De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 PROJECT PLANLAST LOKALE BESTUREN Prof. dr. Geert Bouckaert dr. Ellen Wayenberg dr. Wouter van Dooren Projectstuurgroep 7 maart 2006 – 9.30 uur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 PROJECT PLANLAST LOKALE BESTUREN Prof. dr. Geert Bouckaert dr. Ellen Wayenberg dr. Wouter van Dooren Projectstuurgroep 7 maart 2006 – 9.30 uur."— Transcript van de presentatie:

1 1 PROJECT PLANLAST LOKALE BESTUREN Prof. dr. Geert Bouckaert dr. Ellen Wayenberg dr. Wouter van Dooren Projectstuurgroep 7 maart 2006 – 9.30 uur

2 2 PROJECT PLANLAST LOKALE BESTUREN Algemene uitgangspunten Eerste resultaten domeinanalyses Conclusies en aanbevelingen

3 3 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Fase 1: Ontwikkeling analyse-instrument 15 criteria in 3 clusters –beleidscluster, financiële cluster, sectorcluster elk criterium in vraagvorm 3 mogelijke antwoorden voor elke vraag –maximale, partiële en minimale centrale sturing doelmatigheid van ieder antwoord

4 4 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN Fase 2: Toepassing analyse-instrument 3 beleidsdomeinen –stedenbeleid, jeugdwerkbeleid, mobiliteitsbeleid 3 lokale besturen –Gent als grootstad –Leuven als centrumstad –Heuvelland als kleine gemeente

5 5 EERSTE RESULTATEN DOMEINANALYSES 1.STEDENBELEID –Per cluster –Per type lokaal bestuur (Gent vs Leuven) 2.JEUGDWERKBELEID –Per cluster –Per type lokaal bestuur (Leuven vs Heuvelland) 3.MOBILITEITSBELEID –Per cluster –Per type lokaal bestuur (Gent vs Heuvelland)

6 6 1. STEDENBELEID – PER CLUSTER A.BELEIDSCLUSTER (5/7) C 1: planningsketen / duidelijkheid C 2b: resultaatsgeoriënteerd werken / duidelijkheid C 5: interactie / tijdigheid C 6: inhoudelijke verantwoording –modaliteit: duidelijkheid –interactie: tijdigheid C 7: stabiliteit / overleg = minder sturing

7 7 1. STEDENBELEID – PER CLUSTER B. FINANCIELE CLUSTER (1/4) C 11: financiële verantwoording –frequentie: meerjaarlijks = minder sturing –modaliteit: 1 document = minder sturing –Interactie: tweewegs = minder sturing C. SECTORCLUSTER (2/4) C 13: niet sectoroverschrijdend plannen = minder sturing C 14: afstemming planverplichtingen = minder sturing

8 8 1. STEDENBELEID – PER TYPE BESTUUR A.PLANLAST IN BEIDE BESTUREN (3/8) C 6: inhoudelijke verantwoording / duidelijkheid en tijdigheid C 11: financiële verantwoording / meerjaarlijks, 1 document en tweewegsinteractie C 14: afstemming planverplichtingen

9 9 1. STEDENBELEID – PER TYPE BESTUUR B. PLANLAST GROOTSTAD (6/8) C 1: planningsketen / duidelijkheid C 5: interactie / tijdigheid C 7: stabiliteit / overleg C. PLANLAST CENTRUMSTAD (5/8) C 2b: duidelijkheid (nog geen planningsdienst)

10 10 2. JEUGDWERKBELEID – PER CLUSTER A.BELEIDSCLUSTER (6/7) C 1: planningsketen / enkel strategische opties = minder sturing C 2: planningsmethodiek –marktgeoriënteerd werken: duidelijkheid –managementgeoriënteerd werken: minder sturing C 4: planningstermijn / 6 jaar = minder sturing C 5: interactie / overleg = minder sturing en tijdigheid C 6: inhoudelijke verantwoording –frequentie: meerjaarlijks = minder sturing –modaliteit: 1 document = minder sturing –interactie: overleg = minder sturing C 7: stabiliteit = minder sturing

11 11 2. JEUGDWERKBELEID – PER CLUSTER B. FINANCIELE CLUSTER (1/4) C 11: financiële verantwoording –frequentie: meerjaarlijks = minder sturing –modaliteit: 1 document = minder sturing –interactie: tweewegs = minder sturing C. SECTORCLUSTER (2/4) C 13: niet sectoroverschrijdend plannen = minder sturing C 14: afstemming planverplichtingen = minder sturing

