De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2014: van Centrum tot centra. Het Centrum vandaag Opgericht door de wet van 15 februari 1993 Onafhankelijke openbare instelling Bevoegdheden: racisme.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2014: van Centrum tot centra. Het Centrum vandaag Opgericht door de wet van 15 februari 1993 Onafhankelijke openbare instelling Bevoegdheden: racisme."— Transcript van de presentatie:

1 2014: van Centrum tot centra

2 Het Centrum vandaag Opgericht door de wet van 15 februari 1993 Onafhankelijke openbare instelling Bevoegdheden: racisme en gelijke kansen (1993), negationisme (1995), mensenhandel (1995), migratie (2003), niet-raciale discriminatie (2003), CRPD (2011) Zusterinstelling: Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen Erkend als mensenrechteninstituut van het type B

3 Centrum Discriminatie en Gelijke Kansen Gelijke kansen Diversiteit Vorming Handicap/CRPD Discriminatie Eerste Lijn Tweede Lijn Migratie Grondrechten Stromen Mensenhandel Steunpunt Armoede 2 pijlers

4 Discriminatie: de beschermde criteria Het Centrum is bevoegd voor alle criteria uit de antidiscriminatie- en antiracismewetgeving, behalve…

5 Het Centrum vandaag Drie taken Individuele meldingen behandelen Vormen, informeren en sensibiliseren Adviezen geven en aanbevelingen doen

6 Het Centrum vandaag 2011-2013: 4 strategische doelstellingen Het Centrum wil… Zijn rol als onafhankelijke openbare instelling vervullen Zijn partnerschappen versterken (gemeenschappelijke doelstellingen) Een expertisecentrum zijn Transversale thema’s behandelen

7 Het bestuur vandaag College Raad van bestuur 21 leden Directeur & adjunct-directeur Coördinator Benoemd door de federale regering Coördinator

8 Het Centrum vandaag Evaluatie van de werking van het Centrum ‘Strategisch plan 2011-2013’ Sterke punten Expertise, monitoring, behoeder van waarden en mensenrechten Gezien als toegankelijk en onmisbaar Positief tot zeer positief gewaardeerd

9 Het Centrum vandaag Werkpunten Rol als spil van verschillende perspectieven in de samenleving (ontmoetingsplatform): versterken! Transversaliteit: versterken! Thema’s als Roma, handicap, islamofobie: meer investeren! Samenwerking en synergie met verschillende actoren op het terrein: versterken!

10 Van een naar twee centra Waarom? Europese richtlijnen: orgaan ter bevordering van gelijkheid 1 versus 6 organen Samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013: Interfederaal Gelijkekansencentrum Bevoegdheden rond migratie worden afgesplitst Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, nationaal mensenrechteninstituut: principeakkoord ‘Niets gaat verloren, niets ontstaat, alles wordt getransformeerd.’

11 De toekomst: architectuur Hier gaan we dieper op in… Nationale mensenrechten- instelling Gelijkekansen- centrum Migratiecentrum Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

12 Van een naar twee centra Federaal Migratiecentrum Federaal Centrum voor de analyse van migratiestromen, bescherming van de grondrechten van vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel Interfederaal Gelijkekansencentrum Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme

13 Van een naar twee centra Open tijdens de werken!

14 Federaal Migratiecentrum Federaal Centrum voor de analyse van migratiestromen, bescherming van de grondrechten van vreemdelingen en de strijd tegen mensenhandel

15 Federaal Migratiecentrum Wettelijk en reglementair kader De huidige wet op het Centrum zonder de gelijkekansenbevoegdheden 3 opdrachten Waken over het respect voor de grondrechten van vreemdelingen De overheden inlichten over de aard en de grootte van de migratiestromen De strijd tegen de mensenhandel stimuleren (de facto nationaal rapporteur) en… Bevoegdheden toegekend via andere wetgeving/KB’s

16 Federaal Migratiecentrum Wettelijke instrumenten Het Migratiecentrum kan zijn opdrachten in alle onafhankelijkheid vervullen Het kan adviezen en aanbevelingen aan de autoriteiten richten Het kan elk soort informatie en documentatie produceren Het kan ondersteuning en begeleiding verzekeren Het kan in rechte optreden in mensenhandel- en mensensmokkeldossiers en in overeenstemming met de sanctierichtlijn

17 Federaal Migratiecentrum De grote lijnen Jaarverslagen (migratie, mensenhandel, statistisch en demografisch) Noodzakelijke studies en onderzoeken (over de Congolese, de Turkse en weldra de Marokkaanse migratie enzovoort) Structurele opvolging (de regionale INAD-centra, klachtencommissie, gesloten centra enzovoort)

