De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VERANDERINGEN IN DE LANDBOUW  Nieuw contract met samenleving voedselvoorziening  voedselkwaliteit, voedselveiligheid, milieu, natuur, landschap, dierenwelzijn,

Verwante presentaties


Presentatie over: "VERANDERINGEN IN DE LANDBOUW  Nieuw contract met samenleving voedselvoorziening  voedselkwaliteit, voedselveiligheid, milieu, natuur, landschap, dierenwelzijn,"— Transcript van de presentatie:

1 VERANDERINGEN IN DE LANDBOUW  Nieuw contract met samenleving voedselvoorziening  voedselkwaliteit, voedselveiligheid, milieu, natuur, landschap, dierenwelzijn, toerisme, sociale rol, energieleverancier, …  Vraag naar een duurzame(re) landbouw KABINET LANDBOUW

2 VERANDERINGEN IN DE LANDBOUW  Context waarbinnen dit moet gebeuren: Globalisering Marktbescherming valt weg Kwetsbaarheid neemt toe Belang ondernemerschap neemt toe KABINET LANDBOUW

3 WAT BETEKENT DIT VOOR U ALS BESLISSINGSNEMER  Zoektocht naar een duurzamere landbouw in een veranderende omgeving  Hoe kunnen verschillende deelsectoren zich optimaal ontwikkelen binnen veranderende context (economisch, ecologisch, sociaal) KABINET LANDBOUW

4 HET KERNPROBLEEM (Media, Politiek, Opiniemakers,... ) (consument) OVERHEID MARKT via overheid via markt (distributie) EUROPEES EUROPEES EUROPEES PLATTELANDSBELEID INKOMENS- MARKTBELEID (landbouwmilieumaatregelen) BELEIDWTO (Cross-compliance) DUURZAME LANDBOUW SAMENLEVING KABINET LANDBOUW

5 DE KERNVRAAG Hoe ervoor zorgen dat in een toenemende concurrentiële omgeving de extra-inspanningen die land- en tuinbouwers moeten leveren op het vlak van leefmilieu, volksgezondheid, dierenwelzijn, … worden gehonoreerd zodat hun economische en sociale bedrijfszekerheid niet in het gedrang komt ? KABINET LANDBOUW

6 WAT ZIJN VERWACHTINGEN T.O.V. LANDBOUWONDERZOEK  Detecteren opportuniteiten en bedreigingen op langere termijn  Multidisciplinaire aanpak  Betrokkenheid bij het maatschappelijk debat  Aandachtspunten - schaarse goederen (ruimte, water, energie, …) - invloed landbouwbeleid - mogelijkheden van innovaties - ….. KABINET LANDBOUW

7 HOE ZIE JE JE ROL IN DE KENNISONTWIKKELING  Beschikbaar stellen nodige middelen  Op beleidsagenda brengen van resultaten  Klankbord // Doorgeefluik beleidsvragen KABINET LANDBOUW


Download ppt "VERANDERINGEN IN DE LANDBOUW  Nieuw contract met samenleving voedselvoorziening  voedselkwaliteit, voedselveiligheid, milieu, natuur, landschap, dierenwelzijn,"

Verwante presentaties


Ads door Google