De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

14 april 2009 Relatie RWS- Kennisinstituten (Deltares, DLO) MarktContactDag 2009 Landelijke Diensten Gerard Blom, Waterdienst Toon Segeren, Deltares.

Verwante presentaties


Presentatie over: "14 april 2009 Relatie RWS- Kennisinstituten (Deltares, DLO) MarktContactDag 2009 Landelijke Diensten Gerard Blom, Waterdienst Toon Segeren, Deltares."— Transcript van de presentatie:

1 14 april 2009 Relatie RWS- Kennisinstituten (Deltares, DLO) MarktContactDag 2009 Landelijke Diensten Gerard Blom, Waterdienst Toon Segeren, Deltares

2 Rijkswaterstaat Workshoptitel214 april 2009 Kabinetsbesluit oprichting Deltares 2006 Het Delta-instituut is het instituut in Nederland voor: strategisch en toegepast onderzoek voor deltavraagstukken specialistisch advies voor Nederlandse overheden en bedrijven En is ook op de internationale markt actief om via buitenlandse projecten kennis te ontwikkelen, om Nederlandse kennis en kunde elders beschikbaar te maken, en om de internationale concurrentiepositie van het Nederlandse bedrijfsleven te versterken.

3 Rijkswaterstaat Workshoptitel314 april 2009 Overeenkomst VenW - Deltares Overeenkomst VeW Deltares voor: Strategisch onderzoek (subsidie) toegepast onderzoek (subsidie) Beheer en ontwikkeling modellen, hulp bij calamiteiten (subsidie) specialistisch advies (raamovereenkomst) In de overeenkomst zijn vastgelegd: Mijlpalen (resultaatafspraken) Prestatieafspraken voor o.m. inschakeling andere instituten en markt Afspraken over doorstromen kennis en modellen naar de markt Inschakeling markt óf Deltares voor adviesopdrachten Deltares alleen op basis van unieke expertise; toetsing per opdracht

4 Rijkswaterstaat Workshoptitel414 april 2009 Raamovereenkomst VenW - DLO Over DLO Alterra, Imares, LEI, etc. aanstuing strategische en toegepaste onderzoeksprogramma’s door LNV Raamovereenkomst VenW-DLO voor speciialistische adviezen: Opdrachten alleen op basis van unieke expertise Toetsing per opdracht

5 Rijkswaterstaat Workshoptitel514 april 2009 Markstrategie Deltares Markt is belangrijk voor Deltares: kennisontwikkeling, innovatie en werken in de praktijk. transparantie; uitleggen wat we doen en waarom markt inschakelen waar mogelijk verantwoording naar RvT allianties met kennisorganisaties in Nederland beperkte speelruimte; niet tenderen voor V&W, geen exclusiviteit voor rijksoverheidsprojecten en niet concurreren op prijs in buitenland grotere bewegingsvrijheid. Nederlandse bedrijven een pre. projecten waar kennis en kennisontwikkeling centraal staat.

6 Rijkswaterstaat Workshoptitel614 april 2009 Vragen en stellingen Bundeling van Deltatechnologie-kennis en –expertise is noodzakelijk om de internationale positie van Nederland te versterken De beste manier om de kennis- en innovatieparadox te doorbreken is de samenwerking tussen kennisinstituten, markt en overheid te verbeteren Overheid en markt moeten samen investeren in kennisontwikkeling bij Deltares Buitenlandse projecten zijn belangrijk voor kennisontwikkeling en innovatie.


Download ppt "14 april 2009 Relatie RWS- Kennisinstituten (Deltares, DLO) MarktContactDag 2009 Landelijke Diensten Gerard Blom, Waterdienst Toon Segeren, Deltares."

Verwante presentaties


Ads door Google