18 10 leden Benoeming bij Koninklijk Besluit 5FR/5NL-5M/5V = 10 ‘federale’ leden van de raad van bestuur van het Gelijkekansencentrum Federaal Migratiecentrum Raad van bestuur

19 Federaal Migratiecentrum Cijfers 15 FTE Jaarbudget: 1.500.000 euro Gehuisvest in hetzelfde gebouw Transversale ondersteunende diensten

20 Interfederaal Gelijkekansencentrum Interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme

21 Interfederaal Gelijkekansencentrum Interfederaal = federaal plus gewesten plus gemeenschappen Ofwel: eenvoudiger voor de burger Gedecentraliseerd Lokale meldpunten: Meldpunten Discriminatie, Espaces Wallonie Ofwel: dichter bij de burger

22 Interfederaal Gelijkekansencentrum Opdrachten Studies en onderzoeken (artikel 4) Adviezen, aanbevelingen en begeleiding (artikel 5) Meldingen, beroepen en in rechte optreden (artikel 6) CRPD (artikel 3) Jaarlijkse verslaggeving voor de parlementen (artikel 7)

23 VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (2011) 1. Opdrachten Bevorderen: informeren en sensibiliseren Beschermen: juridisch advies geven, aanbevelingen doen Opvolgen: stroken wetgeving, beleid en nationale praktijken in ons land met het Verdrag? 2. Werking Dienst CRPD + begeleidingscommissie Interfederaal Gelijkekansencentrum

24 Bevoegdheden Quiz: raad de 19 wettelijk beschermde criteria! Interfederaal Gelijkekansencentrum

25 Antiracismewet Nationaliteit Zogenaamd ras Huidskleur Afkomst Nationale of etnische herkomst Antidiscriminatiewet Leeftijd Handicap Seksuele geaardheid Burgerlijke staat Geboorte Vermogen Geloof of levensbeschouwing Politieke overtuiging Taal Huidige en toekomstige gezondheidstoestand Fysieke of genetische eigenschap Sociale afkomst Syndicale overtuiging Genderwet Geslacht Wettelijk beschermde criteria

26 Antiracismewet Nationaliteit Zogenaamd ras Huidskleur Afkomst Nationale of etnische origine Antidiscriminatiewet Leeftijd Handicap Seksuele geaardheid Burgerlijke staat Geboorte Vermogen Geloof of levensbeschouwing Politieke overtuiging Taal Huidige en toekomstige gezondheidstoestand Fysieke of genetische eigenschap Sociale afkomst Syndicale overtuiging Genderwet Geslacht Wettelijk beschermde criteria

27 Antiracismewet Nationaliteit Zogenaamd ras Huidskleur Afkomst Nationale of etnische origine Antidiscriminatiewet Leeftijd Handicap Seksuele geaardheid Burgerlijke staat Geboorte Vermogen Geloof of levensbeschouwing Politieke overtuiging Taal Huidige en toekomstige gezondheidstoestand Fysieke of genetische eigenschap Sociale afkomst Syndicale overtuiging Genderwet Geslacht Wettelijk beschermde criteria

28 Antiracismewet Nationaliteit Zogenaamd ras Huidskleur Afkomst Nationale of etnische origine Antidiscriminatiewet Leeftijd Handicap Seksuele geaardheid Burgerlijke staat Geboorte Vermogen Geloof of levensbeschouwing Politieke overtuiging Taal Huidige en toekomstige gezondheidstoestand Fysieke of genetische eigenschap Sociale afkomst Syndicale overtuiging Genderwet Geslacht Wettelijk beschermde criteria

29 Antiracismewet Nationaliteit Zogenaamd ras Huidskleur Afkomst Nationale of etnische origine Antidiscriminatiewet Leeftijd Handicap Seksuele geaardheid Burgerlijke staat Geboorte Vermogen Geloof of levensbeschouwing Politieke overtuiging Taal Huidige en toekomstige gezondheidstoestand Fysieke of genetische eigenschap Sociale afkomst Syndicale overtuiging Genderwet Geslacht Wettelijk beschermde criteria

30 Antiracismewet Nationaliteit Zogenaamd ras Huidskleur Afkomst Nationale of etnische origine Antidiscriminatiewet Leeftijd Handicap Seksuele geaardheid Burgerlijke staat Geboorte Vermogen Geloof of levensbeschouwing Politieke overtuiging Taal Huidige en toekomstige gezondheidstoestand Fysieke of genetische eigenschap Sociale afkomst Syndicale overtuiging Genderwet Geslacht Wettelijk beschermde criteria

31 Antiracismewet Nationaliteit Zogenaamd ras Huidskleur Afkomst Nationale of etnische origine Antidiscriminatiewet Leeftijd Handicap Seksuele geaardheid Burgerlijke staat Geboorte Vermogen Geloof of levensbeschouwing Politieke overtuiging Taal Huidige en toekomstige gezondheidstoestand Fysieke of genetische eigenschap Sociale afkomst Syndicale overtuiging Genderwet Geslacht Wettelijk beschermde criteria

