De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIEAVOND HAVO 5. Examen Alexander Bloem Algemene zaken Herman Wolthoff Pauze Vervolgopleidingen Annemarie Antonisse Studiefinanciering Duo Programma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIEAVOND HAVO 5. Examen Alexander Bloem Algemene zaken Herman Wolthoff Pauze Vervolgopleidingen Annemarie Antonisse Studiefinanciering Duo Programma."— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIEAVOND HAVO 5

2 Examen Alexander Bloem Algemene zaken Herman Wolthoff Pauze Vervolgopleidingen Annemarie Antonisse Studiefinanciering Duo Programma

3 EXAMEN

4 Vakken met alleen een schoolexamen: Culturele Kunstzinnige Vorming CKV Lichamelijke Opvoeding LO Maatschappijleer MA Natuur, Leven en Technologie NLT Vakken met schoolexamen en een centraal schriftelijk examen ProfielWerkStuk PWS Maatschappelijke Stage Examen

5 Schoolexamenweken: SE 1: november SE 2: januari SE 3: april Luistertoetsen MVT: januari Inhalen en herkansen SE 1 op 4 december 2012 en SE 2 op 26 februari 2013. De leerling moet zelf inschrijven via de portal! Inhalen SE 3: 19 april 2013. Herexamen schoolexamen (MA): september Planning schoolexamens

6 Beoordeling met Voldoende / Goed CKV LO De maatschappelijke stage Beoordeling met een cijfer (gewogen gemiddelde) MA PWS Vakken met alleen schoolexamen

7 Beoordeling met een cijfer schoolexamen (gewogen gemiddelde) en een cijfer centraal schriftelijk examen (uitzondering NLT) Eindcijfer is het rekenkundige gemiddelde van SE- en CSE-cijfer Vakken met een schoolexamen en een centraal schriftelijk examen

8 Inhalen gaat voor herkansen SE 1: 1 vak of onderdeel PWS SE 2: 1 vak of onderdeel PWS Wanneer: Inhalen en herkansen SE 1 op 4 december 2012 en SE 2 op 26 februari 2013 Inhalen SE 3 op 19 april 2013 Beoordeling: hoogste cijfer telt Inhalen en Herkansen

9 Kan alleen MA of PWS betreffen Herexamen: één van de twee Examenstof en beoordeling: MA: vastgesteld door examencommissie PWS: nieuw PWS Opgave schriftelijk bij de conrector onderwijs Beoordeling: hoogste cijfer telt Herexamen schoolexamen

10 Alleen toegang tot CSE: schoolexamens zijn afgerond. Toelating tot het Centraal Schriftelijk Examen

11 In mei: eerste tijdvak In juni: herexamen / herprofilering in 1 vak Centraal Schriftelijk Examen

12 Alle eindexamenvakken en het PWS worden apart op de cijferlijst vermeld. Het rekenkundig gemiddelde van MA en het PWS telt als één eindcijfer bij de uitslagbepaling mee. Het combinatiecijfer

13 1. Gemiddelde CSE-cijfers is tenminste 5,5 2. 3.Als CKV, LO en de maatschappelijke stage met tenminste voldoende zijn beoordeeld; 4.Als MA en het PWS elk tenminste met het eindcijfer 4 zijn beoordeeld. Geslaagd

14 1. Maak goed gebruik van de KWT-uren 2. Houd je huiswerk bij en plan je studie 3. Begin op tijd, neem de tijd en wees op tijd 4. Vraag hulp (mentor) Tips om te slagen

15 Voor aanvang examentoets een telefonische melding Achteraf een schriftelijke bevestiging Inhalen schoolexamens op herkansingsmoment (herkansing vervalt) Inhalen centraal schriftelijke examens in tweede en/of derde tijdvak Ziek bij SE-toetsen en Centraal Schriftelijk Examen

