De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nulwoning.nl Gastcollege HAN 29-05-2009 Ronald Serné.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nulwoning.nl Gastcollege HAN 29-05-2009 Ronald Serné."— Transcript van de presentatie:

1 Nulwoning.nl Gastcollege HAN 29-05-2009 Ronald Serné

2

3  Particulier  Technische achtergrond  Innovatie

4 Nulwoning.nl  Particulier initiatief  Kennis opdoen/uitzoeken  Vastleggen keuzes voor nulwoning  Innovatie bevorderen  Meten woning  Publiceren en presenteren  Bouw van een woning

5 Motivatie  Niet Al Gore CO2  Wel energie (oil peak)  Politieke stabiliteit  Eindige energie voor andere doeleinden

6 Achterhoeks Centrum voor Technologie (ACT)  Innovatie Achterhoekse bedrijven  Kennis opdoen  Meerdere projecten zoals prijsvragen woningcorporaties en gemeente/provincie

7 Partners

8 Wat is een nulwoning  Een nulwoning, balanswoning of CO2- neutrale woning is een woning die met een normaal leefpatroon en een hoog comfort niveau over een heel jaar gezien evenveel energie opwekt als hij verbruikt. Een nulwoning hoeft niet autonoom te zijn: 's zomers kan bijvoorbeeld de hoeveelheid energie teruggeleverd worden aan het electriciteitsnet die 's winters daaruit verbruikt wordt. woningjaar energieautonoomelectriciteitsnetwoningjaar energieautonoomelectriciteitsnet

9 Trias energetica  Beperk energievraag  Gebruik duurzame energie bronnen  Gebruik eindige energiebronnen efficiënt

10 Beperk energievraag  Passief huis concept Dr. Wolfgang Feist  Gebruik energie efficiënte verlichting  Gebruik energiezuinige apparatuur

11 Passief huis  De term “passiefhuis” verwijst naar een specifieke constructiestandaard voor woongebouwen met een goed binnenklimaat gedurende winter zowel als zomer, zonder noodzaak van een tradioneel verwarmings- of koelsysteem

12 Energie behoefte

13 Hoe te bereiken  warmteverliezen beperken door ver doorgedreven isolatie  warmteverliezen beperken door zeer goede luchtdichtheid van het gebouw  luchtkwaliteit waarborgen door ventilatie met warmteterugwinning  gebruik van passieve energie (bodemwarmte, zonnewarmte, …)  laag energiegebruik door efficiënte apparaten

14 Isolatie  Wanden Rc>7 ( Wand >8 dak > 12  Raam U<0,8  Deur U<0,8 V<2,25M3 bei 100Pa

15 Isolatie

16 Isolatie controle

17 Kozijnen  U < 0,8  QV10  Politie keurmerk  Komo

18 Glas U < 0,7

19 Glas

20 Luchtdichtheid

21 Luchtdichtheid

22 Passief energie  Zuid oriëntatie  Aardwarmte (Aardpijp) (EWT)

23 Zuid oriëntatie

24 Aardwarmte (Aardpijp)(EWT)

25

26 Technische installatie  Douche WTW  Warmtepomp  Thermische collectoren  Thermische opslag PCM  Energie managers  PV panelen

27 Douche WTW  > 40% energie op warm douche water

28 Warmtepomp  Hoge COP  Kleine warmtepomp (2,5KW)  Collector of opslagvat als bron  Kosten

29 Thermische collectoren

30

31 Thermische opslag PCM  Zouten en paraffine  Temperaturen  Materialen  Groot of modulair

32 Energie managers  Elektrisch  Thermisch  Huis  Wijk

33 PV panelen  Rendement  Efficiënte dakruimtegebruik  Architectonisch inpassen

34 Toekomst  EPC 0,4 in 2015  Minister Cramer binnen 5 jaar 100.000 woningen die in hun eigen energie voorzien.

35 Energieprijzen  Energie 10 a 15%

36 Financieren  Groen hypotheek 10 jaar b.v. Rabobank

37 Onderzoeken  Het gehele huis in PHPP zetten (duitse of nederlandse versie). Mogelijke verschillen bekijken met de EPC berekening.  Een formule ontwikkelen om te berekenen de beste verhouding tussen thermische collectoren en PV collectoren op het dak.  Onderzoek naar opbrengsten en temperaturen van thermische collectoren over een geheel jaar heen en hoe deze energie zo efficient mogelijk aan te wenden.  Onderzoek naar fase veranderingsmateriaal.  Onderzoek naar gedrag van de bewoner en zijn invloed op het energiegebruik.  Meetplan opstellen voor de nulwoning voor energiegebruik.  Meetplan opstellen voor de nulwoning voor comfort.  Uitzoeken hoe het nu zit met de U waarde LTA ZTA van glas en hoe deze getallen zich verhouden met de passieve energie opbrengst door het jaar heen.  Gebruik van lucht warmtepompen in een passief huis.  Energie opbrengst van een aardpijp (EWT). Welke materialen en constructie in bebouwde omgeving. .

38 Website/Forum  http://www.nulwoning.nl http://www.nulwoning.nl  http://www.eceb.nl

39 Einde Hartelijk dank voor uw aandacht


Download ppt "Nulwoning.nl Gastcollege HAN 29-05-2009 Ronald Serné."

Verwante presentaties


Ads door Google