De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De PACU ONDER DE LOEP: werklast en zorgzwaarte

Verwante presentaties


Presentatie over: "De PACU ONDER DE LOEP: werklast en zorgzwaarte"— Transcript van de presentatie:

1 De PACU ONDER DE LOEP: werklast en zorgzwaarte
BRV symposuim 2013 Recovery: Here, there and everywhere Chris Vandergucht De PACU ONDER DE LOEP: werklast en zorgzwaarte

2 Motivatie voor deze studie
Toename klachten hoge werkdruk Moeilijk optimale werklastverdeling Ontbreken van een patiëntenclassificatiesyteem voor PACU

3 PACU : wat zegt de literatuur
cruciaal onderdeel van operatieafdeling, speciaal ontworpen om de eerste zorg toe te dienen aan patiënten die herstellen na een chirurgische ingreep Getypeerd door een diversiteit aan patiënten en pathologieën Elke patiënt heeft nood aan vpk zorg → moeilijk te bepalen hoe hoog die zorg is Maar wat zeggen de wetesnchappelijke ‘boekskes’ over de PACU? Om jullie te bevestigen in hetgeen jullie dagdagelijks doen, geef ik een kort overzicht.

4 PACU: wat zegt de literatuur
gemiddelde zorgzwaarte van de patiënt is toegenomen → stijging van de werklast Vastleggen zorgzwaarte is bepalend voor klassenverdeling Info omtrent zorgzwaarte → effectief en objectief onderhandelen voor adequate personele middelen

5 PACU: bezetting (VPK:PAT)
ASPAN (american society of PeriAnesthesia Nurses) Klasse 2:1 ernstig ziek en onstabiel Klasse 1:1 Klasse 1:2 stabiel, vrij van complicatie BARNA (British Anaesthetic and Recovery Nurses) ratio 2:1 opname patiënt ratio 1:2 stabilisatieperiode ratio 1:3 behalen van ontslagcriteria BRV (Beroepsvereniging Recovery Verpleegkundigen) cat. 3 1:1 laag BWZ – onstabiele parameters cat. 2 1:2 kinderen uit cat 1 – grote ingrepen cat. 1 1:3 wakker, stabiel (kleine ingreep) Inzake de literatuur over de bezetting van de PACU is men het allemaal mee eens dat er minimum 2 verpleegkundigen aanwezig moeten zijn. Hier geef ik de 3 grote stromingen weer. (opsommen en uitleg) Toch moeten we wel even stilstaan bij deze informatie. Hier wordt niet weergegeven wat de faciliteiten zijn van de PACU (vb mag patiënt met larynx-masker toekomen, in hoeverre moet patiënt volledig wakker zijn, is er administratieve ondersteuning, hoe groot is de logistieke ondersteuning,….)

6 Setting Studie UZ Gent PACU op 1K12 (24u/24u)
ortho – plast – neuro – digest – vasc – thoracale 18 posities Bezetting 1:4 (max 1:5) PACU in UZ Gent is verdeeld over 2 sites, bewuste keuze voor 1 site (24uurs PACU, meeste volwassenen, meer variatie in kleine en grote ingrepen, minder belasting voor verpleegkundige )

7 Opzet Studie 1.Bepalen van determinanten voor zorgzwaarte
→ op basis van literatuur → door experten op basis vragenlijst 2.Onderzoek naar de tijdsbesteding door de PACU-vpk/patiënt: - directe patiëntenzorg - overdracht - administratie Aantal patiëntenregistraties: 178 Doordat geen volledige informatie beschikbaar is over zorgzwaarte , werklast,…was dit de aanleiding om in het UZ daar een onderzoek over te doen. Het is dankzij Rebecca VDV dat dit mogelijk werd gemaakt. Uitleg over opzet studie: Opmaken van lijst van factoren/determinanten Lijst van bekomen determinanten integreren is registratieformulier 2 weken registratie (209 toestemmingen, 178 registraties) (nog geen uitleg over onze PACU, is volgende slide)