12 12 2. JEUGDWERKBELEID – PER TYPE BESTUUR A.PLANLAST IN BEIDE BESTUREN (6/9) C 2: planningsmethodiek / minder sturing en duidelijkheid C 4: planningstermijn / 6 jaar = minder sturing C 6: modaliteit van inhoudelijke verantwoording / 1 document = minder sturing C 7: stabiliteit / overleg = minder sturing C 11: modaliteit van financiële verantwoording / 1 document = minder sturing C 14: afstemming planverplichtingen = minder sturing

13 13 2. JEUGDWERKBELEID – PER TYPE BESTUUR B. PLANLAST CENTRUMSTAD (9/9) C 5: tijdig overleg = minder sturing C. PLANLAST KLEINE GEMEENTE (6/9) C 7: stabiliteit = minder sturing C 14: afstemming planverplichtingen = minder sturing

14 14 3. MOBILITEITSBELEID – PER CLUSTER A.BELEIDSCLUSTER (4/7) C 1: planningsketen / minder sturing C 3: planningsbeheer / minder sturing C 6a: frequentie van inhoudelijke verantwoording / meerjaarlijks = minder sturing C 7: stabiliteit = minder sturing

15 15 3. MOBILITEITSBELEID – PER CLUSTER B. FINANCIELE CLUSTER (2/4) C 10: trekkingsrechten / minder sturing C 11a: meerjaarlijkse financiële verantwoording = minder sturing C. SECTORCLUSTER (1/4) C 14: afstemming planverplichtingen = minder sturing

16 16 3. MOBILITEITSBELEID – PER TYPE BESTUUR A.PLANLAST IN BEIDE BESTUREN (1/7) C 14: afstemming planverplichtingen = minder sturing B. PLANLAST GROOTSTAD (6/7) C 1: planningsketen / minder sturing C 6a en C 11a: meerjaarlijkse verantwoording = minder sturing C 10: trekkingsrechten = minder sturing C.PLANLAST KLEINE GEMEENTE (2/6) C 7: stabiliteit = minder sturing

17 17 Conclusies en aanbevelingen Planlast heeft vele gezichten –instrument toont dit aan, en dus is een toepassing op andere domeinen en besturen aangewezen Planning heeft zeker toegevoegde waarde, maar er zijn een aantal problemen die aangepakt kunnen worden. Dit was de focus van dit onderzoek  aanbevelingen

18 18 Conclusies en aanbevelingen Kaderregelgeving als coordinatie-instrument  Geen detailbepalingen, maar algemene principes waaraan planverplichtingen moeten voldoen.  Wat kan er in zo’n kaderregeling staan?

19 19 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN A.Beleidscluster A.Vlaanderen legt hoogstens doelstellingen op (‘er moet wat te plannen zijn’)./ regelgeving IBS B.Tweewegsinteractie in planning, en in verantwoording  Combineren met een andere manier van controle (Visitatieformule) C.Exploitatie van gegevens op Vlaams niveau voor Vlaamse beleidsvoering voor lokale beleidsvoering D.Cyclus afgestemd op de lokale legislatuur

20 20 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

21 21 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN E. Integreer jaarplan en werkingsverslag F. Overweeg om de frequentie van financiële verantwoording te verminderen G. Mogelijkheid tot opt-out: lokaal bestuur plant niet, -neemt Vlaamse overheid over? -of gaat planningsverantwoordelijkheid naar derden? B. Financiële cluster A. Enveloppefinanciering met resultaatsverbintenis B. Controle via het reguliere financiële lokale systeem

22 22 Conclusies en aanbevelingen C. Afstemming binnen en over sectoren -Afstemming van timing -Terminologische afstemming. (Niet triviaal!) (dit kan in kaderregeling en/of dmv een glossarium) -Minimale inhoudsopgave van een plan (omgevingsanalyse, doelstellingen, acties, middelen, partnerschappen) -Clustering van plannen: lokaal bestuur bepaalt zelf de indeling in sectoren

23 23 Instituut voor de Overheid Van Evenstraat 2a B-3000 LEUVEN Tel: 016 323270 Fax: 016 323267 E-mail: io@soc.kuleuven.be www.instituutvoordeoverheid.be


Download ppt "1 PROJECT PLANLAST LOKALE BESTUREN Prof. dr. Geert Bouckaert dr. Ellen Wayenberg dr. Wouter van Dooren Projectstuurgroep 7 maart 2006 – 9.30 uur."

Verwante presentaties


Ads door Google