De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Infosessie IMJV 2010 Departement Leefmilieu, Natuur en Energie LNE

Verwante presentaties


Presentatie over: "Infosessie IMJV 2010 Departement Leefmilieu, Natuur en Energie LNE"— Transcript van de presentatie:

1 Infosessie IMJV 2010 Departement Leefmilieu, Natuur en Energie LNE
Afdeling Centraal Databeheer Vlaamse Milieumaatschappij VMM Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij OVAM

2 Wijzigingen IMJV 2010: geen nieuwe delen toegevoegd
Enkel optimalisatie bestaande IMJV- loket (grondwaterstatistiek) Rapportering PRTR-bedrijven via IMJV Afvalstoffenmelding voor overbrengers wordt niet uitgestuurd voor meldingsjaar 2009 Afvalstoffenmelding voor producenten: integratie melding bedrijfseigen afvalstoffen van technische en groendiensten van gemeenten in

3 IMJV 2010 - algemeen: verbeteringen en aanpassingen
Identificatiegegevens: Nacebelcode wordt tot op 5 cijfers opgevraagd Opgave van aantal werknemers inclusief uitzendkrachten wordt verplicht

4 IMJV 2010 - algemeen: verbeteringen en aanpassingen
Deel Luchtemissies: De ‘vaste’ emissiegegevens worden vooringevuld aangeboden: activiteiten, luchtemissiepunten en stoffen. Deel Wateremissies: Lijst met meetmethodes werd uitgebreid met WAC- en CMA-codes Validatie op waterbalans: valideert of de lozingen van het gebruikte water overeenkomt met de debieten van meetputten

5 IMJV 2010 - algemeen: verbeteringen en aanpassingen
Deel Afvalstoffenmelding voor producenten: Euralcodelijst uitgebreid met codes tot op 8 cijfers voor rapportering bedrijfseigen afvalstoffen voor technische en groendienst van gemeenten Exceltool die het toelaat om de vooringevulde afvalgegevens van de afvaloverbrengers, af te halen, aan te vullen en nadien opnieuw op te laden. Exceltool werd uitgebreid voor groepsmelding van afvalstoffen

6 Kalender IMJV 2010 Voor 31 januari 2010: documenten per post
1 februari 2010: IMJV-loket open voor alle delen en met vooringevulde vaste gegevens 15 februari 2010: uiterste datum bijvragen documenten (IMJV of deelformulieren) 15 maart 2010: uiterste datum indienen IMJV U ontvangt per post: Document voor toegang IMJV-internetloket OF Volledige IMJV-dossier: toegang internetloket, formulier, toelichtingen, envelop verzending

7 IMJV 2010: Toegang internetloket
IMJV afgestemd op de doelgroep: Toegang internetloket: begeleidende brief Enkel afvalstoffenmelding Andere IMJV dossiers Groeperingen IMJV-loket: eenvoudige toegang enkel afvalstoffenmelding toegang tot loket zonder federale token of elektronische identiteitskaart (eID) voor bedrijven met enkel afvalstoffenmelding producenten/ verwerkers Loket met federale token of eID voor groeperingen en IMJV-dossiers met een deel luchtemissie, energie, wateremissie of grondwaterstatistiek

8 IMJV 2010: Internetloket - algemeen, vaste gegevens, XML
Via IMJV-internetloket: vooringevulde gegevens: wateremissie, luchtemissie, grondwaterstatistiek Gegevens afvalstoffenoverbrengers in mate van mogelijke vooraf ingevuld, voor meer dan helft van bedrijven Excel-tool voor opladen van: afvalgegevens verwerkers en producenten onttrekkingen, peilmetingen en kwaliteitsmetingen voor grondwaterstatistiek >> exceltools beschikbaar in het internetloket en via de IMJV-website

9 Aanmelden Toegang loket via http://milieujaarverslag.milieuinfo.be
Toegang is afhankelijk van in te vullen deelformulieren ‘IMJV-loket enkel afvalstoffenmelding’ voor producenten en verwerkers ‘IMJV-loket met token of eID’: voor groeperingen en dossiers met meer of andere delen dan afvalstoffenmelding Aanmeldpagina met belangrijke informatie over instellingen internetbrowser en andere nuttige tips om aangifte digitaal in te vullen

10 Aanmelden

11 Groeperingen Informatie over de exploitaties die deel uitmaken van de groepering Mogelijkheid voor indienen voor de gehele groepering (niet apart per exploitatie) Opsplitsen groepering mogelijk indien verschillende verantwoordelijkheid voor handtekenen Contact: technische helpdesk

12 Indienen, afsluiten deelformulieren ‘handtekenen’
Ofwel IMJV-internetloket, ofwel papier Één ondertekenaar: beheerder Specifieke ondertekenaar (bedrijfsleider) via beheer rollen Meerdere ondertekenaars (via beheer rollen) Ondertekenaar en Milieucoördinator, opmerkingen milieucoördinator in PDF identificatie Hybride formaten (handtekeningenblad) niet meer mogelijk: ofwel digitale handtekening ofwel elektronisch

13 Rollen in het internetloket

14 Opladen XML Nieuw XML-schema vanaf 2010, beschikbaar bij technische IMJV-helpdesk Nieuw XML’s kunnen nog niet via loket opgeladen worden Contacteer technische helpdesk voor opladen gegevens via nieuw XML-schema

15 Helpdesk, handleiding, website, infosessies
U kan voor alle vragen terecht bij 1700 (Vlaamse Infolijn) tussen 9:00u en 19:00u doorlopend De 1700 medewerker verbindt u telefonisch met de correcte IMJV-helpdesk van VMM, OVAM en LNE tussen 9:00u - 12:00u en 14: :00u Voor inhoudelijke vragen mbt het invullen van uw aangifte op papier of in het internetloket: IMJV-helpdesks bij de verantwoordelijke afdelingen van OVAM, LNE en VMM Voor technische problemen ( foutmeldingen, fout in werking applicatie, ..): centrale IMJV-helpdesk Partnerhelpdesk niet bereikbaar: schriftelijke escalatie van uw oproep door 1700 naar de correcte partnerhelpdesk Bij schriftelijke registratie ontvangt u binnen 2 werkdagen een antwoord

16 Helpdesk, handleiding, website, infosessies
Website Veelgestelde vragen Nieuws - heet van de naald Delen van het IMJV: per deel alle documenten/ downloads nodig om deel in te vullen. GEEN modelformulier gebruiken. Handleidingen: Afvalstoffenmelding Gebruik excel-tool afvalstoffenmelding Voor elk deelformulier internetloket


Download ppt "Infosessie IMJV 2010 Departement Leefmilieu, Natuur en Energie LNE"

Verwante presentaties


Ads door Google