8 Beoordeling determinanten door PACU-experts
Belangrijkste :“TOP 3”:- >1 opname/vpk/op zelfde moment - woelige/verwarde patiënt - hoge VAS-score bij aankomst op PACU - Soort ingreep - Complexe verbandzorg - Uitvoeren vasculaire controle Doordat geen volledige informatie beschikbaar is over zorgzwaarte , werklast,…was dit de aanleiding om in het UZ daar een onderzoek over te doen. Het is dankzij Rebecca VDV dat dit mogelijk werd gemaakt. Uitleg over opzet studie: Opmaken van lijst van factoren/determinanten Lijst van bekomen determinanten integreren is registratieformulier 2 weken registratie (209 toestemmingen, 178 registraties) (nog geen uitleg over onze PACU, is volgende slide)

9 Extra determinanten die zorgzwaarte bepalen volgens PACU verpleegkundigen
-Opvangen bezoek Geen postoperatief beleid Bevuild bed Thuismedicatie opzoeken Afwezigheid anesthesist

10 Dit is het voorbeeld van het formulier dat de verpleegkundige moest invullen per patiënt.
Maar het interessantste is natuurlijk hetgeen ingevuld is en wat daarover te vertellen is.

11 Als eerste wou ik meegeven: Wie ligt er op de PACU
Als eerste wou ik meegeven: Wie ligt er op de PACU? Hoe lang liggen ze op de PACU? Hier is duidelijk te zien dat de dienst orthopedie de meeste patiënten heeft. De patiënten van de thoracale heelkunde verblijven het langste.

12 Bezettingsgraad PACU UZ2
Opname Ontslag bezettingsgraad aantal valid % % tot 9u 1 0,6 12 6,7 8 44 van 9u tot 12u 60 34 19 7 39 van 12u tot 15u 59 32 18 67 van 15u tot 18u 41 23 57 14 78 van 18u tot 21u 7,9 vanaf 21u 2 1,1 11 6,2 n = 177 178 Als we kijken naar de opnamen en ontslagen bekijken per tijdsdeel van de dag dan kunnen we hieruit een bezettingsgraad berekenen. Hier zie je dat het drukste moment van de dag 15u-18u is. (sluitingstijd van zalen is 16u, 17u30)

13 Resultaten Installatie patiënt : gemiddelde 13,7 minuten 62% dr 1 VPK, 35% dr 2 VPK. (lit: 1VPK 10’ à 15’ Dexter, Wachtel & Epstein, 2006) 1/5 blijft overnachten Gemiddelde verblijfsduur niet overnachter +/- 3u overnachter +/- 26u

14 Voorspellende determinanten: voor de opnameduur en zorgduur
Voorspellend voor opnameduur Cardiaal belast Diabetes Duur ingreep Thoraxdrain ASA-score Nausea Respiratoire instabiliteit Voorspellend voor zorgduur Cardiaal belast Diabetes Duur ingreep Thoraxdrain Soort anesthesie Chirurgische discipline Natuurlijk wou het onderzoek een idee hebben wat nu juist de factoren zijn die de opnameduur en zorgduur bepalen. Alhoewel er verschillen zijn voor de opnameduur en de zorgduur heb ik de resultaten gefocust op de gelijkenissen. Hier zie je enkelen verbanden. Dus een patiënt zal langer zorg nodig hebben als hij meer catheters heeft. Een verband wil daarom nog niet zeggen dat het de opnameduur of zorg voorspeld,…. De voorspellende factoren zijn…..

15 Voorspellende determinanten voor opnameduur EN zorgduur
Cardiale belasting Diabetes Duur ingreep Thoraxdrain Voorspellen 38% van de opnameduur en zorgduur! Vermoedelijk dus sterk bepalend voor de voorspelling van de zorgzwaarte! Zoals vermeld in de vorige dia zijn er factoren die voorspellend zijn.

