De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

© 2008 Universitair Ziekenhuis Gent1 Op weg naar de optimalisatie van de uitstroom van PACU-patiënten in het UZ Gent Rebecca Van de Velde Adjunct-Hoofdverpleegkundige.

Verwante presentaties


Presentatie over: "© 2008 Universitair Ziekenhuis Gent1 Op weg naar de optimalisatie van de uitstroom van PACU-patiënten in het UZ Gent Rebecca Van de Velde Adjunct-Hoofdverpleegkundige."— Transcript van de presentatie:

1 © 2008 Universitair Ziekenhuis Gent1 Op weg naar de optimalisatie van de uitstroom van PACU-patiënten in het UZ Gent Rebecca Van de Velde Adjunct-Hoofdverpleegkundige PACU Oktober 2013

2 2 2© 2008 Universitair Ziekenhuis Gent PACU - design van het UZ Gent Locatie: 2 sites PACU UZ1 in gebouwblok K1 6de verdieping (18 posities) PACU UZ2 in gebouwblok K12C 1ste verdieping (24posities) Disciplines: PACU UZ1: CDC- ingrepen Stomato/hoofdhals/urologie/gynaecologie/oftalmo PACU UZ2: Thoraco-vasculaire/neurochirurgie/abdominale/ gastro-intestinale/plastische/orthopedie/robot- chirurgie/

3 3 3© 2008 Universitair Ziekenhuis Gent PACU UZ1 en PACU UZ2

4 4 4© 2008 Universitair Ziekenhuis Gent PACU-design van het UZ Gent Het Chirurgisch Dagcentrum bevindt zich vlak naast PACU UZ1

5 5 5© 2008 Universitair Ziekenhuis Gent PACU - design van het UZ Gent Het nieuw CDC → toename van het aantal dagopnames ↓ toename aantal PACU-patiënten op PACU UZ1 Tragere patiëntenuitstroom want ontslag aan bed door anesthesist NOOD AAN SNELLER ONTSLAG CDC- PATIËNTEN VANOP PACU

6 6 6© 2008 Universitair Ziekenhuis Gent PACU-design in het UZ Gent Gebouwoverschrijdend patiëntentransport PACU UZ 1 => PACU UZ 2 PACU UZ 1 => Hospitalisatie UZ 2 PACU UZ 2 => Hospitalisatie UZ 1 Uitgevoerd door transportequipe van spoedopname HEEL LANGE WACHTTIJDEN VOOR GEBOUWOVERSCHRIJDENDE PATIËNTENTRANSPORT

7 7 7© 2008 Universitair Ziekenhuis Gent Knelpunten in uitstroom op PACU UZ1 en PACU UZ2 Te traag ontslag van CDC-patiënten op PACU Te lange wachttijd voor gebouwoverschrijdende transporten Frequent alle PACU-posities bezet Bottleneck uitstroom vanuit het OK Ontevredenheid bij patiënten Ontevredenheid/frustraties bij chirurgen en PACU-VPKN NOOD AAN REORGANISATIE/OPTIMALISATIE VAN DE UITSTROOM

8 8 8© 2008 Universitair Ziekenhuis Gent Optimalisatie van de uitstroom A) Eerste luik: Efficiënter ontslagbeleid voor CDC-patiënten B) Tweede luik: Efficiënter gebouwoverschrijdend patiëntentransport

9 9 9© 2008 Universitair Ziekenhuis Gent A)Eerste luik: Efficiënter ontslagbeleid voor CDC-patiënten Fasttrack* toepassen voor volwassen CDC-patiënten? OF Ontwikkelen ontslagscore te beoordelen door de PACU- verpleegkundige * Fasttrack = bypassen van PACU = patiënt onmiddellijk van OK naar CDC

10 10 © 2008 Universitair Ziekenhuis Gent Ontwikkelen ontslagscore voor volwassen CDC-patiënten Doelstelling: - kort verblijf op PACU - beoordeling door PACU-VPK - feitelijke beslissing door verpleegkundigen Voorwaarden: - garantie van kwaliteit en veiligheid - hanteerbaar instrument - minimale werkbelasting - in orde met wetgeving

11 11 © 2008 Universitair Ziekenhuis Gent Ontwikkelen ontslagscore voor volwassen CDC- patiënten Ontslagscore op basis van de fasttrack-score van Dr White Beoordelen van: - vitale parameters - pijnbestrijding - anti-emetica beleid - bewustzijn/oriëntatie Minimumscore van 12 vooraleer patiënt ontslagklaar is Score < 12/14 :verdere observatie op PACU Score ≥ 12/14 :ontslag van PACU naar CDC zonder dat anesthesist moet gecontacteerd worden

12 12 © 2008 Universitair Ziekenhuis Gent Sjabloon ontslagscore BewustzijnsniveauWakker en bewust Wekbaar bij minimale stimulatie Enkel respons bij tactiele stimulatie 210210 Fysische activiteitBeweging van alle extremiteiten op bevel Enige moeilijkheid om de ledematen te bewegen Onmogelijkheid de ledematen te bewegen op vraag 210210 Hemodynamische stabiliteitBloeddruk ± 15% van de basiswaarde Bloeddruk ± 30% van de basiswaarde Bloeddruk ± 50% van de basiswaarde 210210 Respiratoire stabiliteitDiepe ademhaling mogelijk Tachypnoe of lichte hoest Dyspnoe of flinke hoest 210210 Zuurstofsaturatie>90% aan de lucht Nood aan zuurstof <90% met zuurstof 210210 Postoperatieve pijnGeen tot milde pijn VAS<3 Gemiddeld/hevig onder controle met analgesie Aanhoudend hevige pijn VAS>6 210210 PONVGeen tot milde nausea/geen braken Kortstondig braken of kokhalzen Aanhoudend matig/hevig nausea en braken 210210

