De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BRV symposuim 2013 Recovery: Here, there and everywhere Chris Vandergucht.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BRV symposuim 2013 Recovery: Here, there and everywhere Chris Vandergucht."— Transcript van de presentatie:

1 BRV symposuim 2013 Recovery: Here, there and everywhere Chris Vandergucht

2 Motivatie voor deze studie  Toename klachten hoge werkdruk  Moeilijk optimale werklastverdeling  Ontbreken van een patiëntenclassificatiesyteem voor PACU

3 PACU : wat zegt de literatuur cruciaal onderdeel van operatieafdeling, speciaal ontworpen om de eerste zorg toe te dienen aan patiënten die herstellen na een chirurgische ingreep Getypeerd door een diversiteit aan patiënten en pathologieën Elke patiënt heeft nood aan vpk zorg → moeilijk te bepalen hoe hoog die zorg is

4 PACU: wat zegt de literatuur gemiddelde zorgzwaarte van de patiënt is toegenomen → stijging van de werklast Vastleggen zorgzwaarte is bepalend voor klassenverdeling Info omtrent zorgzwaarte → effectief en objectief onderhandelen voor adequate personele middelen

5 PACU: bezetting (VPK:PAT)  ASPAN (american society of PeriAnesthesia Nurses) Klasse 2:1 ernstig ziek en onstabiel Klasse 1:1 Klasse 1:2 stabiel, vrij van complicatie  BARNA (British Anaesthetic and Recovery Nurses) ratio 2:1 opname patiënt ratio 1:2 stabilisatieperiode ratio 1:3 behalen van ontslagcriteria  BRV (Beroepsvereniging Recovery Verpleegkundigen) cat. 3 1:1 laag BWZ – onstabiele parameters cat. 2 1:2 kinderen uit cat 1 – grote ingrepen cat. 1 1:3 wakker, stabiel (kleine ingreep)

6 Setting Studie UZ Gent  PACU op 1K12 (24u/24u)  ortho – plast – neuro – digest – vasc – thoracale  18 posities  Bezetting 1:4 (max 1:5)

7 Opzet Studie 1.Bepalen van determinanten voor zorgzwaarte → op basis van literatuur → door experten op basis vragenlijst 2.Onderzoek naar de tijdsbesteding door de PACU-vpk/patiënt: - directe patiëntenzorg - overdracht - administratie Aantal patiëntenregistraties: 178

8 Beoordeling determinanten door PACU-experts Belangrijkste :“TOP 3”:- >1 opname/vpk/op zelfde moment - woelige/verwarde patiënt - hoge VAS-score bij aankomst op PACU - Soort ingreep - Complexe verbandzorg - Uitvoeren vasculaire controle

9 Extra determinanten die zorgzwaarte bepalen volgens PACU verpleegkundigen -Opvangen bezoek -Geen postoperatief beleid -Bevuild bed -Thuismedicatie opzoeken -Afwezigheid anesthesist -…

10

11

12 Bezettingsgraad PACU UZ2 OpnameOntslagbezettingsgraad aantalvalid %aantalvalid %aantal % tot 9u1 0,6126,7 8 44 van 9u tot 12u60 34 19 7 39 van 12u tot 15u59 343218 12 67 van 15u tot 18u41 235732 14 78 van 18u tot 21u14 7,93218 12 67 vanaf 21u2 1,1116,2 8 44 n = 177 178

13 Resultaten  Installatie patiënt : gemiddelde 13,7 minuten 62% dr 1 VPK, 35% dr 2 VPK. (lit: 1VPK 10’ à 15’ Dexter, Wachtel & Epstein, 2006)  1/5 blijft overnachten  Gemiddelde verblijfsduur niet overnachter +/- 3u overnachter +/- 26u

14 Voorspellende determinanten: voor de opnameduur en zorgduur Voorspellend voor opnameduur Cardiaal belast Diabetes Duur ingreep Thoraxdrain ASA-score Nausea Respiratoire instabiliteit Voorspellend voor zorgduur Cardiaal belast Diabetes Duur ingreep Thoraxdrain Soort anesthesie Chirurgische discipline

15 Voorspellende determinanten voor opnameduur EN zorgduur  Cardiale belasting  Diabetes  Duur ingreep  Thoraxdrain Voorspellen 38% van de opnameduur en zorgduur! Vermoedelijk dus sterk bepalend voor de voorspelling van de zorgzwaarte!

16 Gemiddelde zorgduur/uur  Nood aan makkelijker manier voor aanduiding zorgzwaarte  integratie van zorg- en opnameduur → zorgduur / opnameduur * 60 (minuten) = GEMIDDELDE ZORGDUUR/UUR  Variabele die kan gebruikt worden voor classificatie-systeem

17 Opstellen classificatie Gemiddelde zorgduur/uur per patiënt  > 30 minper vpk 1 patiënt (1:1)  20’ tot 30’per vpk 2 patiënten (1:2)  15’ tot 20’ 3(1:3)  12’ tot 15’ 4 (1:4)  10’ tot 12’ 5(1:5)  < 10 min 6(1:6)

18 Classificatie toegepast op PACU UZ GENT Gemiddelde zorgduur/uur per patiënt = 17 minuten (meting tijdens studie)  > 30 minper vpk 1 patiënt (1:1)  20’ tot 30’per vpk 2 patiënten (1:2)  15’ tot 20’ 3(1:3)  12’ tot 15’ 4 (1:4)  10’ tot 12’ 5(1:5)  < 10 min 6(1:6)

19 Kan de patiëntenclassificatie voorspeld worden?  Checken of de voorspellende determinanten de classificatie correct voorspellen? NET NIET STATISTISCH SIGNIFICANT voor wat betreft cardiale belasting, thoraxdrain, diabetes, duur ingreep JA, voor wat betreft ASA-score

20 EUREKA?  Ptn met ASA1 zitten in de intervallen met laagste tot lage gemiddelde zorgduur/uur en ASA 3 zitten bij de hoge tot hoogste gemiddelde zorgduur/uur  Deze classificatie is in 29% van de gevallen correct voorspeld = statistisch significant

21 Conclusie  Studie toont aan dat PACU UZG met een ratio 1:4 of 1:5 te weinig personele bestaffing kent.  Op basis ptnclassificatie “gemiddelde zorgduur/uur zou er een ratio 1:3 moeten zijn  Ptn classificatie is werkbaar in theorie want voorspelbaarheid van 29%

22 Kanttekening  Noodzaak tot verder onderzoek: - meerdere PACU-settings - grootschalige onderzoeken - verder uitzoeken van mate waarin cardiale belasting, diabetes, duur ingreep, thoraxdrains voorspellend zijn voor de gemiddelde zorgduur/uur

23 Wat kunnen we hier mee in de “verre” toekomst?  Eens determinanten bepaald die voorspellend zijn voor gemiddelde zorgduur/uur vooraf optimaal kunnen inschatten van personeelsbehoeften op basis van OK-programmatie

24 Bedankt voor het luisteren Tijd voor vragen


Download ppt "BRV symposuim 2013 Recovery: Here, there and everywhere Chris Vandergucht."

Verwante presentaties


Ads door Google