32 Antiracismewet Nationaliteit Zogenaamd ras Huidskleur Afkomst Nationale of etnische origine Antidiscriminatiewet Leeftijd Handicap Seksuele geaardheid Burgerlijke staat Geboorte Vermogen Geloof of levensbeschouwing Politieke overtuiging Taal Huidige en toekomstige gezondheidstoestand Fysieke of genetische eigenschap Sociale afkomst Syndicale overtuiging Genderwet Geslacht Wettelijk beschermde criteria

33 Antiracismewet Nationaliteit Zogenaamd ras Huidskleur Afkomst Nationale of etnische origine Antidiscriminatiewet Leeftijd Handicap Seksuele geaardheid Burgerlijke staat Geboorte Vermogen Geloof of levensbeschouwing Politieke overtuiging Taal Huidige en toekomstige gezondheidstoestand Fysieke of genetische eigenschap Sociale afkomst Syndicale overtuiging Genderwet Geslacht Wettelijk beschermde criteria

34 Antiracismewet Nationaliteit Zogenaamd ras Huidskleur Afkomst Nationale of etnische origine Antidiscriminatiewet Leeftijd Handicap Seksuele geaardheid Burgerlijke staat Geboorte Vermogen Geloof of levensbeschouwing Politieke overtuiging Taal Huidige en toekomstige gezondheidstoestand Fysieke of genetische eigenschap Sociale afkomst Syndicale overtuiging Genderwet Geslacht Wettelijk beschermde criteria

35 Antiracismewet Nationaliteit Zogenaamd ras Huidskleur Afkomst Nationale of etnische origine Antidiscriminatiewet Leeftijd Handicap Seksuele geaardheid Burgerlijke staat Geboorte Vermogen Geloof of levensbeschouwing Politieke overtuiging Taal Huidige of toekomstige gezondheisdtoestand Fysieke of genetische eigenschap Sociale afkomst Syndicale overtuiging Genderwet Geslacht Wettelijk beschermde criteria

36 Antiracismewet Nationaliteit Zogenaamd ras Huidskleur Afkomst Nationale of etnische origine Antidiscriminatiewet Leeftijd Handicap Seksuele geaardheid Burgerlijke staat Geboorte Vermogen Geloof of levensbeschouwing Politieke overtuiging Taal Huidige of toekomstige gezondheidstoestand Fysieke of genetische eigenschap Sociale afkomst Syndicale overtuiging Genderwet Geslacht Wettelijk beschermde criteria

37 Antiracismewet Nationaliteit Zogenaamd ras Huidskleur Afkomst Nationale of etnische origine Antidiscriminatiewet Leeftijd Handicap Seksuele geaardheid Burgerlijke staat Geboorte Vermogen Geloof of levensbeschouwing Politieke overtuiging Taal Huidige of toekomstige gezondheidstoestand Fysieke of genetische eigenschap Sociale afkomst Syndicale overtuiging Genderwet Geslacht Wettelijk beschermde criteria

38 Antiracismewet Nationaliteit Zogenaamd ras Huidskleur Afkomst Nationale of etnische origine Antidiscriminatiewet Leeftijd Handicap Seksuele geaardheid Burgerlijke staat Geboorte Vermogen Geloof of levensbeschouwing Politieke overtuiging Taal Huidige of toekomstige gezondheidstoestand Fysieke of genetische eigenschap Sociale afkomst Syndicale overtuiging Genderwet Geslacht Wettelijk beschermde criteria

39 Antiracismewet Nationaliteit Zogenaamd ras Huidskleur Afkomst Nationale of etnische origine Antidiscriminatiewet Leeftijd Handicap Seksuele geaardheid Burgerlijke staat Geboorte Vermogen Geloof of levensbeschouwing Politieke overtuiging Taal Huidige of toekomstige gezondheidstoestand Fysieke of genetische eigenschap Sociale afkomst Syndicale overtuiging Genderwet Geslacht Wettelijk beschermde criteria

40 Antiracismewet Nationaliteit Zogenaamd ras Huidskleur Afkomst Nationale of etnische origine Antidiscriminatiewet Leeftijd Handicap Seksuele geaardheid Burgerlijke staat Geboorte Vermogen Geloof of levensbeschouwing Politieke overtuiging Taal Huidige of toekomstige gezondheidstoestand Fysieke of genetische eigenschap Sociale afkomst Syndicale overtuiging Genderwet Geslacht Wettelijk beschermde criteria

