De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Service Oriented Architecture

Verwante presentaties


Presentatie over: "Service Oriented Architecture"— Transcript van de presentatie:

1 Service Oriented Architecture
Deel 5 - SOA infrastructuur

2 Overzicht Deel 5: De SOA infrastructuur
Basisconcepten SOA vanuit organisatorisch perspectief Procesbesturing SOA vanuit technisch perspectief De SOA infrastructuur Enterprise Servicebus (ESB) Portaal Orkestratie engine SOA in het ontwerpproces

3 Enterprise servicebus
Afnemers (presentatie) Procesdiensten Servicebus Samengestelde diensten Basisdiensten Backends Database Bestaand systeem Domein Domein

4 Middleware / Enterprise Servicebus
Middleware = Generieke software die de koppelingen tussen applicaties ondersteunt – “software glue” (Enterprise) Servicebus = specifieke vorm van middleware in een service georiënteerde architectuur Overbrugt technische verschillen tussen applicaties Biedt mogelijkheid tot standaardisatie Biedt aanvullende diensten voor beveiliging, monitoring, controles, transformaties etc. A1 A1 A2 A3 A4 beveiliging autorisatie logging / monitoring technische conversie bericht transformatie controles A2 A3 Middleware / Servicebus A4

5 Functie van middleware / Enterprise Servicebus
Reductie van complexiteit van koppelingen door centraal ontkoppelpunt van applicaties centraal beheer van koppelingen mogelijk technische standaardisering middels ‘stekkers’ stimuleert generieke services en berichten, en maakt daardoor hergebruik mogelijk Eénmalig generiek in de middleware ipv in elke applicatie opnieuw technische conversies beveiliging en autorisatie monitoring en logging controles, gegevensmapping, transformaties

6 Web services en een servicebus Twee manieren van routering
Rechtstreeks Service register wordt geraadpleegd voor locatie van de service Service wordt rechtstreeks aangeroepen Via ESB Service wordt niet rechtstreeks aangeroepen ESB routeert vraag en antwoord Bericht- en technische conversie is mogelijk

7 Events en een servicebus Event manager met adapters
ESB (Event manager) is intermediair Ontkoppeling via subscriptions, waardoor A niet bekend is met B of C Adapters zorgen voor technische en logische conversies

8 Enterprise Servicebus = de SOA infrastructuur
Stelt afnemers in staat beschikbare service aan te roepen Realiseert vooral ook interoperabiliteit Samengevat zijn de taken van de ESB Connectiviteit realiseren tussen aanbieder en afnemer Data transformatie Intelligente routering (bijv. content based routing) Beveiliging Garanderen van betrouwbaarheid Service management (de administratie van services) Monitoring en logging (ook Business Activity Monitoring) Ook de ESB kan heterogeen zijn (je kunt er dus meer dan één hebben)

9 Data mapping in een ESB Applicatie A Applicatie B Applicatiespecifiek
informatiemodel (application view) Applicatiespecifiek informatiemodel (application view) Mapping application view -> common view Standaard informatiemodel (common view) Mapping common view -> application view Enterprise Service Bus

10 Standaard informatiemodel (common view)
Applicatie 1 Applicatie 2 Applicatie ... application view application view application view application view application view Specifiek deel Generiek deel Specifiek deel Generiek deel Specifiek deel Generiek deel Mapping Mapping Mapping Standaard informatiemodel (common view) Enterprise Service Bus = gebaseerd op berichtschema standaard informatiemodel = gebaseerd op berichtschema specifiek informatiemodel

11 Portaal Portaal Afnemers (presentatie) Procesdiensten
Samengestelde diensten Basisdiensten Backends Database Bestaand systeem Domein Domein

12 Portals Intranet (portal) Web portal Enterprise portal
Interne nieuwsvoorziening Soms ook interne samenwerkingsomgeving (collaboration) Web portal Informatie uit verschillende bronnen op een uniforme manier presenteren / toegankelijk maken (iGoogle, Startpagina etc.) Enterprise portal Digitale werkplek (Single point of entry) Integratie van functies en data uit verschillende systemen Federatie – integratie van informatie uit verschillende andere portalen Personalisatie Autorisatie, vaak rolgebaseerd

