De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIEAVOND HAVO 5.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIEAVOND HAVO 5."— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIEAVOND HAVO 5

2 Programma Examen Alexander Bloem Algemene zaken Herman Wolthoff Pauze
Vervolgopleidingen Annemarie Antonisse Studiefinanciering Duo

3 EXAMEN

4 Examen Vakken met alleen een schoolexamen:
Culturele Kunstzinnige Vorming CKV Lichamelijke Opvoeding LO Maatschappijleer MA Natuur, Leven en Technologie NLT Vakken met schoolexamen en een centraal schriftelijk examen ProfielWerkStuk PWS Maatschappelijke Stage

5 Planning schoolexamens
Schoolexamenweken: SE 1: november SE 2: januari SE 3: april Luistertoetsen MVT: januari Inhalen en herkansen SE 1 op 4 december 2012 en SE 2 op 26 februari 2013. De leerling moet zelf inschrijven via de portal! Inhalen SE 3: 19 april 2013. Herexamen schoolexamen (MA): september

6 Vakken met alleen schoolexamen
Beoordeling met Voldoende / Goed CKV LO De maatschappelijke stage Beoordeling met een cijfer (gewogen gemiddelde) MA PWS

7 Vakken met een schoolexamen en een centraal schriftelijk examen
Beoordeling met een cijfer schoolexamen (gewogen gemiddelde) en een cijfer centraal schriftelijk examen (uitzondering NLT) Eindcijfer is het rekenkundige gemiddelde van SE- en CSE-cijfer

8 Inhalen en Herkansen Inhalen gaat voor herkansen
SE 1: 1 vak of onderdeel PWS SE 2: 1 vak of onderdeel PWS Wanneer: Inhalen en herkansen SE 1 op 4 december 2012 en SE 2 op 26 februari 2013 Inhalen SE 3 op 19 april 2013 Beoordeling: hoogste cijfer telt

9 Herexamen schoolexamen
Kan alleen MA of PWS betreffen Herexamen: één van de twee Examenstof en beoordeling: MA: vastgesteld door examencommissie PWS: nieuw PWS Opgave schriftelijk bij de conrector onderwijs Beoordeling: hoogste cijfer telt

10 Toelating tot het Centraal Schriftelijk Examen
Alleen toegang tot CSE: schoolexamens zijn afgerond.

11 Centraal Schriftelijk Examen
In mei: eerste tijdvak In juni: herexamen / herprofilering in 1 vak

12 Het combinatiecijfer Alle eindexamenvakken en het PWS worden apart op de cijferlijst vermeld. Het rekenkundig gemiddelde van MA en het PWS telt als één eindcijfer bij de uitslagbepaling mee.

13 Geslaagd 1. Gemiddelde CSE-cijfers is tenminste 5,5 2.
Als CKV, LO en de maatschappelijke stage met tenminste voldoende zijn beoordeeld; Als MA en het PWS elk tenminste met het eindcijfer 4 zijn beoordeeld.

14 Tips om te slagen 1. Maak goed gebruik van de KWT-uren
2. Houd je huiswerk bij en plan je studie 3. Begin op tijd, neem de tijd en wees op tijd 4. Vraag hulp (mentor)

15 Ziek bij SE-toetsen en Centraal Schriftelijk Examen
Voor aanvang examentoets een telefonische melding Achteraf een schriftelijke bevestiging Inhalen schoolexamens op herkansingsmoment (herkansing vervalt) Inhalen centraal schriftelijke examens in tweede en/of derde tijdvak

16 Rekentoets Verplicht vanaf 2013-2014 Uitvoeringstest in 2012-2013
Voor leerlingen van voorexamenjaar mag deze gelden in de uitslag van hun examen in Toch graag deelname van examenkandidaten Ervaring opdoen voor de school. Ervaring opdoen met grote landelijke toetsafname

17 En natuurlijk … VEEL SUCCES !!!

18 ALGEMENE ZAKEN

19 Onderwijstijd Aanwezigheid wordt geregistreerd 27 lesuren per week
Instructie - uren KWT – uren Onderwijstijd minus instructie-uren Zelfstandig werken, hulp docent Aanwezigheid wordt geregistreerd

20 Ziekmelding Vooraf telefonisch aan de administratie
Achteraf schriftelijke bevestiging aan de administratie gelijktijdig met de betermelding

21 Aanwezigheid Te laat komen: bij herhaling: 8 uur
Dagelijkse registratie aanwezigheid Reden afwezigheid onbekend? Mail naar huis > Afhandelen met Marion Ongeoorloofde absentie betekent lesuren inhalen

22 Planning ProfielWerkStuk
September/oktober: Productie 29 oktober 2012: Inleveren 13 december 2012: Presenteren

23 Leerlingbegeleiding en -zorg
Mentoren e lijn Conrector leerlingzaken Herman Wolthoff Conrector examen Alexander Bloem Zorgcoördinator: Marsha Olyerhoek Decaan: Annemarie Antonisse

24 Informatie Schoolgids www.piterjellesmontessori.nl Portal
PJ adres leerlingen adres ouders

25 HAVO-5 informatie decanaat
september 2012

26 Loopbaanoriëntatie en begeleiding
Opleidingen/ doorstroomeisen Havo –HBO / WO Informatiedagen/ opendagen Individuele gesprekken / testen

27 Mogelijkheden na de HAVO
HBO Associate degree (Ad), tweejarig HBO Duaal studeren (werken en leren) Avondstudie Tussenjaar Werken/ studeren in het buitenland VWO