41 Antiracismewet Nationaliteit Zogenaamd ras Huidskleur Afkomst Nationale of etnische origine Antidiscriminatiewet Leeftijd Handicap Seksuele geaardheid Burgerlijke staat Geboorte Vermogen Geloof of levensbeschouwing Politieke overtuiging Taal Huidige of toekomstige gezondheidstoestand Fysieke of genetische eigenschap Sociale afkomst Syndicale overtuiging Genderwet Geslacht Wettelijk beschermde criteria

42 Antiracismewet Nationaliteit Zogenaamd ras Huidskleur Afkomst Nationale of etnische origine Antidiscriminatiewet Leeftijd Handicap Seksuele geaardheid Burgerlijke staat Geboorte Vermogen Geloof of levensbeschouwing Politieke overtuiging Taal Huidige of toekomstige gezondheidstoestand Fysieke of genetische eigenschap Sociale afkomst Syndicale overtuiging Genderwet Geslacht Wettelijk beschermde criteria

43 Antiracismewet Nationaliteit Zogenaamd ras Huidskleur Afkomst Nationale of etnische origine Antidiscriminatiewet Leeftijd Handicap Seksuele geaardheid Burgerlijke staat Geboorte Vermogen Geloof of levensbeschouwing Politieke overtuiging Taal Huidige of toekomstige gezondheidstoestand Fysieke of genetische eigenschap Sociale afkomst Syndicale overtuiging Genderwet Geslacht Wettelijk beschermde criteria

44 Interfederaal Gelijkekansencentrum Waar gaat het om? Op het niveau van de gewesten en de gemeenschappen Netwerk/relaties Materies Optreden/rapportage De gedecentraliseerde aanwezigheid Netwerk van lokale contactpunten Lokaal netwerk

45 21 leden = CA interfédéral 10 benoemd door de Kamer 5FR/5NL – 5M/5V 4 benoemd door het Vlaams Parlement 2 benoemd door het Waals Parlement 2 Parl. FR. Gemeenschap 2 Brussels Parlement 1 Parl. Duitst. Gemeenschap Alternerend covoorzitterschap M/V, NL/FR, fed/entiteiten Opdrachten - Codirecteurs (en coörd.) benoemen - Het algemene beleid bepalen - Strategisch plan - Jaarplan - Budget en organigram - In rechte optreden - … Er zijn ook kamers Complementaire opdrachten Federale kamer Vlaamse kamer Franstalige kamer Brusselse kamer Interfederaal Gelijkekansencentrum Raad van bestuur

46 Interfederaal Gelijkekansencentrum Codirecteurs = college Man/ vrouw Taal + eventuele coördinatoren Benoeming door de interfederale raad van bestuur Pariteit

47 Interfederaal Gelijkekansencentrum Cijfers 88,25 FTE Meldpunten: 7,5 FTE Protocol Waals Gewest/Franstalige Gemeenschap: 4 FTE CRPD: 5 FTE Jaarbudget: 7.840.000 euro Federaal: 6.200.000 euro Entiteiten: 1.640.000 euro Transversale ondersteunende diensten

48 Interfederaal Gelijkekansencentrum Etappes Goedgekeurd door alle regeringen (juni-september 2013) Gestemd door de 6 parlementen (juli-december 2013) Benoeming van de leden van de raad van bestuur (januari-april 2014?) - Door elk parlement - Openbare oproep? Nadat de interfederale raad van bestuur is samengesteld - Een oproep tot kandidaten voor de directie lanceren - Een huishoudelijk reglement aannemen - De kamers installeren - Een strategisch driejarenplan opstellen

49 Synergieën

50 Gedeelde thema’s Migratie Gelijke kansen Nationaliteit Integratie CRPD …

51 Synergieën Samenwerkingsprotocollen Vakbonden, verenigingen, instellingen (Actiris…) enzovoort Partnerschappen met de academische wereld De Disc-tour, de Holebi-tour Zitting in verschillende organen Vlaamse Onderwijsraad, Diversiteitscommissie MIVB, Commission wallonne de l'intégration des personnes étrangères ou d'origine étrangère enzovoort Idee: adviescommissies (zoals de handicapcommissie)

52 Synergieën INTERNATIONALE ORGANISATIESGelijke kansen Migratie Europese Unie X XX XX X X De centra op internationaal vlak NCPI NREM

53 Synergieën INTERNATIONALE ORGANISATIESGelijke kansen Migratie Raad van Europa X X Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa X X Verenigde Naties ENNHRI X (CRPD) X XX X OHCHR + bilaterale contacten

54 www.diversiteit.be Bedankt!


Download ppt "2014: van Centrum tot centra. Het Centrum vandaag Opgericht door de wet van 15 februari 1993 Onafhankelijke openbare instelling Bevoegdheden: racisme."

Verwante presentaties


Ads door Google