13 13 © 2008 Universitair Ziekenhuis Gent Wat zegt de wetgeving over ontslag pt door verpleegkundige? De verpleegkundige mag niet alleen beslissen over het ontslag van de patiënt Ontslag blijft een medische beslissing

14 14 © 2008 Universitair Ziekenhuis Gent Verzoening efficiënt/snel ontslagbeleid op PACU van CDC-ptn met wetgeving Staand order met voorwaarden voor de uitvoering van het ontslag door de pacu-vpk: -evaluatie score gebeurt ten vroegste op het door de arts bepaalde en voorgeschreven tijdstip -score op basis van de 7 items - minimumscore behalen van 12/14 vooraleer ontslag pt - bij twijfel verwittig de anesthesist -anesthesist kan altijd beslissen om ZELF het ontslag uit te voeren Voorschrift staand order door de arts: -vermelding TIJDSTIP waarop SO van toepassing

15 15 © 2008 Universitair Ziekenhuis Gent Efficiënter ontslagbeleid van CDC-pt Blijft een medische beslissing: ontslaguur+ naam+ handtekening arts via het voorschrijven van het Staand Order Snel Veilig Kwalitatief

16 16 © 2008 Universitair Ziekenhuis Gent B) Tweede luik: Efficiënter gebouwoverschrijdend transport Onderzoek frequentie huidige transporten → 14 transporten/dag → duurtijd transport 40’ (heen en terug) Huidige knelpunten: - Afhankelijk van spoedvervoer voor het transport, dus lange wachttijden - Toekomst spoed: vanaf 14u secundaire transfers, dus nog langere wachttijden >2u

17 17 © 2008 Universitair Ziekenhuis Gent Efficiënter gebouwoverschrijdend transport Alternatief: 1.Differentiatie:- transport met nood aan verpleegkundige - transport zonder verpleegkundige 2. Transport door PACU-verpleegkundige ipv spoed

18 18 © 2008 Universitair Ziekenhuis Gent Wat zegt de wetgeving over transport van patiënten ZONDER verpleegkundige begeleiding? “Bestendig toezicht” = verpleegkundige nodig Inschatten “bestendig toezicht”= verpleegkundige B1- handeling Inschatten “bestendig toezicht” -op basis van afdelingsprocedure en -verpleegkundige evaluatie van de toestand van de patiënt Zie:adviezen van de technische commissie voor verpleegkunde van 2011-2012

19 19 © 2008 Universitair Ziekenhuis Gent Aanpassingen om efficiënter transport in overeenstemming met wetgeving te garanderen Afdelingsprocedure: “Beslissing tot al dan niet verpleegkundige begeleiding bij gebouwoverschrijdend transport van een ontslagen PACU-patiënt” Ontwikkeling van een “beslisboom”

20 20 © 2008 Universitair Ziekenhuis Gent Procedure met beslisboom Voorwaarden: -ontslagklare pt -ontslagscore ≥ 12/14 -ontslaguur genoteerd door anesthesist - geen twijfel over fysieke/mentale veiligheid pt ALTIJD VERPLEEGKUNDIGE begeleiding nodig indien: - thyroïdectomie dag 0 of 1 - nieuwe tracheacanule - hoofd-halschirurgie - nood aan monitoring - recente/niet stabiele epilepsie - opname IZ nodig - PACU UZ1 naar PACU UZ2 - ASA 3

21 21 © 2008 Universitair Ziekenhuis Gent

22 22 © 2008 Universitair Ziekenhuis Gent Resultaten toepassing beslisboomprocedure Op basis hiervan konden we het aantal gebouwoverschrijdende transporten met verpleegkundige verminderen met 60% veel efficiëntere inzet van verpleegkundigen

23 23 © 2008 Universitair Ziekenhuis Gent Conclusie Sneller, maar veilig ontslag van CDC-patiënten door verpleegkundigen op basis van de ontslagscore en een SO + Gebouwoverschrijdende transporten door PACU- verpleegkundige + Beslisboom voor transport zonder verpleegkundige begeleiding OPTIMALISERING VAN DE UITSTROOM OP DE PACU

24 24 © 2008 Universitair Ziekenhuis Gent Extra verkregen resultaten Efficiëntere inzet van verpleegkundigen Vermijden belemmering uitstroom OK Tevredenheid van CDC-ptn Stijging van de kwaliteit van ontslag Tevredenheid artsen Tevredenheid PACU-verpleegkundigen

25 25 © 2008 Universitair Ziekenhuis Gent Kanttekening Het staand order voor snel ontslag van CDC-ptn wordt niet altijd voorgeschreven Bij personeelstekort valt de “transportfunctie” op PACU weg, waardoor “T” dan opnieuw uitgevoerd door spoedvervoer

26 26 © 2008 Universitair Ziekenhuis Gent Toekomst?? Staand order voor snel ontslag kinderen met CDC- ingreep? Herorganisatie van de NIET-gebouwoverschrijdende transporten van ontslagen PACU-ptn?

27 27 © 2008 Universitair Ziekenhuis Gent Bedankt voor jullie aandacht!


Download ppt "© 2008 Universitair Ziekenhuis Gent1 Op weg naar de optimalisatie van de uitstroom van PACU-patiënten in het UZ Gent Rebecca Van de Velde Adjunct-Hoofdverpleegkundige."

Verwante presentaties


Ads door Google