28 van HAVO naar het VWO Instromen in 5 vwo Gemiddeld een 7.0 of hoger
Twee moderne vreemde talen Wiskunde

29 Opleidingen Opleidingen met aanvullende eisen Decentrale selectie
Loting

30 Aanmelden Via studielink vanaf 1 oktober 2012 (www.studielink.nl)
Voor een opleiding met aanvullende eisen (voor 15 januari 2013 bij instelling) Opleiding decentrale selectie (zie instelling) Opleiding centrale loting (voor 15 mei 2013)

31 Goed om te weten… Studenten met dyslexie ect. kunnen aanspraak maken op regelingen als in het VO,

32 Belangrijke Data Provinciale beroepenvoorlichting in leeuwarden op woe 31 oktober en do 1 november 2012 Onderwijsbeurs Groningen op do 4 en vr 5 oktober 2012 (www.onderwijsbeurs.nl) Studiebeurs Zwolle op woe 14 november en do 15 november 2012( Opendagen, proefstuderen, meeloopdagen

33 Gezakt….. Opnieuw VAVO, bij max 3 onvoldoendes (toestemming! School)
indien mogelijk, alvast studeren (HBO Leeuwarden) geen studiefinanciering

34 Informatie Website: http://pjmontessoricollege.dedecaan.net
Mail: Ma, di en do aanwezig Gesprek op afspraak

35

36 geld voor school en studie
scholieren studenten

37

38 tegemoetkoming scholieren

39 tegemoetkoming scholieren
voortgezet onderwijs vanaf 18 jaar maandelijks bedrag

40 maandbedragen basistoelage inwonend € 103,77 uitwonend € 241,93
aanvullende toelage € ,11 inkomen verzorgende ouder en partner: € (2010)

41 aandachtspunten géén studentenreisproduct 2e kwartaal 18 jaar
overbrugging: mbo tot 1 augustus hbo tot 1 september

42 www. duo.nl

43 studiefinanciering beroepsonderwijs hoger onderwijs

44 wanneer? mbo: kwartaal na 18e jaar
hbo: aanvang studiejaar, jonger dan18 jaar? > 1 oktober

45 waaruit bestaat de studiefinanciering?
basisbeurs aanvullende beurs lening collegegeldkrediet (hbo) studentenreisproduct

46 aanvullende beurs inkomen beide natuurlijke ouders
peiljaar inkomen: 2 jaar terug

47 aanvullende beurs verlegging peiljaar hardheidsclausule:
- inkomen opvragen - inkomen buiten beschouwing laten

48 inkomen buiten beschouwing
ontheffing/ontzetting uit het gezag niet erkend geen contact vanaf 12e jaar conflict alimentatie oninbaar

49 lening hoogte lening is zelf te bepalen terugbetalen:
- start twee jaar na beëindiging studie - inkomensafhankelijk

50 collegegeldkrediet (hbo)
wettelijk collegegeld: € (2013) maandelijkse betaling terugbetalen

51 studentenreisproduct
week- of weekendabonnement persoonlijke ov-chipkaart

52 maandbedragen 2012 beroepsonderwijs
thuiswonend uitwonend basisbeurs € 75,39 € 246,00 aanvullende beurs € 311,23 € 331,16 rentedragende lening € 164,21 € 164,21 totaal € 550,83 € 741,37

53 maandbedragen 2012 hoger onderwijs
thuiswonend uitwonend basisbeurs € 95, € 266,23 aanvullende beurs € 224, € 244,60 rentedragende lening € 283, € 283,86 + totaal € 604, € 794,69 collegegeldkrediet € 147,58 € 147,58

54 mbo 3 of 4 en hbo: prestatiebeurs

55 basisbeurs aanvullende beurs+ = prestatiebeurs

56 hoe lang prestatiebeurs?
mbo niveau 3 en 4: 4 jaar prestatiebeurs + 3 jaar lening hbo: cursusduur + 3 jaar lening

57 studentenreisproduct
recht: mbo: financieringsduur hbo: studieduur + één jaar

58 prestatiebeurs beurs wordt betaald als voorlopige lening
studentenreisproduct: voorlopige lening (€ 91,17 per maand)

59 prestatiebeurs presteren:
binnen tien jaar diploma: beurs en studentenreisproduct worden gift

60 aandachtspunten bijverdienen: maximaal € 13.362,53 (2012)
uitwonend? op kameradres inschrijven bij de gemeente

61 aanmelding studie hbo bij voorkeur voor 1 december
aanvullende eisen: voor 15 januari bij instelling decentrale selectie: let op sluitingsdatum instelling loting: vóór 15 mei 2013

62 aanmelding hbo studie > www.studielink.nl

63 studiefinanciering mbo en hbo: www. duo.nl

64 studiefinanciering en aanmelding studie
DigiD met sms-functie aanvragen:

65 meer informatie www.duo.nl servicekantoor Leeuwarden
Oldehoofsterkerkhof 2 8911 AG Leeuwarden maandag t/m vrijdag: uur

66 Servicekantoor Leeuwarden
We hebben ervoor gekozen om de presentatie Studenten OV-chipkaart alvast in rijkshuisstijl te presenteren. De brochure studentenreisproduct is het eerste product dat in rijkshuisstijl verschijnt. Ook de Studenten OV-chipkaart krijgt het rijkshuisstijl logo.


Download ppt "INFORMATIEAVOND HAVO 5."

Verwante presentaties


Ads door Google