus Event manager met adapters –ESB (Event manager) is intermediair –Ontkoppeling via subscriptions, waardoor A niet bekend is met B of C –Adapters zorgen voor technische en logische conversies

8 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 8 Enterprise Servicebus = de SOA infrastructuur –Stelt afnemers in staat beschikbare service aan te roepen –Realiseert vooral ook interoperabiliteit –Samengevat zijn de taken van de ESB –Connectiviteit realiseren tussen aanbieder en afnemer –Data transformatie –Intelligente routering (bijv. content based routing) –Beveiliging –Garanderen van betrouwbaarheid –Service management (de administratie van services) –Monitoring en logging (ook Business Activity Monitoring) –Ook de ESB kan heterogeen zijn (je kunt er dus meer dan één hebben)

9 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 9 Applicatie A Applicatiespecifiek informatiemodel (application view) Enterprise Service Bus Standaard informatiemodel (common view) Applicatie B Applicatiespecifiek informatiemodel (application view) Mapping application view -> common view Mapping common view -> application view Data mapping in een ESB

10 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 10 application view Applicatie 2Applicatie 1 Enterprise Service Bus Standaard informatiemodel (common view) Mapping Applicatie... Mapping application view Specifiek deel Generiek deel application view Specifiek deel Generiek deel application view Specifiek deel Generiek deel = gebaseerd op berichtschema standaard informatiemodel = gebaseerd op berichtschema specifiek informatiemodel

11 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 11 Portaal Database Backends Basisdiensten Bestaand systeem Afnemers (presentatie) Samengestelde diensten Domein Procesdiensten Portaal

12 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 12 Portals –Intranet (portal) –Interne nieuwsvoorziening –Soms ook interne samenwerkingsomgeving (collaboration) –Web portal –Informatie uit verschillende bronnen op een uniforme manier presenteren / toegankelijk maken (iGoogle, Startpagina etc.) –Enterprise portal –Digitale werkplek (Single point of entry) –Integratie van functies en data uit verschillende systemen –Federatie – integratie van informatie uit verschillende andere portalen –Personalisatie –Autorisatie, vaak rolgebaseerd

13 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 13 Enterprise portaal Functionaliteit op hoofdlijnen –De functionaliteit van een enterprise portaal –Ontsluiting van informatie (á la intranet) –Platform voor samenwerking en kennisdeling –Ondersteuning van werkprocessen (toegang tot functionaliteit / gegevens) –Toekomstbeeld –De digitale werkplek –Gebruikers krijgen afhankelijk van hun rol toegang tot alle relevante informatie én functionaliteit die nodig is voor hun werk –Kenmerken –Web-gebaseerd –Beveiliging / authenticatie –éénmalige rolgebaseerde autorisatie –Gepersonaliseerd –Werkproces georiënteerd

14 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 14 Enterprise portaal Ondersteuning van werkprocessen –In een service georiënteerde architectuur met orkestratie –Het uitvoeren van een taak = aanroepen van een service –Dit kan –een ‘nieuwe’ service zijn (bijvoorbeeld een basisdienst, maar ook procesdienst) –een stap in een lopend proces zijn (bijv. op een takenlijst) –User interface bij een service is een scherm of (liever nog) een portlet of web part –Andere manieren –Integreren van een complete web-applicatie in het portaal –Bestaande schermen ‘ophangen’ in nieuwe navigatiestructuur –Op basis van stylesheets uniformeren van de vormgeving –Combineren van user-interface componenten van applicaties die beschikbaar zijn als portlet of web part –Single sign-on voor web-applicaties en user-interface componenten

15 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 15 Orkestratie engine Database Backends Basisdiensten Bestaand systeem Afnemers (presentatie) Samengestelde diensten Domein Procesdiensten Orchestration engine

16 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 16 Orkestratie engine –Orkestratie engine –Ondersteunt zowel ontwerpen als executeren van processen –Een proces = een service –BPEL is veelgebruikte standaard –Business Process Execution Language –Gebaseerd op XML –BPMN voor ‘echt’ modelleren –Business Process Modeling Notation –Grafische notatie –Vertaalbaar naar BPEL zie voorbeeld p. 93 (fig 7-8) SOA in Practice UML Activity Diagram is ook een mogelijkheid

17 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 17 BPEL omgeving Ontwerp, executie, management

18 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 18 De BPEL taal Service collaborators (service die in het proces zijn betrokken Variabelen die de toestand van het proces bevatten - stateful Wacht op een bericht van een partner webservice Roep een partner webservice aan Allerlei logica die de prosesflow beïnvloed

19 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 19 1 2 3 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.nl/9/2252211/slides/slide_19.jpg", "name": "© Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 19 1 2 3 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 6 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

20 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 20 De SOA infrastructuur Servicebus Database Backends Basisdiensten Bestaand systeem Afnemers (presentatie) Samengestelde diensten Domein Procesdiensten Orchestration engine Portaal

21 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 21 Servicebus Backends Basisdiensten Samengestelde diensten Procesdiensten Portaal Presentatie Orkestratie engine BPEL XML, SOAP WSDL, UDDI J2EE (EJB etc.).NET (C# etc.) J2EE Portlets.NET Web parts HTML, XML, XSL J2EE JSP / Java Beans).NET ASP / ActiveX) ODBC, JDBC

22 © Twynstra Gudde 12-9-2009 Service Oriented Architecture 22 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde. Bas Kruiswijk bkr@tg.nl www.twynstragudde.nl


Download ppt "Bas Kruiswijk Amersfoort 12 september 2009 Service Oriented Architecture Deel 5 - SOA infrastructuur."

Verwante presentaties


Ads door Google