13 Enterprise portaal Functionaliteit op hoofdlijnen
De functionaliteit van een enterprise portaal Ontsluiting van informatie (á la intranet) Platform voor samenwerking en kennisdeling Ondersteuning van werkprocessen (toegang tot functionaliteit / gegevens) Toekomstbeeld De digitale werkplek Gebruikers krijgen afhankelijk van hun rol toegang tot alle relevante informatie én functionaliteit die nodig is voor hun werk Kenmerken Web-gebaseerd Beveiliging / authenticatie éénmalige rolgebaseerde autorisatie Gepersonaliseerd Werkproces georiënteerd

14 Enterprise portaal Ondersteuning van werkprocessen
In een service georiënteerde architectuur met orkestratie Het uitvoeren van een taak = aanroepen van een service Dit kan een ‘nieuwe’ service zijn (bijvoorbeeld een basisdienst, maar ook procesdienst) een stap in een lopend proces zijn (bijv. op een takenlijst) User interface bij een service is een scherm of (liever nog) een portlet of web part Andere manieren Integreren van een complete web-applicatie in het portaal Bestaande schermen ‘ophangen’ in nieuwe navigatiestructuur Op basis van stylesheets uniformeren van de vormgeving Combineren van user-interface componenten van applicaties die beschikbaar zijn als portlet of web part Single sign-on voor web-applicaties en user-interface componenten

15 Orkestratie engine Afnemers (presentatie) Procesdiensten Orchestration
Samengestelde diensten Basisdiensten Backends Database Bestaand systeem Domein Domein

16 is ook een mogelijkheid
Orkestratie engine UML Activity Diagram is ook een mogelijkheid zie voorbeeld p. 93 (fig 7-8) SOA in Practice Orkestratie engine Ondersteunt zowel ontwerpen als executeren van processen Een proces = een service BPEL is veelgebruikte standaard Business Process Execution Language Gebaseerd op XML BPMN voor ‘echt’ modelleren Business Process Modeling Notation Grafische notatie Vertaalbaar naar BPEL

17 BPEL omgeving Ontwerp, executie, management

18 De BPEL taal Service collaborators
(service die in het proces zijn betrokken Variabelen die de toestand van het proces bevatten - stateful Wacht op een bericht van een partner webservice Roep een partner webservice aan Allerlei logica die de prosesflow beïnvloed

19 BPEL voorbeeld 1 <process name="ticketOrder"> 2 <partners>
<partner name="customer" serviceLinkType="agentLink" myRole="agentService"/> <partner name="airline" serviceLinkType="buyerLink" myRole="ticketRequester" partnerRole="ticketService"/> 10 </partners> 11 <containers> <container name="itinerary" messageType="itineraryMessage"/> <container name="tickets" messageType="ticketsMessage"/> 14 </containers> 15 <flow> <links> <link name="order-to-airline"/> <link name="airline-to-agent"/> </links> <receive partner="customer" portType="itineraryPT" operation="sendItinerary" container="itinerary" <source linkName"order-to-airline"/> </receive> <invoke partner="airline" portType="ticketOrderPT" operation="requestTickets" inputContainer="itinerary" <target linkName"order-to-airline"/> <source linkName"airline-to-agent"/> </invoke> <receive partner="airline" portType="itineraryPT" operation="sendTickets" container="tickets" <target linkName"airline-to-agent"/> </receive> 39 </flow> 40 </process> BPEL voorbeeld

20 De SOA infrastructuur Portaal Afnemers (presentatie) Procesdiensten
Orchestration engine Servicebus Samengestelde diensten Basisdiensten Backends Database Bestaand systeem Domein Domein

21 Samengestelde diensten
Portaal J2EE Portlets .NET Web parts Presentatie J2EE JSP / Java Beans) .NET ASP / ActiveX) HTML, XML, XSL Orkestratie engine BPEL Procesdiensten Samengestelde diensten J2EE (EJB etc.) .NET (C# etc.) Basisdiensten Servicebus XML, SOAP WSDL, UDDI Backends ODBC, JDBC

22 Bas Kruiswijk bkr@tg.nl www.twynstragudde.nl
Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze presentatie berusten bij Twynstra Gudde. Niets uit deze presentatie mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Twynstra Gudde.


Download ppt "Service Oriented Architecture"

Verwante presentaties


Ads door Google