16 Rekentoets Verplicht vanaf 2013-2014 Uitvoeringstest in 2012-2013 Voor leerlingen van voorexamenjaar mag deze gelden in de uitslag van hun examen in 2013-2014. Toch graag deelname van examenkandidaten 2012- 2013. Ervaring opdoen voor de school. Ervaring opdoen met grote landelijke toetsafname

17 VEEL SUCCES !!! En natuurlijk …

18 ALGEMENE ZAKEN

19 27 lesuren per week Instructie - uren KWT – uren –Onderwijstijd minus instructie-uren –Zelfstandig werken, hulp docent –Aanwezigheid wordt geregistreerd Onderwijstijd

20 Vooraf telefonisch aan de administratie Achteraf schriftelijke bevestiging aan de administratie gelijktijdig met de betermelding Ziekmelding

21 Te laat komen: bij herhaling: 8 uur Dagelijkse registratie aanwezigheid Reden afwezigheid onbekend? Mail naar huis > Afhandelen met Marion Ongeoorloofde absentie betekent lesuren inhalen Aanwezigheid

22 September/oktober:Productie 29 oktober 2012: Inleveren 13 december 2012: Presenteren Planning ProfielWerkStuk

23 Mentoren 1 e lijn Conrector leerlingzaken Herman Wolthoff Conrector examen Alexander Bloem Zorgcoördinator: Marsha Olyerhoek Decaan: Annemarie Antonisse Leerlingbegeleiding en -zorg

24 Schoolgids www.piterjellesmontessori.nlwww.piterjellesmontessori.nl Portal PJ E-mailadres leerlingen E-mailadres ouders aantonisse@pj.nl hwolthoff@pj.nl Informatie

25 HAVO-5 informatie decanaat september 2012

26 Loopbaanoriëntatie en begeleiding Opleidingen/ doorstroomeisen Havo – HBO / WO Informatiedagen/ opendagen Individuele gesprekken / testen

27 Mogelijkheden na de HAVO HBO Associate degree (Ad), tweejarig HBO Duaal studeren (werken en leren) Avondstudie Tussenjaar Werken/ studeren in het buitenland VWO

28 van HAVO naar het VWO Instromen in 5 vwo Gemiddeld een 7.0 of hoger Twee moderne vreemde talen Wiskunde

29 Opleidingen Opleidingen met aanvullende eisen Decentrale selectie Loting

30 Aanmelden Via studielink vanaf 1 oktober 2012 (www.studielink.nl)www.studielink.nl Voor een opleiding met aanvullende eisen (voor 15 januari 2013 bij instelling) Opleiding decentrale selectie (zie instelling) Opleiding centrale loting (voor 15 mei 2013)

31 Goed om te weten… Studenten met dyslexie ect. kunnen aanspraak maken op regelingen als in het VO, www.handicap-studie.nl www.handicap-studie.nl

32 Belangrijke Data Provinciale beroepenvoorlichting in leeuwarden op woe 31 oktober en do 1 november 2012 Onderwijsbeurs Groningen op do 4 en vr 5 oktober 2012 (www.onderwijsbeurs.nl) Studiebeurs Zwolle op woe 14 november en do 15 november 2012( www.studiebeurszwolle.nl) Opendagen, proefstuderen, meeloopdagen

33 Gezakt….. Opnieuw VAVO, bij max 3 onvoldoendes (toestemming! School) indien mogelijk, alvast studeren (HBO Leeuwarden) geen studiefinanciering

34 Informatie  Website: http://pjmontessoricollege.dedecaan.net http://pjmontessoricollege.dedecaan.net  Mail: aantonisse@pj.nlaantonisse@pj.nl  Ma, di en do aanwezig  Gesprek op afspraak

35

36 36 geld voor school en studie scholieren studenten

37

38 38 tegemoetkoming scholieren

39 39 tegemoetkoming scholieren voortgezet onderwijs ● vanaf 18 jaar ● maandelijks bedrag

