De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

INFORMATIEAVOND HAVO 4 ATHENEUM 5. AlgemeenAndré Hofman Maatschappelijke stageMarianne Borgman ExamenAlexander Bloem Pauze Mentoren Programma.

Verwante presentaties


Presentatie over: "INFORMATIEAVOND HAVO 4 ATHENEUM 5. AlgemeenAndré Hofman Maatschappelijke stageMarianne Borgman ExamenAlexander Bloem Pauze Mentoren Programma."— Transcript van de presentatie:

1 INFORMATIEAVOND HAVO 4 ATHENEUM 5

2 AlgemeenAndré Hofman Maatschappelijke stageMarianne Borgman ExamenAlexander Bloem Pauze Mentoren Programma

3 Studielast 1600 uur / jaar  ± 40 uur / week : 28 Klokuren per week  school ± 12 zelfwerkuren  thuis Uren school: Instructie - uren KWT – uren –Onderwijstijd minus I-uren –Digitale inschrijving –Regisseurschap –Wekelijkse planning http://www.pj.cupweb6.nl Onderwijstijd

4 Vooraf telefonisch aan de administratie Achteraf schriftelijke bevestiging aan de administratie gelijktijdig met de betermelding Ziekmelding

5 Te laat komen betekent lesuur inhalen Dagelijkse registratie aanwezigheid Directe reactie bij afwezigheid -Telefonisch -Brief Ongeoorloofde absentie betekent lesuren inhalen Aanwezigheid

6 Mentoren1 e lijn Zorgfunctionaris AtheneumRoelie Noord HavoPeter van der Leij ZorgcoördinatorMarjan Faber DecaanTrijntje Hofstra Leerlingbegeleiding en -zorg

7 Schoolgids www.piterjellesmontessori.nlwww.piterjellesmontessori.nl Portal PJ E-mailadres leerlingen E-mailadres ouders thofstra@pj.nl abloem@pj.nl ahofman@pj.nl Informatie

8 M@S

9 minimaal 40 uur vrijwilligerswerkervaring doel: verantwoordelijkheid dragen maatschappelijke belangen leerling zoekt zelf stageplaats (telefonisch) contact met de organisatie –verloop van de stage te bespreken –beoordeling van de leerling stageverslag inleveren MaS-stage certificaat geen loon via school verzekerd M@S-stage

10 EXAMEN

11 Alleen schoolexamen School- en Centraal Schriftelijk Examen Vakken

12 Algemene NatuurWetenschappen A ANW Maatschappijleer MA Afsluiting in A4 Culturele en Kunstzinnige VormingCKV Afsluiting in A5 Lichamelijke Opvoeding LO ProfielWerkStuk PWS Afsluiting in H5 of A6 Schoolexamenvakken

13 Beoordeling met Voldoende/Goed: –CKV –LO Beoordeling met cijfer: –ANW A –MA –Natuur, Leven en TechnologieNLT Afsluitingswijze vakken met alleen schoolexamen

14 Als eindcijfer lager is dan 5,5 kun je één schoolexamenvak dat met een cijfer is beoordeeld herkansen: ANW in A5 of A6 MA in H5 en A5 of A6 PWS in H5 en A6 Herexamen schoolexamen

15 Elk examenvak wordt apart vermeld op de cijferlijst; Maar voor de vaststelling van de uitslag geldt het combinatiecijfer; Het combinatiecijfer is het rekenkundig gemiddelde van: HavoMA + PWS AtheneumANW + MA + PWS Elk vak binnen het combinatiecijfer moet een eindresultaat hebben van 4,0 of hoger Combinatiecijfer

16 Toetsweken H4 en A5: Rapporttoetsen Schoolexamentoetsen Vakken met SE en CSE

17 Inhalen gaat voor herkansen Maximaal 2 toetsen herkansen per periode Opgave voor inhalen en herkansen door de leerling zelf te regelen via de portal Wanneer: zie jaarkalender Beoordeling:hoogste cijfer telt Inhalen en herkansen

18 Tenminste één vak van 320 (H) of 440 (A) slu Start in leerjaar 4 (H) of 5 (A), periode 3 Afsluiting in leerjaar 5 (H) of 6 (A), periode 2 met o.a. een presentatie Onderdeel van het combinatiecijfer bij de vaststelling van de examenuitslag ProfielWerkStuk

19 Leerjaar H4 en A5 periode 3: oriëntatie- en keuzefase periode 4: uitvoeringsfase Leerjaar H5 en A6 periode 1: uitvoeringsfase periode 2: uitvoerings- en presentatiefase Planning profielwerkstuk

20 Rapport na elke toetsperiode Rapport na elke herkansing Einde periode 4: overzicht ExamenDossier Informatie over resultaten

21 1 2.Als CKV en LO met tenminste Voldoende zijn beoordeeld; 3. Als ANW (A), MIJ-leer en het PWS tenminste met het eindcijfer 4 zijn beoordeeld. Geslaagd

22 MENTOREN

23 H4EOTTO C. JONKER41 H4FRONNIE VAN BEEM45 H4GJOHAN BOOMSMA29 H4HANNEMARIE ANTONISSE22 H4KTINEKE BOS43 A5 GSWILLEM v SCHOONHOVEN25 A5 SKMEINDERT BOERSMA30 LOKALEN MENTOREN


Download ppt "INFORMATIEAVOND HAVO 4 ATHENEUM 5. AlgemeenAndré Hofman Maatschappelijke stageMarianne Borgman ExamenAlexander Bloem Pauze Mentoren Programma."

Verwante presentaties


Ads door Google