16 Gemiddelde zorgduur/uur
Nood aan makkelijker manier voor aanduiding zorgzwaarte integratie van zorg- en opnameduur → zorgduur / opnameduur * 60 (minuten) = GEMIDDELDE ZORGDUUR/UUR Variabele die kan gebruikt worden voor classificatie-systeem Het is echter moeilijk om steeds met 2 waarden te werken (opnameduur en zorgduur). Daarom werd gezocht naar een beter werktool. Nl de gemiddelde zorgduur/uur (uitleg op slide)

17 Opstellen classificatie
Gemiddelde zorgduur/uur per patiënt > 30 min per vpk 1 patiënt (1:1) 20’ tot 30’ per vpk 2 patiënten (1:2) 15’ tot 20’ (1:3) 12’ tot 15’ (1:4) 10’ tot 12’ (1:5) < 10 min (1:6) Als je 1 uur werkt, dan heb je 60 minuten tijd die je kan verdelen. Stel dat elke patiënt meer dan 30 minuten zorg nodig heeft, dan kan je maar 1 patiënt volledig verzorgen tijdens 1 uur. Zodoende zou je kunnen zeggen dat je 1 verpleegkundige hebt per patiënt. Dit kan je verder doortrekken. Stel dat de patiënt maximum 15 minuten zorg nodig heeft, dan kan je als verpleegkundige in dat ene uur slechts 4 patiënt verzorgen. Dus een ratio van 1vpk op 4pat. (ga naar volgende slide voor het bespreken van ons gemiddelde van 17 minuten)

18 Classificatie toegepast op PACU UZ GENT
Gemiddelde zorgduur/uur per patiënt = 17 minuten (meting tijdens studie) > 30 min per vpk 1 patiënt (1:1) 20’ tot 30’ per vpk 2 patiënten (1:2) 15’ tot 20’ (1:3) 12’ tot 15’ (1:4) 10’ tot 12’ (1:5) < 10 min (1:6) Nemen we terug ons gemiddelde van 17 minuten, dan verkrijgen we volgens het schema een bezetting van 1 op 3. Dus alhoewel we tijdens de studie een werkelijke bezetting hebben van 1 op 4, komen we hier op een bezetting van 1 op 3. Redenen hiervoor moeten verder uitgediept worden, maar we kunnen aandacht schenken aan: goeie administratieve/logistieke ondersteuning? Verhoogde werkdruk bij de verpleedkundigen?

19 Kan de patiëntenclassificatie voorspeld worden?
Checken of de voorspellende determinanten de classificatie correct voorspellen? NET NIET STATISTISCH SIGNIFICANT voor wat betreft cardiale belasting, thoraxdrain, diabetes, duur ingreep JA, voor wat betreft ASA-score

20 EUREKA? Ptn met ASA1 zitten in de intervallen met laagste tot lage gemiddelde zorgduur/uur en ASA 3 zitten bij de hoge tot hoogste gemiddelde zorgduur/uur Deze classificatie is in 29% van de gevallen correct voorspeld = statistisch significant

21 Conclusie Studie toont aan dat PACU UZG met een ratio 1:4 of 1:5 te weinig personele bestaffing kent. Op basis ptnclassificatie “gemiddelde zorgduur/uur zou er een ratio 1:3 moeten zijn Ptn classificatie is werkbaar in theorie want voorspelbaarheid van 29%

22 Kanttekening Noodzaak tot verder onderzoek: - meerdere PACU-settings
- grootschalige onderzoeken - verder uitzoeken van mate waarin cardiale belasting, diabetes, duur ingreep, thoraxdrains voorspellend zijn voor de gemiddelde zorgduur/uur

23 Wat kunnen we hier mee in de “verre” toekomst?
Eens determinanten bepaald die voorspellend zijn voor gemiddelde zorgduur/uur vooraf optimaal kunnen inschatten van personeelsbehoeften op basis van OK-programmatie

24 Bedankt voor het luisteren
Tijd voor vragen


Download ppt "De PACU ONDER DE LOEP: werklast en zorgzwaarte"

Verwante presentaties


Ads door Google