40 40 maandbedragen basistoelage inwonend€ 103,77 uitwonend€ 241,93 aanvullende toelage € 80,11 inkomen verzorgende ouder en partner: € 34.807 (2010)

41 41 aandachtspunten géén studentenreisproduct 2e kwartaal 18 jaar overbrugging: mbo tot 1 augustus hbo tot 1 september

42 42 www. duo.nl

43 43 studiefinanciering beroepsonderwijs hoger onderwijs

44 44 wanneer? mbo: kwartaal na 18 e jaar hbo: aanvang studiejaar, jonger dan18 jaar? > 1 oktober

45 45 waaruit bestaat de studiefinanciering? basisbeurs aanvullende beurs lening collegegeldkrediet (hbo) studentenreisproduct

46 46 aanvullende beurs inkomen beide natuurlijke ouders peiljaar inkomen: 2 jaar terug

47 47 aanvullende beurs verlegging peiljaar hardheidsclausule: - inkomen opvragen - inkomen buiten beschouwing laten

48 48 inkomen buiten beschouwing ontheffing/ontzetting uit het gezag niet erkend geen contact vanaf 12e jaar conflict alimentatie oninbaar

49 49 lening hoogte lening is zelf te bepalen terugbetalen: - start twee jaar na beëindiging studie - inkomensafhankelijk

50 50 collegegeldkrediet (hbo) wettelijk collegegeld: € 1.835 (2013) maandelijkse betaling terugbetalen

51 51 studentenreisproduct week- of weekendabonnement persoonlijke ov-chipkaart

52 52 maandbedragen 2012 beroepsonderwijs thuiswonend uitwonend basisbeurs € 75,39€ 246,00 aanvullende beurs € 311,23€ 331,16 rentedragende lening € 164,21€ 164,21 totaal € 550,83€ 741,37

53 53 maandbedragen 2012 hoger onderwijs thuiswonend uitwonend basisbeurs € 95,61 € 266,23 aanvullende beurs € 224,68 € 244,60 rentedragende lening € 283,86 + € 283,86 + totaal € 604,15 € 794,69 collegegeldkrediet € 147,58€ 147,58

54 54 mbo 3 of 4 en hbo: prestatiebeurs

55 55 basisbeurs aanvullende beurs+ = prestatiebeurs

56 56 hoe lang prestatiebeurs? mbo niveau 3 en 4: 4 jaar prestatiebeurs + 3 jaar lening hbo: cursusduur + 3 jaar lening

57 57 studentenreisproduct recht : mbo: financieringsduur hbo : studieduur + één jaar

58 58 prestatiebeurs beurs wordt betaald als voorlopige lening studentenreisproduct: voorlopige lening (€ 91,17 per maand)

59 59 prestatiebeurs presteren: binnen tien jaar diploma: beurs en studentenreisproduct worden gift

60 60 aandachtspunten bijverdienen: maximaal € 13.362,53 (2012) uitwonend? op kameradres inschrijven bij de gemeente

61 61 aanmelding studie hbo bij voorkeur voor 1 december aanvullende eisen: voor 15 januari bij instelling decentrale selectie: let op sluitingsdatum instelling loting: vóór 15 mei 2013

62 62 aanmelding hbo studie > www.studielink.nl

63 63 studiefinanciering mbo en hbo: www. duo.nl

64 64 studiefinanciering en aanmelding studie DigiD met sms-functie aanvragen: www.digid.nl

65 65 meer informatie www.duo.nl servicekantoor Leeuwarden Oldehoofsterkerkhof 2 8911 AG Leeuwarden maandag t/m vrijdag: 10.00 - 17.00 uur

66 Servicekantoor Leeuwarden


Download ppt "INFORMATIEAVOND HAVO 5. Examen Alexander Bloem Algemene zaken Herman Wolthoff Pauze Vervolgopleidingen Annemarie Antonisse Studiefinanciering Duo Programma."

Verwante presentaties


Ads door Google